Samenvatting BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek

-
ISBN-10 9011755340 ISBN-13 9789011755345
300 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn G A J Berg Dion van Groningen. Het ISBN van dit boek is 9789011755345 of 9011755340. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - BuiteNLand Onderbouw... 2 havo/vwo : werkboek

 • 1.2 par 2

 • het bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd)
  alles wat in een  jaar in een land verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners 
 • VN-welzijnsindex 
  een aanwijzing voor het welzijn in het land. je let dan op de koopkracht, de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking 
 • welzijn 
  de rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden zoals gezondheid, scholing en voedsel. ook wel maatschappelijke welvaart genoemd 
 • levensverwachting 
  geeft aan hoe oud mensen bij geboorte naar verwachting gemiddeld zullen worden
 • koopkracht
  hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar 
 • alfabetiseringsgraad
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven 
 • beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen 
 • centrumlanden
  meest ontwikkelde landen
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn
 • periferie 
  de armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren
 • ontwikkelingslanden
  landen die niet behoren tot de rijke geïndustrialiseerde landen 
 • PRIMAIR = landbouw mijnbouw visserij
  SECUNDAIR = industrie ambacht bouw
  TERTIAIR = handel overheidsdiensten 
 • bnp
  nadeel = het is een gemiddelde een kleine groep heel rijke mensen kan het getal omhoog halen waardoor het rijker lijkt dan het eigenlijk is
  bijv. 100 mensen in land X
  5 mensen 1.000.000 = 5.000.000
  95 mensen 5000 = 475.000 +
                                = 5475.000 bnp/hoofd : 100 = 54750,-
 • wie horen niet bij de beroepsbevolking
  kinderen ouderen gehandicapten 
 • REGIONALE ONGELIJKHEID
  te zien op een kaart stad-land-wereld
  SOICALE ONGELIJKHEID
  tussen groepen mensen 
 • verdeling van de beroepsbevolking 
  -primaire = je haalt het uit de natuur
  -secundaire = je maakt van de producten uit de primaire sector iets
  -tertaire = je verleend een dienst 
 • 1.3 par 3

 • sociale ongelijkheid 
  grote verschillen in inkomen tussen groepen mensen 
 • regionale ongelijkheid
  grote verschillen in ontwillelingsgraad binnem 1 land 
 • formele sector
  het officiele deel van de economie de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid 
 • informele sector  
  het niet-officiele deel van de economie ook wel scharreleconomie genoemd de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht
 • 1.4 par 4

 • globalisering 
  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden worden 
 • multinationale onderneming (mno)
  groot bedrijf dat in meerdere landen fabrieken en kantoren heeft 
 • communicatiemiddelen
  middelen zoals computer of fax om informatie uit te wisselen 
 • grondstoffen
  nog niet bewerkte goederen
 • halffabricaten 
  bewerkte grondstoffen (zitten tussen grondstoffen en eindproduct in)
 • eindproducten
  producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden
 • bric-landen
  Brazilie Rusland Indie China 4 landen uit semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

inklinking
de daling van het maaiveld doordat de slappe ondergrond door ontwatering inzakt
getijdenlandschap
12
dynamisch kustbeheer
11
zandsupplentie
10
kustafslag
9
zeereep
8
ijsselmeerpolder
droogmakkerij in de voormalige zuiderzee
droogmakerijen
polder ontstaan door het droogmalen van een plas of stuk zee
veenpolder
een veengebied dat zover is ingeklonken dat het nu onder NAP ligt
zeepolder
polder ontstaan door het bedijken van een kwelder