Samenvatting BuiteNLand vwo 3

-
ISBN-10 9011100166 ISBN-13 9789011100169
523 Flashcards en notities
83 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • BuiteNLand vwo 3
 • Teunis Bloothoofd, Adwin Bosschaart, Moniek de Boer, Harrie Mennen, Huub Prinsen
 • 9789011100169 of 9011100166

Samenvatting - BuiteNLand vwo 3

 • 1.2 Noord-Zuidverhoudingen

 • Noord-Zuidtegenstelling: de grote verschillen tussen het rijke noorden en het arme zuiden.

  Oorzaken:
  - Ontwikkelingen
  • Rijk: snelle technologische ontwikkeling, politieke rust, goed onderwijs en infrastructuur.
  • Arm: pas onafhankelijk (vaak sinds Tweede Wereldoorlog) -> ontwikkelingen minder voorspoedig.

  - Relaties
  • Rijk: politieke en economische macht -> bepalend voor interne arbeidsverdeling.

  Zichtbaar in de rangorde in:
  1. wereldhandel
  2. de productie ter plaatse
  3. geldstromen van Wereldbank en IMF
 • De grote verschillen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.
  Noord-Zuidtegenstelling
 • de meeste rijke centrumlanden (koplopers) liggen ten noorden van de evenaar en de arme periferie landen (achterblijvers) liggen vooral ten zuiden ervan daarom spreekt men van een noord zuid tegenstelling 
 • Wat is de eerste reden voor de groeiende kloof tussen het Noorden en Zuiden?
  1. Ongelijke ontwikkelingen tussen arme en rijke landen
  • Na WOII maakten rijke landen een snelle ontwikkeling door, dit kwam door;
   • Politieke rust
   • Snelle technologische vooruitgang
   • goed onderwijssysteem
   • goede infrastructuur
   • afname van bevolkingsgroei
 • What is the order (ranking) of world economy:
  • World triad (Noord Amerika, Europa, Japan)
  • 1e generatie NIC (Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong & Singapore)
  • 2e generatie NIC (zuidoost Azië)
  • BRICS-Countries
  • Sub-Saharan Africa
 • internationale arbeidsverdeling
  Een taakverdeling in de productie van goederen tussen landen.
 • hoe komt het dat er een groeiende kloof is tussen arme en rijke landen
  1. ontwikkelingen binnen rijke en arme landen na de tweede wereldoorlog maakten rijke landen een snelle ontwikkeling door er kwam politieke rust een snelle technologische vooruitgang een goed onderwijssysteem en een goede infrastructuur, en de bevolkingsgroei nam af de pas onafhankelijk geworden kolonies in het zuiden ontwikkelden zich veelal niet zo voorspoedig
  2. de relaties tussen rijke en arme landen  rijke landen hebben sinds de koloniale tij de de grootste economische onpolitieke macht zij hebben dan ook grote invloed op de internationale arbeidsverdeling en de ontwikkelingen in het zuiden die invloed zie je terug in:

          A   de rangorde van de wereldeconomie:
  • de wereld triade van oudsher speelt het grootste deel van de productie en wereldhandel zich af tussen noord-amerika, de EU en japan
  • de eerste generatie NIC's (Newly Industrialized countries) of aziatische tijgers taiwan zuidkorea hongkong en singapore probeerden als eersten aansluiting bij de wereldtriade te binden door te industrialiseren en die producten grotendeels te exporteren dat is wonderwel gelukt, het zijn inmiddels welvarende landen de snelheid van hun economische groei wordt wel eens vergeleken met de snelheid van een tijger vandaar hun bijnaam
  • de tweede generatie nic's of babytijgers. landen in zuidoost-Azië als thailand maleisië de filipijnen indonesië en vietnam proberen momenteel het succes van de Aziatische tijgers te kopiëren
  • de BRIC LANDEN op dit moment ontwaken ook de zogenaamde BRIC LANDEN uit hun economische slaap dit zijn de reuzenlanden brazilie rusland india en china 
  • sub sahara afrika dit gebied speelt nog steeds een bescheiden rol in de wereldhandel hoewel er lijkt iets te veranderen china wil de levering van grondstoffen aan zijn industrie veiligstellen en is bereid daarvoor in afrika grote infastructuurprojecten aan te leggen

         B de rangorde in de prodductie ter plaatse (van bedrijven uit het noorden in het zuiden) het vervoer van goederen is de laatste jaren sterk verbeterd bijvoorbeeld door containers ook zijn tal van handelsbarrières in de vorm van importverboden of invoerheffingen verdwenen mno's (multinationals) kunnen zich nu makkelijker vestigen in lagelonen landen daardoor hebben zich veel mno's in arme landen gevestigd maar de hoofdkantoren (en dus de macht) blijven in het noorden 
  C de rangorde in geldstromen 
  in de wereldbank en het IMF (INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS) hebben de rijke landen grote invloed omdat zij de meeste contributie betalen zij bepalen dus of en onder welke voor waarden er geld naar arme landen gaat
 • Wat is de tweede oorzaak van de groeiende kloof tussen arm en rijk?
  De relaties tussen arme en rijke landen
  • Rijke landen hebben de grootste economische & politieke macht. >> grote invloed op de internationale arbeidsverdeling en de ontwikkelingen in het Zuiden
 • BRICS-countries
  Counties that go through a fast economic development after 2000:

  - Brazil
  - Russia
  - India
  - China
  - South Africa
 • Aziatische tijgers
  Eerste generatie NIC's: Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong, Singapore. Probeerden als eerst om zich bij de wereldtraide aan te sluiten door te industrialiseren en die producten grotendeels te exporteren. 
 • wat zijn de 8 millennium doelen 
  1. in 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen
  2. in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school
  3. in 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten 
  4. in 2015 is de kindersterfte sterk afgenomen
  5. in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
  6. in 2015 is verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt 
  7. in 2015 leven meermensen in een duurzaam leefmilieu
  8. in 2015 is er meer eerlijke handel schuldenverlichting en hulp
 • Waar kan je de grote economische en politieke macht van het Noorden aan herkenning?
  • Rangorde in de wereldeconomie
  • Rangorde in de plaatselijke productie
  • Rangorde in geldstromen
 • Waarom hebben rijke landen een grotere invloed in de rangorde van geldstromen?
  In de Wereldbank en het IMF hebben rijke landen meer contributie betaald en dus een grotere invloed, zo bepalen ze of en onder welke voorwaarden er geld naar arme landen gaat.
 • babytijgers
  Tweede generatie NIC's: Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Indonesië, Vietnam. Proberen het succes van de Aziatische tijgers te kopiëren. 
 • Wat is de rangorde in de wereldeconomie?
  • Wereldtirade (Noord Amerika, Europa, Japan)
  • 1e generatie NIC (Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong & Singapore)
  • 2e generatie NIC (zuidoost Azië)
  • BRIC-Landen
  • Sub-Sahara Afrika
 • In welke drie rangordes hebben de rijke landen grote invloed op de internationale arbeidsverdeling en de ontwikkeling in het Zuiden?
  • Rangorde in de wereldeconomie
  • Rangorde in de plaatselijke productie
  • Rangorde in geldstromen
 • Asian tigers
  New industrial countries in South East Asia (NIC's):
  Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong, Singapore.

  Probeerden als eerst om zich bij de World Triad aan te sluiten door te industrialiseren en die producten grotendeels te exporteren.
 • BRIC-landen
  Brazilië, Rusland, India en China: vier reuzenlanden uit de semiperiferie die een snelle economische ontwikkeling doormaken.
 • Hoe wordt de verschuiving van het economisch zwaartepunt in de wereldhandel genoemd?
  Global shift
 • Why the Asian tigers are called so?
  The speed of their economic growth is comparable with the speed of a tiger
 • global shift
  De wereldwijde verschuiving van de kerngebieden van productie, handel en vervoer naar andere regio's.
 • What are NIC's?
  New industrial countries in South East Asia, f.e. Asian tigers
 • handelsbarrière
  Alle hindernissen die de handel tussen landen belemmeren (bijvoorbeeld invoerrechten). Tal van deze zijn in de laatste jaren verdwenen.
 • Babytigers
  Tweede generatie NIC's:
  Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Indonesië, Vietnam.
  Proberen het succes van de Aziatische tijgers te kopiëren.
 • lagelonenlanden
  Landen waar arbeiders voor weinig geld werken.
 • What are the up-coming economies since last century?
  Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika
 • VN-afspraken om de Noord-Zuidtegenstelling te verkleinen.
  millenniumdoelen
 • Why do we call it North-South devide?
  The rich countries are north of the equator the poor countries are south of the equator.
 • Het noorden -> rijke centrumlanden (koplopers)
  Het zuiden    -> arme periferielanden (achterblijvers)
 • Een aantal arme landen is sinds het midden van de vorige eeuw rijker geworden. Dit zijn de nieuwe opkomende economieën. In welke delen van de wereld liggen die landen?
  Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika
 • Wat zijn de oorzaken van de groeiende kloof?
  1. Ontwikkelingen binnen rijke en arme landen.
  2. De relaties tussen de rijke en arme landen.
 • World Triad
  The three main trade blocks in the world:

  - North America
  - The European Union
  - East Asia (China and Japan)
 • De kloof moet dicht, door middel van wat?
  De millenniumdoelen.
 • One of the causes of global trade: the division of the production chain. Why?
  Example:
  A VW-car that is made in Germany consists of parts that are made all over the world;
  every part is produced wherever it is cheapest

  --> this leads to trade and transport
 • Wereldtriade
  Noord-Amerika, de EU en Japan. Grootste deel van de productie en wereldhandel speelt zich tussen deze landen af.
 • Transporting goods has become much quicker and much cheaper. Why?
  Thanks to the container!

  --> All containers worldwide have the same dimensions so they fit every mode of transport

  --> Container ships are constantly increasing in size (to 18.000 containers per vessel)

  -->  The goods arrive just in time thanks to the fast transport and modern communication
         technology:

  • Stockpiling large supplies is a previous century thing
 • Sub-Sahara Afrika
  Kleine rol in wereldhandel. Hoewel? China wil de levering van grondstoffen veiligstellen en is bereid daarvoor in Afrika grote infrastructuurprojecten aan te leggen. 
 • What do we mean with:      just in time?
  The principle that goods are delivered exactly on time.
  Stocking and expensive storage of goods are limited by this
 • Verklaar waarom 1 Ontwikkelingen binnen rijke en arme landen ervoor zorgt dat de kloof groeit.
  Dat komt doordat rijke landen na de Tweede Wereldoorlog een snelle ontwikkeling doormaakten en de pas onafhankelijk geworden kolonies in het zuiden die ontwikkeling niet zo snel doormaakten.
 • What is the WTO (World Trade Organisation) ?
  International organisation that advocates free trade.
  Wants to improve global trade and has 160 member countries.
 • Rijke landen hebben invloed op de internationale arbeidsverdeling en de ontwikkelingen in het zuiden.

  Die invloed zie je terug in:
  a) De rangorde in de wereldeconomie
  b) De rangorde in de productie
  c) De rangorde in geldstromen
 • Until recently Europe and the US held the power in the WTO, however, the power relations have shifted;
  China and other rising countries are now fully involved in the decision-making process.

  The core countries still have a big lead in the field of development and manufacture of high-quality goods.
 • Verklaar de naam van de Aziatische tijgers.
  De snelheid van hun economische groei wordt wel eens vergeleken met een tijger. 
 • What is a multipolar global economy?
  An economy in which important economic core areas are located in multiple places.
  This system replaces the global system of core – semi-periphery – periphery.
 • Waarom hebben de Wereldbank en het IMF in de rijke landen grote invloed?
  Omdat zij het meeste contributie betalen. Zij bepalen dus of en onder welke voorwaarden geld naar arme landen gaat.
 • Why is it hard for the WTO to make agreements?
  Differences between member states are great so making agreements is hard to do.
 • What is globalisation?
  A process in which areas on earth become connected more and more in a number of fields (economic, cultural, social and political).
 • Due to increased global trade areas on Earth are increasingly more interwoven (globalisation)
 • What is the North-South divide?
  The large differences between the rich North and the poor South

  You can see this in the position of:
  1. world trade
  2. local production
  3. World Bank and IMF (International Monetary Fund) (cash flows)

  Het noorden -> rijke centrumlanden (koplopers)
  Het zuiden    -> arme periferielanden (achterblijvers)
 • Causes  of the North-South divide
  1. development in the rich countries in the North (MEDC's) and the poor countries in the
      South (LEDC's)

  2. the relationship between the rich and the poor countries
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • BuiteNLand vwo 3
 • Teunis Bloothoofd, Adwin Bosschaart, Moniek de Boer, Harrie Mennen, Huub Prinsen
 • of
 • 1st
 • 2010

Samenvatting - BuiteNLand vwo 3

 • 1 Het Noorden tegenover het Zuiden

 • mondiale verschillen tussen centrum en periferie
  regionale verschillen binnen een land
 • wat zorgt er voor dat de kloof tussen Noord en Zuid groter word?
  Ontwikkelingen binnen rijke en arme landen: Rijke landen ontwikkelden snel na de 2e wereldoorlog. Alle arme pas onafhankelijke landen bleven achter in de ontwikkeling.

  Relaties tussen rijke en arme landen: Doordat rijke landen de grootste economische en politieke macht hebben sinds de oorlog, hebben zij grote invloed op internationale arbeidsverdeling.
 • Waarom is het gek dat de Noord-Zuid tegenstelling groter wordt?
  Er zijn  nieuwe opkomende economieen, bijvoorbeeld landen in Zuid-oost-Azie en Latijns-Amerika. 
 • De invloed op internationale arbeidsverdeling zie je terug in?
  1. De rangorde van de wereldeconomie,
  2. De rangorde van de productie ter plaatse: door globalisering en verdwijnen van handelsbarrières vestiging van MNO's in lageloonlanden. Maar hoofdkantoren blijven in het noorden.
  3. En de rangorde van geldstromen: De rijke landen hebben het geld om contributie te betalen aan de wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) dus kunnen zij bepalen of er wel of geen geld word uitgeleend aan arme landen.
 • Wat is de oorzaak van de groei van de kloof?
  De mondiale en regionale verschillen.

 • Hoe is de kloof ontstaan?
  1. de ontwikkelingen binnen rijke en arme landen. Na de 2e WO maakte de westerse landen een groei door. de pas onafhankelijke kolonies groeiden veel minder snel.
  2. de relaties tussen rijke en arme landen. Rijke landen hebben sinds de koloniale tijd de grootste economische en politieke macht. Zij hebben veel invloed op de internationale arbeidsverdeling en ontwikkeling in het zuiden. 

 • internationale arbeidsverdeling: een taakverdeling in de productie van goederen tussen landen
 • hoe ziet de rangorde in de wereldeconomie eruit?
  1. de wereldtriade, Noord Amerika,EU, Japan
  2. NIC's, Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong, Singapore
  3. Babytijgers, Thailand, Maleisie, Filipijnen, Indoniesie, Vietnam
  4. BRIC-landen, Brazilie, Rusland, India, China
  5. Sub-Sahara Afrika, Verandert door investering China
 • noem kenmerken van een economisch zwakke structuur
  1. beperkte omvang van de binnenlandse afzetmarkt
  2. grote maar weinig productieve agrarische sector.
  3. grote afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven.
  4. zwakke integratie in de wereldhandel met:
      a: eenzijdige exportproducten (vooral grondstoffen met lage  waarde)
      b: handel met weinig landen.
 • Global Shift: De wereldwijde verschuiving van de kerngebieden van de productie, handel en vervoer naar andere regio's. 
 • Wat zijn oorzaken van de global shift?
  De rangorde van productie ter plaatse; het vervoer is verbeterd, minder handelsbarrieres, 
 • Wanneer helpt het IMF?
  Als de overheid van landen met schuld strenge maatregelen treft zoals:
  1. Bezuinigen op de overheidsuitgaven dus minder geld voor onderwijs, gezondheidszorg en verbeteringen van krottenwijken
  2. Privatiseren, dat wil zeggen:  overheidsdiensten door een commercieel bedrijf laten uitvoeren. (spoorwegen, elektricitei, drinkwater enz.)
 • Hoe,  komt het dat de wereldtriade zoveel macht heeft?
  1. ze hebben invloed op de internationale arbeidsverdeling.
  2. Produtie in zuiden, macht in noorden.
  3, betalen meeste contributie in wereldbank.
 • Op welke manieren besteedt Nederland ontwikkelingsgeld?
  1. Multilaterale hulp: Via internationale organisaties (zoals VN en het Rode kruis)
  2. Bilaterale hulp: Van regering tot regering
  3. Via Niet Gouvernementele organisaties (Ngo's). Goed georganiseerde particuliere organisaties (zoals Oxfam Novib, ICCO en Plan)
 • Waarom is er sprake van oneerlijke handel tussen het noorden en het zuiden?
  1. door subsidie brengt het noorden landbouwoverschotten op de markt in het zuiden. (etc)
  2. dit kan andersom niet door protectiemaatregelen. 

 • Wat betekent de term concentratie landen van Nederland?
  Nederlandse ontwikkelingshulp word vooral gericht op maatschappelijke organisaties (b.v. kerken, vrouwen- en boerenorganisaties, groepen in krottenwijken. Dit gebeurt bewust omdat anders veel geld verloren gaat aan corruptie. 

  Nederland weet dat het niet alle arme landen kan helpen en richt zich daarom op een aantal speciale landen, de concentratie landen.

  Nederland heeft er voor gekozen om de helft van zijn ontwikkelingsgeld aan Afrika te geven. Bepaalde landen ontvangen meer, de zogeheten donordarlings. In die landen is er sprake van een grote groep problemen.
 • tarivienescalatie: hoe bewerkelijker een product, hoe hoger de importbelasting.
 • Wat is een joint venture?
  Soms kiezen mno's ervoor om samen met de overheid of een bedrijf uit dat land een joint venture op te zetten, een nieuw bedrijf waarvan beide partijen samen eigenaar zijn.

  Eerst zag de wereldtriade vooral arbeidsintensieve productie (productie gericht op spullen en niet op gezondheid) groeien Maar nu ook steeds meer kennisintensieve productie (productie gericht op het helpen van mesen en gezondheid).
 • Wat zijn de voordelen van de MNO's die zich in het Zuiden vestigen?
  1. er ontstaat directe en indirecte werkgelegenheid.
  2. .de welvaart groeit.
  3. het exportpakket van het land verandert. 
  4. er ontstaan relaties tussen het Noorden en het Zuiden.
 • Waarom gaan Nederlandse bedrijven vooral naar ontwikkelingslanden?
  De bedrijven hebben daar 2 goede redenen voor:
  1. De bedrijven moeten winst maken, ze zoeken nieuwe klanten (markten of afzetgebieden). Dit heet marktgerichte globalisering. 
  2. De productiekosten in de rijke landen worden te hoog door hoge lonen en hoge belastingen. Het is niet raar dat mno's daardoor uitwijken naar lagelonenlanden in het Zuiden. Dit heet kostengerichte globalisering. 
  Veel ontwikkelingslanden hebben voor buitenlandse bedrijven vrijehandelszones (productie onder gunstige omstandigheden) of export processing zones (EPZ's) Deze gebieden vormen een paradijs voor de mno's door de lage lonen, lage belastingen en goede infrastructuur.
 • Wat zijn de nadelen van de MNO's die zich in het Zuiden vestigen?
  1. De winst gaat naar het Noorden.
  2. Het Noorden betaalt weinig belasting.
  3. vliegende ganzenmodel.
  4. soms wordt de productie uitbesteed aan subcontractors. zo is er weinig toezicht. 
 • Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen?
  Internationale handel kan ook ontwikkelingsprocessen in arme landen verstoren. Voor een kleine brouwerij in een arm land betekent het meestal 'over en sluiten' als de grenzen open gaan voor de grote concurenten. Daarom moeten arme landen in het Zuiden de ruimte krijgen voor een eigen tempo van globalisering. Steeds meer westerse consumenten willen producten die gemaakt zijn met respect voor mens en millieu. Dit is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen
 • Wat is een reden voor de schulden van ontwikkelingslanden?
  De waarde van hun export is vaak lager dan de waarde van hun import.
 • Het percentage van de inkomsten van een land dat gebruikt wordt voor de schuldverplichtingen heet de schuldendienst.
 • Welke problemen veroorzaken de schulden van ontwikkelingslanden?
  Er moet geld geleend worden om de schulden af te betalen.Als er geen geld meer geleend kan worden, moet het land aankloppen bij het IMF. dan moet er minder geld uitgegeven worden door de regering, en moet er privatisering plaatsvinden. 
 • Op welke manieren geeft Nederland ontwikkelingsgeld aan arme landen?
  1. multilaterale hulp (via internationale hulporganisaties)
  2. bilaterale hulp (van regering tot regering)
  3. niet-gouvernementele organisaties (goed georganiseerde particuliere organisaties)
 • Landen geven hun ontwikkelingsgeld meestal aan een aantal concentratielanden. de landen die het meest krijgen noemen we donor darlings.
 • Noem verschillende manieren van hulp geven.
  1. noodhulp.
  2. gebonden hulp. (eisen over besteding geld)
  3. ongebonden hulp.
  4. structurele hulp: programmahulp (situatie verbeteren) en projecthulp.(hulp opzetten project)
 • soms kiezen mno's er samen met een overheid of een bedrijf uit een ontwikkelingsland een bedrijf op te zetten waarvan beide partijen eigenaar zijn. dit noemen we een joint venture.
 • Eerst zagen de centra van de wereldtriade arbeidsintensieve productie uitschuiven, nu ook kennisintensieve productie.
 • Waarom zwermen nederlandse bedrijven uit over de hele wereld?
  1. marktgerichte globalisering. waar kunnen de producten verkocht worden?
  2. kostengerichte globalisering.
 • Noem zes kenmerken van ontwikkelingslanden.
  1. koloniaal verleden.
  2. zwakke economie.
  3. lage welvaart, grote inkomensverschillen.
  4. zeer omvangrijke bevolkingsgroei.
  5. explosieve bevolkingsgroei.
  6. slecht bestuur.
 • afzetmarkt; hoeveel inwoners kunnen producten kopen?
 • noem kenmerken van een economisch zwakke structuur.H
  1. beperkte omvang van de binnenlandse afzetmarkt
  2. grote maar weinig productieve agrarische sector.
  3. grote afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven.
  4. zwakke integratie in de wereldhandel met:
      a: eenzijdige exportproducten (vooral grondstoffen met lage  waarde)
      b: handel met weinig landen.
 • Je kunt de welvaart van een land bepalen door te kijken naar het BNP. wat zijn hiervan de nadelen?
  1. er wordt geen rekening gehouden met koopkracht.
  2. de informele sector  wordt niet meegerekend.
  3. je ziet geen regionale verschillen of sociale ongelijkheid.
 • ruilvoet: bepaalt hoeveel een land kan importeren uit de opbrengst van de eigen export.
 • ruilvoetverslechtering: grondstoffen en landbouwproducten werden steeds goedkoper en industriele producten en diensten duurder. ontwikkelingslanden moeten meer exporteren voor dezelfde import. 
 • demografische transitie; de overgang van een hoog sterfte-en geboortecijfer naar en laag sterfte-en geboortecijfer in een bevolkinsgroep.
 • omschrijf fase 1.
  • hoog geboortecijfer
  • hoog sterftecijfer
  • lage groei, is wel aanwezig
  • driehoek
 • omschrijf fase 2.
  • hoog geboortecijfer
  • laag sterftecijfer
 • omschrijf fase 3.
  • daling geboortecijfer
  • anticonceptie
  • ontkerkelijking
  • snelle bevolkingsgroei (wel afgenomen)
 • omschrijf fase 4.
  • demografische transitie voltooid
  • laag geboortecijfer
  • laag sterftecijfer
  • ui
 • omschrijf fase 5.
  • bevolkingsgroei neemt af.
  • lager geboortecijfer
  • laag sterftecijfer
  • nauwelijks groei
 • uitschuiven: het verhuizen van productieactiviteiten naar elders.
  hoort bij het vliegende ganzenmodel.


  doorschuiven: een land begint met de productie van eenvoudige producten, maar gaat steeds meer hoogwaardige producten produceren. denk aan China!
 • Waarom handelt China veel met Afrika?
  • China heeft de grondstoffen van Afrika nodig, als gevolg van doorschuiving.
  • de afzetmarkt; de Afrikaanse bevolking wil goedkope producten kopen.
  • politieke steun voor China van Afrika.
 • Welke voordelen zijn er (voor China)?
  • Afrikaanse economie groeit snel.
  • infrastructuur verbetert.
  • geen voorwaarden betreft mensenrechten en mileu.
  • China behandelt Afrika als gelijkwaardige partner.
 • Welke nadelen zijn er?
  • het werk wordt gedaan door Chinezen, niet door Afrikanen.
  • er is sprake van uitbuiting.
  • alleen de elite merkt de eonomische groei.
 • De 8 milleniumdoelen:
  1.  geenextremehongeren armoede
  2. onderwijs 
  3. gelijke rechtenmannenen vrouwen
  4. kindersterfte
  5. sterfte doorzwangerschap
  6.  verspreidingziektesgestopt
  7.  duurzaammilieu
  8.  eerlijkehandelschuldenverlichtingnoemen, hulp
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What are NIC's?
New industrial countries in South East Asia, f.e. Asian tigers
Transporting goods has become much quicker and much cheaper. Why?
Thanks to the container!

--> All containers worldwide have the same dimensions so they fit every mode of transport

--> Container ships are constantly increasing in size (to 18.000 containers per vessel)

-->  The goods arrive just in time thanks to the fast transport and modern communication
       technology:

 • Stockpiling large supplies is a previous century thing
What is meant by Cold war?
Period (1945 – 1989) in which the two global powers, the USA and the Soviet Union stood on opposite sides.
What is free trade?
Trade in which the borders between trade areas are removed as much as possible.
What is decolonisation?
Period (1945 – 1975) in which the former colonies became independent
What is industrial colonialism?
Period (1800 – 1950) in which European motherlands found colonies they govern themselves for the purpose of protecting the supply of resources and to create a sales market for their industrial end products.
What is trade colonialism?
Period (1500 – 1800) in which European trading companies settled in newly discovered areas in Africa, America and Asia for the purpose of trading
What is meant by liberalisation?
Government lifting limitations for a free market economy and (foreign) competition
(after 1990)
What are import taxes?
Taxes on import goods intended to protect the national market against other countries
What is protectionism?
Protection of the national market and companies against foreign competition, f.i. by means of import taxes on foreign goods.