Samenvatting buitenland vwo 5

-
ISBN-10 9001878342 ISBN-13 9789001878344
268 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "buitenland vwo 5". De auteur(s) van het boek is/zijn geert van den berg. Het ISBN van dit boek is 9789001878344 of 9001878342. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - buitenland vwo 5

 • 1.1 Krimpen in de wereld

 • Wat is globalisering?
  Het proces waarbij de verwenheid tussen gebieden en samenlevingen toeneemt.
 • Wat is tijd-ruimte compressie?
  Tijd en ruimte worden als het ware in elkaar gedrukt.
 • Welke drie processen spelen een rol bij tijd-ruimte compressie?
  • Ligging verandert
  • De afstand krimpt.
  • De grenzen vervagen.
 • Verschillende liggingen?
  Absolute ligging: de unieke ligging van een plaats in het graadnet.

  Relatieve ligging:  De ligging van een plaats of gebied ten opzichte van andere plaatsen en gebieden vooral gelet op bereikbaarheid.
 • Wat is een mainport?
  Een internationaal knooppunt in een transportnetwerk. B.V. Zeehavens of luchthavens.
 • Verschillende soorten afstanden?
  Absolute afstand: de afstand hemelsbreed uitgedrukt in kilometers.

  Relatieve afstand: de afstand uitgedrukt in tijd, geld en moeite die het kost om deze te overbruggen.

  Afstandsverval: Het verschijnsel dat de interactie tussen gebieden afneemt naarmate de afstand toeneemt.
 • 1.2 Transport

 • Wat is transsporttechnologie?
  Technische voorzieningen die samenhangen met het vervoer van goederen en mensen.
 • Welke drie ontwikkelingen heeft het goederentransport doorgemaakt?
  1. Reis- en vervoerstijden zijn in de 20e eeuw spectaculair gedaald, alles loopt sneller.
  2. Transport is goedkoper geworden door de groei van de capaciteit van schepen en vliegtuigen en de economische crisis na 2008.
  3. De infrastructuur rond transport is enorm verbeterd.
 • Wat is de interactietheorie?
  Er moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan voordat er uitwisselingen van goederen tussen gebieden tot stand komt.
 • Wat zijn de drie voorwaarden van de interactietheorie?
  1. Complementariteit: het ene gebied moet iets kunnen leveren waar in het andere gebied vraag naar is.
  2. Transporteerbaarheid: goederen moeten tegen een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd van het ene gebied naar het andere vervoerd kunnen worden.
  3. Geen tussenliggende mogelijkheden: wanneer er tussen twee gebieden een nieuwe mogelijkheid ontstaat verlegt de vervoersstroom zich.
 • Het veranderen van de transport voor goederen:
  • Het verbeteren van de infrastructuur van een gebied waardoor de bereikbaarheid toeneemt.
  • Het verdwijnen van politieke barrières tussen gebieden.
  • Innovaties op transportgebied.
 • Wat is een transportnetwerk?
  Het geheel van transportlijnen die zijn verbonden met knooppunten.
 • 1.3 De eeuw van de informatie

 • Wat is communicatie- en informatietechnologie?
  Alle technieken die het mogelijk maken op elektronische wijze te communiceren en informatie van het ene punt naar het andere punt te verspreiden.
 • Welke factoren beïnvloeden de richting en intensiteit van de internationale communicatie?
  1. Economische factoren, internationale informatie-uitwisseling vindt nu nog vooral plaats tussen de centrumlanden.
  2. Geografische factoren, Naarmate de afstand tussen landen toeneemt, daalt de intensiteit van het contact.
  3. Culturele factoren, Tussen landen die sterk verschillen in taal en cultuur is de informatie-uitwisseling veel geringer dan tussen landen die tot hetzelfde taal- en cultuurgebied behoren.
 • Waaraan worden miljarden dollars gebruikt die dagelijks over de wereld gaan?
  • Investerings- en handelskapitaal
  • Kapitaal van particulieren en bedrijven op zoek naar plaatsen waar het rendement het hoogst en de belastingdruk het laagste is.
  • Flitskapitaal; enorme geldstromen die samenhangen met de speculatie in valutakoersen.
 • Wat zijn netwerken?
  Verbindingen tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein. Het kan een netwerk zijn tussen twee landen of een wereldwijd netwerk.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de vier aspecten in de openbare ruimte?
 • Toegankelijkheid
 • onderhoud
 • overzichtelijkheid
 • toezicht
Bewonerskenmerken?
 • Grootte van huishoudens
 • etniciteit
 • inkomen
 • gezinsfase
 • leeftijd
Wat zijn woningkenmerken?
 • Ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud
Tussen welke drie Vernieuwingen in haven-, industrie- en stationsgebieden kun je onderscheid maken?
 • Verdichting
 • transformatie
 • renovatie
Wat zijn de 4 oorzaken voor de herstructureren van gebieden?
 1. Door concurrentie was de meeste maakindustrie weggetrokken naar lageloonlanden
 2. door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden waren veel bedrijven naar grootschaliger locaties vertrokken
 3. steeds meer treinreizigers
 4. steden werden steeds populairder om in te wonen, maar er was te weinig woonruimte
Wat zijn acht agglmeratievoordelen?
 1. Soort bedrijvigheid
 2. ondernemerschap
 3. opleidingsniveau
 4. kennisinstituten 
 5. infrastructuur
 6. financiële markt
 7. governance
 8. leef- en woonklimaat
Wat zijn de doelstellingen van het ruimtelijke beleid voor de Randstad?
 • Een sterke, duurzame economie met een goede bereikbaarheid over de weg en met openbaar vervoer
 • Voldoende werk en welvaart om sociale en andere voorzieningen te kunnen dragen
 • veel verschillende en aantrekkelijke woonomgevingen met voldoende groen en water om te recreëren
 • veiligheid bij klimaatveranderingen en overstromingen
Uit welke twee stedelijke netwerken bestaat de Randstad?
 1. De noordvleugel. Dit zijn vooral Amsterdam, Utrecht en mainport Schiphol. Economisch het sterkste en is een groot netwerk van creatieve en innovatieve bedrijvigheid met een hoge toegevoegde waarde.
 2. De Zuidvleugel. Topsectoren zijn chemie, industrie en logistiek. Het opleidingsniveau is lager dan in het noorden en het woongebied is minder gewaardeerd.
Wat willen andersglobalisten?
 • Ze willen minder macht voor mno's en willen daarbij lokale bedrijven helpen
 • ze zijn bezorgd over de milieuverontreiniging door vestiging van de vervuilede bedrijven in de derde wereld en tegen de milieu-uitputting door de winning van grondstoffen op grote schaal.
 • ze zijn het niet eens met het beleid van internationale organisaties die arme landen dwingen hun economie te herstructureren
Wat zijn de langere termijn gevolgen van de global shift?
 • Politiek- het machtscentrum verplaatst vanuit Europa en de VS naar het Zuid- en Oost-Azië & de hegemoniale staat kan verdwijnen en de wereldorde van de toekomst wordt gekenmerkt door meerdere machtscentra, multipolaire wereldorde
 • economisch- steeds meer bedrijvigheid schuift uit naar de landen rond de Grote Oceaan
 • geografisch- het centrale punt van de kaart gaat van de Grote Oceaan en de Indische Oceaan met de volkrijkste landen naar het Midden-Oosten