Samenvatting Business marketing

-
ISBN-10 9001797083 ISBN-13 9789001797089
475 Flashcards en notities
104 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Business marketing". De auteur(s) van het boek is/zijn C J Gelderman, P W Th Ghijsen, H W C van der Hart. Het ISBN van dit boek is 9789001797089 of 9001797083. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Business marketing

 • 1 Planning en Strategie

 • Wat is SBU

  Strategische Business Unit

 • Kritiek op Porter (generieke concurrentiestrategien)

  - nuancering nodig

  - kosten vs. differentiatie niet houdbaar

  - verdedigbaar concurrentievoordeel is te statisch

 • 1.1 definitie en plaatsbepaling

 • marketing heeft kent een 5-tal hoofdbetekenissen welke?

  - marketing als wetenschap
  - marketing als maatschappelijk proces
  - marketing als bedrijfsfunctie
  - marketing als visie
  - marketing als een verzameling activiteiten

   

 • Definitie van Business Marketing
  Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op een andere organisatie
 • marketing kan gezien worden als maatschappelijk proces, bezien vanuit de volks huishouding als geheel (een macrobenadering) het gaat om afstemming tussen vraag en aanbod door middel van ruilprocessen
 • hoe kan maatschappelijk proces van marketing efficiënter verlopen 
  transacties, uitwisseling van informatie, distributie en dergelijke e.d.
 • Kenmerken van de vraag op B2B
  Afgeleide vraag: Afgeleide van de vraag naar consumentenproducten.
  Acceleratie-effect: Het fluctueren van de vraag naar een product.
 • de vijf hoofdbetekenissen van marketing zijn wetenschap, wfasdf gsdbsdfsdgsdv
 • kan marketing als maatschappelijk proces schadelijk zijn, zo ja waarom?
  mogelijke gevaren en nadelen van reclame, de schadelijke gevolgen voor bepaalde groepen in de samenleving, het milieu en dergelijke
 • De marketinginstrumenten bij B2B
  7 P's:
  - Product
  - Price,     Prijs
  -Place,     Distributie
  - Promotion,     Communicatie
  - People,     Relatiemanagement
  - Process,     Het proces zelf
  - Physical Environment,     Bedrijfsomgeving
 • wat wordt bedoeld met microniveau

  individuele onderneming

   

 • waarover gaat marketing als bedrijfsfunctie?
  over de taken en verantwoordelijkheden die binnen de organisatie worden vervuld (productie, inkoop, logistiek, personeel en financiën).
 • 1.1.1 wat is marketing

 • Wat is marketing?
  Is het verhandelen, op de markt brengen van producten, diensten
 • Marketing
  Marketing omvat die activiteiten die erop zijn gericht ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Marketingconceptie
  Visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld
 • Strategische Marketingconceptie
  Men richt zich op de verdedigbare concurrentievoordelen, gebaseerd op de langetermijnbelangen van afnemers.

  Relaties worden opgebouwd en onderhouden met voor de organisatie belangrijke doelgroepen binnen en buiten de organisatie.

  Waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen
 • Business Marketing
  Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op andere organisaties
 • 1.1.2 marketing als visie: marketing conceptie

 • waarna verwijst marketing als visie
  een mentaliteit, een filosofie van waaruit de manager beslissingen kan nemen
 • Marketing als visie is?
  Verwijst naar een mentaliteit, een filosofie van waaruit de manager beslissingen kan nemen
 • beschrijf het begrip marketing als visie
  de visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal wordt gesteld. ook wel marketingconceptie
 • Wat is marketing conceptie?

  De visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld.

  Een voorwaarde is natuurlijk dat wel de winstgevendheid.

 • wat is marketingconceptie

  de visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld. het moet altijd in overeenstemming zijn met een zekere winstgevendheid

   

   

 • waarom is voor technische bedrijven het gebruiken van marketingconceptie lastig
  in een technisch georiënteerd bedrijf die gecompliceerde producten maakt, heeft men eerder aandacht voor de technische eigenschapen van het product dan voor de wensen van afnemers op het gebied van gebruiksgemak, prijs. toepassingen en service
 • wanneer spreekt men van een strategische marketingconceptie

  dit is een visie waarbij:

  - men zich richt op verdedigbare concurrentievoordelen, gebaseerd op de langetermijnbelangen van afnemers

  - waarbij relaties worden opgebouwd en onderhouden met de organisatie belangrijke belangengroepen binnen en buiten de organisatie

  - waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen

 • het 3e punt (bij strategische marketingconceptie): waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen wordt bedoeld

   

  als men zich alleen maar richt op de wensen en verlangend van afnemers. bestaat het gevaar dat er te weinig impulsen zijn om technologische vernieuwen te stimuleren. de concentratie op kortetermijnbelangen van consumenten heeft mede geleid tot terreinverlies  van Amerikaanse ondernemingen aan Europerse en Japanse concurrenten

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Business Marketing
Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op andere organisaties
Strategische Marketingconceptie
Men richt zich op de verdedigbare concurrentievoordelen, gebaseerd op de langetermijnbelangen van afnemers.

Relaties worden opgebouwd en onderhouden met voor de organisatie belangrijke doelgroepen binnen en buiten de organisatie.

Waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen
Marketingconceptie
Visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld
Marketing
Marketing omvat die activiteiten die erop zijn gericht ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
Volgens het model van Grönroos voor de dienstenmarketing zijn er 3 soorten marketing, welke?
- Externe marketing (gericht op het scheppen van verwachtingen)
- Interne marketing (gericht op het scheppen van randvoorwaarden waardoor aan de verwachtingen voldaan kan worden)
- Interactieve marketing (het nakomen van de beloften door het dienstverlenende personeel)
Op welke 5 gaps gaat het SERVQUAL model in?
- Afnemersverwachting -> leveranciersperceptie 
- managentperceptie -> vertaling in kwaliteitsnormen
- vertaling in kwaliteitsnormen -> geleverde service
- geleverde service -> externe communicatie
- afnemersverwachting -> perceptie van de geleverde dienst
Wat houd het SERVQUAL model in?
Dit is een model ontwikkelt voor de afstemming van de kwaliteit van diensten op de percepties en verwachtingen van de klant.

Dit model heeft als basis een vijftal gaps (spanningsvelden) tussen percepties en verwachtingen van de leverancier en de afnemer
Hoe kan de kwaliteit van een dienstverlenende organisatie worden gemeten?
Door gebruik je maken van de SERVQUAL, het gap-analyse model
Hoe wordt het totaal aan kwaliteit bepaald bij een dienstverlenende organisatie?
Die wordt bepaald door wat de afnemer ervaart en verwacht. ook is de perceptie van kwaliteit van je afnemer belangrijk voor het beoordelen van de kwaliteit
Kwaliteit bij een dienst is niet goed objectief gemeten, kwaliteit bij het leveren van een dienst is vaak een subjectieve grootheid in vergelijking met de perceptie van kwaliteit van de afnemer, allereerst welk onderscheid kunnen we maken qua kwaliteit binnen de dienstverlening?
- Technische kwaliteit, dit heeft betrekking op de inhoudelijke kant van de dienstverlening en zegt iets over 'wat' geleverd wordt. de score van de kwaliteit staat er in verband met het resultaat van een geleverde dienst

- Functionele kwaliteit, dit is procesgerelateerd en heeft betrekking op 'hoe' de dienst geleverd wordt, dit heeft alles te maken met de interactie tussen de dienstverlener en de klant