Samenvatting Business model generatie

-
ISBN-10 9013074081 ISBN-13 9789013074086
212 Flashcards en notities
54 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Business model generatie". De auteur(s) van het boek is/zijn geschreven Alexander Osterwalder Yves Pigneur het Engels Heiny van den Ham bijdragend coauteur Tim Clark Rannie Turrigan JAM Visual Thinking. Het ISBN van dit boek is 9789013074086 of 9013074081. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Business model generatie

 • 1 Canvas

 • Wat geeft een businee model weer?
  Grondgedachte hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt
 • Wat is het canvas? 
  Een gedeelde taal om business modellen mee te beschrijven, visualiseren, onderzoeken en veranderen
 • Wat zijn de 9 bouwstenen van het business model canvas
  1. klantsegmeneten 2. waardepropositie 3. kanalen 4. klantrelaties. 5. inkomenstromen 6. key resources 7. kernactiviteiten 8.key partners 9. kosten structuur
 • Wat is de definitie van een business model?
  een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt
 • wat is het doel van het canvasmodel?
  Het business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en ten gelde maakt. Het business model bestaat uit 9 bouwstenen, waardoor je in één schema kunt zien hoe een bedrijf of organisatie in elkaar steekt.
 • Waar moet een goed model aan voldoen?
  • eenvoudig
  • relevant
  • intuïtief te begrijpen
  • recht doen an de complexiteit van een onderneming (niet teveel versimpelen)
 • Wat is het verschil en de overeenkomst tussen het 7s model en het canvas?
  Het 7s model is vooral gericht op de interne organisatie en het canvas juist op de markt. de overeenkomst is dus het interne deel van het canvas met zijn delen, sleutelvaardigheden en waarde proposities.
 • Welke vier gebieden van een onderneming worden in het businessmodel Canvas beschreven?
  1. klanten
  2. aanbod
  3. infrastructuur
  4. financiële levensvatbaarheid
 • Wat is een model?

  Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
 • Wat is de definitie van het business model?
  Een business model beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. 
 • Uit welke negen bouwstenen bestaat het Businessmodel Canvas?
  Zet ze in de JUISTE volgorde
  1. klantsegmenten
  2. waardeproposities
  3. kanalen
  4. klantrelaties
  5. inkomstenstromen
  6. key resources
  7. kernactiviteiten
  8. key partners
  9. kostenstructuur
 • Hoe zou je een business model ook kunnen noemen?
  Als een blauwdruk voor een strategie die geïmplementeerd gaat worden door organisatiestructuren, processen en systemen.
 • Wat vormen de 9 bouwstenen?
  Zij vormen de basis voor een handige tool, die we het Business Model Canvas noemen. Een praktische tool die begrip, discussie, creativiteit en analyse stimuleert.  
 • Wat wordt gedefinieerd via de bouwsteen klantsegmenten?
  groepen mensen (of organisaties) die een onderneming wil bereiken en bedienen
 • Klantgroepen vertegenwoordigen verschillende segmenten als:
  • hun behoeften een afzonderlijk aanbod vereisen/rechtvaardigen
  • ze via verschillende distributiekanalen worden bereikt
  • ze verschillende soorten relaties vereisen
  • ze in winstgevendheid van elkaar verschillen
  • ze bereid zijn te betalen voor verschillende aspecten van het aanbod
 • Geef een paar voorbeelden van verschillende klantsegmenten
  • massamarkt
  • nichemarkt
  • gesegmenteerde markt
  • gediversifieerde markt
  • multi-sided markt
 • Noem een voorbeeld van een branche die zich richt op de massamarkt
  consumentenelectronica
 • Geef een voorbeeld van een multi-sided platform (of multi-sided markt)
  creditcardbedrijf: biedt diensten aan creditcardhouders én aan winkeliers die deze creditcards accepteren

  krant: abonnees en adverteerders
 • Wat beschrijft de bouwsteen Waardeproposities?
  de bundel van producten en diensten die waarde creëert voor een specifiek klantsegment
 • Wat doet een waardepropositie?
  • voorziet in een klantbehoefte
  • lost een klantprobleem op
 • Geef voorbeelden van kwantitieve waarden
  prijs, snelheid
 • Geef voorbeelden van kwalitatieve waarden
  niveau van service, ontwerp, klantervaring
 • wat heeft nieuwheid te maken met waardeproposities?
  sommige waardeproposities voorzien in een geheel nieuwe behoefte die klanten niet eerder hadden (omdat er geen vergelijkbaar product was). 

  Hangt vaak samen met technologie.
  Denk bv aan de telecommunicatiebranche.
 • Wat is mass customization?
  massamaatwerk; het op maat afstemmen van producten en diensten op de specifieke behoeften van indiv. klanten of klantsegmenten; deze benadering maakt maatwerk mogelijk waarbij nog steeds schaalvoordeel kan worden behaald
 • Noem een aantal elementen die kunnen bijdragen aan creatie van klantwaarde
  • nieuwheid
  • performance
  • customization
  • 'de klus klaren'
  • ontwerp
  • merk/status
  • prijs
  • kostenbeperking
  • risicobeperking
  • toegankelijkheid
  • gemak/bruikbaarheid
 • Wat beschrijft de bouwsteen 'kanalen'?
  Kanalen beschrijft hoe een een bedrijf met klantsegmenten communiceert en hen bereikt om een waardepropositie te leveren.
 • Welke functies vervullen kanalen zoal?
  • Awareness vergroten bij klanten over producten/diensten van bedrijf
  • waardepropositie leveren aan klanten
  • klantsupport bieden na aankoop
  • testen van producten voor aankoop
 • Welke vijf fasen kennen Kanalen?
  • Awareness
  • Evaluatie
  • Aankoop
  • Aflevering
  • After sales
 • We onderscheiden verschillende typen kanalen. Welke?
  Eigen vs partner kanalen
  Directe vs indirecte kanalen
 • Geef een voorbeeld van een direct, eigen kanaal
  webverkoop
 • Geef een voorbeeld van een indirect partnerkanaal
  Groothandel, partnerwinkels, retail
 • Wat is een voordeel en een nadeel van partnerkanalen?
  voordeel: gemakkelijk bereik uitbreiden, profiteren van sterkten van partners
  nadeel: verlaging winstmarge
 • Wat is een voordeel en een nadeel van (directe) eigen kanalen?
  voordeel: hogere marges
  nadeel: kunnen duur zijn om op te zetten en te runnen
 • Wat beschrijft de bouwsteen Klantrelaties?
  de soorten relaties die een bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten
 • Noem verschillende categorieën klantrelaties
  • persoonlijke hulp (call-center, vertegenwoordiger)
  • toegewezen persoonlijke hulp (private banking)
  • selfservice
  • geautomatiseerde diensten
  • communities
  • cocreatie
 • Wat vertegenwoordigt de bouwsteen Inkomstenstromen?
  De cash die een bedrijf genereert uit elk klantsegment
 • We onderscheiden twee verschillende soorten Inkomstenstromen. Welke?
  transactie-inkomsten die voortvloeien uit eenmalige aankopen

  terugkerende inkomsten uit aanhoudende betalingen (bv. waardepropositie leveren aan klanten (abonnement))
 • Hoe kun je Inkomstenstromen genereren?
  • goederenverkoop (fysieke producten: boeken, auto's)
  • gebruikersfee (hotels, pakketdienst, telecombedrijf)
  • abonnementsgelden (sportschool, online games, Spotify)
  • uitlenen, huren, leasen 
  • licentieverlening
  • brokerage fees
  • reclame
 • Wat gebeurt er bij licentieverlening?
  De klant krijgt toestemming om beschermd intellectueel eigendom te gebruiken (in ruil voor een licentiefee). 
  Bv. in mediabranche of patenthouders in technologiesector
 • Welke twee hoofdtypen prijszettingsmechanismen onderscheiden we?
  Vaste prijszetting
  Dynamische prijszetting
 • Wat gebeurt er bij vaste prijszetting?
  vooraf bepaalde prijzen zijn gebaseerd op statische variabelen.

  Voorbeelden:
   adviesprijzen/catalogusprijzen
  volumeafhankelijk
  klantsegmentafhankelijk
  volumeafhankelijk 
 • Wat gebeurt er bij een dynamische prijszetting?
  de prijs verandert op grond van marktvoorwaarden

  bv. bij 
  • onderhandelen (marchanderen), 
  • yield management (afhankelijk van voorraad en tijdstip aankoop (bv hotelkamers en vliegtuigstoelen)
  • real-time markt (op basis van vraag en aanbod)
  • veilingen
 • Noem enkele categorieën key resources
  fysiek
  financieel
  intellectueel
  menselijk
 • Noem voorbeelden van fysieke key resources
  productiefaliciteiten, gebouwen, voertuigen, machines, distributienetwerken
 • Noem voorbeelden van intellectuele key resources
  • patent
  • merk (Nike)
  • auteursrecht
  • klantendatabase
  • intellectueel eigendom software (Microsoft)
 • Noem voorbeelden van branches waarin menselijke key resources (Human Resources) cruciaal zijn
  • creatieve sector
  • kennisintensieve sector
  • farmaceutische bedrijven
 • Noem voorbeelden van financiële key resources
  • cash
  • kredietlimieten
  • aandelenpool
 • Wat wordt verstaan onder kernactiviteiten?
  de belangrijkste dingen die een bedrijf moet doen om te zorgen dat het businessmodel werkt / met succes te opereren
 • Noem drie categorieën kernactiviteiten
  • productie
  • probleemoplossing (bv ziekenhuis, adviesbureau)
  • platform/netwerk (bv eBay of Visa)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke elementen kunnen bijdragen aan de creatie van waarde in een waardepropositie? Verklaar ze.
Nieuwheid: inspelen op nieuwe behoeftes van klanten
Performance:  verbeteren van product of dienst performance
Customization: het op maat afstemmen van producten en diensten op specifieke behoefte van klanten.  
De klus klaren: Een klus klaren voor de klant zodat zij zelf zich hier niet op hoeft te focussen. 
Ontwerp: Een product kan uitblinken door superieur ontwerp. Zoals bij mode. 
Merk/Status: Klanten ontlenen waarde door het simpelweg laten zien van een product. 
Prijs: Het bieden van een gelijke waarde voor een lagere prijs. 
Kostenbeperking: Klanten helpen kosten te besparen doormiddel van jou product, bijvoorbeeld een crm systeem. 
Risicobeperking: Zoals verzekeringen 
Toegankelijkheid: Diensten waar klanten voorheen geen toegang tot hadden toegankelijk maken.  
Gemak: Zaken gemakkelijker maken of eenvoudiger gebruiken kan waarde creëren. Zoals de ipod het makkelijker maakte om muziek te luisteren.
Noem 2 kwalitatieve waarden en 3 kwantitatieve.
Kwantitatief: prijs, snelheid, service
Kwalitatief: ontwerp, klantervaring
Wat creëert een waardepropositie voor een klantsegment en hoe?
Door een mix of bundel van elementen die voorzien in de behoeften van dat segment.
Heeft elk klantsegment dezelfde waardepropositie?
Nee, elk segment heeft een ander.
Wat is de reden dat klanten voor jouw bedrijf kiezen en niet voor een ander bedrijf? En waarom?
De waarde propositie, omdat zij het klant probleem oplost of voorziet in de behoefte.
Wat beschrijft de bouwsteen waarde propositie?
Het beschrijft de bundel van producten en diensten die waarde creëert voor een specifiek klant segment.
Wat voor klantsegment wordt er bedoeld met multi-sided platforms? (multi-sidedmarkten) Wat is noodzakelijk? Geef een voorbeeld.
Business modellen die twee of meer onderling afhankelijke klantsegmenten bedienen. Beide segmenten zijn noodzakelijk, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. 

Een voorbeeld hiervan is een creditcard bedrijf. Deze moet ervoor zorgen dat de particulieren hun cards werken en dat de winkeliers hun apparaten werken.
Wat voor klantsegment is een gediversifieerde markt? Geef een voorbeeld.
Een bedrijf dat 2 verschillende klantsegmenten bedient met zeer verschillende behoeften en problemen. 

Amazon heeft in 2007 besloten zich te richten op cloud computing. Dat is iets heel anders dan dat ze deden.
Wat is een gesegmenteerde markt? Geef een voorbeeld.
Hierbij maakt een business model onderscheid tussen net iets verschillende behoeften en problemen van klanten. 

Bijvoorbeeld een bank die producten heeft voor klanten met een assets van 100.000 en klanten met een assets van 500.000
Wat voor klantsegment is een nichemarkt? Geef 1 voorbeeld van een bedrijf zo'n markt bedient?
Een niche markt bedient zich op een specifiek en gespecialiseerd klantsegment. 
Alles is afgesteld op de specifieke eisen van de niche markt. 

Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld leverancier-koperrelaties, zoals fabrikanten van auto-onderdelen.