Samenvatting Business Process Management

-
321 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Business Process Management". De auteur(s) van het boek is/zijn LOI. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Business Process Management

 • 1 Basisbegrippen en het hoe en waarom van BPM

 • Wat is Business Proces Management?

  Een kennisgebied dat een overlap vormt tussen management en informatietechnologie. Het omvat methoden , technieken en tools voor het ontwerp, controleren en analyseren van operationele business processen.

 • Waarin verschilt BPM van BPR (Business Process Reengineering?)

  BPM brengt geen eenmalige, revolutionaire verandering teweeg, maar een geleidelijke evolutionaire verandering.

 • Noem een definitie van proces

  Een ordening van activiteiten met een expliciet begin en einde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een (interne) klant

 • Wat is het hoofdoel van BPM?

  Het vergroten van de EFFICIENTIE terwijl de Effectiviteit onderhouden wordt. 

 • Waarom zijn crossfuntionele projecten en processen moeilijk te managen?

  Functionele "staven" staan in de weg. Het optimaliseren van processen in een staaf beperkt vaak de andere. Afdelingen onderhouden hun eigen procesonderdeel goed, zonder te kijken naar de invloed dat dit heeft op de andere afdelingen en hun processen. Dit komt omdat een afdeling afgerekend wordt op haar eigen prestaties. 

 • Waarvoor staat de afkorting SIPOC?

  Supplier Input Process Output Customer

 • Wat omvat monitoren nadat het proces is verbeterd tijdens het BPA (Business Project Analyse) traject

  Het omvat het volgen van individuele processen zodat informatie over hun toestand eenvoudig kan worden opgevraagd, inclusief statistieken.

 • Welke aspectgebieden worden in de BPM cyclus aan elkaar verbonden?

   

  Besturen, Integreren, Ontwerpen, Implementeren, Uitvoeren

 • Voor welk doel werd EFQM speciaal opgericht?

  Om organisaties te helpen excellentie na te streven in hun businessinitiatieven. 

 • Wat is een key-performance indicator? 

  Dit is een financiële of niet financiële maat die gebruikt wordt om doelen te kwantificeren die de strategische prestaties van een organisatie weergeven

 • Welke fasen gebruikt Six Sigma om prestatie problemen aan te pakken?

  Definieren, Meten, Analyseren, Verbeteren, Beheersen

 • 1.5 Inleiding in de organisatiekunde

 • Wie zorgden in de 90er jaren voor de introductie van BPR

  Hammer en Champy (1993)

 • Werknemers zijn vaak het slachtoffer van de vele nieuwe ontwikkelingen binnen de Administratieve Organisatie. Ontwerpprincipes als JIT, vele contact momenten met de klant en sturen op processen zijn moeilijk bij te houden. 

 • 2.1 Business Process Architecture

 • Waarover wordt gerapporteerd oop niveau 3?

  Er wordt gerapporteerd op gerealiseerde procesprestaties

 • Noem drie concrete voorbeelden van initiatieven om de doelstellingen van niveau 3a te realiseren

  1. Voldoen aan kwaliteitsnormen (ISO)

  2. Herontwerp van bedrijfsprocessen

  3. Shared Service Centres

  4. WFM en ERP

  5. 1 Loket gedachte

 • Waarop richt men zich met name op niveau 3b?

  sturing op de samenhang met leveranciersprocessen 

 • Geef een omschrijving van procesarchitectuur

  Is het consistente geheel van principes, methoden en modellen voor het ontwerpen en realiseren van processen

 • Waarop heeft de eerste laag van de procesarchitectuur betrekking?

  Bedrijfsprocessen

 • Noem twee stappen die genoemd worden bij de environmental view?

   

  Een bedrijfstak wordt gekozen op basis van de aantrekkelijkheid van de structuur, de kansen die de tak kan bieden. 

  Een strategie wordt geformuleerd gebaseerd op de aannames over de rationele strategiën van concurrenten

 • Noem de vier factoren op basis van het model van Douma m.b.t. verdedigbaar concurrentievoordeel

  - Een keuze voor de strategie gebaseerd op een van de twee generieke strategiën van Porter (lage kosten, differentiatie of focus) 

  - Op welk marktsegment wordt er gericht

  - Uitwisselen van kennis en technologie tussen verschillende business units

  - Inspelen op de veranderingen in de martk (timing)

   

 • Waarom is een periodieke omgevingsanalyse v an groot belang voor iedere organisatie? 

  Hierbij worden zowel intern als extern relevante ontwikkelingen tegen het licht gehouden (zie timing bij het model van Douma)

 • Noem vier mission statements

  1. De pure missie

  2. strategische doelen

  3. gekwantificeerde planningsdoelen

  4. businessdefinitie

 • Welke onderwerpen worden op laag 2 beschreven?

  De werkprocessen per aandachtsgebied

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het systeem van strategische kostenanalyse is gebaseerd op 3 sleutelonderwerpen van strategisch management:
De analyse van waardekolom
De analyse van kostenstuwers
De analyse van het concurrentievoordeel
 
Waardenketendenken
Binnen het waardenketendenken omvat een proces de structuur waarbinnen een organisatie doet wat nodig is om de waarde voor haar klanten te creëren.
Welke activiteiten vormen samen de kernprocessen?
Voor het voortbrengen van bepaalde producten of diensten zullen organisaties namelijk activiteiten richten. 
Welke visie strookt met analyse van de waardeketen?
Procesmanagement beperkt zich niet tot de eigen bedrijfsprocessen, maar kan evengoed toegepast worden op bedrijfsketen, waarbij het proces over de bedrijfsgrenzen heen gaat.
Wat is Integraal Procesmanagement?
Is een managementmethode die zicht richt op het continu verbeteren van de van-klant-tot-klant-processen.
Dit betreft de gehele levenscyclus van de bedrijfsprocessen: van het identificeren, ontwerpen, richten, implementeren van processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren en verbeteren van processen.
 
1.De strategische kostenanalyse van Porter steunt op 3 Pijlers:
1.De  analyse van de waardekolom,
2.De analyse van de kostestuwers
3.Analyse van het concurrentievoordeel
Waarom wordt TQM ''total'' genoemd?
Ze bestaat uit 3 kwaliteiten:
- Quality of return om aan behoeften van shareholders te voldoen
- Kwaliteit van producten/diensten om aan de behoeften van consument te voldoen
- Kwaliteit van leven - op en buiten het werk- om aan de behoeften van de medewerkers in de organisatie te voldoen
TQM
Een managementstrategie met als het doel het inbedden van kwaliteitsbewustzijn in alle organisatorische processen.
Six Sigma
Een organisatiebrede kwaliteitsverbetering benadering met als doel het optimaliseren van processen en tegelijkertijd het reduceren van defecten en kosten.
JIT (Just In Time)
Een strategie die geïmplementeerd wordt om de ''return on investments'' van een organisatie te verbeteren door het reduceren van de onderhanden voorraad en de kosten die hiermee gepaard gaan. Nieuwe voorraad wordt pas besteld nadat de huidige voorraad onder een bepaald niveau is gezakt.