Samenvatting Business Process Management

-
321 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Business Process Management". De auteur(s) van het boek is/zijn LOI. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Business Process Management

 • 1 Basisbegrippen en het hoe en waarom van BPM

 • Wat is Business Proces Management?

  Een kennisgebied dat een overlap vormt tussen management en informatietechnologie. Het omvat methoden , technieken en tools voor het ontwerp, controleren en analyseren van operationele business processen.

 • Waarin verschilt BPM van BPR (Business Process Reengineering?)

  BPM brengt geen eenmalige, revolutionaire verandering teweeg, maar een geleidelijke evolutionaire verandering.

 • Noem een definitie van proces

  Een ordening van activiteiten met een expliciet begin en einde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een (interne) klant

 • Wat is het hoofdoel van BPM?

  Het vergroten van de EFFICIENTIE terwijl de Effectiviteit onderhouden wordt. 

 • Waarom zijn crossfuntionele projecten en processen moeilijk te managen?

  Functionele "staven" staan in de weg. Het optimaliseren van processen in een staaf beperkt vaak de andere. Afdelingen onderhouden hun eigen procesonderdeel goed, zonder te kijken naar de invloed dat dit heeft op de andere afdelingen en hun processen. Dit komt omdat een afdeling afgerekend wordt op haar eigen prestaties. 

 • Wat zijn de voordelen van BPM?
  Tijdsbesparing en kostenreductie: door het formuleren van de regels wordt een organisatie gedwongen door te denken
 • Waarvoor staat de afkorting SIPOC?

  Supplier Input Process Output Customer

 • Wat omvat monitoren nadat het proces is verbeterd tijdens het BPA (Business Project Analyse) traject

  Het omvat het volgen van individuele processen zodat informatie over hun toestand eenvoudig kan worden opgevraagd, inclusief statistieken.

 • Wat is BPA?
  Business Proces Analyse, een verzameling van analyse en modelleertermen van wat gedaan moet worden, door wie en wanneer.
 • Welke aspectgebieden worden in de BPM cyclus aan elkaar verbonden?

   

  Besturen, Integreren, Ontwerpen, Implementeren, Uitvoeren

 • Voor welk doel werd EFQM speciaal opgericht?

  Om organisaties te helpen excellentie na te streven in hun businessinitiatieven. 

 • De onderdelen in SIPOC: De Suppliers voorzien altijd in de Input van het proces; in dit geval de behoeften van de potentiële inkopers en de producten zelf. De Input wordt getransformeerd tot output. De ontvanger (Customer) is de persoon die het product gekocht en betaald heeft.
 • Wat is een key-performance indicator? 

  Dit is een financiële of niet financiële maat die gebruikt wordt om doelen te kwantificeren die de strategische prestaties van een organisatie weergeven

 • Welke fasen gebruikt Six Sigma om prestatie problemen aan te pakken?

  Definieren, Meten, Analyseren, Verbeteren, Beheersen

 • BPR
  Business Proces Redesign: Een managementbenadering gericht op verbeteringen van de processen die bestaan binnen en tussen organisaties door middel van het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit
 • INK Model
  Het INK model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren, veelal worden deze uitgevoerd door auditors.
 • Waar staat EFQM voor?
  European Foundation of Quality Management
 • JIT (Just In Time)
  Een strategie die geïmplementeerd wordt om de ''return on investments'' van een organisatie te verbeteren door het reduceren van de onderhanden voorraad en de kosten die hiermee gepaard gaan. Nieuwe voorraad wordt pas besteld nadat de huidige voorraad onder een bepaald niveau is gezakt.
 • Six Sigma
  Een organisatiebrede kwaliteitsverbetering benadering met als doel het optimaliseren van processen en tegelijkertijd het reduceren van defecten en kosten.
 • TQM
  Een managementstrategie met als het doel het inbedden van kwaliteitsbewustzijn in alle organisatorische processen.
 • Waarom wordt TQM ''total'' genoemd?
  Ze bestaat uit 3 kwaliteiten:
  - Quality of return om aan behoeften van shareholders te voldoen
  - Kwaliteit van producten/diensten om aan de behoeften van consument te voldoen
  - Kwaliteit van leven - op en buiten het werk- om aan de behoeften van de medewerkers in de organisatie te voldoen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het systeem van strategische kostenanalyse is gebaseerd op 3 sleutelonderwerpen van strategisch management:
De analyse van waardekolom
De analyse van kostenstuwers
De analyse van het concurrentievoordeel
 
Waardenketendenken
Binnen het waardenketendenken omvat een proces de structuur waarbinnen een organisatie doet wat nodig is om de waarde voor haar klanten te creëren.
Welke activiteiten vormen samen de kernprocessen?
Voor het voortbrengen van bepaalde producten of diensten zullen organisaties namelijk activiteiten richten. 
Welke visie strookt met analyse van de waardeketen?
Procesmanagement beperkt zich niet tot de eigen bedrijfsprocessen, maar kan evengoed toegepast worden op bedrijfsketen, waarbij het proces over de bedrijfsgrenzen heen gaat.
Wat is Integraal Procesmanagement?
Is een managementmethode die zicht richt op het continu verbeteren van de van-klant-tot-klant-processen.
Dit betreft de gehele levenscyclus van de bedrijfsprocessen: van het identificeren, ontwerpen, richten, implementeren van processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren en verbeteren van processen.
 
1.De strategische kostenanalyse van Porter steunt op 3 Pijlers:
1.De  analyse van de waardekolom,
2.De analyse van de kostestuwers
3.Analyse van het concurrentievoordeel
Waarom wordt TQM ''total'' genoemd?
Ze bestaat uit 3 kwaliteiten:
- Quality of return om aan behoeften van shareholders te voldoen
- Kwaliteit van producten/diensten om aan de behoeften van consument te voldoen
- Kwaliteit van leven - op en buiten het werk- om aan de behoeften van de medewerkers in de organisatie te voldoen
TQM
Een managementstrategie met als het doel het inbedden van kwaliteitsbewustzijn in alle organisatorische processen.
Six Sigma
Een organisatiebrede kwaliteitsverbetering benadering met als doel het optimaliseren van processen en tegelijkertijd het reduceren van defecten en kosten.
JIT (Just In Time)
Een strategie die geïmplementeerd wordt om de ''return on investments'' van een organisatie te verbeteren door het reduceren van de onderhanden voorraad en de kosten die hiermee gepaard gaan. Nieuwe voorraad wordt pas besteld nadat de huidige voorraad onder een bepaald niveau is gezakt.