Samenvatting BVJ Biologie voor de bovenbouw

-
ISBN-10 9402056955 ISBN-13 9789402056952
376 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • BVJ Biologie voor de bovenbouw
 • Marianne Gommers
 • 9789402056952 of 9402056955
 • 2019

Samenvatting - BVJ Biologie voor de bovenbouw

 • 4.1 Ontwikkeling van het leven

 • Hoelang bestaat de aarde ongeveer?
  4,6 miljard jaar
 • Wat wordt er bedoeld met chemische evolutie?
  De evolutie van eenvoudige moleculen (zoals Co2) die door toevoer van energie uit elkaar vallen en combineren tot ingewikkeldere en grotere moleculen.
 • Hoe oud is de aarde?
  4,6 Miljard jaar oud
 • Chemische evolutie
  Vorming van stoffen waaruit de eerste eencellige kon ontstaan
 • Hoelang bestaat de aarde al?
  4,6 miljard jaar
 • Hoelang bestaat de aarde?
  De aarde bestaat ongeveer 4,6 miljard jaar.
 • Hoeveel jaar geleden ontstonden de eerste eencellige vormen van leven?
  3,6 miljard jaar geleden. In het Precambrium.
 • Wat is de oeratmosfeer
  De atmosfeer waarin geen zuurstof was, maar die bestond uit een gasmengsel van eenvoudige moleculen.
 • Waar en wanneer ontstonden de eerste eencelligen?
  De eerste eencellige ontstonden ongeveer 3,8 miljard jaar geleden in het Precambrium?
 • Oeratmosfeer
  = atmosfeer (ca 3 miljard jaar geleden) zonder zuurstof
  • Mengsel van stikstofgas, waterdamp, methaan en waterstofsulfide, koolstofmonoxide, koolstofdioxide waterstofgas, ammoniak 
   • Zelfde mengsel wat vrij komt bij vulkaanuitbarsting
 • Wanneer ontstonden de eerste eencellige vormen van leven?
  De eerste eencelligen vormen van leven ontstonden 3,8 miljard jaar geleden, in het Precambrium.
 • Hoeveel jaar geleden ontstonden de meercellige vormen?
  670 miljoen jaar geleden.
 • Wat zijn anorganische stoffen?
  Eenvoudige moleculen, zoals water, zuurstof, koolstofmonoxide
 • Wanneer bevatte de zuurstof ongeveer 7% zuurstof?
  670 miljoen jaar geleden, de eerste meercellige ontstonden toen ook.
 • Anorganische stoffen
  = stoffen die zijn opgebouwd uit kleine, eenvoudig gebouwde moleculen.
  • vb: O2, CO2, H2O, NaCl 
 • Wanneer ontstonden de eerste meercelligen?
  De eerste meercelligen ontstonden 670 miljoen jaar geleden.

 • Hoeveel procent zuurstof bevatte de atmosfeer toen de eerste meercelligen ontstonden?
  7%
 • Wat zijn organische stoffen?
  Grotere, meer ingewikkeldere moleculen, meestal afkomstig uit organismen, die altijd bestaan uit koolstof, waterstof en vaak ook zuurstof
 • Wat voor stammen ontstond er zo'n 542 miljoen jaar geleden, waarvan deze dieren voorbeelden van zijn 1. Weekdieren 2. Trilobieten 3. Zeesterren? Wat was een grote ontwikkeling voor de dieren destijds?
  De Verschillende stammen die zo'n 542 miljoen jaar geleden ontstonden zijn 1. Gepantserde dieren 2. Geleedpotigen 3. Stekelhuidigen. Ook verschenen de eerste vissen. Vanaf dat moment hebben de levensvormen op aarde volop fossielen opgeleverd.
 • Organische stoffen
  = stoffen met relatief grote, ingewikkeld gebouwde moleculen, die altijd een of meer atomen koolstof en waterstof en meestal ook zuurstof bevatten
  • vb: Glucose 
 • Wanneer ontstonden de eerste gepantserde dieren, geleedpotigen en stekelhuidigen?
  De eerste gepantserde dieren, geleedpotigen en stekelhuidigen ontstonden 542 miljoen jaar geleden.
 • Hoeveel jaar geleden ontstonden de gepantserde dieren?
  542 miljoen jaar geleden
 • Wat is oersoep?
  Oerzeeen die door verdamping in organische oersoep veranderden, waarin protobionten ontstonden, waaruit cellen ontstonden.
 • Vanaf welk tijdperk speelde alle leven zich in zee af?
  Tot in het Siluur
 • Wat is het Miller-Urey-experiment?
  = Bootste het ontstaan van organische stoffen uit anorganische stoffen in het lab na. 
  • Uit mengsel van ammoniak, methaan en waterstofgas/damp ontstonden aminozuren en nucleotiden 
 • Wanner ontstonden de eerste landplanten
  De eerste landplanten ontstonden 400 miljoen jaar geleden.
 • Wat is zelforganisatie?
  Het ontstaan van eenheden met nieuwe eigenschappen op een hoger organisatieniveau
 • Wat ontstond er 542 miljoen jaar geleden?
  Gepantserde dieren, geleedpotigen, stekelhuidigen en vissen.
 • Hoe ontstonden de eerste organische stoffen uit anorganische stoffen in de oeratmosfeer?
  De atmosfeer bevatte ongeveer 3 miljard jaar geleden geen zuurstof. De oer atmosfeer bestond toen uit een mengsel van allerlei gassen. Door toevoer van energie (Uit elektrische ontladingen, Uv-straling en botsingen van meteorieten met elkaar) konden deze gassen ioniseren=( Waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of opneemt --> Verandert dan in een geladen deeltje; Ion) Hierdoor zijn koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof ontstaan. Deze ionen reageren onmiddellijk met elkaar. Op die manier ontstonden in de oer atmosfeer uit anorganische stoffen de eerste organische stoffen.
 • Zelforganisatie
  = Het ontstaan van eenheden met nieuwe eigenschappen op een hoger organisatieniveau.
  • vb: vorming van cellen uit organische stoffen
  • vb: celdifferentiatie en apoptose 
 • Tot aan welk tijdperk speelde al het leven zich in de zee af?
  Tot in het Siluur speelde alle leven zich in zee af.
 • Noem 3 voorbeelden van zelforganisatie
  De vorming van cellen uit organische stoffen, celdifferentiatie, apoptose
 • We hebben vele fossielen van die tijd.
 • Hoe konden uit de eerste organische stoffen de eerste eencellige ontstaan?
  Het Miller-Urey-experiment heeft het ontstaan van organische stoffen nagebootst. Hierbij ontstonden o.a. aminozuren en nucleotiden. Uit aminozuren, nucleotiden, sachariden en vetzuren kunnen in organismen belangrijke organische stoffen worden gevormd als Eiwitten, DNA, koolhydraatketens en vetten worden gevormd. Daar begon het leven van de eerste eencellige.
 • Black smokers
  = vulkanische schoorstenen waar water tot 400 graden, onder hoge druk, uit de zeebodem spuit. Door aanwezigheid mineralen kleurt het water zwart
 • Wanneer ontstonden de eerste gewervelden?
  De eerste gewervelden ontstonden 350 miljoen jaar geleden.
 • Noem de 3 theorieën over het ontstaan van levende cellen
  1. Het ontstaan van levende cellen uit de organische oersoep
  2. Het ontstaan van protobionten uit black smokers onder water
  3. Het komt uit de ruimte vallen
 • Tot in het Siluur speelde alle leven zich in zee af.
 • Hoe zijn uit de eerste organische stoffen de eerste cellen ontstaan in oerzeeën? 1ste Theorie
  Volgens een theorie zijn de eerste organische stoffen terecht gekomen in oerzeeën. In de oersoep waren deze elementen aanwezig en zweefde ze om elkaar heen, er was genoeg kans op chemische reacties waarbij zelf de moleculen ontstaan die de basis vormen van het ontstaan van het leven op aarde. Via zelfassamblage kon het gebeuren dan levenloze materie zich onderling combineerden en hierdoor kon er iets gevorm worden tot iets wat leven bevatte.--> De Cel. De eerste cel moest wel een vorm van DNA bevatten anders konden ze zich zelf niet delen en erfelijke materiaal doorgeven aan de volgende generaties. (Mitose)
 • Welke drie theorieën zijn er over het ontstaan van levende cellen?
  1. Via oersoep: Organische stoffen die terecht kwamen in oerzeeën.
  2. via black smokers
  3. via bouwstenen die afkomstig zijn uit de ruimte
 • Wanneer ontstonden de eerste zaadplanten?
  De eerste zaadplanten ontstonden 250 miljoen jaar gelden.
 • Wat zijn prokaryoten?
  Eencellige organismen, zonder celkern, maar met cytoplasma en DNA
 • Wanneer verschenen de eerste landplanten?
  400 miljoen jaar geleden.
 • Waarom zijn celdifferentiatie en apoptose voorbeelden van zelforganisatie?
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Prokaryoten
  = eencellige organismen zonder celkern of andere zichtbare organellen.
  • Bezitten kringvormig DNA dat los in het cytoplasma ligt 
 • Wanner ontstonden de eerste zoogdieren en vogels?
  De eerste zoogdieren en vogels ontstonden 65 miljoen jaar geleden.
 • Leg het verschil uit tussen anaerobe en aerobe prokaryoten
  Anaerobe prokaryoten zijn organismen die alleen in afwezigheid van zuurstof kunnen leven
  Aerobe prokaryoten zijn organismen die zuurstof gebruiken om energierijke organische stoffen af te breken
 • Wat verscheen er kort na de landplanten?
  De landdieren, voornamelijk geleedpotigen.
 • Hoe zijn protobionten ontstaan bij Black Smokers op de bodem van de oceanen?
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • Anaeroob
  = uitsluitend leven zonder zuurstof (de eerste prokaryoten)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • BVJ Biologie voor de bovenbouw
 • Marianne Gommers
 • 9789402056945 of 9402056947
 • 2019

Samenvatting - BVJ Biologie voor de bovenbouw

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Levensverschijnselen
  Voortplanten, groeien, ontwikkelen en stofwisseling
 • Organismen
  Cellen bekijken met een microscoop
 • Stofwisseling
  Alle chemische reacties in een organisme
 • Celorganellen
  Bouw en functie en stoffen uitwisselen
 • Enzymen
  Versnellen de chemische reacties van stofwisselingsprocessen
 • Natuurwetenschappelijk onderzoek
  Uitvoeren en een verslag maken
 • Levenloos
  Dingen die nooit hebben geleefd in de natuur
 • Rol
  Welke rol speelt biologie in het dagelijks leven
 • Levensloop
  Elk individu heeft een levensloop. De levensloop begint direct na het ontstaan van het organisme eindigt met de dood van het organisme
 • Hoofdstuk
  Hoe zit het in elkaar
 • Levenscyclus
  Elke soort heeft een levenscyclus omdat alle individuen van een soort tijdens hun levensloop dezelfde fasen of stadia van ontwikkeling doorlopen. Individuen kunnen sterven terwijl de soort blijft doorbestaan.
 • Ontwikkelen
  Optreden van veranderingen in de bouw en het functioneren van het organisme of van bepaalde delen ervan
 • Soort
  Organismen die zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen.
 • Context
  Een situatie waarin biologie een rol speelt
 • Molecuul
  Bouwstenen van stoffen bijv. DNA bevat erfelijke informatie voor een organisme
 • Cel
  Organismen bestaan uit 1 of meer cellen
 • Orgaan
  Deel van een organisme met een specifieke bouw en functie
 • Organisme
  Eencellig of meercellig levend wezen (individu)
 • Populatie
  Groep individuen van zelfde soort die in bepaald gebied leven en die zich onderling voortplanten
 • Ecosysteem
  Begrensd gebied bestaande uti levende en niet levende natuur
 • Biosfeer
  Systeem aarde het geheel aan ecosystemen op aarde
 • Emergente eigenschap
  Op hoger organisatieniveau nieuwe eigenschap ontstaat dan op lager organisatieniveau niet is
 • Interactie
  Biologische eenheden reageren op elkaar en op de invloeden uit de omgeving
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is tolerantie?
Tolerantie is het vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te verdragen.
Noem bodemeigenschappen die van invloed zijn.
Ph waarden, grondwaterstand en concentratie mineralen.
Wat is macroklimaat en microklimaat?
Macroklimaat is het klimaat dat in grote gebieden voorkomt, microklimaat is het klimaat op elk verschillend plekje van het ecosysteem.
Noem de verschillende organisatieniveaus in volgorde van klein naar groot.
Zie afbeelding
Wat word bedoeld met emergente eigenschappen en geef voorbeelden.
Emergente eigenschappen zijn eigenschappen die specifiek zijn voor dat organisatieniveau bijv. Voor een populatie is dat de geslachtsverhouding of het geboortecijfer.
Wat is het ecosysteem?
Het ecosysteem is een omgeving waarin een wisselwerking tussen verschillende biotische- en abiotische factoren plaatsvindt.
Wat is de soortensamenstelling?
Dat is de samenstelling van de verschillende soorten die in een gebied voorkomen.
Wat zijn biotische- en abiotische factoren, geef voorbeelden hiervan.
Organismen van een levensgemeenschap en de invloed die ze op hun omgeving uitoefenen noem je biotische factoren bijv. Concurrentie, voedselaanbod en parasieten. Abiotische factoren zijn invloeden vanuit de levenloze omgeving bijv. Temperatuur, licht en wind.
Wat is een levensgemeenschap?
Alle populaties en verschillende organismen die in een bepaald gebied voorkomen vormen samen een levensgemeenschap.
Wat wordt bedoeld met ecogenomica?
Het onderzoeksgebied waarbij aan de hand van het genoom wordt bepaald welke soorten in een gebied voorkomen, heet ecogenomica.