Samenvatting Campbell Biology, Global Edition

-
ISBN-10 1292170433 ISBN-13 9781292170435
712 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Campbell Biology, Global Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Lisa A Urry Michael L Cain Steven A Wasserman Peter V Minorsky Jane B Reece. Het ISBN van dit boek is 9781292170435 of 1292170433. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Campbell Biology, Global Edition

 • 2 Atoms and Molecules

 • Wat zijn de belangrijkste elementen voor het leven?
  Zuurstof, stikstof, koolstof, waterstof
 • Wat is een orbitaal?
  De ruimte waarin een elektron zich 90% van de tijd bevindt.
 • Wanneer is een covalente binding polair?
  Als het verschil in elektronegativiteit tussen de atomen tussen de 0,5 en 1,6 zit. Verschillen lager dan 0,5 resulteren in een niet-polaire binding.
 • Wat is het verschil tussen een anion en een kation?
  Anion= negatief geladen
  Kation= positief geladen
 • 5 Biological Macromolecules and Lipids

 • Wat gebeurt er bij de hydrolyse van een polymeer?
  Er wordt een watermolecuul toegevoegd die de binding tussen twee monomeren verbreekt.
 • Wat gebeurt er bij een dehydratatie reactie?
  Twee monomeren vormen een binding door de afsplitsing van een watermolecuul.
 • Wat is het verschil tussen een alfa en beta vorm in een glycosidebinding?
  Alfa: naar beneden gericht (zelfde vlak)
  Beta: naar boven gericht (ander vlak)
 • Wat zorgt voor de vertakkingen tussen polysachariden helixen?
  Alfa-1,6 glycosidebindingen
 • Waarom kunnen wij geen cellulose verteren?
  Omdat dierlijke enzymen alleen alfa bindingen kunnen hydrolyseren en cellulose gevormd wordt door beta bindingen.
 • Wat is een amfipatisch molecuul?
  Een molecuul met een hydrofiel deel en een hydrofoob deel.
 • Uit welk type lipiden zijn membranen opgebouwd?
  Uit fosfolipiden die een bi-laag vormen.
 • Welke drie aminozuren kunnen gefosforyleerd worden?
  Serine, Threonine, Tyrosine
 • Waardoor ontstaat de secundaire structuur van een eiwit?
  Door waterstofbruggen tussen herhalende atomen van de backbone.
 • Waardoor ontstaat de tertaire structuur van een eiwit?
  Door interacties tussen de R-groepen.
 • Waardoor ontstaat de quartenaire structuur van een eiwit?
  De formatie van meerdere polypeptiden ketens die samen een macromolecuul vormen.
 • Wat zijn pyrimidines en purines?
  Pyrimidines: stikstofbasen bestaande uit 1 ringstructuur
  Purines: stikstofbasen bestaande uit 2 ringstructuren.
 • Wat is het verschil tussen deoxyribose in DNA en ribose in RNA?
  Deoxyribose: onderaan 1 OH groep
  Ribose: onderaan 2 OH groepen
 • 6 Energy and Life

 • Wat betekent katabolisme?
  De afbraak van complexe organische moleculen waar energie bij vrij komt.
 • Wat betekent anabolisme?
  Het bouwen van complexe organische moleculen waar energie bij verbruikt wordt.
 • Wat is de definitie van Gibbs free energy?
  Het gedeelte van de energie dat werk kan doen.
 • Hoe bereken je de vrije energie van een reactie?
  G= H-T*S
  G: vrije energie
  H: enthalpie
  S: entropie
  T: temperatuur in K
 • Wat is een cofactor?
  Een niet-eiwit molecuul die het enzym nodig heeft voor zijn katalytische werking. Als de cofactor een organisch molecuul is, heet het een coenzyme.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke informatie heb je naast de polynucleotide nodig om te weten te weten welke kant de 5' einde is van de keten?
Daarvoor heb je naast de polynucleotide heb je suiker-fosfaat keten nodig om te kunnen bepalen welke deel de nummer 5 is 
Hoe kwamen ze erachter dat DNA eigenschappen van andere cellen kon veranderen en dat het niet zoals gedacht eiwitten waren?
Dit kwam door een experiment waarbij ze zowel DNA als eiwitten radioactief maakte. Ze stopte hier andere cellen bij en konden zo kijken welke bijgestopte cellen wel en niet radioactief werden. Bij DNA werden de cellen wel radioactief maar bij de eiwitten niet. DNA kan dus eigenschappen veranderen in een andere cel.
Waarom vind er een symbiose plaats tussen schimmel en dier. welke redenen zijn er voor deze symbiose.
Whoop
Wat is de werking van de endophyten in samenwerking met de planten?
Endophyten maken toxines die herbivoren afschrikken en de plant verdedigen tegen pathogenen. (ziekteverwekker).
Schimmels kunnen optreden als reducent, multualist en pathogenen. Mutualistische verbintenissen met planten, dieren, algen en de cyanobacterien. Wanneer je kijkt naar de schimmel-plant mutualisme zijn er een aantal dingen belangrijk/opvallend, deze zijn?

- mycorrhizea hebben een belangrijke rol in natuurlijke ecosystemen en moderne landbouw. De wortel van de plant gaan dan een verbinding aan met de schimmel.
-binnen planten groeien endophyten, dit zijn schimmels die leven in planten.
Een groot aantal schimmels daarvan weten we dat ze zowel seksueel als aseksueel voortplanten, maar een aantal daarvan weten we dat niet. Zoland niet bekent is of een schimmel zich ook seksueel kan voortplanten valt de schimmel onder een groep, welke naam heeft deze groep?
Deuteromyceutus, oftewel de imperfecte schimmels
Schimmels maken gebruik van feromonem on de seksuele voortplanting in werking te laten gaan. Vanaf dan doorloopt de schimmel een circulair proces. Hoe zit dat proces eruit en wat gebeurt er in elk stadium?

Stap 1: plasmagamy, haploid stadium waarbij de cytoplasma samensmelten.

stap 2: Karyogany, diploid stadium, waarbij de celkernen samensmelten, de overgang van dit stadium kan verschillen van een aantal uur tot eeuwen.

stap 3: de meisose, diploid, hierbij splitsen de nieuwe cellen en worden ze weer haploid aan het einde
stap 4: ontkieming, de cellen zijn weer haploid en klaar voor de volgende cyclus.
Je hebt twee soorten type myccorizhea bacteriën, de ectomychrrizale schimmels en de arbusuclaire mycorrizale schimmels. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen beide?

De ectomycorrizale schimmels vormen lagen hyphea over de wortel van de plant en groeien de extracellulaire ruimtes in.

De arbusculaire mycorrhizale schimmels breiden hun hyphea uit door de celwanden binnen te dringen van de wortelcellen.
Wat houdt de term mycorrizhea in?
Mycorrizhea houdt in dat schimmels en plantenwortel kunnen samenwerken. Zowel de schimmel als plant heeft hier voordeel van de samenwerking. De schimmel geeft de plant fosfaat en andere mineralen. De plant geeft de schimmel organische nutriënten zoals co2.
Je hebt twee verschillende soorten hypha. Welke zijn dat? En wat zijn de  verschillen daartussen?
1. De meeste schimmels hebben hyphea verdeeld door septa's met poriën waardoor organellen kunnen worden uitgewisseld. --> septate hypha
2. Ook zijn er schimmels die dat niet hebben en waarbij alle kernen in een cytoplasmatisch plasma zweeft.  --> coenoytic hypha