Samenvatting Casussen voor Verbintenissenrecht C.S.

103 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Casussen voor Verbintenissenrecht C.S.

 • 0 Alle arresten op een rij

 • Alle arresten op een rij
  Vaststellingsovereenkomst
  • Ebele Dillema II
  • Aegon/CSF
  • OZ/Mangnus
  • Schmitz/Caspers
  • ABN AMRO/Hendriks
  • Meurs/Newomij
  • Hof Arnhem 3 februari 2009, LJN BJ2186, NJF 2009/270
  • MSD/Euromedica
  • HR 8 juli 2011, BQ5001, NJ 2011/310
  • X/Velthuyzen Van Zanten
  • Van Leeuwen/Lips
  • C/Heesen Yacht Builders
  Borgtocht
  • Van Lanschot/Bink
  • NJ 2007/74
  • Hof Amsterdam 3 april 2012, JOR 2012/302
  • X/Rabobank Hilvarenbeek
  • Dulack q.q./X
  Verjaring
  • Asbest I
  • Vellekoop/Wilton Fijenoord
  • Van Dam en Post/Kringkoop
  • Avago/Axel
  • Saelman/AC.Ziekenhuis VU
  • Gem. Stadskanaal/Deloitte
  • Reesink/Gem. Apeldoorn
  • X en Y/Staat
  • Nefalit/Jantje Schraa
  • X/Bemoti
  Koop
  • Pakwoningen
  • Tweedehands auto
  • Brok/Huberts
  • Jans/FCN
  • Peters/Peters
  • Woonboerderij
  • Oerlemans/Driessen
  • Gem. Boarnsterhim/Heideveld
  • Hof Arnhem 24 december 2002, LJN AF3289, NJ 2003/728
  • HvJEU Gruber
  • Holl/Stal van Bortel
  • Rb Rotterdam 18 april 2007, NJF 2007/265
  • WRA/Oldenhoeck
  • Hof A’dam, 8 november 2007, LJN BC2940, NJF 2008/88
  • Hof Amsterdam 8 januari 2008, NJF 2008/191
  • Quelle
  • Van Dalfsen/gem. Kampen
  • Rebel/Resim
  • Cassatie in het belang der wet
  • De Beeldbrigade/Hulskamp
  • Notarispraktijk
  • Agfaphoto
  • Pocorni/Defam
  • Van de Steeg/Rabobank Noord Holland Noord
  • HR 8 oktober 2010, LJN BN1252, NJ 2012/211 en HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9959, NJ 2014/273
  • ABN AMRO/Botersloot
  • Lindorff Purchase BV/Giovianka Statia
  • FAR Trading BV/Edco Eindhoven BV (Far Trading/Edco)
  • Portsight BV/De Vries Werkendam Beh.BV (Portsight/Werkendam)
  • HvJ Faber/Hazet
  Nietigheid
  • Burgman/Aviolanda
  • Bordeelverkoop
  • Uneto/De Vliert
  • Parkeerexploitatie/Amsterdam.
  • Polyproject/Warmond
  • HR 5 oktober 2001, NJ 2002, 410
  • AZL/Erven Moerman
  • Polyproject/Warmond II
  • Mostazo Claro
  • Dexia
  • Rb Den Bosch, NJF 2011/350
  • Esmilo/Mediq
  • Megapool
  • Heesakkers/Voets
  • B/H & R
  Schenking
  • HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257
  • HR 7 februari 1997, NJ 1997, 595
  • HR 9 december 2011, LJN BU7268
  • HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1199
  Samenloop
  • Boogaard/Vesta
  • Bos/Althuisius
  • Bramer/Hofman Beheer
  • Donkers/Scholten
  • Bunnik/Manege Nieuw Amstelland
  • Doesburg/Tan
  • (Effectenlease) 1
  Conversie
  • LRS/Sint Willibrord
  • BP Europa SE/X
  Opdracht
  • De Admiraliteit
  • Van Vulpen Makelaardij/Debetz en Stevens
  • T-Mobile Netherlands/Klomp
  • X/NBG Finance
  Bijzondere Zorgplicht
  • Baris-Riezenkamp
  • Rabobank/Everaarts
  • Safe Haven
  • Wie hebben er allemaal een bijzondere zorgplicht?
 • 1 Vaststellingsovereenkomst

 • Wat zijn alle arresten van de vaststellingsovereenkomst?
  • Ebele Dillema II
  • Aegon/CSF
  • OZ/Mangnus
  • Schmitz/Caspers
  • ABN AMRO/Hendriks
  • Meurs/Newomij 
  • Hof Arnhem 3 februari 2009, LJN BJ2186, NJF 2009/270
  • MSD/Euromedica
  • HR 8 juli 2011, BQ5001, NJ 2011/310
  • X/Velthuyzen Van Zanten
  • Van Leeuwen/Lips
  • C/Heesen Yacht Builders
 • Hof Arnhem 3 februari 2009, LJN BJ2186, NJF 2009/270
  Een vaststellingsovereenkomst kan buitengerechtelijk worden ontbonden, maar art. 7:905 BW geeft wel een beperking aan. Deze geldt voor het geval de ontbinding een reeds door één partij of derde genomen beslissing treft, maar geldt dus niet in andere gevallen, bijvoorbeeld een gezamenlijk tot stand gebrachte vaststelling.
 • 1.1 In strijd met dwingend recht, art. 7:902 BW.

 • C/Heesen Yacht Builders HR 09-01-2015, ECLI:NL:HR:2015:39
  Een vaststellingsovereenkomst kan slechts geldig in strijd komen met dwingend recht wanneer die overeenkomst strekt tot het beëindigen van een daadwerkelijk gerezen geschil, niet wanneer slechts sprake is van voorkoming (art. 7:902 BW zegt dit eigenlijk ook al).
 • MSD/Euromedica HR 27-03-2009, LJN: BH1544
  Het gaat om de schending van merkrechten aan de kant van MSD (Merck), waar Euromedica volgens de rechter inbreuk op maakt. Euromedica is het daar niet mee eens wil verder procederen, maar moet dan vanwege de voortdurende inbreuk de dwangsom betalen. Daarover wordt een executiegeschil gestart en dat probeert Euromedica af te regelen door MSD een bankgarantie aan te bieden twv € 1 miljoen, zodat ze verder kunnen procederen over de vraag of er een inbreuk op het merkenrecht is gemaakt en er niet de hele tijd executiegeschillen doorheen lopen. MSD accepteert dat. Euromedica blijft verliezen. MSD wil daarom uiteindelijk de bankgarantie trekken, maar Euromedica beroept zich dan op verjaring van de bankgarantie 6:111g Rv (verjaring na een half jaar).

  De HR bepaalt dat er hier sprake is van een vaststellingsovereenkomst


  • vaststellingsovereenkomst is een kwalificatie achteraf en het is niet vereist dat pp ervan bewust zijn dat zij een vaststellingsovereenkomst sluiten, zoals i.c.
  • art. 3:322 BW bepaalt dat afstand van een nog lopende verjaring onmogelijk is, is een vaststellingsovereenkomst ook geldig als die in strijd is met deze dwingendrechtelijke bepaling, art. 7:902 BW.
  • wordt rechtsverhouding tussen partijen na sluiten vaststellingsovk beheert door die ovk, niet door een vonnis waarvan het in de plaats is getreden. 
 • Schmitz/Caspers HR 21 april 1995, NJ 1997/570 
  Vastgesteld is dat alle werkgeverspremies ook betaald moeten worden door de tijdelijke werknemer (dat is in strijd met dwingend recht) en dat mag toch op grond van art. 7:902 BW?
  Een vaststelling in strijd met dwingend recht is toegestaan indien de onzekerheid of het geschil is terug te voeren op onzekerheid omtrent de uitleg van een regel van dwingend recht of omtrent het resultaat waartoe een door een zodanige regel beheerste verhouding van partijen in het gegeven geval leidt, mits het om vermogensrecht gaat.
  I.C. was de van de vaststellingsovereenkomst (strekking van de overeenkomst) in strijd met dwingend recht en dat is niet toegestaan. De vraag was niet hoe het recht moest worden uitgelegd (en dat achteraf het recht anders was dan de vaststelling/resultaat), maar dat als het recht zou moeten worden toegepast hier welbewust in strijd mee werd gehandeld. Een overeenkomst is nietig als dat de strekking is en bovendien in strijd met de openbare orde, ook een vaststellingsovereenkomst.
 • 1.1.1 Indemniteitsbeginsel

 • OZ/Mangnus HR 5 april 1991, NJ 1992/244 
  Een boerderij brand af. De verzekeraar keert uit. Ondertussen wordt Mangnus geadviseerd dat als hij als ondernemer handelt hij het BTW-bedrag bij herbouw vergoed kan krijgen. Het uitgekeerde bedrag blijkt achteraf veel te hoog, dit is in strijd met het indemniteitsbeginsel, art. 7:960 BW. Echter er was sprake van een vaststellingsovereenkomst en dan moet je achteraf niet meer zeuren en kan dwingend recht opzij worden gezet, art. 7:902 BW.
 • Aegon/CSF
  HR 14 februari 1992, NJ 1992/245
  Na brand volgt uitkering, maar de eigenaar besluit niet te gaan herbouwen, maar te verkopen. De vastgestelde uitkering is toch toegestaan, ook al is er strijd met het indemniteitsbeginsel, want er is een vaststellingsovereenkomst, art. 7:902 BW.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hof Arnhem 3 februari 2009, LJN BJ2186, NJF 2009/270
1
Van Leeuwen/LipsHR 01-02-2013, LJN BY3129
1
Meurs/Newomij HR 24-03-2006, NJ 2007, 115
1
Wat zijn alle arresten van de vaststellingsovereenkomst?
1
Pagina 1 van 26