Samenvatting Chemie 4h

-
ISBN-10 9001817068 ISBN-13 9789001817060
633 Flashcards en notities
162 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie 4h". De auteur(s) van het boek is/zijn Wijnhold Bolt Rixt Buwalda, Harm Scholte, Esther Thole. Het ISBN van dit boek is 9789001817060 of 9001817068. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie 4h

 • 1 Basis scheikunde

 • welke mogelijkheden zijn er als een smengsel vloeibaar is?

  het kan een oplossing, suspensie of emulsie zijn

 • waar verdeel je stoffen onder?
  mengsels en zuivere stoffen
 • wat is een oplossing?

  een heldere vloeistof

   

 • welke mogelijkheden zijn er als een mengsel vloeibaar is?

  het kan een oplossing, suspensie of emulsie zijn

 • wat is een suspensie?

  vloeistof die troebel is.( fijn verdeelde vaste stof door de vloeistof)

 • wat is een emulsie?

  een vloeistof die troebel is( twee vloeistoffen die onderling niet met elkaar mengen.)

 • wat doet emulgator?

  zorgt ervoor dat een suspensie of een emulsie niet ontmengt

 • een zuivere stof heeft een kook.... en een smelt....

  een kookpunt en een smelt punt

 • wat doet een emulgator?

  zorgt ervoor dat een emulsie  niet ontmengt

 • een mengsel heeft een kook... en een smelt....

  een kooktraject en een smelttraject

 • Een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt.
 • wat is een reagens

  daarmee kun je sommige zuivere stoffen aantonen

 • Een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject
 • wat is Filtreren

  een suspensie door een filter laten lopen zodat de vaste deeltjes in het filter blijven hangen en de vloeistof erdoor heen gaat

 • filtreren is te gebruiken bij een suspensie : vaste stof in vloeistof , het berust op verschil in deeltjes grootte.
 • wat is destileren

  bij destileren verdamp je twee (vloei stoffen) de vloeistof met het laagste kookpunt verdampt en die vang je op

 • indampen is te gebruiken bij een oplossing van een vaste stof in een vloeistof , het berust op verschil in kookpunt.
 • wat is extraheren

  je hebt twee vaste stoffen en daar voeg je een oplosmiddel aan toe die 1 van de twee stoffen oplost. door te filtreren en in te dampen heb je de vaste vloeistoffen van elkaar gescheiden.

 • destilleren is te gebruiken bij een oplossing van twee vloeistoffen , het berust op verschil in kookpunt
 • wat is indampen

  een oplossing van vloeistof en een vaste stof verhitten zodat de vloeistof kan verdampen en je de vaste stof overhoud.

 • adsorberen is te gebruiken bij een oplossing , het berust op aanhechting aan een oppervlak.
 • extraheren is te gebruiken bij vaste stoffen , suspensie en emulsie , het berust op oplosbaarheid in extractie - middel.
 • chromato-graferen is te gebruiken bij een oplossing , het berust op aanhechten aan een oppervlak of meegaan met de loopvloeistof
 • wat zijn scheidingsmethoden in de scheikunde?
  filtreren , indampen , destilleren adsorberen , extraheren , chromato-graferen
 • wat is een reagens?

  daarmee kun je sommige zuivere stoffen aantonen, je hebt dan vaak een waarneembare reactie van de stof met het reagens.

 • waar bestaan veel zuivere stoffen uit ?
  moleculen
 • het reagens van zuurstof is gloeiende houtspaanders de waarneming daarbij is dat het fel op gloeit.
 • het reagens van water is wit-kopersulfaat of custardpoeder de waarneming daarbij is dat het wit-kopersulfaat blauw wordt en het custardpoeder wordt geel.
 • het reagens van koostofdioxide is kalkwater de waarneming daarbij is dat het troebel wordt.
 • het reagens van zwaveldioxide is jood de waarneming daarbij is dat het ontkleurt.
 • wat gebeurt er als een molecuul in een vaste fase zit?
  de deeltjes zitten in een regelmatig structuur op elkaar gestapeld. ze trillen een beetje op hun vaste plaats.
 • wat gebuurt er met het molecuul als het in een vloeibare fase verkeert?
  de deeltjes raken elkaar en bewegen vrij langs elkaar. op de 'open plekken' tussen de deeltjes is niets.
 • wat gebeurt er als het molecuul in de gas fase zit?
  de deeltjes zij heel ver van elkaar verwijderd. ze bewegen door de hele ruimte door elkaar zonder elkaar te storen. tussen de deeltjes is niets.
 • waar zijn moleculen uit opgebouwd?
  atomen
 • wat geeft de molecuulformule aan?
  die geeft aan welke soort atomen en hoeveel van elke soort in een molecuul van die stof aanwezig zijn.
 • noem vier faseaanduidingen ?
  s = solid , g= gas , l = liquid , aq =opgelost .
 • systematische naamgeving : 1 = mono 2 = di 3 = tri 4 = tetra 5 = penta 6 = hexa 
 • wat is massabehoud? 
  de totale massa van de beginstoffen is even groot als de totale massa van de reactieproducten.
 • wat is een ontledingsreactie?
  1 beginstof verdwijnt en er onstaan meerdere reactieproducten : A ->B+C
 • wat is een vormingsreactie ?
  meerdere beginstoffen verdwijnen en 1 reactie product ontstaat : P+Q -> R
 • wat is een verbrandigsreactie ?
  een beginstof reageert met zuurstof. Als reactieproducten onstaan de oxiden van de elementen van de beginstof : beginstof + zuurstof --> verbrandingsproducten 
 • Bij de volledige verbranding van een koolwaterstof ontstaan als reactieproducten koolstofdioxide en water
 • wat is een exotherme reactie ?
  energie komt vrij in de vorm van warmte.
 • wat is een endotherme reactie ?
  er is voortdurend energie nodig om de reactie aan de gang te houden.
 • wat is thermolyse? 
  een endotherme ontledingsreactie waarbij warmte de toegevoerde energie is.
 • wat is elektrolyse?
  een endotherme ontledingsreactie waarbij elektriciteit de toegevoerde energie is .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.