Samenvatting Chemie 5v

-
ISBN-13 9789001817176
491 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie 5v". De auteur(s) van het boek is/zijn Rini Bekkers, Rixt Buwalda, Kitty Jansen, Gerda Manneveld, Wijnand Rietman, Miek Scheffers, Harm Scholte. Het ISBN van dit boek is 9789001817176. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie 5v

 • 8 Evenwichten

 • Wat is het verschil tussen bulkchemie en fijnchemie?
  Bulkchemie focust zich op grote hoeveelheden, terwijl fijnchemie zich bezighoudt met kleine hoeveelheden.
 • Wat is het verschil tussen bulkchemie en fijnchemie en de verschillende processen waarmee ze hun producten produceren?
  Bulkchemie focust zich op grote hoeveelheden, terwijl fijnchemie zich bezighoudt met kleine hoeveelheden.
  Bulkchemie maakt gebruik van een continu proces, waarbij de stofstroom niet onderbroken hoeft te worden en overgebleven/gescheiden stof wordt gerecycled/gerecirculeert. 
  Fijnchemie produceert hoeveelheden mbv een batch proces: er wordt één keer een hoeveelheid gemaakt, waarbij een reactor wordt gevuld en na die tijd weer wordt leeggehaald en schoongemaakt.
 • 8.1 Chemische industrie

 • Wat is:
  • Bulkchemie?
  • Fijnchemie?
  • bulkchemie: hier worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd
  • fijnchemie: hier worden kleine hoeveelheden geproduceerd
 • De chemische industrie produceert stoffen die nodig zijn voor cosmetica, geneesmiddelen, kunstmest, materialen, voedingsmiddelen en nog vele andere producten. In de bulkchemie worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd, zoals zwavelzuur. Deze producten zijn vaak weer uitgangsstof voor het maken van veel andere producten.
  De fijnchemie produceert kleine hoeveelheden product. De petrochemische industrie (verwerking van fossiele brandstoffen) en farmaceutische industrie (productie van geneesmiddelen) zijn onderdelen van de chemische industrie.
  In de groene chemie wordt gezocht naar materialen en productieprocessen die minder belastend zijn voor het milieu. 
 • Wat wordt er bij groene chemie gedaan?
  Er wordt gezocht naar materialen en processen die minder schadelijk en belastend zijn voor het milieu.
 • 8.2 Ammoniumnitraat in het groot

 • Wat is een blokschema?
  Een schematische weergave van een chemisch proces.
 • Een blokschema is een schematische weergave van een chemisch proces. Een chemisch proces kan uitgevoerd worden als een continu of een batch proces. Via recycling (recirculatie) voert een fabriek grondstoffen die niet volledig zijn omgezet terug in de reactor. Het rendement van een proces is te berekenen met de formule: (werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst)*100%.
 •  Het rendement van een proces is te berekenen met de formule: (werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst)*100%.
 • Wat is een:
  • continu proces?
  • batch proces?
  • Continu proces: een proces dat continu doorloopt. De stofstroom wordt niet onderbroken (om bv weer opnieuw te beginnen). Er is hier bijna altijd sprake van recycling.
  • Batch proces: als de reactie klaar is wordt de reactor leeggehaald en schoongemaakt. Het proces wordt dus dan stopgezet.
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling

  Wat weet je over een reactor?
  • In een reactor vindt een reactie plaats. Dit betekent dat:
  • Er beginstoffen ingaan
  • Reactieproducten (dus andere stoffen) uitkomen


  Maar let op: vaak worden niet ALLE stoffen volledig omgezet. Dat betekent dat er ook vaak beginstoffen uitkomen. Let hierbij op het woord 'overmaat'
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling


  Wat weet je over een scheidingsruimte?
  Hier vindt geen reactie plaats dus:
  • Alle stoffen die erin gaan, komen er ook ergens weer uit

  of andersom
  • Alle stoffen die eruit gaan, moeten er ook ergens ingegaan zijn
 • Wat gebeurt er in een blokschema vaak met grondstoffen die niet volledig zijn omgezet?
  Die worden gerecirculeerd: recycling.
 • Wat is de formule voor het rendement?
  Rendement = werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst x 100%

  oftewel

  Rendement = hoeveel je hebt gemaakt in de praktijk/hoeveel je in theorie had kunnen maken x 100%

  let op: gebruik voor werkelijk en theorie altijd dezelfde eenheid (bv. allebei in mol of allebei in gram)
 • Rendement wordt vaak gevraagd aan de hand van een reactievergelijking en verhoudingen. Waar moet je je gegevens (bv. grammen) dan eerst naartoe rekenen?
  Eerst omrekenen naar mol. In de reactievergelijkingen staat namelijk een molverhouding (geen gramverhouding).
 • Examenvraag 2001-II, vraag 2:

  C6H10 + 4 H2O2 --> C6H10O4 + 4 H2O
  cyclohexeen + waterstofperoxide --> hexaandizuur + water

  Tijdens een experimentele uitvoering van dit proces heeft men uit 100 gram cyclohexeen 161 gram zuiver hexaandizuur verkegen.
  Bereken het rendement van dit proces.
  • 1. Gegevens
  RV is gegeven
  Gegeven stof: 100 gram cyclohexeen (theorie)
  Molverhouding: 1:1
  Verkregen stof: 161 gram hexaandizuur (praktijk)
  formule rendemt: praktijk/theorie x 100%
  • 2. Gegeven stof omrekenen naar mol
  molmassa cyclohexeen = 82,08 g/mol
  100 gram/ 82,08 g/mol = 1,218 mol
  Verkregen stof omrekenen naar mol
  molmassa hexaandizuur = 146,08 g/mol
  161/146,08 = 1,102 mol
  • 3. molverhouding 1:1 bij 100% rendement.
  Dan zou er 1,218 mol hexaandizuur moeten ontstaan.
  • 4. Gevraagde eenheid = rendement
  praktijk = 1,102 mol
  ------------------- x 100% = 90,5 % (3 significant)
  theorie = 1,218 mol 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem 2 macro- en 2 microeigenschappen van een metaal.
6
Hoe noemen we het kristalrooster van metalen? En met wat voor bindingen zitten de metaalionen bij elkaar?
6
Waarom geleidt een metaal goed stroom?
6
Wat is de fase van de meeste metalen bij kamertemperatuur. Betekent dit dat metalen een relatief hoog of laag smeltpunt hebben?
6
Pagina 1 van 97