Samenvatting Chemie 5v

-
ISBN-13 9789001817176
571 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie 5v". De auteur(s) van het boek is/zijn Rini Bekkers, Rixt Buwalda, Kitty Jansen, Gerda Manneveld, Wijnand Rietman, Miek Scheffers, Harm Scholte. Het ISBN van dit boek is 9789001817176. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie 5v

 • 8.1 Chemische industrie

 • Wat is:
  • Bulkchemie?
  • Fijnchemie?
  • bulkchemie: hier worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd
  • fijnchemie: hier worden kleine hoeveelheden geproduceerd
 • Wat wordt er bij groene chemie gedaan?
  Er wordt gezocht naar materialen en processen die minder schadelijk en belastend zijn voor het milieu.
 • 8.2 Ammoniumnitraat in het groot

 • Wat is een blokschema?
  Een schematische weergave van een chemisch proces.
 • Wat is een:
  • continu proces?
  • batch proces?
  • Continu proces: een proces dat continu doorloopt. De stofstroom wordt niet onderbroken (om bv weer opnieuw te beginnen). Er is hier bijna altijd sprake van recycling.
  • Batch proces: als de reactie klaar is wordt de reactor leeggehaald en schoongemaakt. Het proces wordt dus dan stopgezet.
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling

  Wat weet je over een reactor?
  • In een reactor vindt een reactie plaats. Dit betekent dat:
  • Er beginstoffen ingaan
  • Reactieproducten (dus andere stoffen) uitkomen


  Maar let op: vaak worden niet ALLE stoffen volledig omgezet. Dat betekent dat er ook vaak beginstoffen uitkomen. Let hierbij op het woord 'overmaat'
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling


  Wat weet je over een scheidingsruimte?
  Hier vindt geen reactie plaats dus:
  • Alle stoffen die erin gaan, komen er ook ergens weer uit

  of andersom
  • Alle stoffen die eruit gaan, moeten er ook ergens ingegaan zijn
 • Wat gebeurt er in een blokschema vaak met grondstoffen die niet volledig zijn omgezet?
  Die worden gerecirculeerd: recycling.
 • Wat is de formule voor het rendement?
  Rendement = werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst x 100%

  oftewel

  Rendement = hoeveel je hebt gemaakt in de praktijk/hoeveel je in theorie had kunnen maken x 100%

  let op: gebruik voor werkelijk en theorie altijd dezelfde eenheid (bv. allebei in mol of allebei in gram)
 • Rendement wordt vaak gevraagd aan de hand van een reactievergelijking en verhoudingen. Waar moet je je gegevens (bv. grammen) dan eerst naartoe rekenen?
  Eerst omrekenen naar mol. In de reactievergelijkingen staat namelijk een molverhouding (geen gramverhouding).
 • Examenvraag 2001-II, vraag 2:

  C6H10 + 4 H2O2 --> C6H10O4 + 4 H2O
  cyclohexeen + waterstofperoxide --> hexaandizuur + water

  Tijdens een experimentele uitvoering van dit proces heeft men uit 100 gram cyclohexeen 161 gram zuiver hexaandizuur verkegen.
  Bereken het rendement van dit proces.
  • 1. Gegevens
  RV is gegeven
  Gegeven stof: 100 gram cyclohexeen (theorie)
  Molverhouding: 1:1
  Verkregen stof: 161 gram hexaandizuur (praktijk)
  formule rendemt: praktijk/theorie x 100%
  • 2. Gegeven stof omrekenen naar mol
  molmassa cyclohexeen = 82,08 g/mol
  100 gram/ 82,08 g/mol = 1,218 mol
  Verkregen stof omrekenen naar mol
  molmassa hexaandizuur = 146,08 g/mol
  161/146,08 = 1,102 mol
  • 3. molverhouding 1:1 bij 100% rendement.
  Dan zou er 1,218 mol hexaandizuur moeten ontstaan.
  • 4. Gevraagde eenheid = rendement
  praktijk = 1,102 mol
  ------------------- x 100% = 90,5 % (3 significant)
  theorie = 1,218 mol 
 • 8.3 Wat beïnvloedt het rendement?

 • In de scheikunde heb je de volgende twee soorten reacties:
  • aflopend
  • evenwicht

  Wat gebeurt er met de stoffen uit de reactievergelijking in elk van deze twee opties?
  • aflopend: alle beginstoffen raken op (en komen niet meer terug)
  • evenwicht: alle stoffen uit de RV zijn aanwezig (het betreft een omkeerbare reactie
 • Wanneer spreek je van een dynamisch evenwicht?
  Als de heen- en teruggaande reactie even snel verlopen.
 • Hoe geef je een evenwichtsreactie aan in een reactievergelijking?
  Met evenwichtspijlen : 
 • Wat weet je over de concentraties van de 'beginstoffen' en de 'reactieproducten' bij een dynamisch evenwicht?
  Die veranderen niet.
  Ze hoeven echter niet per se gelijk te zijn.
 • Wat is de insteltijd?
  De tijd die het kost om evenwicht te bereiken. In deze tijd veranderen de concentraties wel nog.
 • Wat doet een katalysator als je deze toevoegt bij een evenwichtsreactie?
  Een katalysator zorgt ervoor dat het evenwicht sneller ingesteld wordt:
  De insteltijd wordt verkort.
 • Wat weet je over de reactiesnelheid van de heengaande en teruggaande reactie als het evenwicht is ingesteld?
  Die is even groot. Daarom blijven de concentraties ook gelijk.
 • Waarvoor gebruik je de BOE-tabel?
  Voor het uitrekenen van concentraties bij evenwichtsreacties.
 • Overzicht kenmerken chemisch overzicht:
  • De heengaande en teruggaande reactie van een stof verlopen met dezelfde snelheid
  • Alle stoffen uit de reactievergelijking zijn altijd aanwezig
  • De concentratie van de stoffen blijven constant (blijven constant/kunnen veranderen)
  • De concentratie van de stoffen zijn niet (wel/niet) altijd gelijk aan elkaar
 • 2 Al + 3 Br2   2 AlBr3 
  Vul de BOE-tabel aan bij een rendement van 40 %

  Toegevoegde noot: dit is een bedachte reactievergelijking ten behoeve van het oefenen van de BOE-tabel, mogelijk komt hij niet op deze manier voor in de natuur.
  Zie afbeelding.
  Omdat de beginstoffen verdwijnen zet je hier een - voor.
  Omdat het reactieproduct ontstaat zet je hier een + voor.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn 'korrels'?
Het metaal bestaat uit kleine kristalgebiedjes die naar elkaar zijn gericht en ten opzichte van andere korrels onregelmatig zijn georiënteerd. Hierdoor kunnen metaalatomen niet meer langs elkaar schuiven.
Wat verklaart de vervormbaarheid van metalen?
Vrije elektronen horen niet bij één positieve atoomrest. Bij vervormen moeten metaalionen langs elkaar kunnen schuiven. In het vervormde stuk trekken de metaalbindingen net zo hard aan elkaar als in het oorspronkelijke stuk.
Vrije elektronen veroorzaken:
Metaalglans, stroomgeleiding en warmtegeleiding.
Wat veroorzaakt de metaalglans?
De vrije elektronen kunnen energie opnemen van het licht dat op het metaal valt en dit geven ze vaak op dezelfde manier weer af; door middel van licht.
Wat is de metaalbinding?
De aantrekkingskracht tussen tussen de positieve atoomresten en de elektronenwolk.
Wat is het microniveau?
De opmaak van een stof op atomair niveau.
Wat is waarnemen op macroniveau?
Eigenschappen die je met het blote oog kunt zien en zonder specialistische apparatuur kunt meten.
Test
Test
Test
Test
Test
Test