Samenvatting Chemie overal 3 havo

-
ISBN-10 9001879853 ISBN-13 9789001879853
133 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie overal 3 havo". De auteur(s) van het boek is/zijn Juleke van Rijn. Het ISBN van dit boek is 9789001879853 of 9001879853. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Chemie overal 3 havo

 • 1 scheikunde is overal

 • Wat is de formule voor dichtheid
  Dichtheid = massa: volume
 • Wat is gelijk aan cm3 en dm3
  ML, L
 • 2.1 Soorten mengsel

 • Wat is de formule van rendement?
  Rendement = praktische opbrengst : theoretische opbrengst x 100%
 • Welke verschillende soorten mengsels zijn er
  Oplossing, suspensie, emulsie
 • Wat is een oplossing
  Een oplossing is een helder mengsel van een stof en een vloeistof waarbij de opgeloste deeltjes zo klein zijn dat ze licht doorlaten
 • Wat is een suspensie
  Suspensie is een troebel mengsel van een vaste stof in een vloeistof waarbij de vaste deeltjes zo groot zijn dat ze licht tegenhouden
 • Wat is een emulsie
  Een troebel mengsel van 2 vloeistoffen
 • Wat is een emulgator
  Een emulgator is een hulpstof die ervoor zorgt dat een emulsie langer blijft gemengd
 • Hoe ontstaat een tweelagensysteem
  Die ontstaat door een emulsie
 • Van wat is rook een mengsel
  Van een vaste stof in een gas
 • Van wat is schuim een mengsel
  Van een gas in een vloeistof
 • Van wat is nevel een mengsel
  Van een vloeistof in een gas
 • 2.2 scheiden van mengsel

 • Hoeveel scheidingsmethodes zijn er
  Drie
 • Wat is filteren
  Bij filteren wordt er berust op een verschil in deeltjesgrootte. De vaste stof als  RESIDU blijft achter op het filter. De vloeistof die door het filter loopt is het filtraat.
 • Hoe heten de drie scheidingsmethodes
  1 bezinken 
  2 filteren 
  3 extraheren 
 • Wat is scheiden
  Stoffen uit een mengsel halen
 • Wat is bezinken
  Bij bezinking zakt de stof met de grootste dichtheid naar de bodem
 • Wat is extraheren
  Bij extraheren voeg je aan het mengsel een oplosmiddel toe
 • Wat zijn de  extractiemiddelen
  De stof die word toegevoegd bij extraheren
 • 2.3 Indampen en destilleren

 • Wat is indampen?
  Indampen is de scheidingsmethode om een opgeloste stof van de vloeistof te scheiden. De methode berust op verschil in kookpunt.
 • Waar haal je de vaste stof uit bij filteren?
  Uit een suspensie
 • Hoe krijg je de opgeloste stof uit een oplossing
  Door indamping
 • Wat is oplosbaarheid
  Oplosbaarheid van een stof is het aantal gram stof dat in 1 L vloeistof maximaal kan oplossen.
 • Wat is verzadigde oplossing
  Een oplossing waarin de maximale hoeveelheid stof is opgelost
 • Wat is onverzadigde oplossing
  Als er minder is opgelost is het onverzadigde oplossing
 • Wat gebeurt er bij gassen als de temperatuur stijgt
  De oplosbaarheid neemt af
 • Wat is Destilleren.
  Destilleren is een scheidingsmethode waarbij je een oplossing van een vaste stof of een mengsel van vloeistoffen kookt. De methode berust op verschil in kookpunt.
 • Wat is het residu?
  Het deel van het mengsel dat niet verdampt
 • Wat is het destillaat
  De opgevangen vloeistof
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een model/simulatie?
Een model is een vereenvoudige weergave van de werkelijkheid. (Soms moet je de werkelijkheid vergoten of verkleinen. Moleculen bv zijn zo onvoorstelbaar klein dat je ze alleen maar met ingewikkelde apparatuur, daarom is het erg gemakkelijk om te werken van modellen van moleculen.)
Kan je van zowel een stof als van een molecuul aangeven in welke fase deze zich bevinden?
Bij een stof kun je aangeven in welke fase deze zich bevindt, dit kan niet bij één los molecuul.
Zijn de eigenschappen van een molecuul anders dan die van de bijbehorende stof?
Ja, de eigenschappen van een molecuul zijn anders dan die van de bijbehorende stof
Waaruit bestaat een zuivere stof?
Uit allemaal dezelfde deeltjes
Hoe noem je de stapeling in een vaste stof?
Je noemt deze stapeling in een vaste stof een rooster
Hoe gedragen de verschillende moleculen zich?
In een vaste stof zitten de moleculen dicht op elkaar gestapeld en trillen op hun plaats.
In een vloeistof bewegen de moleculen langs elkaar
In een gas bewegen moleculen ver uit elkaar
Wat bedoelen ze met in de scheikunde schakel je voortdurend tussen het macroniveau en het microniveau?
Je beschrijft op macroniveau wat de fasen inhouden, maar je gebruikt de waarneming op microniveau
Waaruit bestaan de meeste stoffen?
Uit moleculen
Hoe noem je het niveau van de kleinste deeltjes van de stof?
Het microniveau
Hoe noem je alles wat je met je zintuigen kunt waarnemen?
Het macroniveau