Samenvatting Chemie Overal (6e editie) 3 Havo

-
ISBN-10 9011111184 ISBN-13 9789011111189
182 Flashcards en notities
136 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie Overal (6e editie) 3 Havo ". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Het ISBN van dit boek is 9789011111189 of 9011111184. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Chemie Overal (6e editie) 3 Havo

 • 1 Stoffen

 • aardolie is een mengsel van heel veel verschillende stoffen.7
 • veiligheidsregels:


  *Draag altijd een bril
  *Draag altijd een laberatoriumjas en knoop hem dicht
  *lange haren in een staart
  *neem zo min mogelijk spullen mee in het practicumlokaal
  *werk rustig en geconcentreerd
  *houd je stipt aan de proefvoorschriften
  *twijfel je ergens aan, vraag het aan je docent
  *richt je reageerbuisje nooit op jezelf of op iemand anders
  *proef de stoffen niet als dit niet gezegd is
  *raak stoffen niet met je handen aan
  *ruik voorzichtig aan de stoffen als je moet ruiken
  *eet en drink niet in het practicumlokaal
  *was na de proef goed je handen
 • materialen kun je verdelen in 4 groepen.

  -metalen
  -natuurlijke polymeren
  -synthetische polymeren
  -composieten= een mengsel van 2 of meer materialen
 • stofeigenschappen.

  -kleur
  -smaak
  -oplosbaarheid
  -brandbaarheid
  -fase
 • een stofconstante is een stofeigenschap die je met een getal kunt aangeven, gevolgd door een eenheid
 • een zuivere stof is een stof en bestaat uit dezelfde moleculen. Er bestaan tientallen miljoenen verschillende stoffen dus ook tientallen miljoenen verschillende soorten moleculen
 • er bestaan ongv. 110 verschillende soorten atomen. twee of mer atomen samen vormen een molecuul een molecuul kan bestaan uit atomen van een soort, maar ook uit atomen van verschillende soorten.
 • omrekenen temperaturen.

  20 zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL is 20+273=293K
  300K is 300-273=27zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
 • het kookpunt van alcohol is 78zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
  het smeltpunt van alcohol is -114zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
  alcohol is vloeibaar bij 0zSiQ1B938elNNTBbJOjHyhORWBHy9rYL9MfvGYgL
 • een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject
 • een mengsel van 2 vaste stoffen kun je scheiden met extraheren.
  een mengsel met niet-opgeloste vaste stof kun je scheiden met filtreren
  een mengsel met een opgeloste vaste stof en een vloeistof kun je indampen
 • 1.1 zwart goud

 • noem een aantal fossiele brandstoffen

   aardgas, aardolie en steenkool heten ook wel fossiele brandstoffen 

 • fossiele brandstoffen
  aardgas, aardolie en steenkool heten ook wel fossiele brandstoffen. Als je ze verbrandt, leveren ze veel energie, maar daarbij komen stoffen vrij die we niet of niet in grote hoeveelheden in ons milieu willen hebben! In de eerste plaats is dat de stof koolstofdioxide, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, of de stof zwaveldioxide die zure regen veroorzaakt. Soms komt de giftige stof koolstofmono-oxide vrij.
  Toch zijn fossiele brandstoffen voorlopig nog heel belangrijk voor onze energievoorziening. We moeten er verstandig mee omgaan en intussen zoeken naar alternatieve bronnen van energie.
 • als je aardgas, aardolie en steenkool leveren ze heel veel energie op, maar er komen  stoffen vrij die niet goed voor het mileu zijn! 

 • noem een paar voorbeelden van fossiele brandstoffen
  aardgas, aardolie en steenkool
 • wat is een andere naam voor aardolie?

  zwart goud 

 • wat gebeurt er als je fossiele brandstoffen verbrandt
  dan komen er stoffen vrij die we niet in ons milieu willen hebben.
 • wat is aardolie?

  aardolie is een mengsel van meer dan honderdduizend verschillende stoffen

 • noem een paar voorbeelden van stoffen die vrijkomen als je fossiele brandstoffen verbrandt.
  koolstofdioxide, zwaveldioxide en koolstofmono-oxide
 • om een goed gebruik te maken van aardolie als grondstof wordt in een olieraffinaderij het mengsel van stoffen dat we aardolie noemen verdeeld in zeven mengsels van een kleiner aantal stoffen. Die mengsels noemen we aardoliefracties en het proces dat hiervoor wordt gebruikt heet gefractioneerde destillatie 

 • waaruit is aardolie ontstaan
  het is ontstaan uit plantenresten die miljoenen jaren diep in de aarde onder hoge druk hebben gestaan
 • aardolie is ook een grondstof voor het maken van plastics, wasmiddelen, kleurstoffen en medicijnen.

   

 • noem een andere naam voor aardolie
  zwart goud
 • wat gebeurt er in een olieaffinaderij
  het mengsel van stoffen die we aardolie noemen wordt verdeeld in zeven mengsels
 • wat zijn aardoliefracties
  gf
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

- uitleggen hoe internationaal waterbeheer werkt

Tussen 1974 en nu is de wereldbevolking zo snel gegroeid dat er vergeleken met 1974 nu nog maar de helft van de hoeveelheid water per persoon beschikbaar is.


We moeten er dus voor zorgen dat in de toekomst meer water beschikbaar komt, 

manieren om de watervoorraad in een bepaald gebied beter te benutten of te vergroten:
– zuiniger met water omgaan.
– dammen aanleggen en reservoirs bouwen om het regenwater op te slaan. 

– Oppervlaktewater vanuit een ander gebied halen,

– Grondwater opgepompen,

–zout water veranderen in zoet water (ontzouten). 
Welke stoffen zijn niet brandbaar?
Water, koolstofdioxide, zwaveldioxide, zuurstof, zwavelzuur, stikstof, ammoniak, waterstofchloride.
Welke stoffen zijn brandbaar?
Waterstof, methaan, benzeen, alcohol, glucose, zwavel, waterstofsulfide, koolstofdisulfide.
wat verstaan we onder moderne biotechnologie en noem een paar voorbeelden.
Biotechnologie die we tegenwoordig gebruiken. 1. productie van medicijnen
2.antimalarimiddel 3. Productie van voeding 4. bereiding van de zoetstof aspartaam 5. land en tuinbouw
wat betekent genetische modificatie?
Een techniek waarmbij erfelijke eigenschappen worden verandert.
Wat is biotechnologie?
 Is het gebruik van organismen, zoals planten, dieren, schimmels en bacterien voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen, voeing en medicijnen.
wat is papierchromatografie?
een schiedingsmethode die berustis op het verschil in adsorptievermogen en het verschil in oplosbaarheid van de componenten uit het mengsel..
Wat verstaan we onder een E-nummer?
een kwaliteitsmerk.
waarom zijn er ADi-waarden vastgesteld voor bepaalde additieven?
Omdat sommige mense overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen
Wat zijn de functies van additieven?
- gunstige werking op speciale lichaamsfuncties
- ze er mooier er uit te laten zien of ruiken
- Voeding langer houdbaar
- Emulgatoren: stof die ervoor zorgt dat mengsle van hydrofiele en              hydrofobe niet ontmengt.