Samenvatting Chemie overal 6v

-
ISBN-13 9789011113831
247 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie overal 6v". De auteur(s) van het boek is/zijn Juleke van Rijn. Het ISBN van dit boek is 9789011113831. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie overal 6v

 • 16.1 pH en enzymen

 • Wat zijn enzymen?
  Eiwitten. Enzymen hebben een bepaalde ruimtelijke structuur die noodzakelijk is voor zijn werking.
 • In eiwitten komen atoomgroepen voor die bij een lage pH in staat zijn om H+ ionen op te nemen en atoomgroepen die bij een hoge pH juist H+ ionen af kunnen staan. --> structuur van de eiwitketen kan hierdoor veranderen. 

  Voor elk enzym is er een pH waarbij dat enzym het beste werkt.
 • 16.2 Amfolyten

 • Wat is een zuur?
  Een zuur is een deeltje dat een of meer H+ kan afstaan. 
  Een zure oplossing bevat H3O+ ionen. --> hoe meer H3O+ deeltjes, hoe zuurder de oplossing.
 • Wat is een base?
  Een base is een deeltje dat een of meer H+ kan opnemen. 
  Een basische oplossing bevat OH- ionen. --> hoe meer OH- deeltjes, hoe basischer de oplossing.
 • Als een uur een H+ ion afstaat --> geconjugeerde base ontstaat van dit zuur.
  De sterke van een zuur en base kun je afleiden uit de waarde van de Kz en de Kb. Hoe groter de Kz --> hoe meer zuurdeeltjes geïoniseerd worden.
  Alle zuren onder H3O+ zijn zwak!
 • Een sterk zuur splitst in water volledig in ionen: aflopende reactie.
  Een zwak zuur splitst in water gedeeltelijk in ionen: evenwichtsreactie.

  Een sterke base reageert aflopend met water.
  Een zwakke base met water levert een evenwichtsreactie op.
 • Een zuur en base kunnen met elkaar reageren. Het zuur draagt een proton over aan de base. Het sterkst aanwezige zuur reageert met de sterkst aanwezige base.
 • Wat is zoutzuur?
  H3O+ (aq) + Cl- (aq)
 • Wat is natronloog?
  Na+ (aq) + OH- (aq)
 • Wat is een amfolyt?
  Een deeltje dat als zuur én als base kan reageren.
 • Wat zijn meerwaardige zuren en basen?
  Zuren en basen die meerdere H+ kunnen afstaan of opnemen. pH wordt voornamelijk bepaald door de eerste ionisatiestap.
 • Welke twee zuren zijn instabiele zuren?
  1. koolzuur: H2CO3(aq) --> CO2(g) + H20(l)
  2. zwaveligzuur: H2SO3(aq) --> SO2(g) + H20(l)
 • Als een amfolyt in aanraking komt met een zure oplossing --> reageert het als base. 
  Als een amfolyt in aanraking komt met een basischse oplossing --> reageert het als zuur.
 • Gedraagt een amfolyt zich als zuur of als base in water?
  Zoek de Kz/ Kb van het betreffende deeltje op in binas tabel 49.
  Hoe groter de Kz/Kb hoe makkelijker het deeltje een H+ afstaat/ opneemt.

  Als de Kz groter is --> de amfolyt gedraagt zich als een zuur in water.
  Als de Kb groter is --> de amfolyt gedraagt zich als een base in water.
 • Aminozuren bestaan uit dubbelionen. Deze ionen zijn ontstaan door de reactie van carbonzuurgroepen met aminogroepen van het aminozuur. Hierbij ontstaat een deeltje met een positieve lading op het N-atoom en een negatieve lading bij de zuurrest. 

  Aminozuren zijn amfolyten
 • [H3O+] = 10-pH
  
  pH = - log [H3O+]
  pOH = - log [OH-]
  pH + pOH = 14
 • significante cijfers van de concentratie = aantal decimalen van de pH
 • Stappenplan zuur/base-reactie
  1. reactievergelijking
  2. BOE-schema
  3. evenwichtsvoorwaarde
  4. x berekenen
  5. bereken wat is gevraagd
 • Zwitterion (opdr. 8)
  ISO-elektrisch punt: de pH waarde waarbij het aminozuur geen netto lading heeft. De NH2 groep is NH3+ en de COOH groep is COO-. De lading van het aminozuur is afhankelijk van de pH van de omgeving: 
  • Bij het iso-elektrisch punt, hierbij zijn bij de zuur- en aminegroep het H+ afgestaan en opgenomen.
  • pH onder het iso-elektrisch punt, hier heeft de aminegroep een H+ opgenomen. --> aminozuur draagt een netto positieve lading.
  • pH boven het iso-elektrisch punt, hier heeft de zuurgroep een H+ afgestaan. --> aminozuur draagt een netto negatieve lading.
 • Opstellen van een zuur-base-reactie
  1. Maak een deeltjes inventarisatie:
   - noteer de ionen van de zouten
   - noteer oplossingen van sterke zuren en basen geioniseerd
   - noteer een oplossing van een zwak zuur of base niet geioniseerd
  2. Inventariseer: wat is het zuur en wat is de base?
  3. Stel de reactievergelijking op:
   - overmaat (eventueel)
   - meerwaardige zuren en basen
   - instabiele zuren
   - vorming van neerslag tussen gevormde ionen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe bereken je de bronspanning van een elektrochemische cel zoals de daniellcel ??
Formule : V = V oxidator - V reductor

v is hierin spanning

de V oxidator en V reductor vind je in Binas tabel 48
dit getal noem je de standaardelektrodepotentiaal
Wat is de functie van een zoutbrug in een cel?


 Na verloop van tijd zal door het vrijkomen van elektronen één van de ruimtes van een cel negatiever geladen worden. Ter compensatie hiervan (en om de stroomkring te sluiten) zullen kleine negatieve ionen via de zoutbrug van deze ruimte naar de andere ruimte gaan.
Wat is een elektrochemische cel en hoe werkt deze?
elektrochemische cellen zijn batterijen en accu's. 
in een elektrochemische cel wordt chemische energie omgezet in elektrische energie. 
elektrochemische cellen maken gebruik van redoxreacties. 

een elektrochemische cel bestaat uit :
 • twee reactievaten : de halfcellen, in een halfcel verloopt de reactie van de oxidator en in de ander de reactie van de reductor
 • halfcellen zijn verbonden via stroomdraden en een zoutbrug


de elektronen die vrijkomen in de halfcel waar de reactie van de reductor plaats vind stromen via de stroomdraad naar de halfcel waar de oxidator reactie plaats vind 
dus:
 • elektronen lopen van de reductor vat naar de oxidator vat


de zoutbrug maakt de stroom kring af
Wat is zelf-assemblage?
Als moleculen zelf nanostructuren vormen, wordt het zo genoemd.
Wat zijn koolstofnanobuisjes?
Dit is een opgerolt stukje grafeen. Het ontstaat in aanwezigheid van nanodeeltjes van een metaal. In de lengte zijn dezen heel sterk.
Wat is nanotechnologie?
Dit is een technologie waarbij wordt gewerkt met deeltjes en structuren met afmetingen van 10 tot 200 nanometer. Hierdoor krijgen stoffen soms andere eigenschappen.
Wat is glare?
Dit is een gelaagd composiet dat bestaat uit dunne laagjes aluminium afgewisseld met laagjes glasvezel in een thermoharder om het aluminium te versterken.
Wat zijn composieten met keramisch materiaal?
Dit zijn composieten waarbij het keramisch materiaal zorgt voor de hardheid, het polymeer houdt de korrels op zijn plaats.
Wat is een vezelversterkte composiet?
Dit is een composiet waarbij de vezels in verschillende richtingen zijn geplaatst waardoor het composiet in alle richtingen even sterk is.
Wat is een composiet?
Dat is een samengesteld materiaal. Vaak worden de stoffen op mesoniveau gemengd.