Samenvatting Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek

-
ISBN-10 9001802451 ISBN-13 9789001802455
228 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Joep Brinkman. Het ISBN van dit boek is 9789001802455 of 9001802451. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek

 • 1.1 Het begrip onderzoek in dit boek 13

 • Welke aspecten van onderzoek zijn van belang? 

  1. Kennis

  2. Die nieuw is

  3. Oplossen van een onderkend probleem

  4. Activiteit

  5. Doelgericht

 • Wat is de definitie van onderzoek?
  Onderzoek is de doelgerichte activiteit om voor het helpen oplossen van een onderkend probleem kennis op te doen die nieuw is.
 • 1.2 Wetenschappelijk, praktijkgericht en toegepast onderzoek 15

 • Wat is zuiverwetenschappelijk/fundamenteel onderzoek?

  Onderzoek doen voor de ontwikkeling van de wetenschap.

 • Wanneer spreek je van zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Als het ten dienste staat van de ontwikkeling van de wetenschap en is theoretisch.
 • Waaruit blijkt praktisch relevantie?
  Blijkt uit het feit dat je een beslissing wil nemen.
 • Wat is toegepast onderzoek?

   

  Geteste methoden gebruiken om over nieuwe problemen informatie te verkrijgen. Hierbij moeten de methoden wel worden aangepast aan het doel en het onderwerp van het onderzoek. 

 • Waar gebruik je toegepast onderzoek voor?
  Toepassen van wetenschappelijke kennis en iets waar je in de praktijk wat aan hebt.
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?

  In je werk er iets mee willen doen.

 • 1.3 Eigenschappen van goed onderzoek 16

 • Welk woord hoort bij de definitie waarneembare werkelijkheid?
  empirie
 • Waar moet een onderzoeker aan voldoen voor wetenschappelijk verantwoord onderzoek?

  - Objectief zijn

  - Werkwijze en onderzoeksresultaten moet controleerbaar zijn

  - Onderzoek en resultaten zijn herhaalbaar

  - Systematisch werken

 • Waaraan moet verantwoord wetenschappelijk onderzoek voldoen?
  Objectiviteit, controleerbaarheid, herhaalbaarheid, systematische werkwijze
 • 1.4 Het doel van onderzoek 17

 • Wat is het doel van onderzoek?
  Kennis opleveren waarop je een verantwoorde beslissing kunt baseren.
 • Noem 5 oneigenlijke motieven
  Uitstel van beslissing, eigen gelijk willen bevestigen, verantwoorden van genomen beslissing, hopen dat zicht een oplossing opdringt, statusverhoging
 • 1.5 De basis van elk onderzoek de probleemstelling 19

 • Geef een definitie van probleemstelling.
  De vraag waarop onderzoek antwoord moet geven.
 • Wat is het verschil tussen probleemstelling en doelstelling?

  Probleemstelling is het wat je moet weten

  Doelstelling is waarom je wat wilt bereiken

 • 1.6 Het onderzoeksproces in fasen 26

 • wat is een ander woord voor deskresearch?
  literatuuronderzoek

 • 1.7 Kwantitatieve en kwalitatieve invalshoek van onderzoek 30

 • waar houd kwantitatief onderzoek mee bezig?
  vragen als hoeveel, hoe vaak, wat is gemiddel, meest?
 • waar houd kwalitatief onderzoek mee bezig?
  hoe verlopen processen, hoe werkt iets, hoe grijpen dingen op elkaar in?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

noem paar nadelen van schrifelijke afname van vragenlijsten
- geen controle
- geen mogelijkheid tot toelichten
- vaak non-respons


Het is wel goedkoop
Wat is de algemene formule van een lijn in een xy-assenstelsel?
y = a + bx
Enkelvoudige regressie:
Als er slechts één onafhankelijke variabele in de analyse van gegevens wordt betrokken, in er sprake van enkelvoudige regressie.
Welk woord gebruiken statistici graag voor het bestaan van samenhang tussen variabelen?
Regressie
Wat is de letterlijke betekenis van regressie? 
terugval
Is een Kolom in Excel horizontaal of verticaal?
Verticaal 
Is een RIJ in Excel horizontaal of verticaal?
Horizontaal 
Ruwe gegevens:
Gegevens waarop (nog) geen bewerkingen zijn toegepast.
spss:
Statistical Package for the Social Sciences
Statistiek kent 2 hoofdvormen, welke zijn dat?
 • Beschrijvende of descriptieve statistiek
 • Inductieve statistiek