Samenvatting Circulatie 1

-
202 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Circulatie 1

 • 1 Hoorcollege 1: Het hart als pomp (deel 1)

 • Wat is de cardiac output van 1 student?
  5 l/min 
  = 300 l/uur
 • Hoe werkt de bloedsomloop?
  Rechterhartkamer gaat naar longcirculatie. Linkerhartkamer naar rest van lichaam. Van linkerhartkamer ook een stukje naar de longen. Er gaat iets meer door de longen dan de cardiac output: want van rechterkant gaat al bloed naar de longen en van de linkerkant een beetje. 
 • Hoe gebeurt de zuurstofvoorziening van de longen zelf?
  De zuurstofvoorziening van de longen zelf gebeurt via de grote bloedsomloop. Dit zijn takken van de arteria bronchialis. Deze ontspringt links en rechts uit het eerste gedeelte van de aorta descendens. De takken zijn de rami bronchiales. Het zijn kleine slagadertjes. Het zuurstofarme bloed wordt afgevoerd door de venae bronchialis, die uitmonden in de grote venen aan de binnenzijde van de borstkast. 
 • Waarom is het hart een variabele pomp?
  Hart ook variabele pomp. In rust cardiac output: 4 -5 liter per minuut. Bij inspanning een cardiac output van 25-30 liter per minuut. 
 • Wat is de cardiac output?
  Cardiac output (CO): de hoeveelheid bloed die per minuut vanuit het linkerventirkel de aorta instroomt. De nederlandse naam is hartminuutvolume (HMV).
   
  De CO van de linkerkamer is gelijk aan die van de rechterkamer. De hoeveelheid bloed die het hart aan de linkerkant 
 • Hoe kan de cardiac output worden berekent?
  CO = slagvolume (SV) x hartfrequentie (HF)

  SV = de hoeveelheid bloed dat een kamer per keer uitpompt. Engels: stroke volume

  HF – slagen per minuut.
 • Hoe werkt de hartcyclus?
  -Bij de start: het hart is ontspannen: diastole. Er stroomt bloed via de atria de ventrikels in.
  -Op moment dat hart bijna helemaal gevuld is, gaan de atria samentrekken en pompen nog een beetje extra bloed de ventrikels in.
  -Daarna gaan ventrikels samentrekken. Door die samentrekking wordt er drukt opgebouwd -- >de AV kleppen gaan dicht. De aorta klep gaat open.
  -Er stroomt bloed van het linkerventrikel de aorta in. Het bloed van het rechterventrikel de longslagader in. 
  -Na de systole. Gaat hart weer ontspannen en wordt het weer opnieuw gevuld met bloed dat stroomt via de atria naar de ventrikels. 
 • Hoe verschillen de drukken en volumes in de linker en rechter kamer?


  Het hart is nooit helemaal leeg, er blijft altijd bloed achter. Links zelfde volume als rechts. Alleen de druk waarbij de rechter kamer werkt is een stuk lager. Rechterkamer zorgt alleen voor longcirculatie (het hoeft niet het hele lichaam door). Bij de meeste mensen liggen de longen rondom het hart, dus bloed hoeft niet helemaal naar boven toe dus kan rechts werken met lagere drukken. 
 • Wat zie je in de wiggers diagram?
  In wiggers diagram zie je in bovenste gedeelte druk en in onderste gedeelte volumes. Die wisselen gedurende hartcyclus. 
 • Wat is de druk-volume (PV) lus?
  In wiggers diagram zie je in bovenste gedeelte druk en in onderste gedeelte volumes. Die wisselen gedurende hartcyclus. Als je dit omzet naar druk-volume (PV) lus dan heb je op de y- as de druk en op de x- as het volume. Dan relatie tussen verschillende volumina en de druk die op dat moment heerst.

  Het oppervlak van deze curven is niks anders dan de hoeveelheid arbeid die het hart elke cyclus verricht. Daar kun je de volgende dingen uit aflezen: hoeveel is het hart gevuld op het eind van diastole, hoeveel bloed over aan eind systole, wat is het slagvolume, bij welke druk wordt er uit gepompt. Ook snappen wanneer AV-klep dichtgaat en aorta klep opengaat. 
 • Wanneer in de PV lus gaat de AV klep dicht en wanneer gaat de aorta klep open?
   
  De AV klep gaat dicht bij C, want druk wordt een beetje opgebouwd -- > druk wordt een beetje hoger in linkerventrikel -- >  druk wordt een beetje hoger in atria en AV-klep gaat dicht.. Het linkerventirkel blijft druk opbouwen en als druk net een klein beetje hoger is als in de aorta, dan gaat aorta klep open. Dan pas kan bloed het lichaam instromen (D), je ziet dan ook dat het volume weer kleiner wordt. 
 • Waar in de PV lus gaat je hart ontspannen?
  Bij F gaat het hart weer ontspannen, op dat moment is de druk in de aorta hoger dan in de ventrikels, dan sluit de aorta klep. Het hart ontspant nog meer en de druk neemt enorm af. Vervolgens gaat de AV-klep weer open want de druk in de atria is net iets hoger dan in de ventirkels. Er stroomt weer bloed vanuit de artria de ventirkels in. 
 • Waardoor wordt de hartfrequentie bepaald?
  Wordt bepaald door de SA-knoop (bepaalde hartcellen -- > pacemakercellen). Zijn autorimtische cellen (bepalen eigen ritme), kunnen reageren op adrenerge stimuli. Als je harder gaat lopen gaat adrenerge systeem omhoog en gaat hart sneller kloppen. Bij rustig liggen neemt parasympathische innervatie toe, hartfrequentie rustiger. 
 • Wat sturen de pacemaker cellen aan?
   
  Pacemaker cellen sturen eerst de atria aan, die gaan in systole. Dan bereiken ze de Av-knoop. In de AV-knoop is een korte vertraging in de elektrische doorloop. Je wilt dat eerst het bloed zo efficient van de atria naar de ventrikels wordt gepompt. Pas dan moeten de ventrikels geactiveerd worden. Dus kleine vertraging tussen atrium en ventrikel contractie. Dit moet te lang en te kort zijn. 
 • Wat is de systole?
  Systole: hart is actief, pompt bloed uit. Contractie. Wordt met name ventriculaire systole bedoeld.
 • Wat is de diastole?
  Hart is in rust. Relaxatie
 • Wat is hartritme in rust. Hoe is sytole en diastole verdeeld?
  In rust: 60/bpm. Dan ongeveer 40% in systole,  60% in diastole. Dan heb je nog heel veel reserve tijd, want diastole heb je nodig om hart te laten relaxen, in die tijd hart zelf ook van bloed voorzien
 • Hoe verandert verhouding systole/diastole tijdens inspanning?
  Als je je hartfrequentie hoger laat worden wordt de systole korter (je moet meer slagen per minuut doen) maar de diastole wordt nog veel korter (daar zit veel reserve capaciteit in).
   
  In een hart in rust beslaat de systole ongeveer 40% van de tijd, bij inspanning stijgt het percentage systole, dwz de diastole verkort meer dan de systole.
   
   De verhouding systole/diastole is niet altijd hetzelfde maar afhankelijk van de omstandigheden waarin je je bevindt. 
 • Samengevat:
  CO = SV x HF
  -CO = hoeveelheid bloed dat 1 kamer per minuut verlaat.
  -SV = slagvolume (EDV – ESV)
  -HF = aantal slagen per minuut.
  -Gemiddeld 5 liter per persoon. 
 • Hart heeft hoge druk en lage druk, dit creëert druk in de circulatie. 
 • Hoe stroomt bloed, waarom stroomt het de goede kant op?
  -Bloed (eigenlijk alles) stroomt van hoge druk naar lage druk. Tijdens systole wordt druk verhoogd en tijdens diastole wordt de druk verlaagd. Dat verschil is heel groot in het hart zodat het weer gevuld kan worden tijdens diastole (van 120 – 5 mm Hg). Maar in lichaam fluctueert het niet zo heftig maar van (120 – 80 mm Hg). Maar ook daar drukverschillen, die is te meten door pols.


  -Bloed stroomt goede kant op omdat we hartkleppen hebben die maar één kant op kunnen. 
 • Wanneer ontstaan harttoon S1?
  S1 ontstaat net nadat isovolemische concentratie is opgetreden. Net nadat het venttrikel is begonnen met druk opbouwen. Het ventrikel kan alleen meer druk opbouwen als de AV-klep dicht is, anders zou bloed meteen terugstromen de atria in. Hij begint druk op te bouwen, de kleppen gaan dicht, hij gaat verder met druk opbouwen. Je hoort het bloed dat op het moment dat kleppen dichtgaan tegen het hart aanslaat. De druk zet zich voort door het lichaam en dat is de harttoon. 
 • Wanneer ontstaat harttoon S2?
  S2: De aortakleppen gaan dicht. Er is voldoende bloed het lichaam ingepompt. De druk in aorta neemt iets toe t.o.v. het linkerventrikel, aortakleppen gaan dicht. Dit zorgt voor bepaalde turbulentie wat je kunt horen als tweede harttoon. 
 •  
  Harttonen volgen altijd net iets later dan het mechanische effect, het dichtslaan van de kleppen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In één situatie is de enkeldruk lager dan de druk gemeten aan de arm. Hoe zou je dit kunnen verklaren?
a.Als je makkelijk door perifere weerstand heen komt zul je ook weinig dat terugkaats effect hebben. 
Driemaal is de enkeldruk hoger dan de druk gemeten aan de arm?
a.Je polsgolf loopt tegen arteriëren loopt tegen arteriolen (de perifere weerstand) op en kaatst dan terug. Hij telt dan op bij de volgende heengaande druk en zo krijg je een summatie. Heengaande en teruggaande golf bij elkaar opgeteld geeft hoge druk. Je combineert twee toppen bij elkaar. 
Wat is homopulsans?
Homopulsans: hoge systolische druk en lage diastolische druk
Wat is de polsdruk?
-A: voor 40, na 60
-B: voor 50, na 65
1.Twee personen doen mee aan een inspanningsproef. Hierbij wordt een standaard inspanning geleverd van 5 minuten op een loopband. Voor en direct na de inspanning worden bloeddrukken gemeten aan de arm en aan de enkel.  Levert getallen in plaatje op. Wat is de gemiddelde bloeddruk voor inspanning van A en B?
Gemiddelde bloeddruk (benadering, AUC): ( 2x Pdiast + 1x Psyst) / 3
-A: 93,3 mmHg
-B: 106,7 mmHg
a.Door veroudering, maar ook door de hoge bloeddruk, wordt de vaatwand stijver. Welke gevolgen heeft een stijvere arterie op:
1)De bloeddruk: De bloeddruk wordt hoger want er is minder compliantie. Normaal zet de aorta een beetje uit zodat de bloeddruk niet zo extreem hoog wordt.


2)De stroomsnelheid van het bloed: neemt ook toe, want de druk wordt groter en bloed wil sneller weg.


3)De polsgolfsnelheid: in een stijf vat wat niet meebeweegt, dan wordt het erdoorheen gejaagd. De voortplanting van je druk is hoog.
a.Wat wordt verstaan onder de polsgolfsnelheid, hoe groot is die en waar is die van afhankelijk in onze circulatie? 
Voortplantingssnelheid van polsgolf. Als jij hoeveelheid bloed in arterie pompt is volume golf. De druk die dat oplevert verplaatst zich veel sneller voort dan wat je er in hebt gestopt.
 
Wanneer drukgolf bij een aftakking komt, dan weerkaatst hij een beetje. Deel van drukgolf die opgebouwd wordt keert weer terug naar het hart. Als je die bij elkaar optelt krijg je een grafiek die een beetje begint te lijken op druk in aorta. Je ziet summatie van systolische bloeddruk en druk die terugkomt uit de verte.
 
Wat is de polsdruk?
Polsdruk: verschil tussen Psyst en Pdiast. Ouderen mensen een hogere polsdruk -- > rond de 60. 
Wat is de polsgolf?
De drukgolf die over het vat naar de periferie loopt. 
Hoe meten we bloeddruk?
Bloeddruk meten:
Je  pompt bloeddruk zo hoog op dat je niks meer hoort. Het vat is dicht. Dan laat je hem langzaam los (zo langzaam dat je hem per 2 mmHg zou kunnen aflezen). Op een gegeven moment hoor je iets. Dan komt er een klein beetje door, alleen maar als de systole heel hoog is. Todat je niks meer hoort dan heb je een lamina flow, bloed stroomt continue. Dan is je diastolische bloeddruk.
 
Bij hogere BMI een hogere druk in manchet nodig zodat de hele arterie dicht is. Hoe zwaarder hoe breder manchet zodat druk niet kan wegvloeien.
Bij iemand met grote spieren meet je een hogere druk dan in werkelijkheid.