Samenvatting CIVAS Gewichtsconsulent

-
401 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "CIVAS Gewichtsconsulent". De auteur(s) van het boek is/zijn Civas. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - CIVAS Gewichtsconsulent

 • 1 Inleiding

 • 1. Hoeveel % vd mensen heeft naar schatting obesitas?
  ca 55% vd mannen heeft overgewicht, 50 % van de vrouwen heeft overgewicht 12% heeft obesitas 
 • 2. Noem 2 algemene methoden om overgewicht te behandelen
  dieten
  vermageringspreparaten
  maagverkleining
  medicijnen
  gedragstherapie
  beweging
 • 2. Noem 6 algemene methoden om overgewicht te behandelen
  1. dieten
  2. vermageringspreparaten
  3. maagverkleining
  4. medicijnen
  5. gedragstherapie
  6. beweging
 • 3. Wat zijn de belangrijkste pijlers van de opleiding gewichtsconsulent?
  1. gezonde voeding
  2. beinvloeding van het gedrag
  3. beweging
 • 4. Wat zijn 2 belangrijke kenmerken van overgewicht?
  1. Een te grote vetvoorraad
  2. Een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte
 • 4. Wat zijn 2 BELANGRIJKSTE kenmerken van overgewicht?
  1. Een te grote vetvoorraad
  2. Een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot lichaamslengte

  Vooral de combinatie van deze 2 zijn belangrijk.
 • 5. Welke term gebruikt men voor ernstig overgewicht?
  morbide obesitas
 • 6. Hoe bereken je de Body Mass Index (BMI)?
  gewicht / lengte x lengte
 • 7. Tussen welke BMI-waarden ligt een 'normaal'gewicht?
  18,5 - 25
 • 7. Tussen welke BMI-waarden ligt een 'normaal' gewicht?
  Ondergewicht <18,5
  Normaal 18,5-25
  Overgewicht > 25-30
  Obesitas / vetzucht > 30-35
  Morbide obesitas >40
 • 8. Een methode om overgewicht te bepalen is het vaststellen van de BMI. Noem 2 aanvullende methoden om overgewicht vast te stellen.
  1. middelomtrek
  2. vetpercentage
 • 8. Noem 3 methoden om overgewicht te bepalen.
  • Meten BMI
  • Meten middelomtrek
  • Meten vetpercentage
 • 10. Noem een aantal aandoeningen waarop iemand met Obesitas een verhoogd risico heeft.
  hart en vaatziekten
  hoge bloeddruk
  diabets type II
  gewrichtsproblemen
  ademhalingsproblemen en slaapapneu
  kanker
  menstruatiestoornissen
  jicht
  spataderen
 • 9. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van overgewicht?
  voeding en energiebalans
  stofwisseling
  lichamelijke activiteit
  erfelijkheid
  hormonen
  omgevingsfactoren
  roken
  leeftijd
  psychologische factoren
  medicaties
  ziekten en afwijkingen
  zwangerschap en borstvoeding
  honger en verzadiging
 • 11. Wat zijn de mogeljke psychosociale gevolgen van overgewicht?
  negatief zelfbeeld
  sociaal isolement
  discriminatie
 • 12. Noem 2 risicogroepen voor overgewicht, dus groepen mensen die een verhoogd risico op overgewicht hebben.
  erfelijkheid
  na zwangerschap
  na ingrijpende gebeurtenis 
  stoppen met roken
  laag opleidingsniveau
  laag inkomen
 • 12. Noem risicogroepen voor overgewicht, dus groepen mensen die een verhoogd risico op overgewicht hebben.
  1. Erfelijkheid
  2. mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt
  3. mensen die stoppen met sporten of een intensieve baan
  4. stoppen met roken
  5. laag inkomen
  6. laag opleidingsniveau
  7. allochtone achtergrond
  8. na zwangerschap
 • 13. Noem 3 functies van eten.
  x
 • 14. Hoe heet het proces van voortduren aankomen en afvallen?
  x
 • 15. Waar is het woord 'dieet' van afgeleid?
  x
 • 16. Waaraan moet een verantwoord dieet voldoen? Noem minimaal 2 voorwaarden.
  x
 • 17. Wat is de evolutionaire reden voor het aankomen van mensen ondanks het volgen van vele diëten?
  x
 • 18. Wat is een goede methode om bij het volgen van een dieet de moed erin te houden?
  x
 • 19. Noem 2 belangrijke vaardigheden waarover de gewichtsconsulent moet beschikken.
  x
 • 19. Noem een aantal belangrijke vaardigheden waarover de gewichtsconsulent moet beschikken.
  1. Meten van overgewicht (3 methoden)
  2. Voorschrijven van een goede basisvoedingspatroon
  3. geven van bewegingsadviezen
  4. coaching en psycho-emotionele ondersteuning
  5. gewichtscontrole
  6. goede administratie
  7. bijhouden van vakliteratuur
 • 20.Wat is een voor- en een nadeel van eigen ervaring met gewichtsproblematiek bij het uitoefenen van het vak gewichtsconsulent?
  x
 • 20. Wat is een voor- en een nadeel van eigen ervaring met gewichtsproblematiek bij het uitoefenen van het vak gewichtsconsulent?
  Pluspunten:
  1. je kunt je goed verplaatsen in de problemen van de ander
  2. klanten vinden het vaak prettig als ze weten dat de gewichtsconsulent ook een gewichtsprobleem heeft gehad.

  Minpunten:
  1. Het kan een valkuil zijn om anderen te helpen als je eigen probleem nog niet is opgelost.
 • 21. Uitgangspunten van deze cursus zijn met name gebaseerd op....
  de inzichten van het Voedingscentrum
 • 22. Wat betekent het Griekse woord diata, waar dieet van is afgeleid?
  Leefregel
 • 23. Waarom hebben diëten vaak een averechtse werking?
  Om evolutionaire redenen heeft het lichaam geleerd om vet vast te houden in perioden van voedselschaarste, dus ook tijdens een dieet.
 • 24. Wat verlies men vooral in het begin van een dieet?
  Vocht
 • 25. Wat is geen taak van een gewichtsconsulent?
  Voorschrijven van medicijnen en supplementen, stellen van diagnose en behandeling bij ziektes
 • 26.Hoe kan een gewichtsconsulent ervoor zorgen dat een cliënt het beter volhoudt?
  Door een beloningssysteem in te voeren.
 • 26. Hoe kan een gewichtsconsulent ervoor zorgen dat een cliënt het beter volhoudt?
  Door een beloningssysteem in te voeren.
 • 27. Wat is een impedantiemeting?
  Het elektronisch meten van het vetpercentage.
 • 28. Rekenvoorbeeld streefgewicht
  Gewenst BMI x (lengte x lengte)= streefgewicht

  Ondergrens gezond gewicht = lengte x lengte x 18,5
  Bovengrens gezond gewicht = lengte x lengte x 25
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

56. Waarvoor staat in de reclamewerelde de afkorting AIDA?
A = attention
I = interest
D = desire
A = action
55. Welke 2 eisen stelt de wet aan de algemene voorwaarden?
Wederpartij moet de mogelijkheid hebben gekregen om ze te leren kennen
Mogen niet onredelijk zijn en bezwarend voor de wederpartij.
54. Met welke 2 kengetallen wordt de liquiditeit van een onderneming bepaald?
Een bedrijf is liquide als het in staat is aan zijn direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. 
Current Ratio = (vlottende activa + liquide activa) / vvk 
Quick Rato = (vlottende activa + voorraad + liquide activa) / vvk.
53. Wat is het verschil tussen passiva en activa?
Passiva = eigen vermogen en schulden
Activa = inventaris, voorraad, debiteuren rekeningen
52. Wat is een jaarrekening en uit welke onderdelen bestaat deze?
Balans
Winst en verliesrekening
Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening
51.Wat is een voordeel van je aansluiten bij een beroepsvereniging?
Biedt clienten informatie over waar zij een erkende consulent kunnen vinden
zorgverzekeraars geven vergoeding bij lidmaatschap
verzekeringen, producten en folders kunnen worden aangeschaft
Geeft toegang tot naslagwerken
Forum voor collega's
50. Wat is een elevatorpitch?
Korte en krachtige verkooppresentatie van een minuut, waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en waarin je de ander wilt overtuigen om met jou in zee te gaan.
49. Op welke 3 manieren wordt een prijsstelling doorgaans bepaald?
Kostengeorienteerde prijsstelling: gebaseerd op de kostprijs  - direct costing
concurrentiegeorienteerde prijsstelling: gebaseerd op de prijs van concurrenten
vraaggeorienteerde prijsstelling: prijs wordt bepaald op basis van de prijs die potentiele kopers zouden willen betalen.
48. Uit welke onderdelen bestaat de productmix?
Assortiment: 
Merk:
Verpakking:
Service en garantie: 
Kwaliteit
47. Wat zijn de 4 levensfasen van een product?
Introductiefase
Groeifase
Rijpheidfase
Terugvalfase