Samenvatting CIVAS Therapeutische vorming

287 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - CIVAS Therapeutische vorming

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is therapie?
  Therapie is een proces waarbij een therapeut op transparante en met de client overeengekomen wijze, methoden toepast om problemen zo goed mogleijk, duurzaam en relevant te verminderen of om welbevinden te versterken.
 • Wat is therapeutische vorming?
  Vormgeven aan jezelf op een wijze die zo veel mogelijk bijdraagt aan het therapeutisch proces van de cliënt.
 • 1.3 Het therapeutische werkveld

 • Welke indeling is voor het therapeutische werkveld op basis van werkzaamheid?
  Therapievormen waarvan de werkzaamheid:
  • is aangetoond
  • deels is aangetoond
  • niet is aangetoond
  • niet werkzaam is
  • een schadelijk effect heeft.
 • Wat is een reguliere therapie?
  Een therapievorm die wetenschappelijk is onderzocht en waarvan de effectiviteit is aangetoond
 • Welk onderscheid wordt gemaakt binnen de groep reguliere therapievormen?
  • Vaktherapie/ creatieve therapie.
  • Psychotherapie
 • Wat is vaktherapie?
  Therapie waarbij gewerkt wordt met een creatief medium. De nadruk ligt op verandering en verwerking door ervaring.
  Voorbeelden: dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie.
 • Wat is psychotherapie?
  Therapie die zich richt op het anders leren denken en daaruit vloeiend anders handelen.
 • Welke vier scholen van psychotherapie erkent de Nederlandse overheid?
  1. Psychodynamische therapievormen
  2. Cognitief-gedragstherapeutische therapievormen
  3. Systeemgerichte therapievormen
  4. Cliëntgerichte of experiëntiële therapievormen.
 • Noem voorbeelden van psychodynamische therapievormen.
  • Psychoanalyse
  • Jungiaanse psychoanalyse
  • Kortdurende analytische therapie
 • Noem voorbeelden van cognitieve- gedragstherapeutische therapievormen
  • Cognitieve therapie
  • Gedragstherapie
  • Rationeel-emotieve therapie
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
  • Acceptance and commitment Therapy (ACT)
 • Noem voorbeelden van systeem gerichte therapievormen.
  • Contextuele therapie
  • Systeemtherapie
 • Noem voorbeelden van cliëntgerichte of experiëntiële therapievormen.
  • Client centered (of personed-centered) therapie
  • Existentiële therapie.
 • Wat is verwarring over psychotherapie en psychotherapeut?
  Een psychotherapeut is een beschermde titel voor een persoon die daarvoor speciaal is opgeleid. Psychotherapie kan echter ook toegepast worden door mensen die geen psychotherapeut zijn maar gewoon therapeut (wat geen beschermde titel is).
 • Noem een recent voorbeeld van aanvullend of alternatief therapie die toegevoegd is aan de reguliere therapie.
  Mindfulness Based Cognitive Therapy.
 • Noem voorbeelden van aanvullende of alternatieve therapievormen/
  • Familieopstellingen
  • Past Reality Integration (PRI)
  • Regressietherapie
  • Rebirthing
  • Primal scream therapy
  • Energetische therapie
  • Kleurentherapie
  • Edelsteentherapie
  • Innerlijk-kindtherapie
 • Noem een voorbeeld van een therapie waarvan werkzaamheid is aangetoond maar die niet wordt gerekend tot de reguliere therapie.
  Hypnotherapie, voor sommige problemen werkt het en voor anders problemen is de werkzaamheid niet aangetoond.
 • Waarvan is de keuze van een therapie afhankelijk?
  • De effectiviteit
  • voorkeur van de cliënt
  • motivatie van de cliënt.
 • Wat heeft Lilienfeld (2007) onderzocht en wat was het resultaat?
  Een meta-analyse van twaalf onderzoeken van mogelijke schadelijke therapievormen.
  Hier zijn twee lijsten uit voortgekomen:
  • Level I potentially harmful therapie die zeer waarschijnlijk schadelijk zijn voor clienten
  • Level II potentially harmful therapie waarvan vermoed wordt dat ze schadelijk zijn voor clienten
 • Noem therapievormen van lijst I van Lilienfeld.
  • Critical incident stress debriefing
  • Rouwverwerking te snel laten verlopen
  • Gefaciliteerde communicatie voor kinderen met autisme en andere communicatiestoornissen
  • Hechtingstherapieën
  • Technieken om verdrongen of vergeten herinneringen terug te halen
  • Technieken voor dissociatieve identiteitsstoornissen
  • Scared-straight
  • Bootcamp interventies voor gedragsstoornissen
  • programma's voor confrontatie met negatieve consequenties van drugs-en alcoholmisbruik.
  • expressieve therapieën waarbij emoties steeds heftiger moeten worden geuit.
 • Wat zijn de thema's binnen schadelijke therapievormen?
  • Het versnellen van het natuurlijk verwerkingsproces
  • fysiek dwingen bepaalde handelingen uit te voeren
  • suggestieve technieken om herinneringen die verdrongen zijn
  • interventieprogramma's met harde, rigide maatregelen
  • methodes waarbij emoties steeds heftiger moeten worden geuit.
 • Wat is een contra-indicatie en welke vormen heb je?
  Een reden waarom een bepaalde therapievorm niet geschikt is.
  Absolute (beslist niet toepassen) en relatieve (alleen na zorgvuldige afweging) contra-indicatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom en wanneer stel je wondervraag?
Waarom: om te achterhalen wat je kan doen om het probleem op te lossen nodig.
Wanneer: als je gaat voor een oplossingsgerichte aanpak als het probleem helder is.
Er zijn twee ABC schema's. Wat is het verschil?
De een is afkomstig uit gedragstherapie met Antecedent, Behavior en Consequence, de ander komt uit de rationeel emotieve therapie en gaat uit van Antecedent, Belief en Consequence.
Het verschil is dus de tweede stap waarbij de een kijkt naar het gedrag en de ander naar de gedachten
Wanneer moet je als therapeut doorverwijzen?
Als het probleem geheel of deels wordt veroorzaakt door een medisch probleem.
Als therapeut de expertise niet heeft voor het probleem of hele complexe stoornissen.
Welke factoren bepalen het kiezen van middelen voor een behandeling?
 • De expertise van de therapeut
 • De voorkeuren en oplossingen van de cliënt
 • De aard van de problematiek.
Hoe gebruik je de SMART methode in een hulpvraag?
 • Specifiek: Begin de formulering met : Ik kan...
 • Meetbaar: Voeg aan de formulering een aantal keren toe om het meetbaar te maken,: Ik kan 3 dagen per week...
 • Acceptabel: steun van de omgeving
 • Realistisch: Stel kleine doelen dat vermindert weerstand en geeft eerder resultaat en als er geen resultaat is kan sneller een andere route worden gekozen.
 • Tijdgebonden: Spreek een einddatum af om uitstelgedrag te voorkomen. De einddatum is wel een evaluatiemoment.
De hulpvraag bestaat uit het doel wat de cliënt wil bereiken. Welke methode kan je daarvoor gebruiken?
SMART methode.
Wat kan het nadeel zijn van oplossingsgerichte therapie?
Dat de oplossing niet eindigt in vermijding want dat kan psychische problemen juist weer versterken.
Wat zijn de voordelen van oplossingen genereren?
 • Dat het werkt voor licht en complexe problemen
 • Het versterkt hoop, optimisme en motivatie
 • Minder identificatie met de rol van patiënt of slachtoffer
 • Draagt bij aan het welzijn van de cliënt
 • Gaat uit van bestaande vaardigheden van cliënten.
Wat moet je niet vergeten te vragen als je dingen hebt ontdekt die de cliënt zelf kan doen of de situatie kan veranderen?
De cliënt bevestigen in hun kunnen het probleem op te lossen. Vragen hoe de gevonden oplossing(en) ook in andere situaties kunnen worden toegepast of de situatie vaker kan laten voorkomen.
Wat is het voordeel van het toeschrijven aan de cliënt van de uitzondering op een probleem?
Als de cliënt zich zelf kan zien als de oorzaak van een positieve verandering wordt er meer controle en motivatie ervaren.  Er is meer geloof in het zelf realiseren van de mogelijkheid dat het probleem zich minder vaak voordoet.