Samenvatting Class notes - aardrijkskunde

102 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - aardrijkskunde

 • 1454799600 hoofdstuk 4

 • wat is de binnenstad
  oudste deel en centrum van de stad
 • wat is industrie
  het maken van goederen met behulp van machines in een fabriek
 • wat zijn oude woonwijken
  stadswijk met een hoge woningsdichtheid gebouwd tussen 1870 en 1920 voor industriearbeiders
 • wat is business  district cbd
  kantoren winkels en uitgaansgebied van een stad
 • wat is cityvorming
  verdrining van de woonfunctie door kantoren en winkels
 • wat is stedelijke vernieuwing
  vernieuwing van woonwijken zodat de leefbaarheid verbeterd
 • wat is gentrificatie
  verandering in een arme woonwijk als rijke mensen en er verwaarloosde huizen kopen en opknappen
 • wat is suburbanisatie
  de verstedelijking van het platteland door migratie vanuit een centralestad
 • wat is vestigings-overschot
  als er in een gebied meer mensen komen dan dat er weg gaan
 • wat is re-urbanisatie
  als het aantal inwoners van een stad weer stijgt na een periode van bevolkingsafname
 • wat is natuurlijke bevolkingsgroei
  belvolkingsgroei door geboorte gevallen
  bevolkingsafname door sterfte
 • wat is hightec-industrie
  industrie wat gebaseerd is op hoogstaande technische kennis
 • wat zijn multinationals
  bedrijf met vestigingen in verschillende landen
 • wat zijn agglomeratie voordelen
  voordeel dat bedrijven hebben als ze vlakbij een ander bedrijf gevestigd zijn
 • wat is dienstensector
  alle bedrijven die diensten verlenen heet ook tertiaire sector
 • wat is infrastructuur
  alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen  of informatie te vervoeren
 • wat is mijnbouw
  winning van delfstoffen
 • wat is zware industrie
  bedrijven die veel zware grondstoffen gebruiken zoals steenkool ijzererts of ruwe olie
 • wanneer werd de industrie belangrijk
  1870
 • `waar vestigen veel fabrieken zich
  langs water en bij spoorwegen
 • hoe ontstonden veel oude woonwijken
  doordat heel veel arbeiders van fabrieken en huis nodig hadden en daarom waren de woonwijken vlakbij de fabrieken in een cirkel rond om de binnen stad
 • wat was 1 gevolg van de Berlijnse muur
  dat het stadscentrum in Oost-Berlijn lag en dus in west een soort van armoede kwam
 • wat was nog 1 gevolg van de Berlijnse muur
  dat er stuk land niemandsland werd
 • wat gebeurde er toen de berlijnse muur weg was
  toen trokken veel mensen de stad uit
 • wat is de belangrijkste handel in duitsland
  de auto-industrie
 • hoeveel mensen werken er in de auto-industrie in duitsland
  750.000 mensen die samen 5,5 miljoen auto's per jaar maken
 • waarom zijn fabrieken vaak bij elkaar gevestigd
  zodat ze gemakkelijk onderdelen aan elkaar kunnen leveren
 • wanneer was de werkeloosheid in Duitsland hoog
  tussen 1945 en 1990 toen Duitsland was verdeeld in twee staten
 • waar in Duitsland is nu een hoge werkeloosheid cijfer
  in het ruhrgebied en het saarland
 • welk deel van duitsland staat er het best voor
  het zuiden van duitsland
 • Hoe ontstond de opbouw van berlijn
  Op en rond een eiland in de rivier de spree
 • Vanuit waar breiden het oude centrum zich uit
  Langs unter den linden, een brede laan waarlangs veel statige gebouwen stonden
 • Wanneer viel de stad Berlijn uit een
  Na de tweede wereldoorlog
 • Wie hadden de macht in oost Berlijn
  De Russen
 • En wie hadden de macht in west Berlijn
  Amerikanen Engelsen en Fransen
 • Waar vluchtte de oost duitsers naartoe
  Naar het westen
 • Wanners werd de Berlijnse muur  gebouwd
  Door de oost Duitser  13 augustus 1961
 • Wie had een nieuwe stadscentrum nodig en waar
  West Berlijn kwam te liggen rond kurfurstendamm
 • Wanneer viel de muur
  9 november 1989
 • wat is demografische krimp
  afname van de bevolking
 • wat is leeftijdsopbouw
  de samenstelling van de bevolking in verschillende leeftijdsgroepen
 • vergrijzing
  toename van het aandeel ouderen in de bevolking
 • hoeveel mensen wonen in duitsland
  ongeveer 82 miljoen mensen
 • wat is de levensverwachting
  het gemiddelde aantal verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd
 • wat is ontgroening
  afname van het aandeel jongeren onder de 20 jaar in de bevolking
 • wat is migratie
  het verhuizen van het een woongebied naar het andere woongebied
 • wat zijn vertrekoverschotten
  als er in een gebied meer mensen vertrekken dan dat er vestigen
 • werkeloosheid
  deel van de beroepsbevolking dat op zoek is naar werk
 • wat is regionale ongelijkheid
  verschillen tussen de welvaart tussen een gebied en een ander gebied
 • wat zijn kapitalistische landen
  land waar de productie wordt geleid door particuliere ondernemers
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is demografisch transitie model
model dat de overgang laat zien van een samenleving met hoge geboorte en sterfte cijfers naar lage cijfers
wat is lichte industrie
bedrijven die weinig ruwe grondstoffen gebruiken maar veel halffabricaat
wat is automatisering
vervanging van arbeid door computers en computerprogramma's
wat is mechanisatie
vervanging van menselijke arbeid door machines
wat is productiemiddel/kapitaalgoed
wat je nodig hebt om iets te maken: arbeid, kapitaal en natuur
wat is kapitaalintensief
bedrijf dat dure installaties, dure gebouwen en dure machines nodig heeft
wat is arbeidsintensief/arbeidextensief
bedrijf dat weinig of veel arbeid nodig heeft
wat is een halffabricaat
bewerkte grondstof
wat is schachtbouw
winning van delfstoffen in de ondergrond via stelsels van horizontale en verticale gangen
wat is dagbouw
vorm van mijnbouw: winning van delfstoffen die aan de oppervlakte liggen