Samenvatting Class notes - anatomie, fysiologie en pathologie

Vak
- anatomie, fysiologie en pathologie
- martini
- 2020 - 2021
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Opleiding tot Verpleegkundige
282 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - anatomie, fysiologie en pathologie

 • 1589752800 neuronen, synaps en neurotransmitters

 • 1.Wat zijn de functies van het zenuwstelsel? 
  Meet het interne en externe milieu
  Integreert informatie van de zintuigen
  Coördineert gewilde en ongewilde reacties van vele andere orgaanstelsels
 • 1.Wat is de functie van het centrale zenuwstelsel? 
  Sensorische informatie wordt verwerkt, samengevat, gecoördineerd en doorgestuurd naar impulsen die deze weer doorgeven aan spieren. Heeft ook hogere functies zoals intelligentie, het geheugen en emoties. 
 • Wat is de functie van het perifere zenuwstelsel? 
  Communicatie vindt plaats tussen het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam. 
 • Wat is de functie van het afferente gedeelte? 
  Sensorische informatie komt binnen via somatische en viscerale zintuigen. De sensorische informatie wordt doorgegeven naar het CZS. 
 • Wat is de functie van het efferente gedeelte? 
  Wordt de informatie die verwerkt wordt in het CZS doorgegeven als een motorische impuls. 
 • Waaruit bestaat het zenuwweefsel? 
  Neuronen en neuroglia 
 • Wat is de structuur van neuronen? 
  1 cellichaam, verschillende vertakte gevoelige dendrieten, en lang axon die signalen geleidt in de richting van een of meer synapsknopen. 
 • Wat doet een synapsknoop? 
  Communiceren met andere neuronen van een andere cel. 
 • Wat is de bouw van een unipolair neuron? 
  Hier lopen de dendrieten en de axonen in elkaar over en het cellichaam ligt aan een zijde. De meeste sensibele neuronen zijn unipolair 
 • Wat is de bouw van een bipolair neuron? 
  Hebben twee uitlopers en een dendriet en een axon met het cellichaam daartussenin. De bipolaire neuronen zijn zeldzaam maar komen voor in de speciale zintuigen de informatie die ze daar krijgen geven ze door aan andere neuronen. 
 • Wat is de functie van oligodendrocyten? 
  Hebben kleine cellichamen en minder uitlopers dan astrocyten. Ze zijn rond de axonen gewikkeld waardoor een vliezige schede rond het axon wordt gevormd die uit myeline bestaat.
 • Wat is de functie van ependymcellen? 
  Bekleden het centrale kanaal van het ruggenmerg en de compartimenten van de hersenen. Deze holten in het czs zijn met cerebrospinale vloeistof gevuld
 • Hoe worden neurotransmitters geactiveerd? 
  Door acetylcholine en noradrenaline te depolariseren 
 • Hoe worden neurotransmitters geremd? 
  Door dopamine en serotonine te hyperpolariseren. 
 • Wat is een neurale groep? 
  Is een groep die onderling verbonden schakelcellen met specifieke functies. 
 • Hoe communiceren neuronen met elkaar? 
  Via schakeldiagrammen of neurale circuits 
 • Hoe heten de twee eenvoudigste schakelpatronen. 
  Divergentie en convergentie. 
 • Wat is de functie van astrocyten? 
  Zijn de grootste en meest talrijke neurogliacellen. Ze geven chemische stoffen af die noodzakelijk zijn voor het handhaven van de bloedhersenbarrière die het czs van de algehele circulatie isoleert. Ze zorgen ook voor reparaties en beschadigde zenuwweefsel. 
 • 1. Wat is de functie van microgliacellen? 
  Zijn fagocyterende cellen die zijn ontstaan uit witte bloedcellen. Ze richtte beschermende functies zoals het uitsluiten van celfragmenten en ziektewekkers. 
 • Wat is de functie van satelliet cellen? 
  Omgeven en ondersteunen cellichamen in het perifere zenuwstelsel. 
 • Wat is de functie van schwann- cellen? 
  Omgeven elk axon buiten het centrale zenuwstelsel. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - anatomie, fysiologie, pathologie

 • 1507586400 5.5 medische termen

 • zijwaartse beweging van het lichaam af
  abductie  ap-duk-sie
 • schoudertop, deel van de scapula = schouderblad
  acromion   aa-kroo-mie-on
 • zijwaartse beweging naar het lichaam toe
  adductie   at-duk-sie
 • met tegengestelde werking
  antagonisme  an-taa-goo-nis-me
 • naar voren buigen
  anteflexie  an-te-flek-sie
 • aan de voorkant
  anterior  an-teer-rie-jor
 • peesplaat; een bindweefselvlies dat spieren bedekt
  aponeurose  aa-poo-neur-roo-se
 • boog
  arcus   ar-kus
 • gewricht
  articulatio (art.)     ar-tie-kuu-laa-tsie-oo
 • heupgewricht
  art. coxae    kok-see
 • ellebooggewricht
  art. cubitus     kuu-bie-tus
 • kniegewricht
  art. genus     gee-nus
 • schoudergewricht
  art. humerus   huu-me rus
 • gewrichtsontsteking
  artritis    ar-trie-tis
 • eerste halswervel; drager van het hoofd
  atlas   at-las
 • arm
  brachium   brag-gie-um
 • (slijm)beurs, zakje
  Bursa     bur-zaa
 • kopje, hoofdje
  capitulum   kaa-pie-tuu-lum
 • hoofd
  caput   kaa-put
 • handwortel
  carpus    kar-pus
 • kraakbeen
  cartilago   kar-tie-laa-goo
 • richting de onderkant van de wervel kolom
  caudaal    kau-daal
 • ronddraaien
  circumductie    sir-kum-duk-sie
 • sleutelbeen
  clavicula    klaa-vie-kuu-laa
 • eksteroog,likdoorn
  clavus    klaa-vus
 • stuitje
  coccys   kok-siks
 • hals ( van het dijbeen)
  collum   kol-lum
 • samendrukking
  compressie    kom-pres-sie
 • samentrekking (bijvoorbeels van spieren
  contractie    kon-trak-sie
 • rib
  Costa      kos-taa
 • doorsnede
  coupe   koep
 • heup
  coxa     kok-saa
 • schedel; craniaal; richting de schedel
  cranium    kraa-nie-jum
 • middenrif; letterlijk; scheiding
  diafragmaa     die-aa-frag-maa
 • schacht van een pijpbeen
  diafyse die-aa-fie-ze
 • vinger
  digitus   die-gie-tus
 • schijf; discus intervertebralis; tussenwervelschijf
  discus   dis-kus
 • verst verwijderd van het middelpunt van het lichaam
  distaal   dis-taal
 • verstuiking
  distorsie    dis-tor-sie
 • rugwaarts, aan de rugzijde
  dorsaal   dor-saal
 • naar binnen draaien
  endorotatie    en-doo-roo-taa-tsie
 • gewrichtsknobbel
  epicondyl      ee-pie-kon-diel
 • verdikt uiteinde van een pijpbeen
  epyifyse    ee-pie-fie-ze
 • tweede halswervel, draaier
  epistopheus    ee-pie-stroo-feus
 • naar buiten draaien
  exorotatie    eks-soo-roo-taa-tsie
 • strekking van een gewricht
  extensie    eks-ten-sie
 • ledematen (armen of benen
  extremiteiten  ek-stree-mie-tij-ten
 • peesblad, omhullend bindweefselvlies  (fascie)
  fascia      fas-sie-aa
 • dijbeen
  femur   fee-mur
 • kuitbeen
  fibula    fie-buu-laa
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welk onderdeel van het zenuwstelsel is de nervus vagus belangrijk?
In het parasympatische zenuwstelsel
Wat is de functie van de motorische onderdelen van de nervus vagus?
Sturen skeletspieren van het zachte gehemelte, de keelhokte en de oesofagus en zijn van invloed op de hartspier en op het gladde spierweefsel en de klieren van oesofagus, maag, darmen en galblaas.
Wat doet de sensorische werking van de nervus vagus?
Is van groot belang in de autonome regeling van de ademhaling en darmwerking. Maar hier zijn we niet bewust van.
Waar zitten de kernen van de nervus vagus?
In het verlengde merg
Waar in het lichaam zit de nervus vagus
Bijna overal in het lichaam daarom wordt de nervus vagus ook wel de zwervende hersenzenuw genoemd
Is de nevus vagus sensorisch of motorisch?
Sensorisch
welke stappen volg je bij de strip methode? 
- voorbereiding
- farmatherapeutische  anamnese
- farmatherapeutische analyse
- overleg arts en apotheker
- overleg patiënt
-follow – up en monitoring 
hoe kan je bekijken of de medicatie van ouderen nog zinvol zin? 
De strip methode gebruiken. 
 wat is polyfarmacie ? 
Het gebruik van twee of meer voorgeschreven medicatie die invloed op elkaar kunnen hebben. 
 waarom moet er bij ouderen gelet worden op de dosering van medicatie? 
Het uitscheidingsnelheid wordt vertraagd waardoor je meer biologische beschikbaarheid krijgt. dus er gaat meer medicatie het lichaam in dan bij een jong persoon.