Samenvatting Class notes - ATTK

119 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - ATTK

 • 1464732000 Algemeen toegepast taalkunde

 • Waarom doen we oefeningen met regels?
  Mensen hebben blijkbaar hetzelfde regels in hun hoofd, maar onbewust.
  Kleine kinderen kunnen dit ook.
  Alle deze regels noemen wij grammatica, syntaxis en morfologie (woordvorming).
 • Wanner mogen wij een taal taal noemen?
  Creativiteit,
  Compositionaliteit (dat er volgorde regels bestaan),
  Recursiviteit - door bijzinnen binnen een zin steeds in te bouwen. 
  (Niet het verschil tussen taal en dialect)
  Is gebarentaal een taal? Voldoende ingewikkeld, dus ja.
  Lichaamstaal een taal? Niet ingewikkeld genoeg, dus nee.
 • Wat zijn unieke kenmerken van het taalsysteem?
  Recursiviteit            
  Jantje lacht. Jantje en Pietje lachen. Jantje en Pietje en Keesje (enz.) lachen.
  x = a (+ x)
  Compositionaliteit 
  De jongen zag het meisje met de verrekijker / de rode sjaal.
  Met de verrekijker / met de rode sjaal zag de jongen het meisje.
  Creativiteit 
  Deze heel gewone, maar toch unieke zin heb ik voor zover ik me herinner nog nooit eerder in mijn opleiding gehoord.
 • 1.    Stel dat je een hond honderd verschillende bevelen leert zoals haal de krant, of ga liggen. Heeft de hond dan een taal geleerd? Waarom wel of waarom niet?
  Het opvolgen van enkele bevelen staat niet gelijk aan het leren van een taal.
  Wijzen op de afwezigheid van creativiteit, compositionaliteit en recursiviteit en het ontbreken van grammaticale structuren of op het ontbreken van actieve taalvaardigheid bij de hond.
 • In welke mate zou je haardracht of kapsel ook een ‘taal’ kunnen noemen in de figuurlijke zin van het woord? In welke opzichten verschilt deze ‘taal’ van menselijke, natuurlijke talen?
  Het antwoord moet duidelijk maken dat haardracht uitsluitend in overdrachtelijke zin 'taal' is, doordat creativiteit, compositionaliteit en recursiviteit ontbreken (of grammatica ontbreekt).
 • In pantomime wordt ook gebruik gemaakt van de handen, net als in een gebarentaal. Wat is het verschil tussen pantomime en een gebarentaal van doven?
  Gebarentalen zijn volledig ontwikkelde talen met een ingewikkelde grammatica.
  De relatie betekenis-gebaar is vaak arbitrair (voor een buitenstaander onbegrijpelijk) Creativiteit, compositionaliteit en recursiviteit zijn net zo zeer aanwezig als in gesproken talen.
  (Panto)Mime is niet gebonden aan een regelsysteem. Compositionaliteit en Recursiviteit zijn afwezig.
 • In het voortgezet onderwijs worden leerlingen meestal geconfronteerd met taalstructuur middels het ‘ontleden’: het benoemen van zinsdelen en woordsoorten. Wat is het verschil tussen dit ‘ontleden’ en de meer wetenschappelijke benadering van de taalstructuur in de taalwetenschap?
  In het onderwijs moeten alle woorden en zinsdelen een van de gebruikelijke labels (werkwoord, onderwerp enz.) krijgen.
  In de taalwetenschap proberen we te ontdekken aan welke regels mensen zich onbewust houden als ze zinnen maken.
 • Wat zijn descriptieve regels?
  Onbewuste regels, behandeld in deze cursus.
  systematiek regeltjes op school geleerd, niet uitlegbaar.
 • Welke regels worden niet behandeld?
  Prescriptieve regel:
  Je mag hun niet gebruiken,
  Begrotende trap: je mag niet als gebruiken
 • Knoeps, een niet bestaande woord, zou die Nederlands kunnen zijn?
  Ja, knoeps zou een Nederlandse woord kunnen zijn.
  Knpsoe, is zeker niet NL, 'np' is niet toegestaan, komt nooit voor, impasse, input (is: in-put). Deze klank komt niet voor. Hoort bij de fonologische regels (Zo doende hebben wij een regel juist ontdekt!)
 • Hoe groot is (ongeveer) het percentage talen ter wereld die minder sprekers hebben dan het Nederlands?
  in 95-99% talen ter wereld hebben minder sprekers dan het Nederlands (17 miljoen)
 • 1464818400 Les 2

 • Wat is assimilatie?
  Andere regels beïnvloeden klanken onder elkaar: In-put zeg je (fonetiek) imput omdat m en p met je lippen alleen hoeft.
  Deze regels horen bij fonologie.
 • Wat is cohortmodel?
  Als je het begin van een woord hoord, ga je zelf invullen.
  voorbeeld:
  de tafel van beppe met een kleedje,
  stond achter een kooitje,
  met bakjes voer en water,
  op het stangetje stond een vrolijk zingende k...
 • Wat is contexteffect?
  De context van een zin helpt je deze compleet te maken.
  voorbeeld:
  je bent met iemand aan het praten, er komt een auto langs en je hoort niets meer.
 • Wat is priming?
  Bepaalde woorden roepen andere woorden op.
  voorbeeld:
  welke kleur is...
  wat drinkt een koe?
 • Wat is performance?
  Het tegenover van wat wij in principe weten: Het is wat we doen, zoals ons versprekenStopwoorden en-eh, you know, like-eh
 • wat is competence?
  De regeltjes die wij op een rijtje gezet hebben.
  Onbewuste kennis.
  Grammatica.
 • Wat is fonetiek?
  Alles wat te maken heeft met intonatie.
  Luister naar de 2 zinnen hieronder, de eerste zin zingt niet, de Engelse zin zingt wel:
  -Mijn zoon zag een leeuw ooooo
  -My son saw a lion oOoOo
  -Zag mijn zoon een leeuw? ooooO?
 • Wat is semantiek:
  Regeltjes die te maken hebben met betekenis.
  Voorbeeld:
  -Denk aan rood, dan aan een glas rode wijn, daarna aan een meisje met rood haar.
  Geïsoleerd, zonder context komt er een ander kleur.
  -Janneke is verliefd aan een jonge, hij is 85, wanneer ben je geen jongen meer? Een jongen of ‘jongen’
 • Wat is pragmatiek?
  Sociale regels voor taalgebruik.
  Voorbeeld:
  -'Het wordt hier erg warm in dit lokaal' Wij interpreteren ook het verzoek de deur of het raam open te doen.
  Duitsers komen vaak onbeschoft over “ich krig ein bier”
  Friese understatement: 'Mooi auto'. 'It koe minder'.
  Tuteo: Spaans/Frans kent 'je' en 'U', Duits is altijd du, in het fries: 'Wil Jan nog een kopje tee?' (tegen Jan zelf).
 • Wat is syntaxis?
  Hoe je woorden kunt ordenen. Woord volgorde in de zin.
  The white table, de witte tafel = la table blanche
  In NL,D,GB komt adjectief voor noun, in Spaans/Frans andersom.
 • Wat is morfologie?
  Alle regels die te maken hebben met morfemen
  Stukjes van een word die bijdragen aan een betekenis:
  tafel+tje+s = tafel klein meerdere
  Knoeps=knoepsje, is een regel van morfologie.
  Knoop verklein je met -je. Droom verklein je met -pje. Woorden die eindigen met een -oom plak je de -pje, maar eindigen met -om, plak je -etje.
 • Wat is vooruit ontleden?
  voorbeeld:
  The horse raced past the barn fell
  -is it the horse fell, or the barn fell?  
  Het kindje zei dat het vlees lekker vond.
  -het kindje of het vlees?
 • Wat is cognitivisme?
  Leren met je brein, met je verstand, met je IQ.
  -Bij sommige leerders speelt het IQ een rol in het leren.
  -Voor leraren is dit een veilige methode.
 • Wat is interactionisme?
  Spiegelen, sociaal contact.
  Bij volwassenen speelt een grote rol.
 • Wat is Behaviorisme?
  Behaviorisme is vaak doen, herhalen.
  Bij kinderen is het de brabbel fase.
 • Wat is LAD?
  LAD bestaat alleen bij kinderen. Speciaal voor talen te verwerven.
  Krashen vindt dat dit niet waar is, het bestaat altijd maar moeten eerst van de stres/angst moment af bij volwassenen.
 • Wat is innatisme?
  Innatisme (Chomsky), taal verwerven is iets totaal anders dan elk vorm van leren.
  Het LAD is speciaal voor talen te verwerven.    
 • What is affectief filter?
  Krashen zegt dat volwassenen trekken snel deze filter. Als docent moet je de filter afnemen. Zorg dat mensen zich veilig voelen.
  Volwassen schieten in de stres als je een te moeilijke taal aanbied. Vygotsky (of Krashen= i+1)
  Volwassenen die kunnen geen gebruik maken van hun monitor. Dit duurt even. Lukt het niet als je door de lijn loopt met een boze douanier
 • Wat zijn savants?
  Savants, eenzijdig begaaft zijn.
  Aan de hand van de krant lezen kunnen zij een taal leren.
 • Wat zijn polyglots?
  Polyglots mensen die veel talen spreken.
 • Wat is interlanguage?
  Interlanguage is het niveau die je nu hebt, ergens tussen 0 en perfekt.
 • Wat is fossilisatie?
  Je blijft hangen op een bepaald niveau. 
  Wat kun je doen om erover te komen? 
  -verfris cursus doen,
  -film kijken, boek lezen, tekst schrijven.
 • Wat zijn universele fouten?
  -zin/bijzin: 'ik zeg dat ik heb hem gezien'. ‘dat ik heb hem gezien’ is een bijzin, maar deze fout wordt meegenomen. De bijzin hoort: dat ik hem gezien heb.
  -En zin ontkennend maken: Jon loopt niet, Juan no camina, Jean marche pas, John walks not.
 • Wat is transfer?
  Automatisch dingen uit moedertaal gebruiken in de andere taal.
  -accent
  -syntax, morfologie, enz.
 • Wat is contrastieve analyse?
  Contrastieve analyse, bij verschillen tussen 2 talen, op basis daarvan maken lesmateriaal.
  bijv. Russisch leren, kom je veel uitleg tegen. 
 • Wat is leren?
  2e taal: moeite voor doen.
 • Wat is verwerven?
  1e taal: moedertaal, kindertaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

 wat is simultane tweetaligheid?
Als vader en moeder allebei in de eigen taal met hun kind communiceren.
7 factoren, zowel stimulerende als belemmerende omstandigheden bij de verwerving van een tweede taal.
1e: moedertaal
2e: leeftijd
3e: contact met de doeltaal
4e: motivatie
5e: attitude
6e: taalaanleg
7e: de rol van het onderwijs
Bij ... wordt de doeltaal geleerd in de gemeenschap waarin die taal gesproken wordt.
tweede-taalverwerving
Het gaat vooral om het taalaanbod dat tot het kind wordt gericht en om de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Deze ... van het kind is van cruciaal belang.
taalomgeving
Volgens de Amerikaanse taalkundige ... kan taalverwerving alleen zo plaatsvinden als bij de geboorte niet als een onbeschreven blad ter wereld komen. Hij neemt aan dat kinderen beschikken over een ...
aangeboren taalvermogen.
De periode voorafgaand aan de verschijning van het eerste woord wordt wel de ... genoemd.
voortalige periode
Rond de leeftijd van acht maanden produceren kinderen opeenvolgingen van steeds dezelfde lettergrepen, zoals bababa of gagaga, het zogeheten ...
brabbelen.
Na het eerste woord volgen er snel meer. Enige tijd later gaan kinderen deze woorden ook combineren. Eerst combinaties van twee woorden, niet lang daarna gevolgd door combinaties bestaande uit meer woorden. Deze periode, zo tussen één en tweeënhalfjaar noemt men de ...
vroegtalige periode
Kinderen gebruiken in deze fase sommige woorden met een veel ruimere betekenis dan in de volwassen taal. Zo noemt het ene kind alle viervoeters poes. In zulke gevallen spreekt men van ...
overextensie
In de loop der tijd verschijnen er steeds meer verschillende soorten woorden in de taal van een kind. Om die reden wordt de periode tussen tweeënhalf en vijf jaar wel de ...
differentiatiefase