Samenvatting Class notes - bacteriële ziekten

Vak
- bacteriële ziekten
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
101 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - bacteriële ziekten

 • 1600984800 huid varken

 • Wat veroorzaakt dermatitis crustosa?
  Exsudatieve epidermitis 
  roetbiggen
 • Wanneer komt dermatitis crustosa voor?
  1-6 weken oude biggen
  veralgemeende vorm bij zuigende biggen
  gelokaliseerde vorm bij oudere biggen
 • Door welke bacterie wordt dermatitis crustosa vooroorzaakt?
  Varken: staphylococcus hyicus
  hond: S. Pseudintermedius
  paard: S. Aureus, hyicus, pseudintermedius, delphini

  maar eigenlijk multifactorieel, verzwakkende factoren nodig
 • Wat is het verloop van dermatitis crustosa?
  Etter in een blaasje, barst open en dan komt er stof bij waardoor het zwart ziet.
  Swab onder de korst nemen
 • Is S. Hyicus makkelijk te kweken?
  Ja, heel gemakkelijk
 • Welke antibiotica kun je gebruiken tegen S. Hyicus bij het varken?
  Penicilline, verder veel resistentie
 • Is S. Hyicus virulent?
  Sommige stammen wel, anderen niet
  Is ook facultatief pathogeen
 • Welke vorm van symbiose heeft S. Hyicus?
  Obligaat symbiotisch
 • Wat zijn de verzwakkende factoren die zorgen voor dermatitis crustosa?
  Wonden--> ruwe vloer, zeug geeft te weinig melk
  ectoparasieten
  virale infectie
  bacteriele infectie
  stress, transport, tocht
 • Wat zijn de klinische tekens van dermatitis crustosa bij de big?
  - jonge dieren
  - 1 of enkele nesten
  - huidletsels+ algemene ziektetekens --> vooral bij veralgemeende ziektetekens. Hierbij is ook de mortaliteit ook hoog door verlies van vocht en elektrolyten
  bij de gelokaliseerde vorm zijn er vaak geen algemene ziektetekens en de mortaliteit is ook veel lager
 • Hoe kun je de diagnose van dermatitis crustosa bij de big vaststellen?
  - symptomen
  - isolatie kiem
 • Hoe gaat de behandeling en bestrijding van dermatitis crustosa?
  Predisponerende factoren wegnemen
  antibacteriële therapie parenteraal
  lokale therapie--> desinfectants
  vochttherapie
 • Welke bacteriën kunnen faciale necrose geven?
  Fusobacterium necrophorum- gram- anaeroob
  andere anaëroben
  trueperella pyogenes- gram+ facultatief anaëroob
 • Wat zijn de klinische tekenen van faciale necrose?
  - jonge dieren
  - niet alle dieren in een nest
  - wondinfectie bij bijtwonde of wonde in de muilmucosa
 • Wat gebeurt er bij een wondinfectie?
  Ze zuigen niet meer, lactogene immuniteit valt weg.. Sterft
 • Waarom zijn de biggen met faciale necrose/necrobacillose algemeen ziek?
  Door de toxines die naar de bloedbaan gaan
 • Hoe gaat de therapie bij necrobacillose?
  Lokaal: korst weghalen en ontsmetten
  algemeen: penicilline 4-5 dagen
 • Hoe gaat de preventie van necrobacillose?
  - tanden knippen--> mag alleen bij probleem bedrijven
 • Welke kiemen zitten er in subcutane abcessen?
  Trueperella pyogenes
  en anaeroben
 • 1601071200 ademhalingsstelsel+ urinewegen varken

 • Waar zie je de letsels van atrofische rhinitis bij autopsie?
  Dwarse doorsnede maken ter hoogte van de eerste of tweede premolaar. Rostraal daarvan zijn de conchae sowieso al minder goed ontwikkeld
 • Hoe stel je diagnose van atrofische rhinitis?
  - kliniek
  - 10% van de dieren op stal moet het hebben
  - slachthuis, zoals flashcard hierboven
  - bacteriologisch onderzoek met neusswabs of tonsillaire swabs--> vooral of het aanwezig is bij het bedrijf
 • Hoe gaat de behandeling en bestrijding van atrofische rhinitis?
  - onderdrukken infecties van B. Bronchiseptica en P. Multocida--> vaccinatie drachtige zeugen of antibacteriele therapie zeugen biggen, hygiëne en management--> compartimentatie kraamstal, ventilatie, hokbezetting, stress reduceren
  - bij acute rhinitis: groeisnelheid op peil houden--> langdurig antibiotica, brijvoeding.... Maar beiden als noodmaatregel
  - certificatie--> testen op bedrijf
 • Welke bacterie veroorzaakt enzoötische pneumonie?
  Mycoplasma hyopneumoniae
 • Welke antibiotica kun je niet gebruikten bij mycoplasma hyopneumoniae en waarom niet?
  Beta lactam antibiotica
  polymyxines
  sulfonamiden
  trimetoprim

  Geldt voor alle mycoplasmen, omdat ze geen celwand hebben

  14 ring macroliden werkt alleen niet bij hyopneumoniae
 • Welke antibiotica zijn wel actief tegen mycoplasma hyopneumoniae?
  16 ring macroliden zoals tylosine, tilmicosine, tylvalosine
  13/15 ring  thulatromycine
  + veel andere antibiotica
  ---> veel werkt dus toch wel
 • Is mycoplasma hyopneumoniae makkelijk te kweken?
  Nee, totaal niet
 • Wat is de virulentie van mycoplasma hyopneumoniae?
  Verschilt per stam
 • Is mycoplasma hyopneumoniae gastheerspecifiek?
  Ja
 • Hoe gaat de spreiding van mycoplasma hyopneumoniae?
  - direct contact
  - druppels
  - aërosolen
  --> trager dan virale infecties, sneller dan de meeste andere bacteriële infecties
 • Tot hoe lang worden de biggen beschermd tegen mycoplasma hyopneumoniae via maternale immuniteit?
  3 weken
  maar hier niet vrij te houden--> maar wel hoe later hoe beter--> strikte leeftijdsscheiding
 • Wat is de pathogenese van mycoplasma hyopneumoniae?
  Opgenomen door inhalatie
  dan gaat het via adherines op de trilharen zitten--> gaat ze kapot maken
  negatief effect op macrofagen, neutrofielen, lymfocyten
  --> veel secundaire infecties
  je krijgt cuffing rond de brochen, bronchiolen en capillairen
 • Wat is cuffing?
  Rondkernigen rond bronchen, bronchiolen, capillairen
  --> dichtdrukken kleine luchtwegen
  --> pro-inflammatoire cytokines ontlokt het--> letsels
 • Wat zijn de algemene kenmerken van mycoplasma hyopneumoniae?
  - spreiding trager dan virale infecties
  - incubatie is lang 2 tot 5 weken
  - ergheid afhankelijk van leeftijd, secundaire infecties, stam
  - lang secundaire infecties, vaak herval
 • Wat zijn de klinische tekens van mycoplasma hyopneumoniae?
  - hoest, chronisch
  - groeivertraging
  (koorts)
 • Wat zijn de letsels van mycoplasma hyopneumoniae?
  Aangetast: voorkwab, middenkwab, kattarale pneumonie
  cuffing
 • Hoe gaat de diagnose van mycoplasma hyopneumoniae?
  Kan ook agens aantonen met immunofluorescentie
  qPCR op tracheale swabs

  levend dier
  - qPCR op neusswab--> veel vals negatief. Beter bronchiaal spoelsel, maar moeilijk
  - gepaarde sera eerste staal met symptomen, tweede staal 3 tot 8 weken later, wordt niet vaak gedaan
  - serologisch profiel: bloed bij verschillende leeftijden. 1 maand voor antistoffen vaak infectie--> bij probleembedrijven
 • Hoe gaat de behandeling van mycoplasma hyopneumoniae?
  - milieufactoren, management: ventilatie, hokbezetting, scheiding leeftijdsgroepen, ascaris suum behandeling (geeft Th2respons en je hebt Th1 respons nodig)

  - bij ernstige symptomen: langdurig antibiotica, maar beter voorkomen
 • Hoe gaat de controle op mycoplasma hyopneumoniae?
  Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin--> hele jonge dieren, 1 week. Gedeeltelijke bescherming
  zorgt voor milder verloop
 • Hoe kunnen E. Colis zonder specifieke virulentiefactoren en andere enterobacteriaceae zorgen voor urinaire problemen?
  Te hoge infectiedruk
  door minder urineproductie--> te weinig drankopname
 • Wat zijn de symptomen van een infectie van de urinewegen?
  Verminderde vruchtbaarheid
  algemeen ziek zijn
 • Hoe gaat de diagnose bij een infectie van de urinewegen?
  Staalname urine, liefst 's ochtends. Punctie kan niet
  dan bacteriologisch onderzoek dat semi-kwantitatief is
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de pathogenese van glaeserella parasuis?
Endogeen doorbreken  vanuit tonsillen en neus
of exogeen doordat een varken in de buurt is die het uitscheidt.
doorbreken dan naar de bloedbaan--> hyperacuut->endotoxine shock
anders: naar de meningen, gewrichten of serosae met koorts
Wat zijn de kenmerken van glaeserella parasuis?
- NAD-afhankelijk
- weinig resistent in de omgeving
- gevoelig aan penicilline
Op welke leeftijd raken de meeste varkens besmet met glaesserella parasuis?
Speenleeftijd
Wat kan glaesserella parasuis voor ziekten geven?
Meningitis
polyserositis: zoals peritonitis, pericarditis, pleuritis
polyartritis

allemaal fibrineus
Waar zit glaesserella parasuis in het varken?
Neus, tonsillen
Wat voor soort pathogeen is glaesserella parasuis?
Facultatief pathogeen
Is glaesserella parasuis gram + of -?
Gram -
Wat gebeurt er bij een wondinfectie bij vlekziekte bij de mens?
Wonde heeft zwelling, rood tot blauw. Geen etter. Wel pijn en jeuk
lymfangitis, lymfadenitis + algemeen ziek zijn

Dit alles is de cutane vorm

gegeneraliseerde cutane vorm kan ook, op meer plekken blaasjes 

Kan daarna naar het bloed gaan en dan het endocard, gewrichten, centraal zenuwstelsel aantasten
--> lang niet altijd
Hoe raakt de mens besmet met vlekziekte?
Contact met varkens, of in het wild levende dieren (kan bij jagers)
contact met vlees of vis
Hoe gaat de preventie van vlekziekte?
Vaccinatie van fokdieren en vleesvarkens op probleembedrijven
vaccin is geïnactiveerd
werken tegen acuut en subacuut