Samenvatting Class notes - BEC

104 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - BEC

 • 1421276400 Hoofdstuk 5

 • Wat is investeren?
  Vastleggen van vermogen in activa
 • Waar dienen veranderingsinvesteringen voor?
  Om de productiecapaciteit in stand te houden
 • Waar dienen uitbreidingsinvesteringen voor?
  Om de productiecapaciteit te vergroten
 • Wat is een investeringsproject
  Het geheel van investeringen in bij elkaar behorende duurzame en vlottende activa
 • Wat is een cashflow?
  Het verschil tussen de bruto-ontvangsten uit hoofde van de verkoop van producten en de uitgaven in verband met de aanschaf en aanwending van productiemiddelen in een bepaalde periode
 • Hoe noemen we "het missen van een opbrengst doordat een bedrag pas later wordt ontvangen"?
  Opportunity costs
 • Wat wordt er bedoelt met tijdvoorkeur?
  Het liever nu, ontvangen van een bedrag, dan later
 • Wat is periodewinst?
  Hert verschil tussen de opbrengsten en kosten in die periode
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen winst en cashflows?
  bij de cashflow zijn afschrijvingen ook meegeteld
  Cashflow = Periodewinst + afschrijvingen
 • Bij de start van een project geld: cashflow = investeringen
  en dus is de cashflow dan negatief
 • In het laatste jaar van het investeringsproject geld:
  Cashflow = Periodewinst + afschrijvingen + desinvesteringen

  desinvesteringen zijn de restwaarden van de duurzame activa
 • Rentabiliteit = Winst/Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Hoe bereken je de rentabiliteit
  Winst delen door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen


  Rentabiliteit = Winst/Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Wat betekend rentabiliteit
  De verhouding tussen winst (of inkomen) en het vermogen dat deze winst heeft verdiend
 • Hoe bereken je het - gemiddeld in het project geïnvesteerde vermogen ?
  Door de inleg en de restwaarde bij elkaar op te tellen en door twee te delen
 • hoe bereken je de periodewinst?
  Door de afschrijvingen van de cashflow af te trekken
 • Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)

  gemiddelde winst / gemiddeld geïnvesteerd vermogen  Voorbeeld 5.2, BLZ 114!
 • De terugverdienperiode is de periode die verstrijkt tot het oorspronkelijke investeringsbedrag geheel is terugontvangen uit de cashflows na aanvang van het project
 • Wat is een terugverdienperiode?
  De terugverdienperiode is de periode die verstrijkt tot het oorspronkelijke investeringsbedrag geheel is terugontvangen uit de cashflows na aanvang van het project
 • Wat is enkelvoudige interest?
  Rente
 • Wat is samengestelde interest
  Rente over Rente
 • Eindwaarde = het bedrag na verloop van tijd (na elke keer interest)
  Contante waarde = beginwaarde, Het bedrag aan het begin van de tijd
 • Wat zijn discounted cashflow-methoden?
  Beoordelingscriteria die rekening houden met tijdvoorkeur. deze methoden maken gebruik van interestberekeningen, in dit hoofdstuk worden twee methoden behandeld,
  1. de nettocontantewaardemethode
  2. de methode van de interne rentabiliteit
 • De nettocontantewaardemethode berekent de contante waarde van de verwachte cashflows, inclusief het oorspronkelijk investeringsbedrag, waarbij als disconteringsvoet (interest) de gemiddelde vermogens)

  als de NCW positief is, komthet project in principe voor uitvoering in aanmerking
 • De methode van de interne rentabiliteit meet de rentabiliteit van een investeringsproject door de disconteringsvoet te bepalen, waarbij de contante waarde van de verwachte cashflows gelijk is aan het investeringsbedrag
 • Welke vormen van Leasen zijn er?
  Financial lease en Operational lease
 • Kenmerken van beoordelingscriterea
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is investeren?
1
Waar dienen veranderingsinvesteringen voor?
1
Waar dienen uitbreidingsinvesteringen voor?
1
Wat is een investeringsproject
1
Pagina 1 van 7