Samenvatting Class notes - Bedrijfsadministratie

Vak
- Bedrijfsadministratie
- Wim Laman
- 2014 - 2015
- HRO
- Bedrijfseconomie
444 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Bedrijfsadministratie

 • 1455231600 mba kc H9

 • Dekkingsbijdrage per product
  Verkoopprijs – variabele kosten per product 
 • Dekkingsbijdrage per product
  verkoopprijs – variabele kosten per product 
 • Totale dekkingsbijdrage
  Omzet – totale variabele kosten van de omzet 
 • Totale dekkingsbijdrage
  omzet – totale variabele kosten van de omzet 
 • Verschil winst absorption costing en direct costing
  Voorraadmutatie x constante fabricagekosten per product 
 • Verschil winst absorption costing en direct costing
  voorraadmutatie x constante fabricagekosten per product 
 • Omzet
  Afzet x verkoopprijs 
 • Omzet
  afzet x verkoopprijs 
 • Kostprijs van de omzet
  Afzet x integrale kostprijs 
 • Kostprijs van de omzet
  afzet x integrale kostprijs 
 • Bezettingsresultaat fabricage
  (W-N) x C/N fabricage 
 • Bezettingsresultaat fabricage
  (W-N) x C/N fabricage 
 • Bezettingsresultaat verkoop
  (W-N) x C/N verkoop 
 • Bezettingsresultaat verkoop
  (W-N) x C/N verkoop 
 • Omzet
  Afzet x verkoopprijs 
 • Omzet
   afzet x verkoopprijs 
 • Variabele kosten van de omzet
  Afzet x variabele kostprijs 
 • Variabele kosten van de omzet
  afzet x variabele kostprijs 
 • Dekkingsbijdrage
  Afzet x dekkingsbijdrage per product 
 • Dekkingsbijdrage
  afzet x dekkingsbijdrage per product 
 • Brutowinst
  Omzet – inkoopwaarde van de omzet 
 • Brutowinst

  omzet – inkoopwaarde van de omzet 
 • Brutowinstmarge
  Brutowinst/omzet x 100% 
 • Brutowinstmarge
  brutowinst / omzet x 100% 
 • Nettowinst
  Brutowinst – constante verkoopkosten – variabele verkoopkosten 
 • nettowinst
  Brutowinst – constante verkoopkosten – variabele verkoopkosten 
 • Break-even omzet
  Totale constante verkoopkosten /

  (bruto winstmarge – percentage variabele verkoopkosten) x 100% 
 • Break-even omzet
  totale constante verkoopkosten /
  (bruto winstmarge – percentage variabele
  verkoopkosten) x 100% 
 • Veiligheidsmarge
  (begrote of huidige omzet – break-even omzet) /

  Begrote of huidige omzet x 100% 
 • Veiligheidsmarge
  (begrote of huidige omzet – breakeven omzet) /
  begrote of huidige omzet x 100% 
 • Veiligheidsmarge (2)
  (begrote of huidige afzet – break-even afzet) /

  Begrote of huidige afzet x 100% 
 • Veiligheidsmarge (2)
  (begrote of huidige afzet – breakeven afzet) /
  begrote of huidige afzet x 100% 
 • Break-even afzet
  Totale constante kosten /

  Contributiemarge per product 
 • Break-even afzet
  totale constante kosten /
  contributiemarge per product 
 • Break – evenafzet (2)
  Totale constante kosten/ (verkoopprijs – variabele kosten per product) 
 • Break – evenafzet (2)
  totale constante kosten /
  ( verkoopprijs – variabelekostenperproduct ) 
 • Break-even omzet
  Break-even afzet x verkoopprijs 
 • Break-even omzet
  break-even afzet x verkoopprijs 
 • Totale omzet
  Totale kosten + gewenste winst 
 • Totale omzet
  Totale kosten + gewenste winst 
 • Gewenste afzet
  (totale constante kosten + gewenste winst) /

  Contributiemarge per product 
 • Gewenste afzet
  (totale constante kosten + gewenste winst) /
  contributiemarge per product 
 • Absorption costing
  Methode van periodewinstbepaling waarbij zowel de contante kosten als de variabele kosten in de kostprijs worden meegenomen. 
 • Absorption costing
  Methode van periodewinstbepaling waarbij zowel de contante kosten als de variabele kosten in de kostprijs worden meegenomen. 
 • Break-evenafzet
  De afzet waarbij de onderneming geen winst maakt en geen verlies lijdt. Het resultaat is dan €0, oftewel: totale kosten = totale omzet 
 • Break-evenafzet
  De afzet waarbij de onderneming geen winst maakt en geen verlies lijdt. Het resultaat is dan € 0, oftewel: totale kosten = totale omzet.
 • Break-evenomzet
  De omzet waarbij de onderneming geen winst maakt en geen verlies lijdt. Het resultaat is dan €0, oftewel: totale kosten = totale omzet 
 • Break-evenomzet
  De omzet waarbij de onderneming geen winst maakt en geen verlies lijdt. Het resultaat is dan € 0, oftewel: totale kosten = totale omzet. 
 • Contributiemarge
  Dekkingsbijdrage; het verschil tussen de omzet en de variabele kostprijs van de omzet. Of: verkoopprijs -/- variabele kosten per stuk. 
 • Contributiemarge
  Dekkingsbijdrage; het verschil tussen de omzet en de variabele kostprijs van de omzet. Of: verkoopprijs -/- variabele kosten per stuk. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Voorraadwaardering
De waarde waarvoor de voorraad op de balans staat.
Voorraadwaardering
De waarde waarvoor de voorraad op de balans staat.
Voorraadmutatie
Een toename of afname van de voorraad in een bepaalde periode, veroorzaakt doordat er meer of minder producten worden geproduceerd dan verkocht. 
Voorraadmutatie
Een toename of afname van de voorraad in een bepaalde periode, veroorzaakt doordat er meer of minder producten worden geproduceerd dan verkocht. 
Verkoopresultaat
Ander woord voor ruilwinst, ruilresultaat, transactiewinst, transactieresultaat, verkoopwinst.
Te berekenen als het verschil tussen de omzet en de integrale commerciële kostprijs van de omzet. 
Verkoopresultaat
Ander woord voor ruilwinst, ruilresultaat, transactiewinst, transactieresultaat, verkoopwinst.

Te berekenen als het verschil tussen de omzet en de integrale commerciële kostprijs van de omzet. 
Veiligheidsmarge
Dit geeft aan hoeveel procent de afzet of omzet nog mag dalen voordat het break-evenpunt wordt bereikt en er geen winst meer wordt gemaakt. 
Veiligheidsmarge
Dit geeft aan hoeveel procent de afzet of omzet nog mag dalen voordat het break-evenpunt wordt bereikt en er geen winst meer wordt gemaakt. 
Variabele kostencalculatie
Andere benaming voor direct costing. 
Variabele kostencalculatie
Andere benaming voor direct costing.