Samenvatting Class notes - Beeldcultuur

Vak
- Beeldcultuur
- Connie Veugen
- 2016 - 2017
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Media, Kunst, Design en Architectuur
227 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Beeldcultuur

 • 1481324400 Gillespie - Narrative Analyses

 • Wat wordt er bedoeld met een 'narrative structure' (narratieve structuur)?
  Hoe een verhaal begint en eindigt wat er gebeurd in het midden en wat er verandert. Het combineren van deze delen om een betekenisvol geheel te creëren.
  Het verloop van het verhaal. 
 • Wat wordt er bedoeld met 'process of narration' (het proces van het verhaal)?
  Het analyseren van hoe informatie wordt gegeven, hoe cues ons leiden tot cognitieve activiteiten: te voorspellen wat er misschien kan gebeuren. Conclusies trekken. We kijken met onze culturele aannemingen. en we kijken naar de stijl van het verhaal. We kijken naar de stijl, de tijd, waarom het in dialoogvorm staat etc. we onderzoeken het verhaal als een dynamisch proces va communicatie en ontwikkeling.
 • Wat wordt er bedoeld met 'social representation' (sociale representatie)?
  Het verhaal onderzoeken in zijn bredere, sociale, politieke en ideologische betekenis. we kunnen kijken naar hoe een verhaal ethische stereotypes representeert en uitdaagt.
 • Welke drie benaderingen van een 'narrative' (verhaal) onderscheiden we?
  Ze geven inzichten in de manieren waarop verhalen werken in verschillende opzichten. 
  1. Narrative structure
  2. Process of Narration
  3. Social representation 
 • Wat is een narratief ?
  Een ketting van evenementen in een oorzaak-gevolg relatie die gebeurt in een bepaalde tijd en een bepaalde ruimte. De elementen: definitie, causaliteit, tijd en ruimte zijn belangrijk in narratieve analyse een narratief heeft een begin en een einde. het begint met een bepaalde situatie en na een serie van transformaties, eindigt het met een nieuwe situatie dat het einde is van het narratief. Een narratief is eigelijk een verhaal (story).
 • Om welke vier redenen is narratieve analyse belangrijk?
  1. Het helpt ons om te begrijpen hoe kennis, betekenissen en waarden worden gereproduceerd en gecirculeerd in een maatschappij. Maar media narratiever reflecteren niet de echte wereld. 
  2. Het geeft ons inzicht in machtsoperaties en het vormen van waarnemingen van de sociale werkelijkheid, door de sociale en politieke wereld is verhaald. Media verhalen worden vanuit een bepaald perspectief verteld. 
  3. Ze reflecteren continuïteiten ven veraderingen 
  4. narratieve zijn de bron van genot en bevrediging
 • wat houdt de term 'epistemopilia' in?
  Het verlangen om te weten: je wil geheimen ontdekken, leugens ontmantelen en je wil weten wat er verder gebeurt en hoe dingen eindigen.
 • Wat zijn algemene kenmerken van narratieven volgens franse semioticus Barthes?
  1. Ze hebben veel genres
  2. ze zijn aanwezig in elk tijdperk, op elke plek en in elke maatschappij 
  3. ze zijn internationaal
  4. ze zijn trans historisch
  5. ze zijn trans cultureel 
 • Wat houdt de term 'story' in?
  Het is het totaal van alle evenementen die aan ons gepresenteerd worden, ook degene die wij eruit afleiden (dus zelf invullen). De hele wereld waarin de actie plaats vindt wordt aangeduid met de term 'the diegesis'. Het verwijst niet alleen naar de mensen die we zien en horen in de film (DIEGETIC) maar ook de mensen en plekken die we niet zien en horen (NON-DIEGETIC).
 • wat houdt de term 'plot' in?
  de term plot refereert naar alles dat direct aan ons gepresenteerd wordt en ook de volgorde waarin het wordt gepresenteerd. In een film is dat wat we zien en horen. hierbij horen ook de opening credits etc.
 • wat is het verschil tussen plot en story?
  De begrippen story en plot overlappen elkaar in termen van expliciet gepresenteerde evenementen, dus alles wat we zien. Plot heeft alleen elementen die niet direct gezien kunnen worden, ze zijn non-diegetic
 • Wat is de rol van de 'storyteller' en wat is de rol van de 'story receiver'?
  de storyteller kiest welke informatie gepresenteerd wordt en welke niet. De story receiver plakt alle informatie die gepresenteerd wordt aan elkaars creëert naar zijn of haar fantasie
 • Hoe wordt mysterie aangebracht in een film?
  Door de evenementen van volgorde te veranderen. De volgorde is dan anders dan hoe we het gewend zijn. De logica van het plot is anders.
 • Wat voor informatie wordt er gegeven in de openingsscone?
  Informatie die relevant is voor de schetsing van de narratieve situatie. Belangrijke karakters worden geïntroduceerd en er worden oorzakelijke verbanden gelegd om de kijker erbij te betrekken.
 • Wat wordt er bedoeld met de term 'Cause-effect chain'?
  Een camera shot wordt vervolgd door een ander shot, er bestaat een bepaalde logica tussen opeenvolgende shots. Scenes en individuele shots worden gekoppeld door oorzaak-gevolg relaties.
 • Wat is het verschil tussen plot time, story time en screen time?
  plot time: de duur van het levensverhaal van de karakters 
  Story time: de tijdsperiode die het hele verhaal omvangt
  screen time: de tijd die die nodig is om een hele film of programma te kijken  
 • wat betekent real time?
  dit wordt vaak gebruikt in series. Deze tijd loopt parallel aan de tijd van onze eigen levens. een aflevering duurt bijvoorbeeld maar een half uur en loopt dan parallel aan een hele dag
 • Wat houden de verschillende termen in: Order, duration en Frequency?
  Order: De volgorde van gebeurtenissen, deze vormt de opbouw van spanning en de climax. Dit gebeurt vaak in de vorm van een flashback of een flash forward. 
  Duration: De relatie tussen de tijdsduur van een gebeurtenis in het plot en de tijdsduur van de gebeurtenis binnen in het verhaal. Dit wordt vaak gerealiseerd door montage. 
  Frequency: Hoe vaak een gebeurtenis in het plot voorkomt. De zelfde gebeurtenis kan soms vaker voorkomen. Bijvoorbeeld vanuit een ander perspectief of door een flashback. 
 • wat houdt het begrip montage in?
  Een volgorde waar we een versnelde versie zien van alle gebeurtenissen, in een korte periode. Een samenvatting van de tijdsverstrijking. Synoniem is editing.
 • Wat houdt de term ellipsis of elliptical editing in?
  de weglating van intervallen van story en plot duration. Der verkorting van een plot duration door intervallen te vermijden. Editing of stichting together van individuele shots.
 • Waarom is plaatsbepaling van belang in een narratief?
  Alles dat gebeurt in een bepaalde ruimte is van belang voor het verhaal. Het helpt bij het ontcijferen van de oorzaak-gevolg relatie. Alle verhalen gebeuren in een bepaalde setting of een sociale ruimte.
 • Wat houden de termen plot space en story space in?
  - Plot space: Explicite, echt bestaande plekken
  - Story space: gefantaseerde plekken, plekken die we nooit echt gezien hebben
 • wat betekent mise-en-scene?
  Alle elementen die voor de camera geplaatst worden om gefilmd te worden. licht, kostuums, make up etx
 • Welke elementen zijn belangrijk bij het analyseren van een narratief?
  - oorzaak en gevolg logica
  - karakters en he zij gebeurtenissen motiveren
  - ordening van tijd: duur en frequency van gebeurtenissen etc
  - hoe het plot gemanipuleerd wordt 
 • Welke structuur kent (bijna) elk verhaal volgens narratoloog Todorov?
  - Exposition: stabiele situatie
  - Disruption: gebeurtenis, verandering, een probleem of verzoek
  - Complication: een serie van obstakels
  - Climax: dramatisch toppunt van het conflict, spanning
  - Resolution and closure: oplossing van het probleem, het behalen van een doel, herstel van de orde 
 • Wat is belangrijk bij het analyseren van de narratieve structuur?
  Het vergelijken van het begin evenwicht en het eindevenwicht, dat verandert is door de gebeurtenissen in de loop van het verhaal. Ook is het belangrijk om te onderzoeken wat de natuur is van de disruption (ontregeling).
 • Wat houdt de hero-journey in van Propp?
  Hij onderzocht sprookjes en ontdekte 7 vaste karakters, die bijna altijd voorkomen in een sprookje. Deze zeven rollen zijn:
  1. the villain (schurk)
  2. the hero
  3. Donor who provides the hero with a magical gift
  4. the helper
  5. the princess and her father
  6. the dispatcher who sees the hero on his way
  7. the false hero 
 • Welke drie vormen kan een narrator (verteller) van een verhaal hebben?
  - overt: de verteller is in de wereld van het verhaal geplaatst
  - covert: de verteller is buiten het verhaal geplaatst, hij lijkt afwezig te zijn
  - absent: de verteller is helemaal niet aanwezig 
 • Op welke manieren vormen de kijkers het verhaal tot een geheel?
  - door de informatie te formuleren, testen en een hypothese te stellen
  - causale connecties te leggen en conclusies te trekken
  - reconstrueren van de tijdelijke volgorde en de duur van gebeurtenissen
  - gaten invullen die nog niet duidelijk zijn
  - overwegen hoe ruimte, decor, licht etc menselijke relaties weergeven
 • Wat betekent restricted narration?
  de informatie is beperkt, we weten alleen datgene wat een bepaalde persoon weet. Vaak weten we wel iets meer dan alleen dat van 1 karakter. Restricted betekent beperkt.
 • Wat betekent unrestricted narration?
  Niet beperkt. De camera beweegt van het ene karakter naar het andere, het geeft de kijker meer kennis dan alle andere karakters. We zien en weten veel meer dan de karakters zien en weten. Er wordt op deze manier spanning gecreëerd.
 • Wat betekent depth of knowledge?
  Narrative depth refereert naar de mate van identificatie met karakters van de kijkers. Het refereert ook naar de mate van kennis die we hebben over de gedachten en emoties van de karakters
 • Wat houdt de term 'degree of self-consciousness' in?
  De mate waarin een film herkenning schept tegenover het publiek.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is remediation volgens boter en grusin?
Nieuwe media ontlenen hun culturele status doordat ze zich verhouden tot andere media.
welke soorten kleurmenging onderscheiden we?
1. additief: alle kleuren bij elkaar gemengd worden weer licht -> beeldscherm
2. subtractief: alle kleuren gemene, laag op laag, worden uiteindelijk bruin. Dit gebeurt in de schilderkunst 
Wat is de uncanny vellery theory?
Bij het afbeelden van een gezicht of personage zijn onze hersenen heel moeilijk te overtuigen, we zien heel snel wanneer iets niet klopt. Een robot die overduidelijk een robot is vinden we leuk, maar een robot die te veel menselijke karakter eigenschappen heeft vinden we raar of eng.
Wat is er verandert op gebied van film?
digital editing (shot kunnen toegevoegd worden, geen celluloid meer, manipuleerbaar) en science (meer ethnische mogelijkheden om iets te doen, denk aan iron man)
wat is CGI en welke twee soorten onderscheiden we?
Computer Generated Imagery 

1. CMI: Computer Mediated Imagery, als jij een foto maakt is hij meteen digitaal en ga je hem bewerken. Iets uit de werkelijkheid waar jij een beeld van hebt gemaakt, moeilijk te manipuleren, meest voorkomend bij stilstaand beeld. 
2. CGI: Het beeld komt volledig van de computer, buiten het computerprogramma dat gebruikt wordt om de afbeelding te maken is er geen beeld. Moeilijk te vreetren en makkelijk te manipuleren. 
Waarom zijn digitale afbeeldingen zo belangrijk voor ons?
- veel media objecten die we studeren zijn visueel
- moderne afbeeldingen vandaag de dag zijn vaak gemaakt of bewerkt op computers
- deze afbeeldingen zijn anders dan analoge afbeeldingen, ze zijn makkelijker bewerkbaar, er is geen verschil tussen origineel en kopie
wat zijn binaire opposities?
contrast, tegenstellingen. Bijvoorbeeld stad vs platteland
Wat is mis een scene?
uiterlijke aspecten van de uitvoering. Kleur is hier een onderdeel van. Kleur wordt soms gebruikt om de nadruk te leggen op iets of iemand, ook om een gemoedstoestand uit te drukkken
wat is een story arc?
een verhaalboog
rising action - climax - falling action - resolution (einde van het verhaal)
op welke manieren zijn verhalen opgebouwd?
via een story en een plot.
story: veronderstelde en geïmpliceerde belden
plot: letterlijk wat je ziet, ook het materiaal dat je ziet maar niet bij het verhaal hoort.