Samenvatting Class notes - Begrippenlijst Aardrijkskunde 10 voor de leraar

Vak
- Begrippenlijst Aardrijkskunde 10 voor de leraar
- -
- 2015 - 2016
- Windesheim (Windesheim Flevoland locatie Almere, Almere)
- Lerarenopleiding Basisonderwijs
554 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Begrippenlijst Aardrijkskunde 10 voor de leraar

 • 1451775600 1.1 Geogenese en geomorfologie

 • 1. Aardbevingen
  - Plotseling schudden van de aarde.
  - Oorzaak: verschuiven van stukken aardkorst.
 • 2. Aardkern
  Het binnenste gedeelte van de aarde
 • 3. Aardkorst
  Buitenste laag van de aarde
 • 4. Aardmantel
  Het gedeelte tussen de aardkorst en de kern van de aarde.
 • 5. Aardolie
  vloeibare brandstof die is ontstaan uit plantenresten 
 • 6. Aardverschuiving
  het naar beneden schuiven van een grote massa grond.
 • 7. Ablatie
  Het natuurkundige proces (zoals sublimatie, smelten, verdamping) dat sneeuw of ijs van een gletsjer, een sneeuwveld, ed. verwijdert.
 • 8. Actualisme
  Het actualisme gaat er vanuit dat de krachten die verantwoordelijk zijn geweest voor de vorming van oude gesteentes tegenwoordig nog steeds op de zelfde manier werken.
 • 9. Afzettingsgesteente (sediment)
  Gesteenten zoals zandsteen of kalksteen ontstaan door materialen afgezet als sedimenten.
 • 10. Alpiene orogenese 
  De Alpiene orogenese was een periode van gebergtevorming of orogenese gedurende het Kenozoïcum. 
 • 11. Anticline
  Boogvormige plooi in een gesteenteformatie
 • 12. Asregen
  Neerslag na vulkaanuitbarsting
 • 13. Atlanticum
  Tijdperk
 • 14. atol
  Laag gelegen koraaleiland rondom een lagune
 • 15. basalt
  zeer hard, grijs of donkergekleurd gesteente
 • 16. basisveen
  Veenlaag die ontstaan is direct na de laatste ijstijd. 
 • 17. Biogeen
  Door levende organismen gevormd 
 • 18. Organisch
  voortgekomen uit iets levends
 • 19. Boreaal
  Gebonden aan een koud klimaat (noordelijk)
 • 20. Breccie
  gesteente ontstaan uit brokken ander gesteente
 • 21. Breuken
  Scheuren in de aardkorst, ontstaan door endogene krachten. 
 • 22. Bruinkool
  Brandstof ontstaan door de inkoling van veen.
 • 23. Buitenkern
  zone in het binnenste van de aarde
 • 24. caledonische orogenese
  was een fase van gebergtevorming
 • 25. Cambrium
  Geologisch tijdperk 
 • 26. Canyon
  kloofdal, dal met verticale wanden
 • 27.  Chemische verwering
  uiteenvallen van gesteente door zuren, afkomstig van planten of van zure regen
 • 28.  conglomeraat
  Gesteente bestaand uit verkit grind 
 • 29.  Convectie stromingen
  langzame beweging van vloeibaar gesteente in de diepere delen van de aarde. 
 • 30. convergentie
  het naar elkaar toe bewegen
 • 31. corrosie
  scheikunde roest, aantasting van een materiaal door elektrochemische reacties
 • 32. creep
  schuiven van grond
 • 33. cuesta
  Asymmetrische bergrug
 • 34. dekzand
  Zand dat door de wind tijdens de ijstijden in een laag is afgezet.
 • 35. diaklaas/joint
  breuk in de aardkorst / spleet in gesteenten
 • 36. Uit welke stof bestaat diamant?
  koolstof
 • 37. Dieptegesteente
  is op grote diepte in de aardkorst gestold magma
 • 38. Discordantie
  het niet-evenwijdig-lopen van gedeelten van lagen 
 • 39. Divergentie
  uit elkaar gaan
 • 40. Dode vulkaan
  vulkaan die niet meer is uitgebarsten
 • 41. druipsteen
  afzetsel uit afdruppelend water in grotten
 • 42. drumlin
  een langgerekte heuvel die gevormd werd door een gletsjer
 • 43. duin
  zandheuvel die door de wind is gevormd
 • 44. eindmorene
  opeenhoping van bergpuin aan het einde van een gletsjer
 • 45. endogeen proces
  proces dat zich binnen in de aarde afspeelt
 • 46. endogene krachten
  krachten die vanuit de Aarde komen
 • 47. Eolische sedimenten
  vormingen die onder invloed van wind zijn ontstaan, bijv duinen
 • 48. epicentrum
  plaats van waaruit een aardbeving zich naar alle kanten verspreidt
 • 49. erts
  materiaal dat uit de aarde wordt gehaald waar metaal in zit
 • 50. esker
  smeltwaterafzetting
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

f
f
42.   geografische noordpool
het noordelijke uiteinde van de aardas
41.   generalisatie
algemeenmaking
40.   azimutale projectie
een manier van kaart maken waarbij je net doet alsof je ergens vanuit de ruimte naar de aarde kijkt
39.   relatieve ligging
de ligging van een gebied ten opzichte van een ander gebied
38.   relatieve afstand
de afstand die nodig is om de afstand tussen 2 plaatsen af te leggen
37. homogeen
overal gelijk
36.  ecologisch
waarbij rekening gehouden wordt met het leven van dieren en planten
35.   connectiviteit
het gemak waarmee verbindingen met andere bedrijfssystemen kunnen worden gemaakt
34.   complementariteit
de aanvulling die een ander gebied kan geven