Samenvatting Class notes - Beveiliging van gebouwen

34 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Beveiliging van gebouwen

 • 1452207600 BG hst.1

 • Wat is de veiligheidszorg in het publieke domein?
  openbare wegen, openbare gelegenheden en overheidsgebouwen. de veiligheidszorg word geleverd door de overheid bijv politie, brandweer, leger enz.
 • Wat is de veiligheidszorg in het private domein?
  Particulieren, bedrijven en bedrijventerreinen. De veiligheidszorg word voornamelijk geleverd door particulieren beveiligingsorganisaties.
 • Hoeveel regionale eenheden zijn er bij de politie?
  1 landelijk politiekorps en 10 regionale eenheden.
 • wie is het hoofd van de nationale politie
  De korpschef, hij moet verantwoording afleggen aan de minister van veiligheid en justitie
 • wat is het driehoeksoverleg?
  De burgemeester, officier van justitie en de politiechef overleggen of de taakuitvoering van de politie en maken afspraken over lokalen prioriteiten en criminaliteitsbestrijding.
 • Wat zijn de taken van de politie?
  1. Handhaven openbare orde.
  2. Opsporen strafbare feiten
  3.Hulpverlenen aan hen die dat behoeven.
 • De verantwoording van de politietaken word genomen door andere, door wie?
  Het opsporen van strafbare feiten lig de verantwoording bij de OvJ en handhaven openbare orde en hulpverlenen bij de burgemeester.
 • De 4 onderdelen van de krijgsmacht?
  1. Koninklijke Landmacht
  2. Koninklijke Luchtmacht
  3. Koninklijke Marine
  4. Koninklijke Marechaussee
 • De taken van de Landmacht?
  1. Verdedigen van Nederlands grondgebied.
  2. Hulp bij calamiteiten in NL
  3. Ondersteuning maatschappelijke organisaties
 • De taken van de Luchtmacht?
  1. Inzet van militaire middelen in de lucht.
  2. Verkenningsvluchten uitvoeren.
  3. Opsporen van vermiste vliegtuigbemanning
 • De taken van de Marine?
  1. Beschermen van eigen grondgebied.
  2. Leiding hebben van de kustwacht.
  3. Opruimen van explosieven en mijnen
 • De taken van de Marechaussee?
  1. Grensbewaking.
  2. Beveiligen van Koninklijk huis, Minister, NL bank
  3. Taken op burgerluchtvaart Schiphol
  4. Strafbare feiten opsporen die door militaire zijn gepleegd
 • Wat houd een A-1 urgentie in bij de ambulancedienst?
  Is een spoedurgentie waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatsen moet zijn, levensbedreigende situatie.
 • Wat houd de AIVD in en wat zijn hun taken?
  Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.
  1. Onderzoek naar organisaties en personen bij ernstige vermoedens van gevaar.
  2. Veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties.
  3. Onderzoek naar andere landen
 • Wat houd de MIVD in en wat zijn hun taken?
  Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst.
  1. Inlichtingen verzamelen over andere landen, voor eigen doeleinde
  2. ''   andere gebieden
  3. Contraspionage
 • Wat houd de NCTV in en wat zijn hun taken?
  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
  1. Analyseren van informatie voor de dreiging.
  2. Voorlichtingen geven.
  3. Toezicht houden
 • Wat zijn sociale partners?
  Organisaties werkzaam binnen de beveiligingsbranche die zelf geen veiligheidszorg leveren.
 • 1454281200 Hst 2

 • Welke types terroristen zijn er?
  4.
  1. Politiek of religieuze terroristen
  2. Criminele terroristen of bandieten
  3. Krankzinnige terroristen
  4. Normale burgers die in terroristen veranderen.
 • Welke dreigingsniveaus zijn er?
  4.
  1. Minimaal - Niet waarschijnlijk dat er een aanslag komt
  2. Beperkt - Eventueel, maar kleine kans
  3. Substantieel - Reële kans op een aanslag 
  4. Kritiek - Grote kans op een aanslag
 • Wat is beveiligen?
  Een geheel van maatregelen, die de onderneming of object moet beschermen tegen interne of externe schadelijke invloeden
 • Wat is bewaken?
  Een persoon of object contant in de gaten houden al dan niet met gebruik van hulpmiddelen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de veiligheidszorg in het publieke domein?
7
Wat is de veiligheidszorg in het private domein?
7
Hoeveel regionale eenheden zijn er bij de politie?
7
wie is het hoofd van de nationale politie
7
Pagina 1 van 9