Samenvatting Class notes - Bewustzijnsfilosofie

Vak
- Bewustzijnsfilosofie
- Dooremalen
- 2021 - 2022
- Tilburg University (Tilburg University, Tilburg)
- Psychologie
123 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Bewustzijnsfilosofie

 • 1612220400 College 1: Inleiding en Substantiedualisme

 • Wat is filosofie?
  Conceptueel onderzoek; 
  conceptuele verheldering;
  grondslagenonderzoek/geldigheidswetenschap;
  perspectiefwisseling;
  zoektocht naar de waarheid;
  alle bovenstaande
 • Wat wordt er bedoeld met de filosofie als conceptueel onderzoek?
  • Normale wereldbeeld: manifest wereldbeeld
  • empirisch (wetenschappelijk) onderzoek levert een wetenschappelijk wereldbeeld 
  • filosofie: wat bedoel je met term / concept X (cultuur, leven, intelligentie, psyche)
  • wat is de link tussen deze wereldbeelden?
 • Wat wordt er bedoeld met filosofie als conceptuele verheldering?
  • Net als bij de conceptuele analyse vraag je naar wat iemand met zijn concepten bedoelt
  • maar je gaat een stap verder: je kijkt naar de wetenschap om de concepten bij te stellen (wellicht levert de wetenschap kennis op die je niet krijgt door enkel conceptuele analyse)
 • Wat houdt de filosofie als geldigheidswetenschap in?
  • In de wetenschap gebruik je allerlei fundamentele concepten (zoals het concept van causaliteit)
  • meestal doe je dat zonder stil te staan bij die concepten 
  • maar zijn die concepten wel geldig?
 • Wat wordt er bedoeld met filosofie als perspectiefwisseling?
  • Op de middelbare school wordt het vak filosofie onder andere gepresenteerd als een training in perspectiefwisseling 
  • oog en begrip voor standpunten van de anderen 
  • voorwaarde tot maatschappelijk debat 
 • Wat wordt er bedoeld met filosofie als zoektocht naar de waarheid?
  • In het oude griekenland: de sofisten 
  • het ging niet om de waarheid, maar overtuigingskracht (een beetje zoals advocaten nu)
  • daar verzette socrates zich tegen 
 • Wat is filosofie niet?
  • Filosofie is niet zomaar een beetje kletsen, dat je factfree zou kunnen doen 
  • Filosofie is geen scepticisme of relativisme
 • Wat is filosofie samenvattend?
  Filosofie is de studie van kritisch denken (je leert kritisch denken tegenover je eigen vakgebied)
 • Wat zijn kritische onderwerpen waarover je vragen kan stellen?
  • Ethische vragen 
  • de wetenschappelijkheid
 • Mensen hebben dualistische intuïties. Wat wil dit zeggen?
  The problem of cinsciousness: dat ze de intuïtie hebben dat lichaam en geest twee totaal verschillende dingen zijn, die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan en functioneren;
  maar als je in je geest wat voelt, dan gebeurt er wat in je brein en vaak ook andersom 
 • Wat zijn de drie verschillende mentale toestanden van de initiële indeling van het bewustzijn?
  1. Bewuste ervaringen 
  • Nagel noemt dit what-it-is-likeness (quale)
  • ervaringen van geuren, smaken etc (zintuigen)

  2. cognitie
  • prepositionele attitude (PA's): houdingen t.o.v een propositie (jan gelooft dat het regent) 
  • PA's gaan ergens over, d.w.z ze hebben intentionaliteit (aboutness) 
  • PA's zijn discrete entiteiten (als je wijziging aanbrengt in een PA, hoeft dat niet noodzakelijk effect te hebben op andere PA)

  3. emoties

  • combinatie van (1) een ervaring en (2) een cognitieve toestand;
  • emoties hebben dus zowel (1) een kwalitatief karakter, alsook (2) intentionaliteit
  • vb: het voelt op een bepaalde manier om kwaad te zijn op een slechte automobilist
 • Wat zijn de drie subproblemen gegeven de drie initiële mentale categorieën?
  1. Hoe verhouden ervaringen zich tot de rest van de fysische wereld, met name tot het lichaam, met name tot het brein?
  2. hoe verhouden cognitieve toestanden zich tot de rest van de fysische wereld, met name tot het lichaam, met name tot het brein?
  3. hoe verhouden emoties zich tot de rest van de fysische wereld, met name tot het lichaam, met name tot het brein?
 • Hoe kan je de drie subproblemen reduceren tot twee problemen?
  Als je weet hoe ervaringen in de wereld passen en hoe cognitieve toestanden in de wereld passen, weet je dat ook voor emoties
 • Wat zijn de benaderingen van de verhouding tussen geest en brein of geest en fysische wereld?
  • Substantie-dualisme: de geest bestaat onafhankelijk van het lichaam en vice versa
  • idealisme: de fysische wereld is afhankelijk van de geestelijke wereld
  • behaviorisme: de geest is eigenlijk gedrag
  • reductionisme / identiteitstheorie: mentale toestanden zijn hersentoestanden
  • eliminativisme: de geest bestaat niet
  • functionalisme: mentale toestanden worden gerealiseerd door hersentoestanden
  • connectionisme
  • embodied & embedded en zelfs extended mind
 • Welke twee substanties zijn er volgens het substantie-dualisme? En wie is de traditionele verdediger van het substantie-dualisme?
  Substantie = datgene wat op zichzelf kan bestaan 
  1. Res cogitans = de denkende substantie 
  2. Res extensa = de uitgebreide substantie 

  de traditionele verdediger is René Descartes
 • Wat is uitgebreidheid?
  Uitgebreidheid is plaats innemen in de ruimte 

  beweging ontstaat door botsing
 • Welke twee methodes had Descartes?
  1. Radicale twijfel
  • is de informatie die we kennen wel juist?
  • wiskunde als prototype wetenschap (een bouwwerk op een fundament)
  • wat is een onbetwijfelbaar fundament?
  • twijfelt over zintuigen, waarneming, docenten etc.

  2. Helder en duidelijk inzicht 
  • Descartes is, maar wat is hij?
  • een res cogitans / een denkende substantie; 
  • essentiële eigenschap: denken;
  • hoe weet hij dat?
  • dat zie hij helder en duidelijk in 
  • god bestaat -> god is goed -> en dus bedriegt god mij niet -> en dus heb ik een lichaam: descartes is een res cogitans & een res extensa / een uitgebreide substantie (bijenwas)
 • Wat houdt cogito ergo sum van descartes in?
  Ik twijfel dus ik denk dus ik ben
 • Wat betekent het interactieprobleem? En hoe wordt dit ook wel genoemd?
  Hoe kan het dat iets immaterieel een effect kan hebben op materie?
  • de fysische wereld is causaal gesloten: er gaat geen energie in of uit 
  • elke fysische gebeurtenis heeft een fysische oorzak 
  • dit komt voort uit behoudswetten 
  • wordt ook wel het Patrick Swayze probleem: hoe kan een niet-fysische substantie (zonder uitgebreidheid) botsen met de fysische substantie?
 • Wat zijn de twee oplossingen van het interactieprobleem?
  Duidelijk twee substanties, maar aan de andere kan interactieren lichaam en geest -> kan niet
  1. de pijnappelklier: lichaam en geest interactieren in de pijnappelklier (geen overtuigende verklaring)
  2. god regelt de interactie: 
 • Wat houdt het Occasionalisme in?
  • Alleen god is de ware oorzaak van dingen in de wereld 
  • dus lijkt het slechts dat als ik mijn hand op wil steken, dat die gedacht / wens de oorzaak ervan is dat ik dat ook doe 
  • mijn wens / gedachte is de gelegenheid (occasion) voor god om mijn arm op te steken
 • Wat houdt het parallelisme in?
  • Als we twee klokken hebben die synchroon lopen, dan komt dat doordat ze zo gemaakt zijn;
  • hetzelfde geldt voor lichaam en geest 
 • Wanneer iemand denkt, 'de winter komt', dan is 'de winter komt'?
  Een mentale toestand met intentionaliteit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt het frame probleem in? (1)
Wil zeggen dat wij als organisme erin slagen om met de chaos van onze zintuigen de meest relevante informatie te plukken (robots kunnen dat niet)
Wat is The filing cabinet method? Wat is hierbij een probleem? (2)
The filing cabinet method is de methode die hier gebruikt wordt: je stopt alle informatie in het systeem (de machinetabellen) en dan pas laat je het systeem met de wereld interacteren
= is biologisch niet realistisch: zo worden wij (en andere dieren) niet geboren
Welk gedachte-experiment gebruikte Searle als weerlegging van de Turing Test? (3)
Chinese Room: Strong AI (artificial intelligence): het idee dat een goed geprogrammeerde computer een geest heeft/is. Onderscheidt hij van Weak AI: de computer / AI is een stuk gereedschap om de geest mee te bestuderen
 1. de machine kan het verhaal begrijpen
 2. de machine en het programma van de machine kunnen we gebruiken om licht te werpen op de menselijke geest (menselijke vermogen om te begrijpen te verklaren)
Wat kan je concluderen over het functionalisme?
 • Functionalisme is biologisch niet realistisch 
 • Functionalisme kan betekenis niet verklaren 
Wat is een vierde tegenargument van het functionalisme? (4)
Seriële informatieverwerking: stap voor stap
 • in deze manier van AI wordt informatie serieel verwerkt
 • lage schadetolerantie (kan niet goed omgaan met schade)
 • biologisch niet realistisch 
Wat concludeerde Searle?
Syntax leidt niet tot semantiek: het is niet omdat je de regels kent hoe je bepaalde symbolen moet gaan manipuleren om tot bepaalde uitkomsten te komen, dat je dan ook de betekenis kent van de symbolen die je aan het hanteren bent
Wat is de centrale aanname die we vinden bij de ontwikkeling van de eerste robots?
Als denken computatie is, dan kunnen we dat implementeren in een robot

Shakey is de eerste robot, maakt een gedetailleerde kaart 
Wat kan je zeggen over de Turing Machine?
 • Elke berekening die je wiskundig kan bedenken kan een TM uitvoeren 
 • als iets computationeel is, kan een TM dat uitvoeren 
 • bovendien: het maakt niet uit waar je de TM van maakt - MR van de TM dus!!
Uit welke componenten bestaat een Turing Machine?
Computatie: gebruik regels om symbolen te manipuleren.
 1. een tape die verdeeld is in vakjes; deze tape kan naar links en naar rechts bewogen worden
 2. een kop: deze kan lezen en schrijven 
 3. een eindige set interne toestanden (=configuraties); deze geven we aan met q0 t/m qn
 4. een alfabet bestaande uit de symbolen b1 t/m bm (er kan slechts één symbool per vakje op de tape)
Welk centrale idee gaat Fodor overnemen? Wat betekent dit?
Folk Psychology: dit is de alledaagse theorie die we gebruiken om het gedrag van mensen te interpreteren en voorspellen;
Centraal is deze theorie is dat mensen mentale toestanden hebben en dat veel van die toestanden ergens over gaan, dus dat ze intentionaliteit bezitten

we gaan elkaar als persoon begrijpen, met emoties