Samenvatting Class notes - bijzondere farmacologie

Vak
- bijzondere farmacologie
- 2020 - 2021
- Ugent
- Diergeneeskunde
111 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - bijzondere farmacologie

 • 1601071200 perifeer zenuwstelsel

 • Waarvoor is het somatisch zenuwstelsel?
  Skeletspieren aansturen
 • Waaruit bestaat het autonoom zenuwstelsel?
  - sympaticus--> fight or flight
  - parasympaticus--> live and let live
 • Waar begint het perifeer zenuwstelsel?
  In het ruggenmerg
  parasympatisch: craniosacraal, vooral n.X en sacraal deel
  sympatisch: thoracolumbaal
 • Hoe gaat de neurohumorale transmissie van het somatisch zenuwstelsel?
  Zenuw stelt acetylcholine vrij, dat bindt op de nicotine receptor--> spiercontractie
 • Hoe gaat de neurohumorale transmissie van de parasympaticus?
  Preganglionair neuron stelt acetylcholine vrij, komt op de nicotine receptor waardoor het postganglionair neuron wordt geactiveerd. Dan stelt die ook acetylcholine vrij en dat bindt op de muscarine receptor
 • Hoe gaat de neurohumorale transmissie van de sympaticus?
  Preganglionair neuron stelt acetylcholine vrij, komt op de nicotine receptor, waardoor het postganglionair neuron wordt geactiveerd. Dan stelt die adrenaline of noradrenaline vrij en dat bindt op de alfa of beta receptor
 • Hoe werkt de cholinerge transmissie?
  Acetylcholine wordt afgebroken door acetylcholinesterase. Choline kan dan weer gebruikt worden om daar weer acetylcholine te gebruiken
 • Wat gebeurt er bij acetylcholineesterase inhibitoren?
  Acetylcholine wordt niet meer afgebroken--> verhoogde concentratie--> nicotinereceptor wordt telkens geactiveerd--> spastische paralyse
 • Welke diersoort is vooral gevoelig aan acetylcholineesterase inhibitoren?
  Katten
 • Welke planten bevatten muscarine antagonisten?
  Atropa belladonna--> atropine
  datura stramonium--> myocine
 • Wat zijn de effecten van de muscarine antagonisten (hart, bloedvaten, klieren, gladde spiercellen, oog)?
  - milde tachycardie, door inhibitie van n. Vagus
  - weinig effect bloedvaten
  - inhibitie secretie van klieren
  - gladde spiercellen lam leggen
  - mydriasis van pupil, opengaan
 • Wanneer geef je muscarine antagonisten?
  - premedicatie voor anesthesie (zodat je geen cardiovasculaire depressie krijgt)
  - spasmen van darmen (koliek bij het paard)
  - emesis (braken) --> muscarine receptor zit in vestibulair orgaan
  - oogonderzoek
  - intoxicatie met acetylcholineesterase inhibitoren
 • Welke muscarine antagonisten zijn er?
  Atropine--> niet selectief
  hyoscine--> niet selectief, minder effect op centraal zenuwstelsel dan atropine
  hyoscinebutylbromide of butylscopolamine--> koliek
  tropicamide --> oogonderzoek
  glycopyrrolaat
 • Wat is het voordeel van glycopyrrolaat ten opzichte van atropine?
  - minder tachycardie
  - minder neveneffecten ter hoogte van centraal zenuwstelsel
  - verminderde GI motiliteit
  - verminderde bronchiale secreties
  - langere werkingsduur
  - gaat niet door placentabarrière--> voordeel bij keizersnede
 • Wat krijg je als alfa1 wordt geactiveerd?
  Vasoconstrictie--> verhoogde bloeddruk
 • Wat krijg je als alfa2 wordt geactiveerd?
  Vasoconstructie--> verhoogde bloeddruk
 • Wat krijg je als beta1 wordt geactiveerd?
  Hartritme omhoog
  cardiac output omhoog
 • Wat krijg je als beta2 wordt geactiveerd?
  Vasodilatatie--> verlaagde bloeddruk
  bronchodilatatie--> meer lucht kan naar binnen
 • Wat doen beta2-selectieve agonisten?
  Relaxatie gladde spiercellen--> handig bij RAO=recurrent airway obstruction (astma)
  --> inbrengen via de luchtwegen (neusgaten)--> minder bijwerkingen

  moet werken als  brochiolen dilatator
  kan ook systemisch worden toegediend om myometrium te relaxeren--> keizersnede bij bwb--> anders kun je het kalf niet makkelijk repositioneren en baarmoeder te manipuleren.
  het wordt ook gebruikt bij uterusprolaps
 • Welke stoffen zijn beta2 selectieve agonisten?
  - terbutaline (longen)
  - salbutamol (longen)
  - clenbuterol (uterus)
 • Wat is de selectieve alfa2 antagonist?
  Atipamezole--> werking sedatie weer tegengaan
 • Wat zijn de beta-antagonisten?
  = Beta-blokkers
  of eigenlijk beta-inverse agonisten
 • Welke niet-selectieve beta-blokkers zijn er?
  Propanolol--> volle inverse agonist--> doet hartritme sterk dalen
  timolol
  oxpremolol
  pindolol
  carazolol--> partieel inverse agonist--> doet hartritme dalen (transport varkens)
 • Welke selectieve beta1- blokkers zijn er?
  Atenolol
  metoprolol
 • Wat doen de beta-blokkers met het hart?
  Verlaagde cardiac output
  verlaagt hartritme
 • Wat is het gevaar van niet-selectieve beta blokkers?
  Kunnen zorgen voor bronchoconstrictie--> niet bij astma geven!
 • Wat doen de beta-blokkers met het vasculair systeem?
  Nuteffect stijgt: geleverde arbeid/gebruikte energie stijgt dus.
  meer arbeid verrichten met minder energieverbruik
  gedaald hartdebiet, hartarbeid en O2 verbruik
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de effecten van alfa2-agonisten?
Myorelaxatie
emesis
analgesie
sedatie
Wat doen alfa2-agonisten?
2 manieren, door verminderde substance P vrijstelling, verminderde CGRP vrijstelling

en door activatie van locus cereleus--> verminderde neurotransmitters
Wat wordt er vrijgesteld bij weefselschade en hoe werkt pijn?
- prostaglandine
- IL
- substance P
- bradykinine
- histamine

dat gaat er een prikkel naar de dorsale hoorn van het ruggenmerg. Dan naar de tractus spinothalamicus
overgang perifeer naar centraal zitten de alfa2 dingen
Hoe kan een alfa2-agonist paradoxale excitatie uitlokken?
Als het niet zo selectief is en ook op alfa1 gaat binden
Geeft de diersoorten in volgorde van gevoeligheid voor alfa2-agonisten
Herkauwer meest gevoelig
kat
hond
paard
varken minst gevoelig
Waarom zijn de effecten van de alfa2-agonisten zo diersoortspecifiek?
Door een verschil in subtype van de receptor
Welke alfa2-antagonisten zijn er?
Atipamezole
Welke alfa2-agonisten zijn er en zet ze op volgorde van selectiviteit?
Xylazine
romifidine
detomidine
medetomidine
dexmedetomidine
Hoe werken de alfa2-agonisten?
Werkt op de alfa2 receptor en dan komt er een negatieve feedback op de noradrenaline uitstorting--> sedatie en myorelaxatie--> ook anesthetica potentialisatie-->analgesie
Welk middel werkt eigenlijk hetzelfde als benzodiazepines?
Ethanol