Samenvatting Class notes - Blok 5

Vak
- Blok 5
- Renske de Vries
- 2014 - 2015
- Hanze Hogeschool Groningen
- Logopedie
345 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Blok 5

 • 1413237600 Dysartrie en dysfagie

 • Wat is de definitie van dysartrie?
  Stoornis in het spreken als gevolg van een neurologische aandoening (in het zenuwstelstel). Dysartrie gaat meestal gepaard met dysfagie.
 • Vul aan: ''Dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van afwijkingen in...
  kracht, snelheid, bereik, stabiliteit, tonus of nauwkeurigheid van spieren.
 • Welke vijf aspecten betreft dysartrie?
  Ademhaling,
  Fonatie,
  Nasale resonantie,
  Articulatie,
  Prosodie; zinsmelodie 
  (AFNAP)
  * soms non-verbaal: mimiek, spreektempo, spraakverstaanbaarheid
 • Welke 5 aspecten van spraak zijn belangrijk bij dysartrie?
  ademhaling
  fonatie
  nasale resonans
  prosodie
  articulatie
 • Wat is spraakapraxie?
  Een motorische programmeerstoornis in de positionering van de articulatie spieren.    
 • wat zijn de onderdelen van het NDO-V
  spontane taal, hardop lezen, maximale prestatietaken (diadochokinese, glijtonen, roepen, max. fonatie duur en eventueel s/z ratio)
 • Wat zijn de oorzaken van dysartrie?
  CVA, neurodegeneratief, neuromusculair, (overig: hersentrauma, tumor, meningitis, encefalitis).
 • welke slikfasen zijn er?
  voorbereidende orale fase, orale transportfase, faryngeale fase, oesofageale fase
 • Wat wordt er aangetast bij iets wat neurodegeneratie is?
  Steeds meer delen van het zenuwstelsel, ook het centrale zenuwstelsel
 • wat is een FEES onderzoek?
  flexibele endoscopische evaluatie slikbeweging, er wordt een camera aangebracht via de neus. Hiermee worden de slikbewegingen bekeken.
 • Neurodegeneratie

  Bij welke ziektes is het extrapiramidaal verstoord (geautomatiseerde bewegingen)
  Ziekte van Parkinson, Huntington en Chorea/athetose
 • Patiënt heeft weinig gevoel in de mondholte, welke zenuw is aangedaan?
  Trigeminus
 • Neurodegeneratie

  Bij welke ziekte is het cerebellair, de coördinatie, verstoord?
  Cerebellaire ataxie (ADCA)
 • waar staat FEES voor?
  flexible endoscopic evaluation of swallowing
 • Neurodegeneratie

  Bij welke ziektes zijn de multiple systemen verstoord?
  Multiple Sclerose (MS), Amyotrofische laterale sclerose (ALS, in gevorderd stadium)
 • Oorzaken van dysartrie
  CVA
  neurodegeneratief
  neuromusculair
  X niet te weten hersentrauma, tumor, menigitis, encefalitis
 • Neurodegeneratie

  Wat kan er nog meer optreden bij een neurodegeneratieve aandoening?
  Cognitieve stoornissen, zoals dementie bij ALS patiënten
 • wat is neurodegeneratieve ziekte?
  van het zenuwstelsel. waarbij in de loop van de jaren zenuwcellen afsterven. dit leid tot dementie, bewegingstoornis, loopstoornis, spraakstoornis en slikstoornis

  hier vallen parkinson en huntington onder volgens mij.
 • Wat betekent neuromusculair?
  DIt beteft de overgang van de zenuw naar de spier, of alleen de zenuw of spier.
 • wat si neuromusculaire ziekte?
  is een spierziekte. eigenlijk gaat het om zowel de zenuw ( die de spieren aanstuurt) als de spieren zelf. krachtverlies

  MG
  ALS
  MS vallen hieronder denk ik
 • Neuromusculair

  Welke aandoening komen voor bij Perifeer Motorisch Neuron?
  Aandoening van de hersenstam én beginstadium ALS
 • wat is extrapirimidaal
  dan gaat er iets mis in het geautomatiseerde bewegingen.
  zoals bij parkinson en huntington
 • Neuromusculair

  Wat is er aan de hand wanneer het Perifere zenuw is aangedaan?
  Dan is er sprake van:
  - Mononeuropathie: 1 zenuw is aangedaan, bv. perifere facialisparese (aangezichtsverlamming van Bell) of recurrensparese
  - Polyneuropathie: meerdere zenuwen aangedaan, bv. ziekte van Guillain Barré
 • waar staat MS voor?
  Multiple sclerose
 • Wat is een ziekte waarbij Neuromusculaire overgang voorkomt?
  Myasthenia Gravis
 • waar staat ALS voor?
  amyotrofische laterale sclerose
 • Neuromusculair

  Welke aandoeningen kunnen nog voorkomen met betrekking tot de spier?
  - Spierdystrofieën: ziekte van Duchenne
  - Myopathieën: ziekte van Steinert
 • wat is mono neuropathie?
  1 zenuw is aangedaan
 • Hersenzenuw - spreken en slikken

  Waar is de Nervus trigeminus (N. 5) bij betrokken?
  Innerveert de motoriek onderkaak (o.a. musculus masseter) 
  sensibiliteit gelaat en mondholte
 • wat is poly neuropathie?
  meerdere zenuwen zijn aangedaan
 • Hersenzenuw - spreken en slikken

  Waar is de Nevrus facialis (N. 7/VII) bij betrokken?
  Motoriek van gelaat: kringspieren oog en mond, wangspier. 
 • vertel iets over: N trigeminus
  gevoel tong + motoriek (onderkaak)

  2 belangrijke spieren: temporalis en masseter
 • Hersenzenuw - spreken en slikken

  Waar is de Nervus facialis (N. 7/VII) bij betrokken?
  Motoriek van gelaat: kringspieren oog en mond, wangspier. 
 • Hersenzenuw  - spreken en slikken

  Waar is de Nervus glosso-faryngeus (N. 9/ IX) bij betrokken?
  Bij de motoriek van velum, en farynx: heffen en verwijden
 • vertel iets over N facialis
  Denk aan FACE
  motoriek aangezicht--> oog en mondtak.
  ook smaak
 • Nervus X. vagus?
  motoriek velum, farynx, larynx
 • vertel iets over N glossopharyngeus
  gevoel tong
  trekt vanuit achter strottenhoofd omhoog (verwijden)
  motoriek velum

 • N.XII hypoglossus
  Motoriek tong
 • vertel iets over N vagus
  motoriek, velum, faynx en larynx
  opheven zachte gehemelte
  aanspannen stembanden
  trilling produceren
 • Wat is de definitie van dysfagie?

  ‘moeite om voedsel van de mond naar de maag te 
  verplaatsen’ 
 • vertel iets over N hypoglossus
  tongspier
 • Wat zijn kernmerken/signalen van dysfagie? 

  • Hoesten tijdens eten of gewoon tussendoor (speeksel)
  • Meerdere slikken nodig om hap weg te krijgen
  • Extra lang kauwen (dus langer doen over maaltijd)
  • Veranderde spraak (dysartrie)
  • Borrelige (natte) stem na het eten of tussendoor
  • Vermoeid na eten
  • Meerdere luchtweginfecties
  • Moeite om luchtweg te klaren
  • In korte tijd veel afgevallen 
 • voordelen en nadelen FEES onderzoek
  + minder belastend en langer onderzoek is mogelijk
  goedkoper
  kan ook in bed
  je kunt diverse voeding en drinken uitproberen.
  je kan diverse houdingen proberen
  onderzoek kan op korte termijn gerealiseerd worden
  directe feedback mogelijk op patient

  - beide orale fases en de oesofageale fase worden niet in beeld gebracht.
  je kan niet zien hoeveel aspiratie er optreedt
  tijdens de slik zelf is er even geen beeld.
  je mist de aspiratie op het hoogtepunt van de slik
 • Wanneer iemand dysfagie ben je extra alert op:

  • Verminderd bewustzijn
  • Vermoeidheid 
  • Dysartrische spraak
  • Asymmetrisch gelaat
  • ‘natte’ stem
  • Rochelende ademhaling
  • Ontremd gedrag: schrokken, proppen, etc.
  • Slechte mondhygiëne
  • Niet zelfstandig kunnen eten → extra gevaar voor verslikken
 • vertel iets over de ziekte van huntington
  dronkenmansziekte
  neurogeneratief
  het is erfelijk 50 %
  verloop is bij iedereen verschillend
  het is hyperkinetische dysartrie
  er zijn medicijnen om verlichting te geven
  het is ongeneselijk
  overlijden meestal aan een longontsteking.
 • Noem de oraal slikonderzoeken en dysartrieonderzoeken

  - Radboud Oraal Onderzoek naar de 5 hersenzenuwen
  - Aanvullend Oraal Onderzoek naar structuren binnen de mond
  - Nederlandstalig Dysartrieonderzoek-Volwassenen (voorheen RDO)
  - Slikscreening
  - Slikvolume test
 • vertel iets over de ziekte MG
  Myasthenia gravis
  neuromusculair
  zowel erfelijk als omgevingsfactoren
  's morgens zijn de patiënten op zijn best, maar door een rustpauze kan de spierkracht herstellen.
  slappe dysartrie
  niet te genezen
  wordt steeds erger
  lichaam eet zichzelf op.
 • Extrapiramidaal is alle motoriek die je uitvoert: waar/ niet waar?
  Niet waar.
  De piramidebaan is alles wat je aan motoriek uitvoert.
  Extrapiramidaal is het onbewuste, geautomatiseerde handelen. 

  * opdracht bij Parkinson tot doelbewuste opdracht, tellen tijden lopen, gaat beter dan alleen lopen.
 • vertel eens iets over MS
  multiple sclerose
  veel verharding
  uiteindelijk verlammingsverschijnselen
  nare aandoening
  geen patiënt is gelijk
  isolatie zenuw sterft af dus daarom de aansturing ook
 • Bij welk syndroom rolt je oog naar achter weg?
  De aangezichtsverlamming van Bell, ook wel Bellse parese genoemd, is een plotseling optredende perifere verlamming ('parese') van de zevende hersenzenuw, de nervus facialis, de belangrijkste motorische aangezichtszenuw.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen NmG en NGT?
NmG: NL + gebaren (NGT)
NGT: gebarentaal
Wat zijn de hogere corticale functiestoornissen? (4)
Agnosie = waarneming losgekoppeld van betekenis
Apraxie = onvermogen (samengestelde) handelingen uit te voeren
Amnesie = geheugenstoornis
Afasie = verworven taalstoornis
Hersenzenuw - spreken en slikkenWaar is de Nervus facialis (N. 7/VII) bij betrokken?
Motoriek van gelaat: kringspieren oog en mond, wangspier. 
wat gebeurt er als je hoge tonen niet meer hoort en lage tonen?
hoge: kun je medeklinkers niet meer verstaan m/n/b/s/t
lage: kun je klinkers niet meer goed onderscheiden
Definitie slechthorendheid?
Slechthorendheid is de handicap van de mens die moeite heeft
met het verstaan van spraak
Hoe werkt een spraakaudiometrie? (gehoortest)

–Via CD-speler en audiometer worden woorden aangeboden
–Het percentage woorden dat wordt verstaan bij verschillende intensiteiten wordt genoteerd
Eisen CI
<90 dB verlies op het slechtste oor in combinatie met 30-50% spraakverstaan
Voordeel van 2 CI's:
signaal-ruis-verhouding beter --> richtingshoren

Met een CI gaat drempel 30dB naar beneden --> slechthorend
Factoren die resultaat CI beïnvloeden:
•Duur doofheid
•Spraak-taalontwikkeling / niveau bij later doven
•Leeftijd bij implantatie
•Leerbaarheid van het kind
•Bijkomende gedragsproblemen
•Hoorresten
•Instellingen processor
Onderdelen CI:
Uitwendig deel
Transmissiedeel (doorgeven van het geluid)
Inwendig deel