Samenvatting Class notes - Bodem en Millieu

Vak
- Bodem en Millieu
- 2021 - 2022
- Van Hall Larenstein
- bos en natuurbeheer
585 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Bodem en Millieu

 • 1612134000 scheikunde

 • Wat is een stof
  Alles om ons heen
 • Wat zijn stofeigenstoffen
  Kleur, smaak, oplosbaarheid, brandbaarheid, fase bij kamertemperatuur, kookpunt, smeltpunt, dichtheid
 • Wat zijn geen stofeigenschappen
  Volume, massa, vorm
 • Welke 3 stofeigenschappen zijn stofconstanten
  Kookpunt, smeltpunt en dichtheid
 • Welk symbool is waterstof
  H
 • Welk symbool heeft stikstof
  N
 • Welk symbool heeft natrium
  Na
 • Welk symbool ijzer
  Fe
 • Een element kun je niet ontleden, een verbinding wel
 • Een element bestaat uit 1 atoom en verbinding uit meerdere
 • Een element bestaat uit 1 atoom en verbinding uit meerdere
 • Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltje
 • Welke 3 fases hebben we van stoffen
  Gas, vloeibaar en vast
 • Welke 4 fase aanduidingen hebben we
  Gas=g vast=s vloeibaar=l en opgelost in water=aq
 • Hoe noem je de fase overgan waarbij je van een vaste toestand naar een vloeibare toestand gaat
  Smelten
 • Hoe noem je de fase overgang waarbij je van vloeibaar naar vast gaat
  Stollen
 • Hoe noem je de faseovergang waarbij je van vloeibaar naar gas gaat
  Verdampen
 • Hoe noem je de faseovergang waarbij je van gas naar vloeibaar gaat
  Condenseren
 • Hoe noem je de faseovergang waarbij je van vast naar gas gaat
  Sublimeren of vervluchtigen
 • Hoe noem je de fase overgang waarbij je van gas naar vast gaat
  Sublimeren of rijpen
 • Hoe is een chemische reactie of scheikundige verandering vaak te herkennen
  Aan een verandering van stofeigenschappen
 • Een zuivere stof bestaat uit 1 soort moleculen
 • Bij een zuivere stof stijgt de temperatuur niet bij smelten of koken
 • Een mengsel (denk aan water en alcohol) begint te koken bij 80 graden en lopt op tot 100 graden tijdens het koken. Het heeft dus een kooktraject
 • Wat is diffussie
  Het fenomeen waarbij moleculen zonder moeite zich verspreiden over de hele ruimte (deo)
 • Wanneer gaat diffusie sneller
  Bij een hogere temperatuur (deeltjes bewegen sneller)
 • Wat is cohesie
  Aantrekkingskracht tussen dezelfde soort moleculen
 • Wat is adhesie
  Aantrekkingskracht tussen verschillende moleculen
 • Waarvoor is filtreren geschikt
  Een niet opgeloste vaste stof te scheiden van een vloeistof (koffiefilter)
 • Wat is het filtraat
  De vloeistof die door het filter loopt (koffie)
 • Wat is het residu
  De vaste stof die in het filter blijft (koffieprut)
 • Wat is bezinken
  Vaste deeltjes naar de bodem laten zakken zodat de vloeistof helderder wordt
 • Wat is centrifugeren
  Versnelde versie van bezinken
 • Wat is indampen
  Een vaste (opgeloste) stof uit een vloeibare oplossing halen door het te koken
 • Wat is destilleren
  Een scheidingsmethode waarbij de verdampte vloeistof (indampen) wordt opgevangen om te gebruiken (drinkwater)
 • Wat is een exotherme reactie
  Een reactie waarbij energie vrijkomt
 • Wat is een endotherme reactie
  Een reactie die veel energie kost
 • Wat is een ontledingsreactie
  Als er van 1 stof meerdere stoffen worden gemaakt
 • Wat is een vormingsreactie of synthese
  Een reactie waarbij er van meerdere stoffen 1 stof wordt gemaakt
 • Wat is thermolyse
  Een reactie waarbij het warmte kost om een stof te ontleden
 • Wat is elektrolyse
  Een reactie waarbij stoffen ontleden omdat er stroom doorheengaat
 • Wat is fotolyse
  Een reactie waarbij stoffen ontleden omdat er licht of straling op valt
 • Wat is vverbranding
  Een reactie waarbij een stof reageert met zuurstof (met vuurverschijnselen)
 • Wat is oxidatie
  Een reactie waarbij een stof reageert met zuurstof (zonder vuurverschijnselen)
 • Wat is een stofeigenschap van alle metalen
  Ze geleiden stroom
 • Wat is een legering
  Een mengsel van 2 of meer metalen
 • Welke 7 niet ontleedbare stoffen bestaan uit 2 atomen
  Br, I, N, Cl, H, O, F (BrINClHOF)
 • Hoe heet zuurstof in een verbinding
  -oxide
 • Hoe staat zwavel in een verbinding naamgegeven
  -sulfide
 • Hoe staat stikstof in een verbinding naamgegeven
  -nitride
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan het dat de bodem in het tropische regenwoud arm is
De voedingsstoffen worden efficient afgebroken. Alles komt weer terug de bodem in
Waarom is bescherming van het tropisch regenwoud noodzakelijk
Vanwege de invloed op het globale klimaatsysteem
Wat is het probleem bij het ingrijpen bij een tropisch regenwoud
Is oud en ingewikkeld als je eraan gaat sleutelen kun je veel kapot maken
Wat zijn bepalende factoren voor het tropische regenwoud
Zeer arme uitgespoelde bodem; sesquioxiden blijven over; hoge temperatuur; hoge neerslag; zeer zuur; AEC belangrijk; bekalking verbeterd beschikbaarheid ;
Welke planten komen voor in blauwgrasland
Blauwe knoop, Spaanse ruiter, Moerasviooltje en Blauwe zegge
Wat zijn bepalende factoren voor blauwgraslanden
Natheid, verschralen en aanwezigheid ijzer door fosfaat
Waardoor zijn blauwgraslanden verdwenen
Door ontwatering en bemesting
Wat is een voorbeeld van een vegetatie met fosfaatfixatie
Blauwgrasland
Wat is het gevolg van fosfaatverzadiging
Minder voedingstoffen beschikbaar voor planten
Waaraan in eutrofiering gekoppeld
Fosfaatverzadiging