Samenvatting Class notes - BPR

Vak
- BPR
- fernhout
- 2021 - 2022
201 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - BPR

 • 1611615600 college 1

 • Wat is de eerste vraag in de praktijk?
  Is er een beter alternatief voor de procedure bij de rechter?
 • Welke andere vormen procedures dan de rechterlijk zijn er?
  Mediation, regelen, bindend advies, arbitrage.
 • Wat is regelen?
  Dat is afspraak doormiddel van een vaststellingsovereenkomst
 • Wat is mediation?
  Afspraak met hulp van een ander persoon vaak een advocaat.
 • Welke van de vormen andere vormen dan rechtelijk regelen verkrijg je een executoriale titel.
  Alleen arbitrage
 • Wat is een exequator?
  Een voorzienningen rechter
 • Welke 2 procedeer modellen zijn er?
  Kantonrechter en sector civiel
 • kenmerken Kantonzaken
  Eenvoudig/ ook mondeling. Lagere kosten. Geen verplichte procesvertegenwoordiging.
 • Kenmerken sector civiel?
  Ingewikkeld, alleen schriftelijk, standaardkosten, verplichte procesvertegenwoordiging.
 • Wat is rechtsmacht?
  Mag de nederlandse rechter over een zaak een beslissing nemen.
 • Moet de rechter altijd de rechtsmacht toetsen?
  Ja
 • Wat als er geen rechtsmacht is?
  Dan is de rechter onbevoegd
 • Waar moet je kijken om de rechtsmacht te bepalen?
  Eerst: internationaal recht dan de wet rv en gw.
 • Wat is de staatsrechtelijke taakverdeling?
  Is de burgerlijke rechter bevoegd.
 • Wat zijn de preliminaire vragen?
  Rechtsmacht, staatsrechtelijke taakverdeling, absolute competentie, relatieve competentie, kamercompetentie, functionele competentie, interne competentie.
 • Wat is de absolute competentie ?
  Welke rechter uit het kolom mag oordelen
 • Wat is de relatieve competentie?
  Welk gerecht mag oordelen?
 • Kamercompetentie wat is dat?
  Is de zaak voor de kantonrechter of andere kamer
 • Bv. Kinderrechter
 • Wat is de interne competentie?
  Op welke zittinglocatie moet de zaak behandeld worden?
 • Als er een verkeerde zittingslocatie is wat is het gevolg
  Niks
 • Wat voor soorten procedures zijn er?
  Dagvaardingsprocedures, verzoekschriftprocedure en bijzondere procedures
 • Kunnen verzoekschriftprocedures gehouden worden voor kantonzaken en andere dan kantonzaken.
  Ja
 • Is een wrakingsprocedure of een kortgeding een bijzondere procedure?
  Ja
 • Wat is een bijzondere procedure ?
  Een procedure met deels eigen regelingen
 • Waar zijn de formele eisen van het opstellen van een dagvaarding te vinden?
  Art 111 rv
 • Wat zijn de treden van het bewijsrecht
  Stelplicht, bewijslast, invulling bewijslast, bewijsopdracht, bewijslevering, bewijswaardering, beslissing op basis van bewijsposities.
 • Wat is het petitum
  De eis
 • Wat is fundamentum petendi
  Grondslag van de eis
 • Wat is de substianseringsplicht
  Ingaan op de verweren en bewijsaandrachtplicht.
 • Is het stellen van een advocaat in een kanton zaak verplicht?
  Nee
 • Welke 2 fase zijn er in beslag en executie
  Conservatoire fase en  Executoriale fase
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

•uitvoerbaarverklaring bij voorraad (233 en 258 Rv) kan bij dag en verzoekschrift procedures?
Ja
Waar kan je vinden wat geclaimed kan worden in dagvaardingprocesures?
Titel 11 Boek 3 BW "Rechtsvorderingen
Wat is een species
Een specieszaak is een unieke of uniek omschreven zaak
Wat is een genus
 een genuszaak een aanduiding is voor een generieke (niet unieke) zaak. 
Wat kan worden geclaimed in dagvaardingsprocedure?
Art. 3:296 BW: veroordeling tot geven, doen en nalaten waartoe tegenpartij rechtens verplicht is,
eventueel versterkt met een dwangsom (art. 611a Rv) of lijfsdwang (art. 585 Rv), tenzij het gaat om betaling van een genus-geldsom
 Art. 3:299 BW: machtiging tot reële executie
 Art. 3:300 BW: uitspraak komt in de plaats van rechtshandeling, bijvoorbeeld leveringsakte (art. 3:301 BW)
 Art. 3:302 BW: verklaring voor recht
Art. 612 Rv: schade op te maken bij staat

 uitvoerbaarverklaring bij voorraad (233 en 258 Rv)
Wat kan er worden geclaimed in verzoekschrift procedures?

•wat er in de wet staat voorgeschreven voor dat specifieke verzoek
welke rechtbank en welk adres is geen eis van art.111 rv
Onjuist
persona legitima in standi iudicio staat voor
Wie zijn eiser en gedaagde
Gebruikt de hoge raad het rol systeem voor de verzoekschriftprocedures?
Ja
Gebruikt de hoge raad het rolsysteem
Ja