Samenvatting Class notes - Cariologie

Vak
- Cariologie
- -
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
274 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Cariologie

 • 1569794400 Hoofdstuk 1 Tandcaries

 • Waar door kan caries worden gestopt?
  Door dagelijkse verwijdering van tandplaque en door de aanwezigheid van fluoride aan het tandoppervlak
 • Hoe wordt caries als eerst zichtbaar?
  Als een witte plek op het glazuur, dit noemen we ook wel witte vlek leasie
 • Hoe noemen we het als het caries procces zichzelf alleen lokaliseert op het glazuur?
  Glazuurcaries of glazuurlaesie 
 • Hoe noemen we het als een een leasie zich in het cement van de tandwortel bevind of bij afwezigheid van cement in het worteldentine?
  Wortelcaries
 • Als er bij het cariesprocces een glazuurleasie zich uitbreidt in de diepte en het dentine erbij betrokken raakt, hoe noemen we het dan?
  Dentinecaries
 • Hoe noemen we een leasie op het moment dat er een holte ontstaat?
  Een caviteit
 • Wat is het verschil tussen primaire caries en secundaire caries?
  Primaire caries is caries wat voor het eerst op die plek ontstaat, als we spreken over secundaire caries is er op de plek bijvoorbeeld al leasie aanwezig geweest, secundaire caries lokaliseert zich altijd naast of onder een restauratie
 • Hoe noemen we het als caries ontstaat onder een restauratie?
  Restcaries
 • Hoe noemen we het als in de fissuren een caries proces zich ver uitbreid in het dentine terwijl dit niet te zien is op het glazuur?
  Verborgen caries (hidden caries)
 • Wanneer is iets actieve caries?
  Als er op lange termijn processie van de leasie te zien is. Zeker als deze ook nog bedekt is met plaque
 • Wanneer spreken we van inactieve caries of niet actieve caries leasie?
  Als de caries zich niet uitbreid en er geen plaque te zien is op de leasie, en als je ziet dat de leasie een glad en glimmend uiterlijk heeft.
 • Waar staat DMFT -getal of DMFS getal voor?
  D staat voor decayed (hetgeen geactiveerd)
  - D1: niet geactiveerde glazuurcuries
  - D2: geactiveerde glazuurcaries
  - D3: dentineleasies
  M staat voor missing (hetgeen geëxtraheerd vanwege caries)
  F staat voor filled (gerestaureerd)
  T staat voor teeth (aantal tanden)
  S staat voor surfaces (aantal vlakken)
 • Wat zijn de predilectie plaatsen voor caries?
  - Fissuren en putjes
  - Aprocimale gebieden direct cervicaal van de contactpunten
  - Gebieden van de vestibulaire en linguiale vlakken die dicht bij de tandvlees rand liggen 
 • Wat valt er onder de klasse I caviteiten?
  Caviteiten die in putjes of fissuren beginnen, ongeacht in welk vlak van het element ze zich manifesteren
 • Wat valt er onder de klasse II caviteiten?
  Caviteiten die in de approximale vlakken van de premolaren en molaren beginnen
 • Wat valt er onder klasse III caviteiten?
  Caviteiten die in de approximale vlakken van de snij of hoektanden beginnen en waardoor het verwijderen en restaureren van de incisale hoek niet noodzakelijk is.
 • Wat valt er onder klasse IV caviteiten?
  Caviteiten die in de approximalen vlakken van de snij of hoektanden beginnen en waardoor het verwijderen en restaureren van de incisale hoek wel noodzakelijk is
 • Wat valt er onder klasse V caviteiten?
  Caviteiten die in het gingivale derde deel van de vestibulaire of linguale vlakken beginnen (voor zover het geen caviteiten in putjes of fissuren zijn)  (dus langs de tandvleesrand)
 • Hoe ontstaat demineralisatie?
  Onder invloed van zuren, die worden geproduceerd door micro organisme bij het vergisten van suikers. Dit speelt zich af in een laagje van organische substantie: de tandplaque
 • Wat is de samenstelling van tandplaque?
  - Bacterien (70%) 
  Bactieren produceren speekseleiwitten die bestaan uit: uit voeding opgeloste stoffen en plaquevloeistof waarin opgelost mineralen zoals calcium en fosfaat zit 
 • Wat zijn de 3 hoofdfactoren die betrokken zijn bij het cariesproces?
  De tand, tandplaque en dieet
 • Wat zijn de 4 opeenvolgende hoofdfactoren na de tand, de tandplaque en het dieet?
  Fluoride, afweer, speeksel en tijd
 • Waar hangt de samenstelling van tandplaque vanaf?
  Van de locatie in de mond en de voeding en mondhygiëne gedrag van een individu
 • Hoe wordt cardiogene tandplaque getypeerd?
  Door dat er relatief veel zuur wordt geproduceerd, bacterien goed tegen zuur kunnen, een overmaat van suiker kan worden opgeslagen als reserve voedsel, en er veel plaquevolume wordt geproduceerd
 • Welke bacterien zijn vanaf het begin betrokken bij het caries proces?
  De strepto coccen mutans
 • Waar zijn grote aantallen streptococcenmutans en lactobacillen waarschijnlijk het gevolg van?
  Een frequente suiker inname en een daaruit vloeiende periode van een lage pH in de tandplaque
 • Wat verminder de grote aantallen strepttococcenmutans en lactobasillen?
  Het minder consumeren van suiker
 • Waar bestaan tanden uit?
  Uit hydroxylapatiet en calciumfosfaatmineraal
 • Wanneer demineraliseren tanden zich?
  Bij een omgeving pH lager dan 5,5 of bij een pH lager dan 5 als er dagelijks fluoride wordt gebruikt
 • Wat gebeurd er bij remineralisatie?
  Opgelost calcium en fosfaat kunnen weer neerslaan op de overgebleven mineralen kristallen
 • Het voedingsadvies ter preventie van caries is gebaseerd op 3 principes, welke 3 zijn dit?
  1. De frequentie van de voedsel innamen is belangrijker dan de hoeveelheid 
  2. De verlaging van de pH (de zuurstoot) duurt ongeveer 30 minuten
  3. De plakkarigheid van voedsel is een belangrijke factor voor de cariogeniteit van voedsel 
 • Wat is het mechanisme waardoor fluoride caries remt?
  Het doen precipiteren (neerslaan) van het opgeloste calcium en fosfaat, waardoor wordt voorkomen dat deze bouwstoffen uit het glazuur verdwijnen naar de plaque en het speeksel
 • Na cavitatie zijn er histologische 3 lagen te onderscheiden, welke 3 lagen zijn dit?
  Van boven naar beneden:
  1. Geinfecteerd dentine
  2. Gedemineraliseerd dentine
  3. Sclerotische dentine 
 • Wanneer spreken we van necrotische dentine?
  Als het collageen is gedenatureerd, de schade is dan irreversibel
 • Tot hoever moet het caries proces zijn doorgedrongen voordat er irreversibele schade ontstaat?
  Minder dan 0,5 dentine dikte tussen caviteit en pulpaholte
 • Waarom verschilt kroon caries tenopzichte van wortel caries?
  Omdat er op de wortel geen glazuur aanwezig is
 • Wat is een voorwaarde voor wortelcaries?
  Dat de worteloppervlakte is blootgesteld aan het mond milieu
 • Waarom is er een relatie tussen wortelcaries en parodontitis?
  De MMP's aanwezig in de sulcusvloeistof zijn voornamelijk afkomstig van leukocyten die vrijkomen bij parodontitis. Ze spelen een rol bij het de afbraak van het parodontaal ligament en de uitbreiding van wortelcaries
 • Wat is karakteristiek voor wortelcaries?
  Een lateraalwaartse uitbreiding inplaats van de diepte in te gaan
 • Wat is de best voorspellende factor voor cariës?
  Aanwijzingen voor cariës in het verleden, vooral de status van de laatst doorgebroken of bloot gekomen oppervlakken
 • Waar is glazuur uit opgebouwd?
  Uit prismata die zich uitstrekken van het glazuuroppervlak tot aan de glazuur dentine grens
 • Tussen de prismata bevinden zich de interprismatische ruimten, met wat zijn die gevuld?
  Met water en organisch materiaal. Hierlangs vindt diffusie slataats van zuren het glazuur in, en van opgeloste mineralen naar buiten. Een prisma is opgebouwd uit miljoenen apatietkristallieten
 • Hoe ontstaat pulpitis (ontsteking van de pulpa)?
  Doordat het cariesproces is doorgedrongen tot dicht bij de pulpa, wat leidt tot sterke irritatie van het pulpaweefsel omdat stofwisselingsproducten van micro organismen en later de micro organisme zelf via de tubili de pulpa binnendringen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar zijn de lengte van de uitlopers van de adhesie in de etsputten afhankelijk van?
- Mineralisatiegraad 
- Het glazuur
- Het adgesiefsysteem
- De etstijd
- De concentratie van het gebruikte zuur 
Waarom hoeft een geen primer gebruikt te worden bij het verzadigen van een restauratie in het glazuur?
Omdat het geen collageenvezels bevat
Wanneer dient de etstijd verlengt te worden?
Bij fluorotische glazuur
Wanneer ontstaat er een type 3 ets patroon?
Als er geen duidelijke prismastructuur te herkennen is
Wanneer ontstaat er een type 2 etspatroon?
Als het glazuur minder goed gemineraliseerd is, zal de poreuze prismaschade als eerst oplossen
Wanneer ontstaat een type 1 etspatroon?
Etsen met fosforzuur. Doordat het zuurresistentie fluoride vooral is opgenomen in de poreuze prismaschede gaan de centra van de glazuurprismata in oplossing
Waar leidt te lang etsen toe?
Tot overmatige substraatverlies aan het oppervlak en de vorming van een neerslag van oplosproducten op het tandoppervlak die nauwelijks met water weg te spoelen zijn. Dit uit zich als een krijtwit oppervlak
Wat is de conclusie van hechtlak?
Dat het niet is hoe dikker hij is hoe beter hij werkt, maar dat hij aan een minimale laagdikte moet voldoen.
Wat is de etstijd voor glazuur?
15-30 second
Wat is het verschil tussen hechtlakken die een oplosmiddel bevatten en hechtlakken die dat niet doen?
Hechtlakken die een oplosmiddel bevatten moeten worden uitgeblazen om het oplosmiddel te laten verdampen. Deze hechtlakken hebben goede bevochtingingseigenshappen en leveren gelijkmatigge laagdikte op. 

Hechtlakken zonder oplosmiddel hebben een minder goed bevochtigingseigenschap, waardoor pooling optreed