Samenvatting Class notes - Circulatie 2

267 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Circulatie 2

 • 1465336800 Werkgroep 1

 • Teken het stollingsschema.
  Zie het schema.
 • Wat wordt er met de cascade bedoeld?
  Een opeenvolging van activaties van stollingsfactoren. De ene stollingsfactor activeert de volgende.
 • Waar begint de stollingscascade mee?
  Tissue factor, dit komt de intima (subendotheliaal), vrij bij bloedvat beschadiging. Dit reageert dan met de stollingsfactoren die klaar liggen in het bloed.
 • Waar eindigt de stollingscascade mee?
  Vorming van trombine, dit kan het oplosbare plasma eiwit fibrinogeen omzetten in het onoplosbare fibrine.
 • Waar worden stollingsfactoren gemaakt?
  Lever.
 • Wat is de rol van calcium en phospholipiden (PL)?
  PL in celmembraan van bloedplaatje = assemblageplaats voor stollingsfactoren.
  Calcium ionen binden de geassembleerde peptiden aan elkaar.
 • Welke stollingsfactoren zijn cofactoren van de stolling?
  F5 voor F10, F8 voor F9.
  Ze versnellen de reactie en maken de verbinding tussen hoofdbestanddelen.
  F10a -> F11 -> versnelt activatie F9.
 • Wat zijn de activiteiten van trombine?
  - zorgt voor hydrolyse van fibrinogeen naar fibrine.
  - activeert F13 als er calcium ionen zijn, dit stabiliseert fibrine door crosslinking van fibrinemoleculen.
  - activeert F11 (versnelt activatie F9), 5, 8. Deze versnellen de stolling.
  - na activatie zorgt het voor het afremmen van de stolling (door het remmen van cofactoren)
 • Wat is het eindproduct van de activatie van stollingsfactoren?
  Fibrine. Dit wordt omgezet door trombine vanuit fibrinogeen bij de stollingscascade.
 • Wat is een D-dimeer?
  Bij vorming van fibrine (dus stolselvorming) komen kleine fragmenten fibrine* vrij (FPA, FPB). Tijdens fibrine vorming is er ook fibrine afbraak (je wilt niet teveel stolsel).
  - eiwit dat vrijkomt = D-dimeer = deel van fibrine draadjes.
 • Hoe kan je een D-dimeer bepaling gebruiken voor diagnostiek?
  - D-dimeer in bloed: betekent dat er fibrine vorming is (geweest): er was een stolsel.
  - GEEN D-dimeer in bloed: geen stolsel dus: er is dus geen trombose.
 • Wat is de herkomst van bloedplaatjes?
  Ze komen uit megakaryocyten. Deze valt uit elkaar in ongeveer 20 bloedplaatjes.
 • Wat is de vorm van bloedplaatjes?
  - Geen celkern
  - Ringvormig kanaal met pakketjes erin (bevatten granules: alpha en beta, voor aggregatie en activatie van bloedplaatjes = agonisten)
 • Leg uit: bloedplaatjes receptoren?
  - 1a: bindt collageen
  - 1b: van Willebrand factor 
  - 2b en 3a: bindt fibrinogeen
  Eind van fibrinogeen bevat nog een bloedplaatjes: zo krijg je een stolsel.
 • Bloedprop vorming?
  1. Activatie bloedplaatjes door beschadiging: contact met collageen
  2. Aggregatie bloedplaatjes: vrijkoming van ADP uit dense bodies/beta granulae: zorgt voor aggregatie van andere bloedplaatjes

  2. Instabiele bloedprop van fibrinogeen
  3. Stabilisatie bloedprop door secundaire hemostase: fibrine, dit verkleeft met de bloedplaatjes
 • Hoe werkt aspirine (acetylsalicylzuur)?
  Irreversibele acetylering van het cyclo-oxygenase, waardoor ereen vermindering van de synthese van tromboxaan A2, een verlenging van de bloedingstijd en een vermindering van de plaatjesaggregatie ontstaat.
 • Hoe werkt Clopidogrel?
  Geeft een blokkade van de ADP-receptor, waardoor er een blokkade optreedtvan de activatie en aggregatie van bloedplaatjes.
 • Waar lijkt Ibuprofen op?
  Asprine, het is ook een NSAID.
 • Waar grijpen aspirine, Clopidogrel en Ibuprofen op aan?
  De activatie. De stoffen komen wel vrij maar er is geen verdere activatie (andere bloedplaatjes komen niet).
 • Waarom:
  - arteriële trombose: aggregatie van bloedplaatjes remmen
  - veneuze trombose: anti-stollings middelen
  Arterie: snelle stroming, het is hier meer afhankelijk van de bloedplaatjes dan de stollingsfactoren (PRIMAIR)
  Vene: lage snelheid stroming, meer afhankelijk van stollingsfactoren dan van bloedplaatjes (SECUNDAIR). bloed staat hier meer stil, vaten gaan snel dicht.
 • Wat is een secundaire stollingsremmer?
  Vitamine K antagonist. Dit remt F2, 7, 9, 10: remt de aanmaak hiervan in de lever.
 • Wat zijn kenmerken van een atherosclerotische plaque waarbij het gevaar van stolselvorming groot is?
  Als de plaque een dun kapsel heeft: snel kapot -> ruptuur: collageen vrij: veel plaatjes aggregatie.
 • Wat is atherosclerotische plaque en wat is het substraat hiervan?
  Schuimcellen onder het endotheel.
  Substraat: HDL cholesterol.
  Door cholesterol afzetting onder de endotheellaag wordt het vat nauwer, dunner endotheel wordt dunner: scheurt -> stolsel op plaque door plaatjes aggregatie.
 • Hoe rem je atherosclerose?
  Je bent bang voor aggregatie, het zit in de arterien (hoge snelheid) dus hangt af van bloedplaatjes: rem aggregatie met bloedplaatjes aggregatie remmers.
 • Welke stadia van perifeer arterieel vaatlijden zijn er?
  1. Asymptomatisch met afwijkingen
  2. Etalage benen
  3. Pijn in rust
  4. Necrose door ischemie
 • Wat is het ziektebeeld bij perifeer arterieel vaatlijden?
  Atherosclerose in benen.
 • Wat is kenmerkend voor etalage benen?
  Pijn gaat weg als je stopt met bewegen.
 • Waarom heeft de meerderheid van mensen met aantoonbare perifere vaatafwijkingen geen klachten?
  Er is geen adequate collateraal vorming. Dit doen benen/armen als er niet genoeg zuurstof is, vaten sturen een prikkel naar andere vaten om samen te groeien.
 • Hoe bepaal je de ernst van perifeer vaatlijden?
  - Afstand tot 'ie moet stoppen met lopen
  - Hoe erg ben je in je leven belemmerd
  - Tropische stoornissen
  - Als je geen perifere pulsaties voelt
 • Hoe meet je perifeer vaatlijden?
  Enkel/arm index.
 • Risicofactoren voor atherosclerose?
  - hoe lang/hoeveel rookt 'ie (pakjaren): ontstekingsreactie
  - familie anamnese
  - bloeddruk meting: schade aan wand
  - diabetes: veel suiker -> schade aan wand
  - cholesterol: zit aan wand
 • Wat geef je tegen atherosclerose?
  - plaatjesaggregatie remmers
  - risicofactoren verminderen
  - lopen: stimuleer collateraal vorming
 • Verschil in benen tussen arterieel en veneus vaatlijden?
  Veneus: erg dikke benen, hele tijd pijnlijk, rode benen, tromboses, geen zuurstoftekort
  Arterieel: dunne, witte benen, etalege benen
 • Criteria van een aneurysma om iets te gaan doen?
  - doorsnede van 5,5cm -> operatie: buisprothese (vervang aorta) of endoprothese (in aorta).
 • Risico aneurysma operatie?
  Je moet de kort afklemmen, circulatie veranderd -> hoge druk op hart: belastend, daarna plots veel bloed door hart. Patiënten hebben vaak al hartproblemen. 
  Veel arteriën uit aorta naar darmen/nieren: risico voor deze organen.
 • Ontstaanswijze van acute arterieel afsluiting?
  - aangroeien stolsel op plaque -> blokkeert vat
  - embolisatie: stolsel van elders komt vast te zitten
  - mechanisch geweld
  - arterieel spasme: opeens zit een vat dicht
  - door medicatie
 • Wat is een longembolie?
  Bloedprop uit je hart dat in je longen vastzit.
 • Verschil arteriele en veneuze trombi?
  - arteriele trombus: pijn, hoge snelheid, in samenhang met atherosclerotische plaques (vooral waar je bifurcaties hebt)
  - veneuze trombus: dik, warm, stilstaand bloed, in gaaf bloedvat, als stroom stopt, soms in samenhang met dikker bloed (trombofilie), vaak in een veneuze klep
  VERSCHIL: arterieel heb je stolling op kapotte wand, bij veneus heb je stagnatie van bloedstroom + dikker bloed.
 • 4 vormen van stollingswerende of stollingsbeinvloedende behandelingen die je nu hebt gezien.
  - vitamine K antagonisten: remmen 2,7,9,10 (heb je nodig om in lever stollingsfactoren te maken)
  - heparine: remt 10,2 via antitrombine (geactiveerd door heparine)
  - aspirine/clopidogrel: NSAID
  - aspirine: intracellulair, geen omzetting, COX2
  - clopidogrel: werkt op ADP (blokkert de receptor)
 • Wat zijn stollingsfactoren?
  Inactieve enzymen, die geactiveerd kunnen worden tot actieve enzymen, deze hydrolyseren dan peptide verbindingen.
  - proteasen: in actieve vorm kunnen zie via 'knippen' andere SF activeren
 • Hoe binden SF aan de beschadigde vaatwand?
  - fosfolipiden op celmembraan van actieve trombo & op vatschade
  - Ca/collageen uit kapotte wand gaan complex aan met fosfolipiden: binding via brugmolecuul.
  -> alleen op plek van schade wordt het stollingssysteem actief
 • Welke cofactoren van de stolling versnellen de cascade?
  -F5
  -F7
 • Trombine + feedback:
  trombine activeert F11 -> activatie F10 -> meer trombine
 • remming stolling door trombine:
  - (-) feedback
  -> stimulatie AT2: rem F10 en F2.
 • COX- enzym
  - aspirine inhibeert het voor altijd
  - minder synthese van tromoxaan A2: vasoconstrictor, plaatjesaggregatie. (vrij bij activatie)
  -> minder aggregatie: langere bloedingstijd
 • ADP-receptor/clopidogrel
  - minder ADP kan aan de receptor binden.
  -> zorgt normaal dat er een bloedprop ontstaat (trombo's gaan naar die plek)
  DUS: tromboaggregatie remmer
 • Ibuprofen: prostaglandinesynthaseremmer
  - remt trombo aggregatie
  - maag/darmbloedingen (remt aanmaak maagslijmvlies)
 • Medicatie voor het vookomen van arteriële trombose/veneuze trombose:
  - A: trombo aggregatie remmer (veel schade wand)
  - V: antistolling (veel stase)
 • Hoe ruptureert een plaque?
  - plaque bindt calcium: breekbaar
 • waarom geef je meerdere trombo aggregatie remmers?
  - er zijn meerdere aangrijpingspunten: groter effect en zo is de dosering lager
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Teken het stollingsschema.
2
Wat wordt er met de cascade bedoeld?
2
Waar begint de stollingscascade mee?
2
Waar worden stollingsfactoren gemaakt?
2
Pagina 1 van 67