Samenvatting Class notes - Circulatie

118 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Circulatie

 • 1446073200 Ziekteleer

 • Wat zie je hier?
  SVES bij het paard. Te herkennen aan het normale QRS complex maar de afwijkende P-toppen. Het is een onregelmatige onregelmatigheid. De P-toppen kunnen ook ergens anders gevonden worden. 
 • Wat zie je hier?
  Een sinusaritmie, dat is een onregelmatige regelmatigheid in de activatie intervallen van de sinusknoop. Dit induceert een hoge parasympaticotonus. Bij een respiratoire aritmie gaat de HF tijdens inspiratie sneller en tijdens expiratie langzamer. 
 • Wat kan er bij paarden gebeuren direct na het stoppen van de arbeid?
  Kortdurend een sinusaritmie, tweede graads AV blok of een (S)VES. Dit is het gevolg van neurovegatieve dystonie. 
 • Wat is een (S)VES?
  Als de prikkel ergens anders vandaan komt dan van de sinusknoop en komt eerder dan de opeenvolgende normale sinusslag wordt verwacht. Je voelt mogelijk polsuitval en een inequale pols. 
 • Wat zie je hier?
  Een hond met SVES en VES.
  SVES: De P-top voor de SVES is abnormaal van vorm, maar het QRS complex is wel normaal.
  VES: Er is geen P-top voor het QRS complex, en het QRS complex lijkt in het geheel niet op een normaal complex. 
 • Wat is VES?
  Kan komen vanuit een autonome focus van de ventrikelwand. Het is een onregelmatige onregelmatigheid en leidt tot een inequale pols met of zonder polsuitval. De depolarisatie van de ventrikels loopt dan niet langs z'n normale systeem. 
 • Wat zie je hier?
  Een paard met VES waarbij de richting van de T-top altijd tegenovergesteld moet zijn aan het QRS complex.
 • Wat gebeurd er als er meer dan drie ventriculaire extrasystolen achter elkaar in een rij staan?
  Dan spreken we van een versneld idioventriculair ritme als de HF binnen de refwaarden blijft en anders van een ventriculaire tachycardie. Dit kan leiden tot ventrikelfibrillatie en plotselinge sterfte. De circulatoire gevolgen van VES zijn veel groter dan die van SVES omdat het veel grotere gevolgen heeft voor de cardiac output. Een spoedeisende behandeling met lidocaine onder begeleiding van een ECG is nodig. 
 • Wat is een SA blok?
  De geleidingsoverdracht van de prikkel uit de sinusknoop naar de atriummusculatuur is vertraagd. Het is meestal niet pathologisch dus een normale polskwaliteit en frequentie. Klinisch kun je door ausculatatie een sinusartimie en een SA blok van elkaar onderscheiden doordat een sinusaritmie onregelmatig onregelmatig is en een SA blok onregelmatig regelmatig. 
 • Wat zie je hier?
  Een SA blok. 
 • Wat is een AV-blok?
  De impulsoverdracht van de atria naar de ventrikels is gestoord. Dit kan bij paarden fysiologisch voorhomen door hun hoge vagotonus. Dan zie je meerdere uitvallen het QRST complexen achter elkaar. 
 • Wat zie je hier?
  Een tweedegraads AV blok waarbij atriumdepolarisatie niet elke keer door een ventriculaire depolarisatie wordt gevolgd. Het is een regelmatige onregelmatigheid. Je ziet het als losse P-toppen die niet door een QRS complex worden gevolgd. 
 • Bij wat hoeven we geen ECG te gebruiken als we dat horen?
  Een vierde harttoon voorafgaande aan de tweedegraads AV blok bij een paard. 
 • Wat is belangrijk voor het ontstaan van fibrillaties?
  Er is substraat, een trigger en modulerende factoren nodig. Er zijn drie soorten substraat:
  1. een gebied van unidirectionele blokkade
  2. de aanwezigheid van een geleidingslus
  3. de rondgang van de actiepotentiaal door de lus moet langer duren dan de refractaire periode van de cellen in de unidirectionale blokkade. 
 • Wat is atriumfibrillatie?
  Er onstaat geen gecoördineerde depolarisatie maar een trilling. Het kan zomaar ontstaan of als gevolg van een ernstige vergroting van het linker of rechter atrium door een onderliggende hartziekte. Bij het rund kan het opgehven worden als de elektrolyten balans wordt opgeheven. 
 • Wat zijn de nadelen van tachycardie?
  • Vanwege de korte diastolische tijd is de vulling van de ventrikels onvoldoende en daardoor het slagvolume kleiner.
  • Vanwege de kortere diastolische tijd is de bloedvoorziening van het myocard (coronaire perfusie) onvoldoende, waardoor ischemische gebieden kunnen ontstaan.
  • Langdurige tachycardie kan binnen enkele dagen tot weken een beeld van dilaterende cardiomyopathie veroorzaken: de tachycardie geïnduceerde cardiomyopathie. 
 • Waarom is atriumfibrillatie geen levensbedreigende aritmie?
  Het ventrikelvolume wordt kleiner dus kleiner slagvolume. Maar omdat atriumcontractie maar voor 10% bijdraagt aan het ventrikelvolume leidt het in veel gevallen (50%) niet tot verminderd presenteren. 
 • Wat zie je hier?
  Atriumfibrillatie te zien aan de f-waves en de vele P-toppen. 
 • Wat is een AV-blok van de 3e graad?
  Beschreven bij alle diersoorten, de depolarisatie van de atria wordt nooit door depolarisatie van de atria gevolgd. Hierdoor komen de distale pacemakers in actie met een veel lagere pacemaker frequentie, dit noem je escape beats die zorgen voor een minimale cardiac output. 
 • Hoe onderscheid je een VES van een 3e graads AV-blok?
  Ze zien er op een ECG hetzelfde uit maar een VES komt eerder dan een normaal P-QRS-T complex, terwijl een escape beat veel later dan komt. 
 • Wat is kenmerkend voor een 3e graads AV-blok?
  Een zeer lage en regelmatige pols frequentie. Bradycardie kan door een te laag hartminuutvolume tot hypotensie leiden. Er ontstaat ook een te lange vullingstijd van de ventrikels wat volumebelasting is. Dit leidt op lange termijn tot congestief rechter hartfalen.
 • Wat is een hooggradig tweedegraads AV-blok?
  Er valt niet slechts één QRS complex uit, maar meerdere achter elkaar. Dus op de ECG zien we meerdere P-toppen achter elkaar voordat een normaal P-QRS-T complex komt. De ernst wordt aangegeven door het aantal losse P-toppen voor het QRS complex. De pols is regelmatig en daardoor kan de diagnose alleen door ECG worden gesteld. 
 • Waardoor wordt functioneel bijgeruis veroorzaakt?
  Veranderingen in de stroomsnelheid of in de viscositeit van het bloed. Hoe sneller de bloedstroom en hoe dunner het bloed, des te luider de souffle wordt. 
 • Waardoor worden organische geruisen veroorzaakt?
  Stenose, klepinsufficiënt of een shunt. 
 • Wat hoor je bij een aorta stenose?
  Het punctum maxium in de 4e intercostale ruimte op de linker thoraxwand. 
 • Wat hoor je bij een insufficiëntie van de aorta klep?
  Diastolisch bijgeruis met het punctum op de 4e intercostale ruimte op de linker throraxwand. 
 • Wat een flow murmur?
  Een fysiologisch bijgeruis wat je bij paarden hoort ter hoogte van de aorta klep.
 • Noem voorbeelden van extra-cardiale bijgeluiden
  Bruits de glou glou (klotsgeluiden), t.g.v.  traumatische pericarditis bij het rund, krakende geluiden bij een pleuritis en normale ademhalingsgeluiden of borborygmi. 
 • Wat kan een klep (mitralis, tricuspidalis) veroorzaken?
  Endocardiose (myxomateuze degeneratie van de klep), dysplasie of een bacteriële endocarditis. Prolaps treedt op door scheuren in de chorda tendinea. 
 • Komt een aortastenose veel voor bij paard en rund?
  Nee is meestal het gevolg van klepafwijkingen t.g.v. een endocarditis. 
 • Hoe weet je of een aorta insufficientie klinisch relevant is?
  Een luide holodiastolische souffle die samen kan gaan met een steile pols. 
 • Wat is het verschil tussen to and fro en continue bijgeruis?
  Bij to and fro zijn de eerste en tweede harttonen herkenbaar. 
 • Welke extra harttoon hoor je het meeste bij de hond?
  De derde die wijst op een ernstige volumebelasting van het linker ventrikel
 • Welke extra harttoon hoor je het meeste bij de kat?
  De vierde (atriumcontractie), die kan wijzen op een diastolische dysfunctie van de linker ventrikel. 
 • Het hart heeft drie taken, welke is het belangrijkst?
  • Een normale arteriële bloeddruk
  • Een normale doorstroom naar de periferie
  • Een normale druk in het veneuze en capillaire systeem
  Het behouden van een normale arteriële bloeddruk is het belangrijkst. 
 • Waar hoopt het vocht zich op tijdens linker congestief hartfalen?
  Eerst in het interstitium en vervolgens in de alveoli van de longen (=longoedeem) als gevolg van een flinke drukverhoging in het linker atrium. 
 • Wat gebeurd er bij rechter congestief hartfalen?
  Als gevolg van flinke drukverhoging in het rechteratrium treedt stuwing van de venae jugulares en vergroting van de lever door leverstuwing op. Stuwing van de lever gaat vaak gepaard met ascites. Bij runderen en paarden treedt daarnaast perifeer oedeem op. 
 • Hoe ziet het transsudaat bij ascites eruit?
  Dunne gele of roze vloeistof, met een grote hoeveelheid eiwit afkomstig uit de gestuwde ruimte van Disse waaruit hepatische lymfe door het leverkapsel in de buikholte lekt. 
 • Wat is de pathofysiologie van congestief hartfalen?
  De druk in de vv. pulmonalis stijgt flink en bij verhoging van de diastolische druk in de linker ventrikel gaat de druk in de pulmonalis ook omhoog. Deze verhoogde druk kan komen door volumebelasting of diastolische dysfunctie (hypertrofische cardiomyopathie). Je krijgt dan een daling van de arteriële bloeddruk als gevolg van een onderliggende ziekte en hierdoor daalt het slagvolume en dus de systolische bloeddruk. De acute drukveranderingen worden gesignaleerd door baroreceptoren en chronische drukverlaging het RAAS systeem activeert. 
 • Wat vindt je klinisch bij een dier met congestief hartfalen?
  Tachycardie, vergroot palpatiegebied ictus cordis en cardiaal bijgeruis en bij GD een galopritme. Cardiogeen longoedeem kan worden uitgesloten bij een hoestend of benauwd met een normale HF. Je hebt rontgen foto's van de longen nodig. 
 • Waarom moet je geen furosemide geven bij een harttamponade?
  Omdat de bloeddruk dan verder daalt terwijl de pericardovervulling niet minder wordt. 
 • Wat is systemische arteriële hypertensie?
  Een te hoge bloeddruk die vooral bij katten voorkomt. Meestal secundair aan een andere ziekte. Je ziet de effecten in de ogen, de hersenen, nieren en hart. Acute blindheid komt het meeste voor als gevolg van ablatio retinae (netvliesloslating) en hyphaema (bloeding in oog). De kat moet levenslang behandeld worden met een arteriële vasodilator : amlodipine. 
 • Welke drie groepen veroorzaken pulmonale hypertensie?
  1. Een chronisch verhoogde druk in linker atrium
  2. Een verhoogde flow in a. pulmonalis t.g.v. aangeboren afwijkingen met een links-rechts shunt
  3. Een verhoogde weerstand van de a. pulmonalis t.g.v. een trombus of embolus in de a. pulmonalis of vasoconstrictie. 
 • Wat gebeurd er bij pulmonale hypertensie?
  Nadelige effecten op vaatwanden en hart. De a. pulmonalis wordt sterk hypertrofisch waardoor het lumen nauwer wordt. Er onstaat ventrikelhypertrofie waardoor je ascites en flauwtes kunt krijgen. De meest effectieve vasodilator van de pulmonale circulatie is zuurstof.
 • Hoe komt de sluiting van de ductus arteriosus tot stand?
  Door contractie van spierweefsel in de wand van het vat. Het proces wordt beïnvloed door bradykininen, prostaglandinen en de arteriële zuurstofspanning. Bij de hond wordt de sluiting verhinderd door het ontbreken van een musculaire laag in de ductus arteriosus. 
 • Wat is aortastenose?
  Een verkregen aortastenose ontstaat als gevolg van een stenoserende endocarditis van de aortaklep. Subvalvulaire AS is een veel voorkomende aangeboren hartafwijking bij de hond. De drukbelasting van het linkerventrikel veroorzaakt een concentrische hypertrofie. Van de linker ventrikelwand is de coronaire perfusie onvoldoende, wat kan leiden tot ischemische gebieden en vervolgens fibrose. Er is geen effectieve behandeling, de prognose is slecht. 
 • Wat zie je bij een middelgroot ventrikel septum defect?
  Oppervlak van defect is kleiner dan aortaopening, stroomt bloed van links naar rechts. Dit leidt tot volumebelasting van het linkerventrikel. Je ziet verminderd uithoudingsvermogen en soms congestief linker hartfalen. Systolisch bijgeruis is hoorbaar met het punctum maximum bij de tricuspidalis klep. 
 • Wat zie je bij een groot ventrikel septum defect?
  De druk in twee ventrikels is vergelijkbaar, dit geeft cyanose en polycytemie. Je ziet groeiachterstand, verminderd uithoudings vermogen. Bij grote huisdieren zijn zowel links als rechts souffles te horen. 
 • Welke vier afwijkingen omvat de tetralogie van Fallot?
  1. Een ventrikel septum defect, dat meestal groot is
  2. Een pulmonalis stenose
  3. Een rechtsverplaatsing van de aorta (het septum is verplaatst, resulterende in een wijdere aorta en smallere diameter van de a. pulmonalis)
  4. Concentrische hypertrofie van rechterventrikel.
 • Wat gebeurd er bij de tetralogie van Fallot?
  Door de pulmonalisstenose treedt een sterke concentrische hypertrofie van het rechterventrikel op en kan rechts naar links shunting via het ventrikelseptum defect onstaan. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe onderscheid je Purkinje vezels van knoop vezels?
De Purkinjevezels zijn veel groter en blaziger maar hebben in vergelijking tot hun grootte een vrij kleine kern. Het centrale deel van de vezels maakt een vacuole achtige indruk, t.g.v. de opslag van glycogeen. 
Hoe ziet een lymfevat er histologisch uit?
Een wijd lumen  en een zeer dunne, weinig ontwikkelde, wand. 
Uit welke drie lagen bestaat de circulatiewand?
Een tunica intima, bestaande uit een endotheellaag met een bindweefsellaag, een tunica media bestaande uit spierweefsel en elastische vezels en een tunica adventitia bestaande uit een bindweefsellaag. 
Hoe is een ECG opgebouwd?
P-golf= depolarisatie atria
QRS complex= depolarisatie ventrikels
T-golf= repolarisatie ventrikels
Tot wanneer houdt de refractaire periode aan?
Tot aan het einde van de plateafase, in deze fase kan dus geen nieuwe actiepotentiaal gegenereerd worden.
Wat is het functionele belang van de plateafase?
Instroom van Ca2+ die nodig is voor contractie. Deze plateafase representateert den calcium induced calcium release. 
Hoe verloopt het actiepotentiaal van de cardiomyocyt?
 1. De hartspiercel is in rust, de membraanpotentiaal is -80, veel K+ kanalen zijn open en veel Na+ en Ca2+ kanalen zijn dicht.
 2. Wanneer de membraanpotentiaal boven de drempelwaarde komt, sluiten de K+ kanalen en openen de spanningsgevoelige Na en Ca kanalen, waardoor er een infux van Ca en Na optreedt. 
 3. Door de positieve membraanpotentiaal sluiten de Na kanalen snel, waardoor er een vroege repolarisatie optreedt. 
 4. De Ca kanalen blijven langer open en die zorgen dat de repolarisatie onderbroken wordt door een plateafase.
 5. De Ca kanalen sluiten en K kanalen gaan weer open waardoor er een efflux van K optreedt en de membraanpotentiaal weer terug keert naar -80.
Wat doet de analus fibrosus?
Geeft structuur aan het hart en zorgt ervoor dat de elektrische impulsen alleen via de AV-knoop en de bundels van His passeren. 
Hoe verloopt een actiepotentiaal in de pacemaker cellen?
Door de funny Na kanaaltjes wordt het membraanpotentiaal langzaam minder negatief tot de drempelwaarde, bij die drempelwaarde(-40) gaan de calcium kanalen open en krijg je een hele snel depolarisatie. Op de top van de actiepotentiaal gaan de kalium kanalen open en stroomt er kalium uit de cel en dan gaat de cel repolariseren. 
Wat helpt om het hart te vullen tijdens de diastole?
De spierpomp oftewel de contracties van skeletspieren helpen om het bloed omhoog te stuwen richting de vena cava en door telkens heel diep in te ademen creer je een negatieve druk in je thorax waardoor het bloed wordt aangezogen en dat helpt ook bij het vullen.