Samenvatting Class notes - Comfort en Milieu Bestaande Bouw

Vak
- Comfort en Milieu Bestaande Bouw
- Parlevliet
- 2015 - 2016
- De Haagse Hogeschool (De Haagse Hogeschool, Den Haag)
- Bouwkunde
252 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Comfort en Milieu Bestaande Bouw

 • 1441922400 Les 1

 • Het moeilijkste bij transformaties zijn de
  Prestatieeisen
 • Wat is geluid
  Energie die zich in de vorm van drukschommelingen zich voortplant in de lucht en waarneembaar is voor de mens
 • Kantoren kan je goed hergebruiken voor huisvesting
 • Wat is de geluidsdruk voor gehoordrempel
  2.10-5 Pa
 • Tijdelijke huisvesting is
  - Niet duurzaam
  - Lage eisen
  - Weinig luxe
 • Bij hoeveel dB is de pijngrens en wat is de normale geluidsniveau
  140 dB(A), 50 db(A)
 • Permanente huisvesting is
  - Duurzaam
  - Voldoet aan de standaard eisen
 • ca 40/50% van de bevolking ervaart geluidhinder door verkeer en/of industrie
 • De hoeveelheid aanpassingen haal je uit
  De haalbaarheidsonderzoeken.
 • Wat is lw (db/db(A)))
  Geluidvermogenniveau. Vermogen dat door een bron wordt uitgestraald- onafhankelijk van de omgeving
 • 3 manieren van transformeren:
  - Geheel = Slopen tot fundering en dan weer opbouwen.
  - Gedeeltelijk = Alleen constructie laten staan.
  - Vergroten = Deel toevoegen aan een gebouw.
 • wat is lp (dB/dB(A))
  Geluiddrukniveau. Geluiddruk die optreedt rondom bron- afhankelijk van o.a afstand, reflecties, meewind/tegenwind
 • Aan welke eisen moet je je houden bij een transformatie?
  Verbouweisen
 • Leg punt born en lijnbron uit.
  Puntbron: energie breidt bolvormig uit: speaker, explosie in de lucht, schoorsteen
  Lijnbron: energie breidt cilindervormig uit: snelweg, spoorweg
 • Bij verbouwing moet het gebouw getoetst worden aan
  De nieuwe functie.
 • Arbo en geluid: 
  1. Grenswaarde leq=87 dB(A) over 8 uur werken Lpiek=140 dB(C); bij overschrijding onmiddellijk maatregelen nemen 
  2. Bovenste actiewaarde leq=85 dB(A) over 8 uur werken, lpiek=137 dB(C); bij overschrijding opstellen en uitvoeren programma, afbakening en gehoorbescherming verplicht dragen
  3. Onderste actiewaarde leq=85 dB(A) over 8 uur werken, Lpiek= 135dB(C):
  bij overschrijding gehoorbescherming geven 
 • Er zijn geen EPC-eisen voor oude gebouwen.
 • Het geluid van een stem, zo min mogelijk invloeden van de omgeving kan je het beste meten in
  1. Grote hal
  2. Op de hei
  3. In een galm kamer 
 • Indien er geen epc eisen voor een gebouw is, moet je voldoen aan
  de eisen uit het PvE
 • Wanneer treedt gehoorschade op
  100 db(A)
 • Wat is de makkelijkste manier van isoleren bij verbouwen?
  De spouw vullen
 • Wet- en regelgeving: Bouwbesluit (ruimteakoestiek)
  BB stelt alleen eisen aan gemeenschappelijke verkeersruimte woningen:
  1. T<1,3s
  2. In elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250,500,1000 en 2000 HZ
 • Als ergens geen eis voor is opgesteld in diens bouwtijd dan moet je je houden aan ...
  Nieuwbouwseisen
 • Hoe kan je absorptie in trappenhuizen bij woningen tegenhouden
  1. Systeemplafond
  2. Akoestisch sluitpleister 
  3. Bepalting
 • Je moet een gebouw in oude_situatie (rechtens_verkregen niveau) houden of veranderen naar nieuw_niveau.
 • Wat is de definite van STI
  Maateenheid voor spraakverstaanbaarheid
 • Bij veranderen, vergroten of vernieuwen van een gebouw heb je een omgevingsvergunning nodig.
 • Waar geldt STI
  1. Voor grote ruimten/open kantoorruimte 
  2. Controle omroep/ en ontruiminginstallaties
 • Rc-Verbouweis dichte gevel
  een Rc > 1.3
 • Hoe wordt de overdacht van spraak beïnvloed
  1. Galm van de ruimte
  2. Achtergrondgeluid
  3. Obstakels 
 • 3 soorten dakisolatie
  - Isolatie aan de binnenzijde
  - Isolatie aan de buitenzijde
  - Isolatie van de zoldervloer
 • Wat houdt moderne werkplekken in
  1. Werkplek meer afgestemd op specifieke taken 
  2. Concentratie: stiltecellen
  3. Communicatie: open kantoorruimte, vergadercellen, projectruimte
  4. Meer in teamverband
  5. Minder privacy 
 • Gevolgen van vochtige kruipruimte
  - Bouwkundige schade
    + Rottende vloerbalken, plinten
    + Bolstaand parket
  - Vermindering comfort
    + Hoge luchtvochtigheid
    + Stank
  - Gezondheid
    + ongedierte
    + schimmelvorming
    + zwamgroei
 • Leg uit wat kantoorlandschap is. de gebouwontwerp, inrichting en functioneel
  Gebouwontwerp:
  - Voldoende absorptie
  - Ondervangen directe reflecties (plafond, gevel)
  Inrichting:
  - Afstand tussen werkplekken.werkgebieden 
  - Afscherming
  Functioneel
  - Gelijkvormigheid van de functies
  - Voldoende hoog achtergrondniveau 
  - Constant achtergrondniveau (constante bezettingsgraad)
 • Vochttoevoer
  - Hoge grondwaterstand -> verdamping
  - Lage grondwaterstand -> capilaire_zuiging
  - Toetredend oppervlaktewater

  - Regenwater
  - Lekkende leidingen
 • Wat zijn de aandachtspunten bij flutterecho's en wanneer treden ze op
  Ze treden op bij vlakke, parallel en harde wanden. 
  Aandacht bij o.a:
  - Kleine ruimten/spreekkamers
  - Sportzalen 
 • Wat zijn de 3 overdrachtswegen van luchtgeluid
  1. Directe geluidafstraling van de scheidingswand 
  2. Via de scheidingswand gaan aangrenzende constructies triple 
  3. Overdracht via de zijwanden
 • Wat is omloopgeluid
  Geluid dat buiten de constructie om, bijvoorbeeld via ramen en deuren, via gangen en via reflecties zijn weg naar de ontvangruimte vindt.
 • Wat is overspraak
  Geluid dat doordringt in luchtkanalen en kabelgoten en langs deze wegen in de ontvangruimte terechtkomt
 • wat is de definitie van dnT,A
  A-gewogen genormeerd lccht-geluidniveauverschil in dB
 • wat is de definitie van dntaK
  A-gewogen genormeerd karakteristieke luchtgeluidniveauverschil in dB.
  - Ruimte onafhankelijk grootheid
  - Hoe hoger hoe strenger de eis
 • Wat is LnT,A
  A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau in dB
  - Hoe lager, hoe strenger de eis
 • Definitie karakteristieke luchtgeluid isolatie-index
  Grootheid die de luchtgeluidisolatie tussen twee ruimte, herleid naar gestandaardiseerde afmetingen van de ontvangruimte, in een getal weergeeft.
 • Definitie isolatie-indes voor contactgeluid
  Grootheid die de contactgeluidisolatie tussen twee ruimten in een getal weergeeft
 • wat is dntak
  Lucht-geluidniveauverschil
 • lnta
  Gewogen contactgeluidniveau
 • Hoorbaar is waarneembaar
  Verstaanbaar betekent dat het geluid ook te volgen is 
 • Kenmerken van stiltewoning
  - Er is een hoge mate van bescherming en rust
  - Geluid van buiten is nauwelijks waarneembaar
  - Zeer luid spraak is in het algemeen niet verstaanbaar
  - Gewone spraak en muziek is niet hoorbaar 
  - Loopgeluiden zijn niet storend waarneembaar
 • Voor welke mensen heb je stiltewoningen
  - 's nachts werken en overdag slapen
  - personen die bovengemiddeld geluidsgevoelig zijn 
  - van harde muziek houden of tv hard willen zetten 
  - musici en hobbyisten met machines
 • Wat is luchtgeluid
  Geluid dat in de lucht wordt opgewekt, zoals spreekgeluid en muziekgeluid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

NabehandelingHCA 40 is een watergedragen brandvertrager, daarom is nabehandeling noodzakelijk indien het behandelde materiaal gereinigd wordt met water, of wanneer het op andere wijze met water in aanraking komt.
Eigenschappen van HCA 40
Is een kleurloze en reukloze vloeistof die snel kan worden opgenomen door waterabsorberende materialen. Na droging blijven de actieve bestanddelen van HCA 40 achter en voorzien van het materiaal van brandvertragende eigenschappen. Het is gebruiksvriendelijk, is gifvrij en milieuvriendelijk, irriteert huid en ogen niet en heeft een neutrale PH-waarde
Voor wat is HCA 40 ontwikkeld
Om poreuze hout- en rietproducten brandvertragend te maken
Wat is HCA 40
Is een waterige oplossing van niet-giftige organische en anorganische bestanddelen
Wanneer droge blusleiding
Gebouwen hoger dan 20 m > Bouwbesluit 
Wanneer delen van het gebouw niet of slecht bereikbaar zijn 
Wanneer een RWA-installatie
Gelijkwaardigheid
1. Overschrijding vluchtweglente
2. Overschrijding brandcompartimentgrootte
3. Reductie brandwerendheid staalconstructie
4. Realiseren niet-besloten ruimte
Normen ontruimingsinstallatie
1. NEN 2575 
2. EN 54 reeks
3. NEN 2654-3
4. NPR 2576
Wanneer een ontruimingsalarminstallatie
1. Indien een brandmeldinstallatie vereist is (Bouwbesluit)
Noem soorten vlamdetectie
1. UV
2. IR
3. Multi criteria
Noem soorten rookdetectie apparaten
1. Puntmelders
- Optisch 
- Multisensor
- Lonisatie