Samenvatting Class notes - Communicatie

Vak
- Communicatie
- Linde
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
230 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Communicatie

 • 1560981600 college verslaving en psychopathologie

 • Leg het begrip drogerende werking uit?:  verdovende opwekkende en of hallicinogene werking Het woord narcoticum (meervoud: narcotica) wordt vaak gebruikt bij justitie en de politie voor verdovende middelen.
 • Wat is een verslaving?
  Bij verslaving is 'willen' veranderd in 'moeten' gebruiken. Een ander woord voor verslaving is 'afhankelijkheid'. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.
 • Wat is geestelijk afhankelijkheid?
  Hierbij verlangt de gebruiker steeds sterker naar het middel en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Dit speelt met name bij mensen die regelmatig gebruiken, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. Dit geldt nog sterker wanneer iemand gebruikt om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld om problemen te vergeten. Geestelijke afhankelijkheid kan bij bijna alle middelen optreden.
  Zowel bij cannabis als bij alcohol, speed, cocaïne, XTC, GHB, heroïne en (in mildere vorm bij) koffie.
 • Wat is lichamelijk afhankelijkheid?
  Hierbij protesteert het lichaam wanneer het gebruik stopt. Dit noem je ontwenningsverschijnselen. Bij alcohol, heroïne, methadon en GHB kunnen deze heel heftig zijn. Veel drugs, zoals cocaïne, XTC, speed en cannabis geven géén of milde ontwenningsverschijnselen. Stoppen kan dan toch erg moeilijk zijn vanwege de geestelijke afhankelijkheid.
 • Is het verboden om drugs te hebben volgens de Opiumwet?
  ja het is voor iedereen verboden
 • Wat staat er in de Opiumwet
  De wet zegt dat het bezit van zowel soft- als harddrugs strafbaar is, net als de handel daarin. Maar drugsgebruik is op zichzelf niet strafbaar. Wel kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat drugsgebruik in sommige gebieden strafbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld om overlast te voorkomen. Op die plaatsen kan zelfs een blower die een jointje rookt, worden aangehouden.
 • Wat zijn de hoeveelheden voor drugs voor eigen gebruik?
  - minder dan 5 gram wiet of hasj 
  - maximaal een halve gram cocaiene, 
  - 1 xtc pil 
  - minder dan 5 ml ghb 
 • Wat wordt er bedoeld met sepot met afstand ?
  je krijgt geen boete maar je naam wordt bekend bij de politie maar je hebt geen strafblad.
 • Als je met dan een gebruikershoeveelheid op zak hebt wordt je gezien als?.......
  drugsdealer en kun je een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.
 • De hoogte van de boete is afhankelijk van.....
  het zogeheten puntensysteem van justitie, elke strafbaar feit levert een aantal punten op.
 • Volgens de wettelijke indeling van het opiumwet heb je 2 lijsten. 
  Wat houdt lijst 1 in? noem 6 voorbeelden
  1. heroïne, 
  2. cocaïne 
  3. amfetamine, 
  4. GHB, 
  5. LSD
  6. XTC
  7. dit zijn harddrugs  
 • Volgens de wettelijke indeling van het opiumwet heb je 2 lijsten. 
  Wat houdt lijst 2 in? noem 3 vb 
  Softdrugs 
  1. hasj
  2. wiet 
  3. valium 
 • de risico's van gebruik van lijst 2 < lijst 1
 • Wat staat er in de geneesmiddelenlijst volgens het Opiumwet?
  Middelen zijn niet illegaal en worden alleen door een arts geschreven. 
  Het is verboden om deze middelen te gebruiken zonder toestemming van een arts. 
 • Je kunt middelen op verschillende manieren indelen. Allereerst is er een wettelijke indeling. Er zijn twee wetten van toepassing, welke 2 zijn dat.
  De opiumwet en de geneesmiddelenwet.
 • Welke wet heeft 2 lijsten met middelen?
  Opiumwet
 • Wat staat er in lijst 1 volgend de Opiumwet?
  Op lijst 1 van de Opiumwet staan middelen die een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Dat zijn bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, GHB, LSD en XTC. 
 • Wat staat er in lijst 2 volgens de Opiumwet?
  Op lijst 2 staan hasj en wiet, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium. De risico's van gebruik van deze middelen zijn volgens de overheid minder groot dan bij de middelen op lijst 1.
 • Drugs kan je indelen in groepen, noem de 2 groepen
  1. plantaardig (groeit in de natuur) Cannabis ( wiet en hasj)
  2. synthetisch ( wordt gemaakt in een lab xtc) 
 • Welke twee veel gebruikte middelen vallen niet onder de Opiumwet of staan op de geneesmiddelenlijst?
  Alcohol en tabak
 • Een risico-evaluatie van het RIVM, waarin 19 genotmiddelen zijn gerangschikt naar hun schadelijke karakter. Door 19 experts is een rangschikking gemaakt. De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: wat zijn de 3 delingen? 
  - Hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn, = acute giftigheid of chronische),
  - Hoe verslavend is het,
  - Wat is de maatschappelijke schade.
  Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel.
 • Benoem 3 schade factoren in de Maatschappij door drugsgebruik
  1. agressie, 
  2. verkeersonveiligheid, 
  3. arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel.
 • Wat is Absint
  Is een sterkedrank op basis van anijs, absintalsem (Artemisia absinthium), venkel en een aantal aanvullende kruiden.
 • Verschillende Drugs hebben een verschillend effect en op grond daarvan kan je ook een indeling maken Een andere manier om drugs in te delen is naar de werking die ze hebben. Er zijn drie categorieën
  Benoem de 3 naar werking:

  1. downers dempende werking
  2. uppers stimulerende werking, geven energie
  3. trippers stimulerende werking, geven energie
 • Er zijn drugs die de waarneming veranderen maar nauwelijks verslavend zijn welke 2 zijn dat?
  LSD en paddo’s
 • Welke soorten drugs zijn over het algemeen wel verslavend?
  verdovend en energie gevende
 • Benoem 7 Upper drugs
  1. Qat 
  2. XTC/MDMA 
  3. Amfetamine 
  4. Methamfetamine 
  5. cocaine
  6. tabak/nicotine 
  7. Crack
 • Benoem een lichte upper
  Qat
 • Benoem 7 downer drugs
  1. lachgas
  2. heroïne 
  3. GHB
  4. ketamine 
  5. Benzodiazepines
  6. Crack
  7. Alcohol
 • Benoem 4 trippers drugs
  1. lachgas 
  2. paddo's 
  3. LSD
  4. Cannabis
 • Benoem een drugs die eerst up is dan downer
  Crack
 • Wat is de prevalentie van verslavingszorg?
  In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassen Nederlanders in zijn of haar leven te maken met een alcohol- of drugsprobleem. Zo’n probleem ontstaat wanneer mensen van alcohol of drugs afhankelijk zijn of er te veel van gebruiken. Van de mensen die vervolgens in de verslavingszorg terechtkomen, komt 47 procent voor een alcoholprobleem, gevolgd door heroïne (16 procent) en cannabis (15 procent).
 • Wat is in Nederland de belangrijkste oorzaak van vroortijdig sterfte?
  Roken
 • Nederlanders verslaafd aan legale middelen,  welke zijn dat? 
  alcohol, tabak, slaap- en kalmeringsmiddelen
 • Hoeveel mensen in Nederland
  gebruiken (bijna) dagelijks
  cannabis?
  Het goede antwoord is: 141.000
 • In Nederland worden er slaap en kalmeringsmiddellen gerbruikt. er zijn er 5 welke zijn dit?
  • pammetjes (de naam eindigt meestal op ‘pam’)
  • merknamen als Seresta of Valium
  • slaappillen
  • kalmeringspillen
  • benzo’s (barbituraten – opiaten)
 • Als we het over slaap- en kalmeringsmiddelen hebben, praten we bijna altijd over......
  benzodiazepinen
 • Barbituraten en opiaten werden vroeger veel gebruikt als slaap- en kalmeringsmiddelen maar bij deze middelen waren de bijwerkingen  groter of kleiner? 
  groter
 • Meeroken: wereldwijd jaarlijks
  600.000 doden
 • Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 is ....... nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland: 13,1% van de totale ziektelast komt door roken (RIVM, 2014).
  roken
 • Wat is de prognose van Roken
  Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Een op de twee rokers overlijdt (vroegtijdig) aan de gevolgen van roken. Een op de vier rokers sterft al vóórdat hij 65 jaar is. Veel mensen denken dat roken (en meeroken) vooral longkanker veroorzaakt.
 • Van 'middelenmisbruik' wordt gesproken wanneer een jongere veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt ondanks de problemen die dat veroorzaakt. wat zijn die problemen? 
  Dit kunnen problemen zijn met het nakomen van zijn verplichtingen op school, op het werk of thuis of herhaaldelijk in aanraking komen met justitie. 'Afhankelijkheid' of 'verslaving' gaat nog een stap verder; de jongere is dan ook lichamelijk of geestelijk afhankelijk van alcohol of drugs.
 • Er zijn meer dan 50 verschillende neurotransmitters in de hersenen, bijvoorbeeld acetylcholine, dopamine, histamine, noradrenaline en serotonine. De oorzaak van
  een psychose wordt gezocht in een teveel of te weinig aan dopamine in de hersenen.
  te veel
 • De receptoren voor acetylcholine in de hersenen (muscarine receptors) zijn belangrijk in de behandeling van......
  schizofrenie
 • Moderne antipsychotica blokkeren deze receptoren sterk met als gunstig gevolg dat deze bepaalde zeer hinderlijke en mogelijk gevaarlijke bijwerkingen verminderen, maar andere bijwerkingen nemen dan weer toe of af?
  toe
 • Hersenweefsel bestaat voor het grootste deel uit twee celsoorten: ........ (zenuwcellen) en ...... gliacellen (ondersteunende cellen).
  ± 15% neuronen
  ± 85% Gliacellen
 • De circa ......... neuronen dragen informatie op elkaar over via een ingewikkeld proces waarbij neurotranmitters een belangrijke rol,spelen.
   10 miljard
 • Het basisprincipe is als volgt   1.Een neuron stuurt een elektrische prikkel (een boodschap) naar een andere neuron.
  2.De prikkel komt bij het uiteinde van het ("presynaptische") neuron.
  3.In dit uiteinde van het neuron liggen blaasjes opgeslagen met zogenaamde "neurotransmitters".
  4.De elektrische impuls zet een aantal reacties in gang.
  5.De blaasjes met neurotransmitters versmelten met de buitenrand van het uiteinde van het neuron.
  6.De neurotransmitters komen in een spleet (synaps) tussen twee neuronen.
  7. De neurotransmitters gaan naar het begin van het volgende ("postsynaptische") neuron.
  8. De neurotransmitters binden zich tijdelijk aan een receptor.
  9a.
  Via een ingewikkeld chemisch proces wordt er weer een elektrische prikkel doorgestuurd.
  9b. De neurotransmitters worden afgevoerd en opgeruimd via afbraak door enzymen, heropname in het neuron van oorsprong en opname in gliacellen.
 • Werking onder invloed van ...3 punten
  • De zenuwcellen in de hersenen veranderen
  • De hersenen worden minder gevoelig voor de lichaamseigen neurotransmitters. (dopamine, endorfine)
  • Drugs hebben effecten op receptoren.
 • Drugs hebben effecten op receptoren. De receptoren kunnen:

  • 1. Toenemen in aantal; Het gevoel versterkt.Hierdoor kunnen neurotransmitters of de drugs op meerdere plekken binden. Het gevoel dat deze neurotransmitters en/of drugs veroorzaken wordt hierdoor versterkt.
   2. Afnemen in aantal; Gevoelens nemen af.Hierdoor kunnen neurotransmitters op minder plekken binden. Hierdoor kunnen normale gevoelens zoals angst minder sterk gevoeld worden. Dit gevoel wordt normaal gesproken veroorzaakt doordat de natuurlijke neurotransmitters binden aan de receptoren. Omdat de bindingsmogelijkheden afnemen, neemt het te veroorzaken gevoel ook af.
   3. Veranderen; als de receptoren van vorm veranderen kunnen de neurotransmitters niet meer binden of juist veel beter binden.
   Drugsgebruikers zijn constant bezig met gebruik (hunkering, graving).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Communicatie

 • 1577833200 1. Wat is Communicatie?

 • Wat houdt "Communicatie" in?
  Communicatie is het proces waarbij de zender een boodschap overbrengt naar een of meer ontvangers.
 • Wat is intentionele communicatie en wat is non-intentionele?
  Intentionele: men zet deze communicatie bewust in. Dit kan zowel verbaal als non-verbaal. Bijv. Gemaakte glimlach van verkoopster. 

  Non-intentionele: communicatie waar men onbewust van is. Vaak sprake van lichaamstaal (non-verbaal). Bijv. Blozen van schaamte.
 • Wat is geslaagde communicatie en niet geslaagde?
  Geslaagdheid in communicatie is niet per definitie het behalen van het doel van communicatie. Voorbeeld: Valentijns-actie --> kaartje werd te laat verstuurd.
 • Wat zijn de percentages van gevoelensboodschappen in verbaal, non-verbaal en toon?
  • Verbaal: 7%
  • Toon: 38%
  • Non-verbaal is 55%
 • Wat bedacht Albert Mehrabian?
  De percentages van gevoelensboodschappen.
 • Wat is incongruentie?
  Dat woorden, toon en lichaamstaal niet overeenkomen.
 • Het communicatie model (ZBMO) van Shannon & Weaver, wat houdt dit in?
  Een communicatie model waarin de relatie tussen zender, boodschap, boodschapdrager(s) en ontvanger schematisch wordt weergegeven. 

  De zender zendt een boodschap uit. Dus encoderen (het omzetten van gedachten naar tekens of andere waarneembare uitingen). De boodschap zelf moet gedragen worden door een medium. (De zender gebruikt meestal meerdere boodschapdragers zoals, gebaren, mimiek, houding enzovoort). Daarna komt decoderen, dit is de interpretatie van de ontvanger. Elk mens heeft een uniek referentiekader dus iedereen interpreteert anders. Dan is de booschap ontvangen. 

  Ook kan er ruis ontstaan. Interne en externe ruis. Intern is binnen dit model.
 • Wat is intrapersoonlijke communicatie?
  Communiceer je vooral met jezelf. Bijv. Met hardlopen en je moet doorzetten. Of als je je sleutels kwijt bent.
 • Wat is interpersoonlijke communicatie?
  Gaat over communicatie tussen kleine groep mensen. Bijv. Jij en je partner. Het gaat hier om inhoud, toon en lichaamstaal.
 • Welke onderdelen horen bij interpersoonlijke communicatie?
  • Feitelijk: (constatering dat x de afwas niet gedaan heeft en dit al vaker is voorgekomen) 
  • Expressief: (wij wonen hier ook en x houdt geen rekening met ons)
  • Relationeel: (vind jij hetzelfde als ik? Zender probeert groep te vormen met ontvanger)
  • Appellerend: (er moet iets gebeuren. Heb je een voorstel?) 
 • Wat is metacommunicatie?
  Communicatie over communicatie.
 • Bij het zenden van een boodschap kan een zender kiezen voor 3 strategieën van de Theorie van Ruler. Welke 3?
  • Eenrichtingsverkeer: zender staat centraal, ontvanger is niet in beeld. 
  • Gecontroleerd eenrichtingsverkeer: ontvanger is in beeld, maar niet gelijkwaardig. Zender probeert ontvanger te sturen of kennis over te dragen. 
  • Tweerichtingsverkeer: geen duidelijk onderscheid in zender/ontvanger. 
 • De basisbehoeften van Maslow. Wat zijn ze? Van onder naar boven.
  • Fysiologische behoeften: ademen, eten, drinken 
  • Zekerheid: veiligheid, orde, stabiliteit 
  • Sociale acceptatie: liefde, vriendschap, erbij horen 
  • Waardering: status, succes, zelfwaardering 
  • Zelf-ontplooiing: studie, creativiteit, problemen oplossen.
 • Wat bedachten Shannon en Weaver?
  Het communicatie model (ZBMO)
 • Wat was de theorie van Ruler?
  Bij het zenden van een boodschap kan een zender kiezen voor 3 strategieën.
 • 1577919600 2. Non-verbale Communicatie

 • Wat toonde Argyle aan?
  Hij toonde aan dat het effect van non-verbale signalen vijfmaal zo sterk is als dat van verbale.
 • Welke mannen uit de geschiedenis heb je?
  • Darwin 
  • Freud 
  • Watzlawik 
  • Desmond Morris
 • Wie was Darwin?
  Werd bekend door de theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie.
 • Wie was Freud?
  Gebruikte als 1 van de eersten lichaamstaal om zijn patiënten te begrijpen. Hij stelde dat alle gedrag betekenis heeft.
 • Wie was Watzlawik?
  Oostenrijks-Amerikaans psycholoog die bekendstaat als een van 's werelds meest vooraanstaande communicatiewetenschappers.
 • Wie was Desmond Morris?
  Zoöloog, auteur en een van 's werelds belangrijkste autoriteiten over menselijk en dierlijk gedrag.
 • Wat is het verschil tussen digitale taal en analoge taal?
  • Digitaal: is opgebouwd uit symbolen (letters of cijfers). Verbale communicatie is dus digitaal.
  • Analoog: analoge taal is beeldend. Praktisch alle lichaamstaal is analoog. Analoge taal is situatie gebonden.
 • Wat is inhoudsniveau en betrekkingsniveau?
  Inhoudsniveau: hierbij gaat het om de letterlijke betekenis van de boodschap. (Letterlijk de deur is dicht). 

  Betrekkingsniveau: hierbij maken we elkaar duidelijk hoe een boodschap moet worden opgevat. (Sarcastisch zeggen dat de deur dicht is).
 • Wat zijn de functies van non-verbale communicatie?
  1. Aanvulling van de boodschap 
  2. Benadrukken van de boodschap 
  3. Vervanging van de boodschap (verkeersregelaars) 
  4. Regeling van het gesprek 
  5. Terugkoppeling of feedback (of die het met je eens is)
 • Wat bedoelen ze met Biologisch en Sociaal?
  Biologisch: alle lichaamstaal vertolkt menselijke emoties en worden aan de buitenkant zichtbaar. Angst, spanning, woede enzovoort. Heeft niks te maken met reacties van andere mensen. 

  Sociaal: gaat ervan uit dat emoties vooral te maken hebben met de omgeving en andere mensen.
 • Wat is Nature en Nurture gedrag?
  Nature: aangeboren-aanleg-genetisch. 

  Nurture: aangeleerd-opvoeding-omgeving.
 • Wat zijn universele gedragingen?
  Dit zijn gedragingen die in alle landen ter wereld dezelfde betekenis hebben.
 • Wat ontdekte Mehrbian?
  Dat er in lichaamsgedrag tussen mensen maar 3 klassen van gevoelens worden uitgedrukt.
 • Welke 3 klassen gevoelens worden er uitgedrukt in lichaamstaal volgens Mehrbian?
  1. Responsiveness- het reageren op aanwezigheid van een ander
  2. Dominance- houdingen op het gebied van overheersing tot aan afhankelijkheid
  3. Immediacy- nabijheid, of genegenheid, uitgedrukt in lichamelijke toenadering tegenover gevoelens van afkeer. Uitgedrukt in vergroting van afstand.
 • Wat zijn de dragers van non-verbale communicatie?
  1. Uiterlijk
  2. Lichaamshouding
  3. Lichaamsbewegingen 
  4. Gezichtsuitdrukking
  5. Taal, metaal en stemtaal 
  6. Aanraken en nabijheidsgedrag 
  7. Ruimtelijke oriëntatie 
 • Wat wordt bedoelt met stemtaal?
  Geluidssterkte, toonhoogte, duidelijkheid
 • Wat bedoelen ze met nabijheidsgedrag?
  De lichamelijke afstand die we tot anderen bewaren.
 • Wat bedoelen ze met ruimtelijke oriëntatie?
  Menselijke verhoudingen vinden letterlijk plaats in een ruimtelijke omgeving. Voorbeelden zijn: langs elkaar heen leven, het hogerop zoeken en op iemand neerkijken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Communicatie

 • 1443650400 Communicatie Hoofdstuk 1

 • Intentionele communicatie
  Bewuste communicatie bijvoorbeeld spreken, mailen of bellen
 • Non-intentionele communicatie
  Communicatie waarbij de zender niet de bedoeling heeft om te communiceren, maar waarbij wel een boodschap overkomt bij de ontvanger bijvoorbeeld gapen en blozen
 • Defenitie van communicatie van Betteke van Ruler
  Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen
 • Vijf grote ontwikkelingen in het vakgebied
  1. Van offline naar online
  2. De relatie staat centraal
  3. Medewerkers en organisaties communicatiever maken
  4. Geïntegreerde communicatie
  5. Accountibility
 • Defenitie van communicatie van Betteke van Ruler
  Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen
 • Vijf grote ontwikkelingen in het vakgebied
  1. Van offline naar online
  2. De relatie staat centraal
  3. Medewerkers en organisaties communicatiever maken
  4. Geïntegreerde communicatie
  5. Accountibility
 • Accountability in relatie tot communicatie speelt zich meestal af op drie niveaus
  1. Op organisatieniveau gaat accountibility over wat communicatie betekent voor de organisatie
  2. Op afdelingsniveau gaat het over de toegevoegde waarde van de afdeling Communicatie
  3. Op persoonsniveau gaat het om de toegevoegde waarde van de individuele communicatiemedewerker
 • Communicatie als staffunctie
  Afdeling die rechtstreeks valt onder de directie en een adviserende functie heeft
 • Communicatie als lijnfunctie
  Afdeling die onder een bepaalde dienst of sector in de organisatie valt en een ondersteunende rol heeft
 • Verschillen in taakgebieden van de afdelingen Marketing en Communicatie
  Taakgebied Communicatie
  • Zowel extern als intern
  • Focus op identiteit en reputatie

  Taakgebied Marketing
  • Vooral interne communicatie 
  • Focus op verkoop en omzet
 • Communicatie als staffunctie
  Afdeling die rechtstreeks valt onder de directie en een adviserende functie heeft
 • Accountability in relatie tot communicatie speelt zich meestal af op drie niveaus
  1. Op organisatieniveau gaat accountibility over wat communicatie betekent voor de organisatie
  2. Op afdelingsniveau gaat het over de toegevoegde waarde van de afdeling Communicatie
  3. Op persoonsniveau gaat het om de toegevoegde waarde van de individuele communicatiemedewerker
 • Mogelijke taakverdeling tussen de afdelingen Marketing en Communicatie
  Taken Communicatie
  •  Profilering
  • Interne communicatie
  • Arbeidsmarketing
  • Huisstijl
  • Sponsoring
  • Pers en media
  • Website
  • Social Media
  • Contentstrategie

  Taken Marketing
  • Positionering
  • Branding
  • Reclame
  • Prijs- en distributiebeleid
  • Concurrentieanalyse
  • Direct marketing
  • E-commerce
  • Sales promotion
  • Persoonlijke verkoop
 • Samenwerking afdelingen Communicatie en HR
  • De interne publicaties: creëren content, productiebegeleiding
  • Het intranet: Yammer, redactie, actualisering
  • De organisatie van events: jubilea, feesten en introductiedagen
  • Het faciliteren: bevorderen van kennisdeling en co-creatie
  • Het onderzoek: interne communicatieaudit, lezersonderzoek
 • Kerntaken van een communicatieprofessional
  • Analyseren - in kaart brengen
  • Adviseren - de organisatie communicatiever maken
  • Creëren - iets doen onstaan
  • Organiseren - zorgen voor ontmoetingen
  • Begeleiden - de organisatie en mensen communicatiever maken
  • Managen - leiden en bewaken van het communicatieproces
 • Communicatie als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van de interactie en het communicatiever maken van de organisatie
 • Accountibility
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover
 • Marketingcommunicatie
  Alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of de afzet van producten en diensten te bevorderen 
 • Accountibility
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover
 • Communicatie als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van de interactie en het communicatiever maken van de organisatie
 • Kerntaken van een communicatieprofessional
  • Analyseren - in kaart brengen
  • Adviseren - de organisatie communicatiever maken
  • Creëren - iets doen onstaan
  • Organiseren - zorgen voor ontmoetingen
  • Begeleiden - de organisatie en mensen communicatiever maken
  • Managen - leiden en bewaken van het communicatieproces
 • Samenwerking afdelingen Communicatie en HR
  • De interne publicaties: creëren content, productiebegeleiding
  • Het intranet: Yammer, redactie, actualisering
  • De organisatie van events: jubilea, feesten en introductiedagen
  • Het faciliteren: bevorderen van kennisdeling en co-creatie
  • Het onderzoek: interne communicatieaudit, lezersonderzoek
 • Mogelijke taakverdeling tussen de afdelingen Marketing en Communicatie
  Taken Communicatie
  •  Profilering
  • Interne communicatie
  • Arbeidsmarketing
  • Huisstijl
  • Sponsoring
  • Pers en media
  • Website
  • Social Media
  • Contentstrategie

  Taken Marketing
  • Positionering
  • Branding
  • Reclame
  • Prijs- en distributiebeleid
  • Concurrentieanalyse
  • Direct marketing
  • E-commerce
  • Sales promotion
  • Persoonlijke verkoop
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat doe jij om het vertrouwen te krijgen van de patiënt?
- Respect
-Aandacht en begrip 
-Positief taalgebruik
- Een gelijkwaardige werkrelatie


→goed opletten op tekenen van ongemak/ambivalent gedrag van patiënt
waarom zou de patient jou vertrouwen
◦ Financiële overwegingen “de mondhygiënist wil alleen maar geld aan mij verdienen, dus waarom zou ik hem/haar vertrouwen?”
◦ “Van mijn vriendin hoorde ik dat zo’n behandeling niet nodig is.”◦ “Op internet las ik dat ik ook...”
◦ “Uit eerdere ervaringen weet ik dat het pijn doet”
“Hoe vaker ik hier kom, hoe meer ik betaal en hoe meer pijn ik zal hebben”


Kortom wantrouw. 
Tips voor therapietrouw 4 punten 
1. stem je advies af op elke specifieke patiënt 
2. gebruik voorbelden en demostraties 
3. bespreek duidelijk de voorwaarden en maak afspraken 
4. beloon gewenst gedrag. ( door middel van complimenten en positieve communicatie) 
en natuurlijk goede communicatie. 
Voorbeeld tentamenvraag IIIn welke volgorde moeten de volgende stappen worden doorlopen volgens de motiverende gespreksvoering?◦ Motivatie een cijfer geven◦ De wanneervraag stellen◦ De waaromvraag stellenA. 1, 2, 3 B. 2, 3, 1 C. 3, 1, 2
C
Wie is volgens het participatiemodel de deskundige bij uitstek?A. De wetenschapper. B. De behandelaar.C. De patiënt.
antwoord c
Deel III: Richting verandering: Informatie en begeleidingwat zijn de vaardigheden 
- Hardop denken
- Suggesties i.p.v. instructies
- Patiënt stimuleren eigen gedachten en ideeën uit te spreken Overleggen en keuzes bieden
LSD
Luisteren Samenvatten Doorvragen
Complimenteren en positief benaderen van kleine stappen vooruit
Deel III: Richting verandering: Informatie en begeleidingWat houdt het participatie model in? 5 punten 
- Zo min mogelijk directief en gaat ervan uit dat de patiënt de beste oplossing weet
- De patiënt is de deskundige bij uitstek
- Adviseur geeft informatie en heeft een begeleidende taak. 
- Basis is het vertrouwen tussen de adviseur en de patiënt.


- Inspanning van de patiënt bevorderen -> eigen verantwoordelijkheid voelen en betrokkenheid
Deel III: Richting verandering: Informatie en begeleiding.Volgens de wet van Mair is het als volgtEffect=kwaliteit x acceptatie (E=KxA) Wat houdt de Acceptatie in
- Afhankelijk van kwaliteit van het advies. Een goede relatie.
- Bespreken van weerstanden (veel vragen over het advies duidt meestal op weerstand).
- Samenwerking (oplossing waarbij de patiënt actief betrokken is, zal gemakkelijker geaccepteerd worden.
Deel III: Richting verandering: Informatie en begeleiding wat levert MI op?
 1. Tijdbesparend, door efficiënter werken
 2. Energiebesparend, patiënt neemt zelf zijn verantwoordelijkheid
 3. Betere resultaten, gezondere mond
 4. Werkt relatie bevorderend, meer plezier in het werk
Deel III: Richting verandering: Informatie en begeleidingwat zijn de factoren in MI noem er 4 
1. Irreële cognities (gedachtekronkels) 
2.Cognitieve dissonantie
3.Disbalans bewust/onbewust gedrag 
4.Cognitieve gedragstherapie