Samenvatting Class notes - Conflicthantering

122 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Conflicthantering

 • 1429221600 Les 1

 • Wat is een belang?
  'Een zaak waaraan men aandacht schenkt omdat er een voordeel mee gemoeid is.'

  Belang is een weinigzeggend begrip dat een hoog subjectief karakter heeft.
 • Wat zijn rechtens/ zakelijke relevante belangen?
  Dat zijn die belangen die in de wet of het recht een basis vinden en waarvoor partijen in een procedure bescherming kunnen vragen door middel van een rechtelijk oordeel.
 • Welke 2 belangen staan tegenover elkaar?
  Rechtens/ zakelijke belangen:
  (zichtbaar/benoembaar) = het belang

  vs.

  Psychosociale belangen:
  (niet goed zichtbaar/benoembaar) = het belang achter de belangen
 • Wat kan er nog wel is gebeuren met belangen?
  Belangen kunnen aan personen worden toegeschreven ofwel bij partijen verondersteld zonder daadwerkelijk te onderzoeken of die belangen de daadwerkelijke onderliggende belangen zijn.
 • Wat is essentieel bij belangen?
  Het doorvragen is essentieel. datgene wat iemand drijft.
 • Wat zijn sociaalpsychologisch relevante belangen?
  Definitie: werkelijke zorgen, wensen en behoeften die schuil gaan achter ingenomen posities en standpunten.
 • Wat zijn de twee aspecten van sociaalpsychologisch relevante belangen?
  De aspecten:
  - zijn de drijfveren achter de zakelijke belangen.
  - bij iedereen die conflict heeft.
 • Waaruit bestaan sociale belangen? (4 punten)
  - Persoonlijke belangen in enge zin raken eigen lichaam en geest
  - Persoonlijke belangen in ruime zin belangen van naasten zoals familie, gezin, vrienden en collega's
  - Collectieve belangen niet persoonlijk collectieve goederen en waarden
  - Belang van anderen zolang ze niet botsen met die van anderen, geen probleem.
 • Welke drie soorten belangen zijn er?
  1e: Inhoudelijke belangen
  financiën/ goederen bijv. = buitenkant ui
  (motieven)

  2e: Procedurele belangen
  stappen om conflicten te beëindigen = snijmes
  (wensen, strevingen)

  3e: Sociaalpsychologische belangen
  zorgen, behoeften, relatie = binnenkant ui
 • Wat houdt inhoudelijke belangen in? (4 punten)
  - Financiën
  - Goederen
  - Andere waardevolle bronnen, vaak ook met het recht te maken
  - Hebben een direct verband met de onderhandelingen, over rechten toegekend uit de wet
 • Wat houdt procedurele belangen in? (5 punten)
  - Wensen, strevingen
  - Hebben te maken met de manier waarop het proces wordt uitgevoerd
  - Zoals snel, efficiënt, procedurele rechtvaardigheid, kostenbesparing
  - Soort procedure
  - Wijze van omgaan met elkaar tijdens afhandelen van conflict
 • Wat houden Psychologische of relationele belangen in? (4 punten)
  - Zorg, behoefte, angst
  - Gaat om de manier waarop mensen willen worden tegemoet getreden. Waarbij een rol spelen:

  1. Autonomie, keuzevrijheid, onafhankelijkheid macht identiteit
  2. De relatie met de ander, erbij horen, gezien worden, gehoord worden, vriendschap, zorg aandacht, erkenning, waardering, respect
 • Wat zijn standpunten? (3 punten)
  - Standpunten zijn een zelfgekozen oplossing (wensen, zorgen en behoeften die tot het standpunt hebben geleid)

  - Onder bijna ieder standpunt liggen belangen verborgen.
  Vb. Standpunt: de muur moet weg
  achterliggende belang: zo krijgen de planten meer zonlicht.
  Muur wellicht lager maken
  - Belangen leiden tot effectievere onderhandelingen en oplossingen.
 • Eenmaal bekend kunnen de belangen de sleutel tot effectieve oplossingen vormen (3 punten):
  - Gemeenschappelijke belangen: belangen die mensen delen.

  - Verenigbare belangen: als er iets belangrijker is voor de ene persoon dan voor de ander, is er dikwijls een oplossing mogelijk waarbij de partij voor wie dit belang het sterkste weegt op een ander punt compensatie aanbiedt.

  - Tegengestelde belangen: belangen die niet gemeenschappelijk of verenigbaar zijn. Schadevergoeding in geld vaak enige oplossing
 • Belangen binnen juridisch kader:
  - Conflict wordt versmald
  - Feiten alleen van belang als ze volgens recht van belang zijn
  - Conflict passend gemaakt om binnen het juridische kader te vallen
  - Reductie van complexiteit
 • Belangen buiten juridisch kader:
  - Onderliggende emoties
     Verstoorde relaties
  - Alle belangen spelen een rol
  - Vele oplossingen mogelijk naast juridische oplossingen
 • Definitie belangen afkomstig uit de moderne onderhandelingstheorie:
  Werkelijke zorgen, wensen en behoeften die schuil gaan achter ingenomen posities en standpunten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een belang?
1
Wat zijn rechtens/ zakelijke relevante belangen?
1
Welke 2 belangen staan tegenover elkaar?
1
Wat kan er nog wel is gebeuren met belangen?
1
Pagina 1 van 31