Samenvatting Class notes - criminology

121 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - criminology

 • 1421967600 Criminologie

 • Door wie is criminologie geïntroduceerd?
  Garofolo
 • Waar gaat criminologie over?
  Over dingen die strafbaar zijn gesteld
 • Wat betekent multidisciplinair?
  Beïnvloed worden door andere disciplines, zoals recht, psychologie en sociologie
 • Wat introduceerden Beccaria, Bentham en van Hamel?
  De filosofische benadering (vrije wil) van het recht.
 • Wat introduceerde Quetelet?
  De statistiek, hij maakte eerste wiskunde formules 
 • Wat introduceerde Lombroso?
  De biologische benadering
 • Wat introduceerde Lacassange?
  De sociale psychologie. Vanuit persoon, maar ook omgeving er bij betrekken
 • Wat is een sociaal contract?
  Je levert een stukje vrije tijd in en krijgt veiligheid terug
 • Wat introduceerde Bonger?
  De opkomst van de sociologie. 
 • Waar hield Bonger zich mee bezig?
  Broodcijfers, hoe duurder een brood was hoe meer criminaliteit
 • Wat introduceerde Freud?
  De herbeleving van de psychologie (nu de psychoanalyse)
 • Waar staat ID (es) voor?
  Handelen uit lusten en driften en dat geeft de grootste kans op criminaliteit
 • Waar staat ego (ich) voor?
  Binding met de realiteit, wie je werkelijk bent
 • Waar staat super-ego (über-ich) voor?
  Opvoeding en cultuur dwingen af je driften te beheersen. Minste kans op criminaliteit
 • Wat introduceerde Eysenck?
  Doorwerking van de psychiatrie (sociale genen zijn belangrijk)
 • Wat vonden Cornish en Clarke?
  De economie speelt een belangrijke rol en mensen maken rationele keuzes. Voorbeeld: kind heeft honger, ouders zijn arm. Doodgaan of stelen.
 • Wat introduceerde Moffitt en Loeber?
  De derde psychologische variant, de biopsychologie
 • Waar keken Moffitt en Loeber naar?
  Ze keken naar welke factoren hebben meegedragen aan iemands criminaliteit
 • Wat introduceerde Katz?
  De culturele antropologie (de culture die niet bij elkaar passen zorgen voor veel botsingen)
 • Waar focust de criminaliteit zich hedendaags op?
  - De Islam 
  - terrorisme
  - Radicalisatie
  - Racisme 
 • Wat is criminalisering?
  Bepaalde handelingen/gedragingen worden uit onder het gebied van de strafwet gebracht
 • Wat is decriminalisering?
  Bepaalde handelingen/gedragingen worden uit het bereik van het strafrecht gehaald
 • Wat zijn de verklaringsniveaus
  - Micro
  - Meso
  - Macro
 • Wat houdt Micro in?
  Genen, persoonlijkheid
 • Wat houdt Meso in?
  Opvoeding
 • Wat houdt Macro in?
  Sekse
 • Welke actoren bestaan er?
  - (Straf)wetgever
  - Politie
  - OM
  - Rechterlijke macht
  - Gevangeniswezen
  - Reclassering
 • Wat doet de (straf)wetgever?
  Maakt wetten
 • Wat doet de politie?
  Handhaven wetten
 • Wat doet het OM?
  Toetsen van wetten
 • Wat doet de rechterlijke macht?
  Toetsen van wetten
 • Wat doet de gevangeniswezen?
  Die heeft de uitvoerende taak
 • Wat doet de reclassering?
  Die heeft de uitvoerende taak
 • Welke 3 vormen van selectiviteit zijn er?
  - Capaciteitstekort
  - Regionale verschillen
  - Individuele selectie
 • Waar staat capaciteitstekort voor?
  Te weinig politie om mensen en dingen op te sporen
 • Waar staat regionale verschillen voor?
  Verschillen in straffen van rechters binnen regio's. VB: Rechter in Den Haag kan meer straf geven dan de rechter in Amsterdam.
 • Waar staat individuele selectie voor?
  Sekse (vrouwen worden minder snel opgepakt dan mannen), sociale laag (sneller gevangenisstraf als je geen baan etc. hebt) en etniciteit (Marokkanen worden sneller opgepakt)
 • Wat hebben Shell & Wolfgang geïntroduceerd?
  Victimologie
 • Waaruit bestaat Victimologie?
  - Mogelijke rol van slachtoffers bij het ontslaan van misdrijven
  - De gevolgen van misdrijven van slachtoffers
  - De verschillende vormen van hulp om de gevolgen van de misdrijven te beperken
 • Wat heeft Matza geïntroduceerd?
  Neutralisatie technieken om eigen gedrag goed te praten
 • Waaruit bestaan de neutralisatie technieken?
  1 Beschuldigen van de vervolgers
  2 Het ontkennen van schade en letsel
  3 Het ontkennen van slachtofferschap
  4 Zich beroepen op hogere/meer nobele daden
 • Wat is een voorbeeld van beschuldigen van de vervolgers?
  Als je een ander beschuldigt van iets, ben je zelf ook schuldig. Anderen zouden net zo handelen als jou.
 • Wat is een voorbeeld van het ontkennen van schade en letsel?
  Iemand uitschelden en zeggen dat woorden toch niets doen.
 • Wat is een voorbeeld van het ontkennen van slachtofferschap?
  Iets stelen van de rijke en zeggen dat ze toch genoeg geld hebben om nieuwe dingen te kopen. Het is hun verdiende loon.
 • Wat is een voorbeeld van zich beroepen op hogere/meer nobele daden?
  Wanneer een individu normen van de gemeenschap aanvaardt, maar in speciale omstandigheden grote loyaliteit voelt ten aanzien van de subgroepen.
 • Wat is risicotaxatie?
  De grootste kans om slachtoffer te worden
 • Waaruit bestaat de risicotaxatie?
  - Mannen
  - Jongeren/kinderen (gaan meer naar buiten dan ouderen)
  - Woonomgeving (plaats/straat, grote steden daar is het druk en merkt) niemand wat op)
  - Allochtonen (racisme, discriminatie)
 • Waar heeft Lombroso voor gezorgd?
  Dat er aandacht kwam voor de persoon van de dader en hij heeft ook de basis gelegd voor het dadergerichte denken
 • Waar wordt er nu vaak naar gekeken binnen Criminologie?
  De persoon van de dader en de verklaringen die ten grondslag liggen aan het criminele gedrag van deze persoon
 • Wat zijn de grondbeginselen van positivisme?

  ž- De methoden van biologische en bio-sociale wetenschappen  dienen in de sociale werkelijkheid toegepast te worden
  ž- De basis voor onze kennis is gelegen in feiten welke zijn verkregen vanuit observaties (Aristoteles)
  ž- Feiten ≠ waarden
  ž- Het toepassen van een hypothese-deductie model
  ž- Voorkeur voor kwantitatief onderzoek
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Door wie is criminologie geïntroduceerd?
2
Waar gaat criminologie over?
2
Wat betekent multidisciplinair?
2
Wat introduceerden Beccaria, Bentham en van Hamel?
2
Pagina 1 van 31