Samenvatting Class notes - didactiek

139 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - didactiek

 • 1428012000 Leergesprekken en kringgesprekken

 • Voorbeelden van gesprekken zijn?
  \Brainstormgesprekken
  \Kringgesprekken
  \Probleemoplossende discussie
  \Carrouseldiscussie
  \Gevalsmethode 
 • Wat houdt brainstormgesprekken in? 
  Brainstormen is bedoeld om te inventariseren welke benaderingen er allemaal mogelijk zijn bij een bepaald probleem. Het doel ervan is aanpakken zichtbaar te maken die normaal niet aan bod komen. Een techniek om te brainstormen is de woordspin.
 • Wat houdt een probleemoplossende discussie in?
  Een probleemoplossende discussie is bedoeld om een probleem op te lossen. Dat kan een
   
  àleerkwestie zijn
  àEen som
  àSociale kwestie
  àEen ruzie zijn


  De leerlingen geven hun eigen inbreng. Je geeft leerlingen direct feedback over hun eigen inbreng en stel je de volgende vragen. 

  Een probleemoplossende discussie eindigt met het gezamenlijk bepalen welke oplossing waarschijnlijk het beste is. 
 • Wat is een carrouseldiscussie?
  Een carrouseldiscussie is niet zozeer bedoeld om een probleem op te lossen, maar om de vorming en uitwisseling van meningen te bevorderen.
   
  Het gaat zo: er staat een bewering op het bord en elke leerling schrijft zijn mening over die bewering op. Op het bord maak je drie kolommen: voor, tegen en neutraal. Je vraagt diverse leerlingen om hun commentaar voor te lezen en in welke kolom hun antwoord thuis hoort.
   
  De leerlingen gaan goed voorbereid de discussie in. Ze gaan niet zwalken omdat hun vriendje iets anders zegt. 
 • Wat houdt de gevalsmethode in?
  Bij de gevalsmethode is een incident de aanleiding. Deze methode is geschikt bij een ruzie.
   
  Je kan kiezen welke insteek je neemt:
  àHoe had je deze ruzie kunnen voorkomen?
  àHoe kun je deze ruzie oplossen?
   
  De leerlingen bedenken zelf de mogelijke manieren. De betrokkenen zullen zelf bepalen welke manier bij hen past. 
 • We onderscheiden verschillende kringgesprekken: 
  \Kring bij de kleuters en het jonge schoolkind
  \Kring bij het oudere schoolkind
  \De koektrommelmethode
  \De kleine kring 
 • Wat houdt de koektrommelmethode in?
  De koektrommelmethode is een manier om structuur te geven aan de maandagochtendkringgesprekken. In de trommel zitten een betekenisloze voorwerpen in. Je laat deze voorwerpen zien en vraag: Wie heeft er naar aanleiding van een voorwerp een verhaal? Met deze methode worden de gespreksonderwerpen verrassend en soms onverwacht grappig. 
 • 1428098400 Aanpak wijzigen

 • Wanneer breek je een activiteit af?
  Een activiteit helemaal afbreken doe je niet vaak, maar als je merkt dat grotendeels van de klas afhaakt is dat wel eens nodig. Dit komt vaak voor bij bewegingsoefeningen. 
 • Wanneer breng je een opdracht tot de helft terug? 
  Soms is het voldoende om de helft van de opdracht te laten doen, waar het bijv. moeilijk wordt. 
 • Wanneer pas je een opdracht aan?
  Als de opdracht niet wilt lukken, zorg je dat de volgende keer de opdracht aangepast wordt, zodat het wel lukt. Bijv. ipv. kleine vormen knippen (wat niet lukte) knip je grotere vormen. 
 • 1428184800 De instructietafel

 • Leerlingen die het niet snappen, kunnen extra hulp krijgen in verschillende vormen. Je moet rekening houden met bepaalde aspecten, dat zijn:
  \Leerling kenmerken
  §Elke leerling heeft zo zijn eigen kenmerken, die bepalen hoe je hem benadert. Dat kan bijv. zijn: intelligentie, leerstijl of achtergrond.
  \Nogmaals uitleggen
  \Gericht vragen stellen
  §Gerichte vragen dienen ervoor om precies te bepalen waarover de leerling extra uitleg nodig zal hebben.
  \Een stapje terug doen in niveau 
 • Wat is de instructietafel?
  Een instructietafel is een lege tafel in de klas met ondersteunende materialen, zoals schrijfmaterialen en kabelsnoer. Hier kunnen de leerlingen extra hulp krijgen.
 • 1428271200 Directe instructie

 • De fasen van een les volgens het model Directe instructie zijn:
  \Stof van de vorige les ophalen

  \Het doel van deze les duidelijk maken
  \Samen een strategie uitproberen

  \Oefenen met de beste strategie
  \Zelfstandig werken 
  \Bespreken wat je doet/ evaluatie 
 • Belang van interactief ow is?
  \      Ontwikkelen van een procesbewustzijn.

  \Actief vorm geven aan je eigen leerproces.
 • Waarom is het belangrijk om het procesbewustzijn te ontwikkelen? 
  De leerlingen ontwikkelen in interactief ow de vaardigheid om stil te staan bij hun eigen leerproces en zo zijn ze in staat vragen te stellen als ze informatie of hulp nodig hebben en leren ze zichzelf redden daarmee. Het proces van kennisverwerving is dus belangrijker dan de kennis zelf. 
 • Waarom is het belangrijk dat je actief vormt geeft aan je eigen leerproces?
  De moderne inzichten maken duidelijk dat je het best leert door te doen. Het model Directe instructie zorgt ervoor dat de leerlingen juist tijdens de fase de instructie, al meteen actief zijn, zo wordt de leerstof echt eigen kennis, eigen vaardigheid. Er zal daarom een emotionele verbinding ontstaan tussen de leerling en de leerstof. Dat is een van de doelen van interactief ow.
 • Interactief ow heeft een paar valkuilen: 
  \Uitlopende lessen
  \Becijfering
 • Vaardigheden bij interactief ow zijn:
  \Je aanpak vertellen
  \Actief luisteren
  \Op medeleerlingen focussen
  \Samenwerken
  \Zelfstandig werken
  \Verantwoordelijkheid nemen 
 • Waar gaat het model Coöperatie leren over?
  Het model coöperatief leren gaat erover dat samenwerken nog niet direct leidt tot coöperatie, samenwerken dus. Coöperatief leren laat zien dat een aantal aspecten aanwezig moeten zijn wil het succesvol verlopen. 
 • De aspecten die aanwezig moeten zijn om samen te kunnen werken zijn:
  \Wederzijdse afhankelijkheid
  §Leerlingen beseffen dat ze elkaar nodig hebben en dat elkaar helpen leidt tot een beter eindproduct.
  \Individuele verantwoordelijkheid
  §Een deeltaak geven aan elke leerling.
  \Directe interactie
  \Samenwerkingsvaardigheden
  \Evaluatie van het groepsproces 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt de koektrommelmethode in?
De koektrommelmethode is een manier om structuur te geven aan de maandagochtendkringgesprekken. In de trommel zitten een betekenisloze voorwerpen in. Je laat deze voorwerpen zien en vraag: Wie heeft er naar aanleiding van een voorwerp een verhaal? Met deze methode worden de gespreksonderwerpen verrassend en soms onverwacht grappig. 
We onderscheiden verschillende kringgesprekken: 
\Kring bij de kleuters en het jonge schoolkind
\Kring bij het oudere schoolkind
\De koektrommelmethode
\De kleine kring 
Wat houdt de gevalsmethode in?
Bij de gevalsmethode is een incident de aanleiding. Deze methode is geschikt bij een ruzie.
 
Je kan kiezen welke insteek je neemt:
àHoe had je deze ruzie kunnen voorkomen?
àHoe kun je deze ruzie oplossen?
 
De leerlingen bedenken zelf de mogelijke manieren. De betrokkenen zullen zelf bepalen welke manier bij hen past. 
Wat is een carrouseldiscussie?
Een carrouseldiscussie is niet zozeer bedoeld om een probleem op te lossen, maar om de vorming en uitwisseling van meningen te bevorderen.
 
Het gaat zo: er staat een bewering op het bord en elke leerling schrijft zijn mening over die bewering op. Op het bord maak je drie kolommen: voor, tegen en neutraal. Je vraagt diverse leerlingen om hun commentaar voor te lezen en in welke kolom hun antwoord thuis hoort.
 
De leerlingen gaan goed voorbereid de discussie in. Ze gaan niet zwalken omdat hun vriendje iets anders zegt. 
Wat houdt een probleemoplossende discussie in?
Een probleemoplossende discussie is bedoeld om een probleem op te lossen. Dat kan een
 
àleerkwestie zijn
àEen som
àSociale kwestie
àEen ruzie zijn


De leerlingen geven hun eigen inbreng. Je geeft leerlingen direct feedback over hun eigen inbreng en stel je de volgende vragen. 

Een probleemoplossende discussie eindigt met het gezamenlijk bepalen welke oplossing waarschijnlijk het beste is. 
Wat houdt brainstormgesprekken in? 
Brainstormen is bedoeld om te inventariseren welke benaderingen er allemaal mogelijk zijn bij een bepaald probleem. Het doel ervan is aanpakken zichtbaar te maken die normaal niet aan bod komen. Een techniek om te brainstormen is de woordspin.
Voorbeelden van gesprekken zijn?
\Brainstormgesprekken
\Kringgesprekken
\Probleemoplossende discussie
\Carrouseldiscussie
\Gevalsmethode 
Wanneer pas je een opdracht aan?
Als de opdracht niet wilt lukken, zorg je dat de volgende keer de opdracht aangepast wordt, zodat het wel lukt. Bijv. ipv. kleine vormen knippen (wat niet lukte) knip je grotere vormen. 
Wanneer breng je een opdracht tot de helft terug? 
Soms is het voldoende om de helft van de opdracht te laten doen, waar het bijv. moeilijk wordt. 
Wanneer breek je een activiteit af?
Een activiteit helemaal afbreken doe je niet vaak, maar als je merkt dat grotendeels van de klas afhaakt is dat wel eens nodig. Dit komt vaak voor bij bewegingsoefeningen.