Samenvatting Class notes - EBP2

Vak
- EBP2
- -
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
115 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - EBP2

 • 1573686000 Het wat en hoe van EBP in cijfers

 • Wat is wetenschap?
  Een systematische manier om de natuur heel precies en grondig te observeren en hierbij consistente logica en methode te gebruiken om de resultaten te evalueren
 • Wat is de definitie van EBP?
  Systematische beoordeelde wetenschappelijke literatuur die relevant is voor de orale en algemeen medische gezondheidstoestand en voorgeschiedenis van de patiënt, met de klinische expertise van de tandheelkundige professional, en de behoefte en voorkeuren van de patiënt aangaande de behandeling
 • Waarom is EBP nodig?

  - Op de hoogte blijven van de best practices na afstuderen en in de rest van je carrière - Het zicht krijgen op oorzaken (mond)Ziekten en effecten van de behandelingen
 • Wat zijn de 5 stappen van EBP?
  1. Formuleer een vraag
  2. Zoek de informatie
  3. Interpreteer de uitkomsten
  4. Breng de bevindingen in de praktijk 
  5. Evalueer het resultaat 
 • Waar staat PICO voor?
  P: Patient
  I: Intervention 
  C: Co intervention 
  O: Outcome 
 • Waar staat klinische vraag voor?
  Heeft betrekking op de behandeling van patiënten of vragen van de patiënt uit de praktijk. (bijvoorbeeld: de patiënt vraagt of de gebruikte polijstpasta op lange termijn glazuurschade kan veroorzaken)
 • Waar staat een PICO of PDO vraag voor?
  Vertaling van de klinische vraag naar een 'met wetenschap beantwoordbare' vraag
 • Waarom hebben we evidence based in de tandheelkunde?
  He gebruik van wetenschap is essentieel wanneer het gaat om het rationaliseren van de mondzorg
 • Wat is meten?
  Een getal toekennen aan een eigenschap van een onderzoekseenheid
 • Wat is het doel van meten?
  - Tot een telling komen van de mate waarin een eigenschap/variabele zich voordoet bij een persoon of populatie 
  - Een kwantitatieve vergelijking maken tussen groepen 
 • Waar staat een proportie voor?
  Een ratio ofwel een verhouding tussen de fractie en het totaal. (bijvoorbeeld: de proportie studenten die drinken is 203/264 = 0/87 ofwel 87 van de 100)
 • Wat is kwantificeren?
  Het uitdrukken in getallen
 • Wat kun je met kwantificeren?
  - Eenvoudige vergelijkingen maken tussen groepen
  (bijvoorbeeld kijken naar het onderscheid tussen mannen en vrouwen) 
  - Het risico bepalen 
  - Conclusies trekken 
 • Wat is het verschil tussen populatie en steekproef?
  - Populatie heeft betrekking op bv alle mondhygieniste in Nederland 
  - Een steekproef heeft betrekking op een (representatief) deel v/d populatie 
 • Waar staat standaard fout voor (SE)?
  De mate waarin een meting in een steekproef verschilt van de meting in de populatie
 • Wanneer wordt de standaard fout kleiner?
  Naar mate de steekproef groter wordt
 • Hoe bereken je de standaard fout?
  Eerst een wortel invullen, dan het prevalentie getal, dan tussen haakjes -1 zette en vervolgens delen voor de N (de aantal mensen in het totaal die er zijn)
 • Wat moet je eerst berekenen voor het berekenen van de betrouwbaarheidsinterval?
  De standaardfout
 • Waar staat Bias voor?
  Elke invloed die ertoe leidt dat uitkomsten van een onderzoek systematische worden overschat of onderschat (veel meer dan het in werkelijkheid is of veel minder dan het in werkelijk is: vertekening)
 • Welke soorten bias is er?
  - Responsbias 
  - Rapportagebias 
  - Waarnemensbias 
 • Welke verschillende onderzoeksontwerpen heb je?
  - Observationeel (niet experimenteel) 
  - Interventieonderzoek 
  - Overzichts onderzoek 
 • Wat valt er onder een observationeel onderzoek?
  - Cross sectional onderzoek
  - Cohort onderzoek
  - Patiënt controle onderzoek 
 • Wat valt er onder interventie onderzoek?
  Klinische effectenonderzoek (gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek)
 • Wat valt er onder een overzichtsonderzoek?
  - Systematische review al of niet mer meta analyse 
  - Verhalend (narratief) literatuuroverzicht 
 • Welke 3 overwegingen zijn fundamenteel bij de interpretatie en toepasbaarheid van onderzoeksresultaten?
  1. De grootte van het effect van een behandeling (of blootstelling). Is het effect groot genoeg om van klinisch belang te zijn

  2. Representeren de gemeten resultaten een werkelijk effect of betreft het meer een toevallige bevinding?

  3. Onderzoeksresultaten zijn altijd gebaseerd op een groep mensen (of dingen): zouden we soortgelijke resultaten zien bij een andere onderzoeksgroep 
 • Waar staat definitieve uitkomstmaten voor?
  Bestaan uit resultaat metingen met een directe klinische relevatie voor de patiënt. (denk aan overlijden, beroerte, pijn, tanduitval)
 • Wat zijn surrogaat uitkomsten?
  Deze hebben geen duidelijke directe betekenis voor de patiënt. Paro kan bijvoorbeeld op verschillende manieren vastgesteld worden, aan de hand van de pocketdiepte of de mate van aanhechtingsverlies. Hoewel ze eenvoudig en objectief te meten zijn zijn deze surrogaat uitkomsten niet altijd van belang voor de patiënt. Wat voor de patiënt werkelijk uitmaakt is of een tand verloren gaat of dat de patiënt pijn heeft. Meestal wordt van een surrogaat uitkomstmaat aangenomen dat die een voorloper is van een echte uitkomstmaat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer gebruik je het relatieve risico?
Deze uitkomstmaat wordt vaak gebruikt in onderzoek naar oorzaken, preventie en behandeling. Risicoverschillen en relatieve risico's zijn beide valide manieren voor presentaties van gegevens: ze geven bruikbare informatie
Wat is de prevalentie?
De prevalentie van een ziekte (of eigenschap) is het percentage of relatieve aantal mensen dat de ziekte op een bepaald moment heeft.
Wat geeft een incidentie van een ziekte aan?
Hoeveel nieuwe gevallen van de ziekte binnen een bepaalde periode ontstaan (uitgedrukt als perentage of relatief aantal mensen in de steekproef).
Wat is incidentie?
Het percentage of relatieve aantal (proportie) mensen dat binnen een bepaalde periode een ziekte (of eigenschap) krijgt.
Wat is het doel van een enquete?
Het voorkomen van omschreven eigenschappen bij een bepaalde groep mensen te kwantificeren. Dat gebeurt door middel van een schatting van e prevalentie: het aantal mensen dat deze eigenschap op een bepaald moment heeft, uitgedrukt als het percentage of de proportie van de onderzochte populatie.
Wat is een aselecte steekproef?
Een steekproef waarin elke persoon in het steekproefkader een even grote kans heeft in de steekproef te worden opgenomen.
Hoe wordt een prevalentieonnderzoek ook wel genoemd?
Dwarsdoorsnedeonderzoek of cross-sectioneel onderzoek
Wat doe je bij stap 4: breng de bevindingen in praktijk?
De informatie verkregen door het zoeken naar literatuur en de daaruit voortvloeiende onderzoeksbevindingen moeten vervolgens kritisch bekeken worden in het kader van de vraag die aanleiding vormde. Pas de bevindingen van het gevonden artikel toe in het klinisch handelen.
Wat versta je onder overzichtsonderzoek?
 • Systematisch review al of niet met meta-analyse
 • Verhalend (narratief) literatuuroverzicht 
Wat versta je onder observationeel onderzoek?
 • Cross-sectioneel onderzoek
 • Cohort onderzoek
 • Patiënt controle onderzoek