Samenvatting Class notes - Economie

206 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Economie

 • 1441490400 H1 P1 Kopen is kiezen

 • Wat is consumeren?
  Het bevredigen van behoeften
 • Welke soorten behoeften zijn er?
  basisbehoeften om gezond in leven te blijven en overige behoeften
 • Noem 3 basisbehoeften
  Slapen, eten, drinken
 • Noem twee gevolgen van het stijgen van het inkomen. 
  Meer goederen en diensten, minder goederen en diensten als luxe
 • Waardoor is consumeren beperkt?
  Schaarste in middelen, schaarste in tijd
 • Waardoor moeten consumenten prioriteiten stellen?
  Door schaarste. 
 • 1441576800 H1 P2 Consumeren met en zonder geld

 • Noem 4 manieren waarop je kunt consumeren.
  producten te kopen, zelfvoorziening, natuur, het gebruik van collectieve voorziening
 • De natuur voorziet in de behoefte aan:
  natuurschoon, grondstoffen voor de productie
 • Noem 5 voorbeelden van collectieve voorzieningen.
  de straat, onderwijs, openbaar vervoer, park, bibliotheek, 
 • Wat een collectieve voorziening? 
  een overheidsvoorziening die geheel of grotendeels betaald wordt van belastinggeld. 
 • zelfvoorziening:
  de onbetaalde productie voor de eigen behoeften door jezelf of door mensen uit je omgeving
 • 1441663200 H1 P3 Verkopen een kunst

 • Op welke manier proberen ondernemers hun verkoopopbrengst te verhogen?
  door te kijken naar prijsbeleid, productbeleid, plaatsbeleid, promotiebeleid. 
 • Noem voorbeelden van het prijsbeleid, het productbeleid en het promotiebeleid
  productbeleid: producten van goede kwaliteit aanbieden, prijsbeleid: goedkope aanbiedingen, plaatsbeleid: verkopen via internet
 • Waar houden ondernemers rekening mee bij het samenstellen van de marketingmix?Geef hier een voorbeeld van. 
  Ondernemers houden rekening met hun doelgroep. De snoepwinkel is bedoeld voor kinderen, zij hebben dus snoep die kinderen lekker vinden.
 • Welke soorten reclame zijn er? 
  commerciële reclame en ideële reclame
 • Geef twee voorbeelden van commerciële reclame en twee voorbeelden van ideële reclame.
  Commercieel: Calve pindakaas reclame, T- Mobile betere belbundels tegen lage prijzen.  Idee"le reclame, Stop geweld tegen kinderen, Giro 555 stort geld voor mensen in nood 
 • Waarom zijn jongeren een belangrijke doelgroep?
  Jongeren hebben veel geld te besteden, jongeren hebben veel invloed op de aankopen thuis, jongeren blijven hun koopgewoonten trouw
 • Marketing: 
  de kunst van het verkopen 
 • Een groep consumenten waaraan een bedrijf wil verdienen
  doelgroep
 • Ideële reclame: 
    reclame die een idee wil verspreiden of gedrag wil veranderen  zonder de bedoeling daar geld mee te verdienen.
 • Marketingmix: 
  Combinatie van prijsbeleid, productbeleid, plaatsbeleid, promotiebeleid
 • Wat is promotiebeleid? 
  beleid dat er op gericht is een product te promoten zodat het vaak gekocht wordt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is hoog conjuctuur ?
Periode waarin de productie van een land stevig groeit.
Wat is conjucturele werkloosheid?
Werkloosheid die ontstaat door de daling van de vraag naar goederen en diensten.
Wat is laagconjuctuur ?
Peridode waarin de productie in een land niet groeit
Wat zijn bestedingen ?
De uitgaven voor de aankoop van producten
Wat gebeurd er met de kosten per product door de arbeidsduurverkorting?
die nlijft gelijk
Wat gebeurd er met de werkgelegenheid door de arbeidsduurverkorting ?
de werkgelegenheid word verdeeld over meerderen personen
Wat neemt door de arbeidsduurverkorting toe ?
de werkgelegenheid
Hoe dalen de kosten per product (noem 3 manieren)
lagere lonen
moderne machines
een langere bedrijfstijd
Wanneer word de concurrentie positie van een bedrijf sterker ?
Door de daling van de kosten per product
Wat is arbeidsduurverkorting (adv) ?
De vermindering van het aantal arbeidsuren per werknemer