Samenvatting Class notes - Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg

Vak
- Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg
- Jeroen Dewulf
- 2021 - 2022
- Ugent
- Dierengeneeskunde
104 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg

 • 1612825200 Les 1 en 2 Epidemiologie

 • Wat is Epidemiologie?
  Wat zich voordoet in de populatie bestuderen.
  Beschrijven en verklaren van ziekte (fenomenen) in hun natuurlijke omgeving.
 • Wat is pathologie?
  Bestuderen van het verloop en effect van ziekte in een dier.
 • Epidemiologie:
  Bestuderen van het verloop en effect van ziekte in een populatie.
 • Epidemiologie is de studie van de NOEMER
 • Wat studeren wij bij epidemiologie?
  •  Ethiologie
  • voorkomen
  • determinanten
  • manier van verspreiding
  • werking van therapie
  • mogelijkheden voor preventie
 • behandelingsgroep en controle groep zijn zeer belangrijk.
 • Wat bekijken we met de epidemiologie:
  • Infectieuze ziekten
  • metabole ziekten
  • zoonosen
  • productie karakteristieken
  • welzijn
 • Wat is zoonose?
  Ziekte die van dier op mens gaan.
 • Wat is antropo zoonose?
  Mensen die ziekte overdragen aan dieren.
 • Castratie voor 6 maand.  grotere kans op bepaalde kankers of gewrichten beschadiging te vermijden. Geen hormonale ontwikkeling die bescherming voor later biedt.
 • Ziekte gaat altijd samen met verschillende factoren. Multifactoriële ziekte.
 • Veterinaire volksgezondheid = one health
  mens en dier samen preventief geneeskunde.
 • Evidence Based Veterinary Medicine = beste bieden wat me hebben van kennis
 • Epidemiologen bekijken verschillende data om beleidsondersteunend mee te werken.
 • Wat doen epidemiologen met data?
  • verzamelen van data
  • nagaan kwaliteit data
  • verwerken data
  • vertalen in interventies
  • bouwen van simulatiemodellen 
 • 18de eeuw
 • 19de eeuw
 • 20ste eeuw
 • De postulaten van koch, is niet zo relevant meer.
 • Factoren
 • Postulaten van evans
 • Postulaten van evans deel 2
 • Postulaten van evans deel 3
 • Verband tussen ziekte en risicofactor
 • Verband infectie ziekte met risico factoren
 • Voorbeelden multifactoriële aandoeningen
 • Verhaal dr snow
 • Voorbeeld epidemiologie dierengeneeskunde.
 • Je hebt beschrijvende epidimiologie en analitische epidimiologie.
 • Wat is de basis van beschrijvende epidemiologie?
  •  Welke (ziekte)
  • Hoeveel (ziekte)
  • Wie (diersoort) 
  • Wanneer (leeftijd)
  • Waar (streek)
 • Vereiste van een steekproef bij epidemiologie:
  •  Representatief
  • voldoende groot
 • Nood aan een goede definitie zoals:
  Wanneer is een dier ziek.
 • Wat is EFSA?
  Europese voedselveiligheids agentschap
 • Kennen van afkortingen.
 • Favv= federaal agentschap van de veiligheid van de voedselketen
 • Wat is ziekten?
  Toestand waarin de gezondheid  of het functioneren van het dier suboptimaal is.
  Infectieuze en niet-infectieuze oorzaak
 • Kans op detectie van de ziekte
 • Endemische ziektes = grote meerderheid
 • Epidemische ziekte = minderheid maar met aandacht gaan lopen.
 • Endemisch
 • Epidemisch
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Moleculaire Surveillance:
Stalen onderzocht aan de hand van moleculaire technieken
Wat is Syndroom Surveillance?
Vroege detectie via meten afgeleide variabelen
Wat is Risico gebaseerde Surveillance?
Het bedenken van waar de ziekte zal toeslaan. Wat ook uitzonderlijk kan gebeuren dat er iets onverwachts ergens anders begint.
Wat is sentinel?
Bedrijven
Wat is Passieve surveillance ?
Via aangifte van gevallen door dierenartsen / veehouders (meldingsplicht)
Wat is actieve surveillance ?
Via georganiseerde (actieve) staalnames
Eigenschappen van infectieziekten in een populatie:
 1. Het system is dynamisch : kans op nieuwe infecties evolueert doorheen de tijd
 2. er is variatie als gevolg van de stochatische natuur van een infecties
 3. er is een threshold effect (R0)
 4. is een gevoelige  (naïeve ) populatie eerst exponentiële groei van het aantal nieuwe gevallen tot een moment van populatie immuniteit
 5. infectieuze agentia evolueren continue
Wat is Colostrum?
Zeef van maag, waarbij niet enkel antistoffen van moeder nog binnen komen maar ook eventueel infecties ook
Wat is In-utero?
Placenta overdracht
Wat is Transovarieel?
Van moeder naar ei ziekte overdragen.