Samenvatting Class notes - Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg

Vak
- Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg
- Jeroen Dewulf
- 2021 - 2022
- Ugent
- Dierengeneeskunde
510 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg

 • 1612825200 Les 1,2, 3 en 4 Epidemiologie

 • Wat is Epidemiologie?
  Wat zich voordoet in de populatie bestuderen.
  Beschrijven en verklaren van ziekte (fenomenen) in hun natuurlijke omgeving.
 • Wat is pathologie?
  Bestuderen van het verloop en effect van ziekte in een dier.
 • Epidemiologie:
  Bestuderen van het verloop en effect van ziekte in een populatie.
 • Epidemiologie is de studie van de NOEMER
 • Wat studeren wij bij epidemiologie?
  •  Ethiologie
  • voorkomen
  • determinanten
  • manier van verspreiding
  • werking van therapie
  • mogelijkheden voor preventie
 • behandelingsgroep en controle groep zijn zeer belangrijk.
 • Wat bekijken we met de epidemiologie:
  • Infectieuze ziekten
  • metabole ziekten
  • zoonosen
  • productie karakteristieken
  • welzijn
 • Wat is zoonose?
  Ziekte die van dier op mens gaan.
 • Wat is antropo zoonose?
  Mensen die ziekte overdragen aan dieren.
 • Castratie voor 6 maand.  grotere kans op bepaalde kankers of gewrichten beschadiging te vermijden. Geen hormonale ontwikkeling die bescherming voor later biedt.
 • Ziekte gaat altijd samen met verschillende factoren. Multifactoriële ziekte.
 • Veterinaire volksgezondheid = one health
  mens en dier samen preventief geneeskunde.
 • Evidence Based Veterinary Medicine = beste bieden wat me hebben van kennis
 • Epidemiologen bekijken verschillende data om beleidsondersteunend mee te werken.
 • Wat doen epidemiologen met data?
  • verzamelen van data
  • nagaan kwaliteit data
  • verwerken data
  • vertalen in interventies
  • bouwen van simulatiemodellen 
 • 18de eeuw
 • 19de eeuw
 • 20ste eeuw
 • De postulaten van koch, is niet zo relevant meer.
 • Factoren
 • Postulaten van evans
 • Postulaten van evans deel 2
 • Postulaten van evans deel 3
 • Verband tussen ziekte en risicofactor
 • Verband infectie ziekte met risico factoren
 • Voorbeelden multifactoriële aandoeningen
 • Verhaal dr snow
 • Voorbeeld epidemiologie dierengeneeskunde.
 • Je hebt beschrijvende epidimiologie en analitische epidimiologie.
 • Wat is de basis van beschrijvende epidemiologie?
  •  Welke (ziekte)
  • Hoeveel (ziekte)
  • Wie (diersoort) 
  • Wanneer (leeftijd)
  • Waar (streek)
 • Vereiste van een steekproef bij epidemiologie:
  •  Representatief
  • voldoende groot
 • Nood aan een goede definitie zoals:
  Wanneer is een dier ziek.
 • Wat is EFSA?
  Europese voedselveiligheids agentschap
 • Kennen van afkortingen.
 • Favv= federaal agentschap van de veiligheid van de voedselketen
 • Wat is ziekten?
  Toestand waarin de gezondheid  of het functioneren van het dier suboptimaal is.
  Infectieuze en niet-infectieuze oorzaak
 • Kans op detectie van de ziekte
 • Endemische ziektes = grote meerderheid
 • Epidemische ziekte = minderheid maar met aandacht gaan lopen.
 • Endemisch
 • Epidemisch
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Epidemiologie?
Is een medische wetenschap die ziekte voorkomt in de populatie.
Epi = 'Wat zich voordoet in'
Demos = de populatie
Logos= bestudeer
Is een wetenschap die zich toe legt op de beschrijving en de verklaring   van ziekte feromenen in een populatie met als doel de populatie te beschermen.
ook het effect wordt bestudeert in de populatie.
ze concentreert zich op de etiologie, de determinanten, frequentie van voorkomen en manier van verspreiden, de gevolgen en de therapie van zieken en de mogelijkheden voor preventie.
   Karakteristieke v.d. Epidemiologie is dat de studie v.d. Ziekte beoogt wordt in haar natuurlijke omgeving
de studie van de teller en de noemer genoemd op ziek en gezond.
Inschatten van de uitgebreidheid:
- tijd
- ruimte
- beschrijven risico populatie
Risico analyse bestaat uit 4 onderdelen:
- identificatie van het gevaar 
- inschatting van het risico
- beheersing van het risico
- risico communicatie
Risico hebben 2 componenten:
- Onzekerheid over de uitkomst: Wat is de kans dat er iets ongewenst gebeurt.
 - Onzekerheid over de gevolgen van de ongewenste uitkomst: wat zullen de consequenties zijn.
Wat is mijn ware prevalentie?
A+C/N
Wat in schijnbare prevalentie?
A+B/N
Wat is ware prevalentie?
Het correct aantal aangetaste dieren in de populatie ten opzichte van de volledige populatie.
Wat is schijnbare prevalentie?
Het gediagnosticeerd aantal aangetaste dieren in de populatie ten opzichte van de volledige populatie.
Specificiteit van de test is 96% wilt zeggen?
van al mijn gezonde dieren , zal 4 % vals positief zijn
Sensitiviteit van de test is 90% betekent?
90% van de zieke dieren pos testen