Samenvatting Class notes - ethiek en recht

51 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - ethiek en recht

 • 1446764400 ethiek en recht les 3 en 4

 • recht 
  ligt op papier vast 
 • subjectief recht 
  hoe je met elkaar omgaat 
 • objectief recht 
  regels en voorschriften, dwingend 
 • positief recht 
  objectief recht op een bepaald moment in een bepaalde gemeenschap.
 • noem 5 funties van het recht 
  - ordenen,
  - beschermen van belangen,
  - zorgen dat burgers het goed hebben
  - voorkomen van misstanden
  - concretiseren van rechtvaardigheid 
 • publiekrecht 
  regelt verhouding tussen overheid en burgers 
 • privaatrecht 
  regelt verhouding tussen burgers onderling
 • materieel recht 
  bevoegdheden en plichten van deelnemers aan het rechtsverkeer
 • formeel recht
  de regels die bij het gerechtelijk procederen in acht worden genomen 
 • dwingend recht 
  regels waarvan niet mag worden afgeweken 
 • regelend recht 
  regels waarvan mag worden afgeweken of door partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten 
 • noem een klassieke grondrecht
  vrijheid van godsdienst
 • noem een sociaal grondrecht
  onderwijs, bijstand. gezondheidszorg
 • noem een voorbeeld van gezondheidsrecht 
  rechten van patiënten (WGBO), beroepswetgeving (BIG)
 • Rechtsbeginselen wat zijn dat?
  normen die aan het positieve recht ten grondslag liggen
 • wat is het zelfbeschikkingsrecht?
  vrij te kunnen beschikken over het eigen leven
 • wat valt onder het beschermingsbeginsel 
  de overheid beschermt de veiligheid van personen en goederen (beschermen om bestwil bv)
 • gelijkheidsbeginsel
  iederen maakt aanspraak op een behandeling die getuigd gelijk respect voor ieders waardigheid
 • 1446850800 ethiek en recht les 1 en 2

 • ethisch gezichtspunt
  menselijk handelen, goed en kwaad, juist en onjuist 
 • ethische uitspraak
  hoe men moet handelen of had moeten handelen 
 • ethische norm 
  hoe we met anderen behoren om te gaan 
 • meta-ethiek 
  logische fundering van de ethiek 
 • descriptieve ethiek 
  beschrijving van het moraal  (feitelijke uitspraak)
 • normatieve ethiek 
  oordeelt over het moraal (waarde-uitspraak)
 • moraal 
  behelst normen en waarden die werkelijk geleefd worden
 • gevolgen ethiek 
  het resultaat telt 
 • plichten of principes ethiek 
  aard van de handeling is belangrijk
 • deugden ethiek
  karakter en intentie van handeling is belangrijk
 • waarden 
  zaken of toestanden in de wereld die nastrevenswaardig zijn 
 • normen 
  regels die voorschrijven welke handelingen geboden en verboden of toegestaan zijn.
 • intrinsieke waarden 
  het uiteindelijke doel
 • instrumentele waarden 
  het uiteindelijke doel
 • welzijnswaarden 
  behoeften en belangen
 • esthetische waarden 
  schoonheid 
 • morele waarden 
  hoe om te gaan met anderen
 • moreel oordeel 
  de uitspraak dat een concrete handeling moreel juist of onjuist is 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de rechtvaardigheidstheorie volgens het egalitarisme? 
gelijke toegang tot basiszorg, ongelijkheid daarboven toegestaan mits het niet ten koste gaat van de basiszorg.
wat is de rechtvaardigheidstheorie volgens het communitarisme?
wat in bepaalde gemeenschap als rechtvaardig geacht wordt 
wat is de rechtvaardigheidstheorie volgens het libertinisme?
vrijheid van individuen respecteren. --> volledige privatisering 
wat is de rechtvaadigheidstheorie volgens het utilisme
de grootste welvaart/welzijn voor de grootste groep mensen
wat is verdelende rechtvaardigheid?
wie krijgt wat en hoeveel?
wat is vereffende rechtvaardigheid?
straffen van misdragingen, compenseren van schade 
rechtvaardigheid is een relatieve waarde, wat is die waarde?
hoe we iemand behandelen gezien de manier waarop we anderen behandelen
wat is het formele rechtvaardigheidsprincipe?
gelijke gevallen gelijk behandelen en ongelijke gevallen ongelijk behandelen
wanneer ben je formeel verantwoordelijk? 
als je handelingen niet zelf doet maar had moeten regelen
wanneer ben ik verantwoordelijk?
- wilsbekwaam
-geen extern gebruik van drugs of alcohol 
- geen verzachtende redenen zoals dwang of manipulatie