Samenvatting Class notes - ethiek en recht

51 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - ethiek en recht

 • 1446764400 ethiek en recht les 3 en 4

 • recht 
  ligt op papier vast 
 • subjectief recht 
  hoe je met elkaar omgaat 
 • objectief recht 
  regels en voorschriften, dwingend 
 • positief recht 
  objectief recht op een bepaald moment in een bepaalde gemeenschap.
 • noem 5 funties van het recht 
  - ordenen,
  - beschermen van belangen,
  - zorgen dat burgers het goed hebben
  - voorkomen van misstanden
  - concretiseren van rechtvaardigheid 
 • publiekrecht 
  regelt verhouding tussen overheid en burgers 
 • privaatrecht 
  regelt verhouding tussen burgers onderling
 • materieel recht 
  bevoegdheden en plichten van deelnemers aan het rechtsverkeer
 • formeel recht
  de regels die bij het gerechtelijk procederen in acht worden genomen 
 • dwingend recht 
  regels waarvan niet mag worden afgeweken 
 • regelend recht 
  regels waarvan mag worden afgeweken of door partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten 
 • noem een klassieke grondrecht
  vrijheid van godsdienst
 • noem een sociaal grondrecht
  onderwijs, bijstand. gezondheidszorg
 • noem een voorbeeld van gezondheidsrecht 
  rechten van patiënten (WGBO), beroepswetgeving (BIG)
 • Rechtsbeginselen wat zijn dat?
  normen die aan het positieve recht ten grondslag liggen
 • wat is het zelfbeschikkingsrecht?
  vrij te kunnen beschikken over het eigen leven
 • wat valt onder het beschermingsbeginsel 
  de overheid beschermt de veiligheid van personen en goederen (beschermen om bestwil bv)
 • gelijkheidsbeginsel
  iederen maakt aanspraak op een behandeling die getuigd gelijk respect voor ieders waardigheid
 • 1446850800 ethiek en recht les 1 en 2

 • ethisch gezichtspunt
  menselijk handelen, goed en kwaad, juist en onjuist 
 • ethische uitspraak
  hoe men moet handelen of had moeten handelen 
 • ethische norm 
  hoe we met anderen behoren om te gaan 
 • meta-ethiek 
  logische fundering van de ethiek 
 • descriptieve ethiek 
  beschrijving van het moraal  (feitelijke uitspraak)
 • normatieve ethiek 
  oordeelt over het moraal (waarde-uitspraak)
 • moraal 
  behelst normen en waarden die werkelijk geleefd worden
 • gevolgen ethiek 
  het resultaat telt 
 • plichten of principes ethiek 
  aard van de handeling is belangrijk
 • deugden ethiek
  karakter en intentie van handeling is belangrijk
 • waarden 
  zaken of toestanden in de wereld die nastrevenswaardig zijn 
 • normen 
  regels die voorschrijven welke handelingen geboden en verboden of toegestaan zijn.
 • intrinsieke waarden 
  het uiteindelijke doel
 • instrumentele waarden 
  het uiteindelijke doel
 • welzijnswaarden 
  behoeften en belangen
 • esthetische waarden 
  schoonheid 
 • morele waarden 
  hoe om te gaan met anderen
 • moreel oordeel 
  de uitspraak dat een concrete handeling moreel juist of onjuist is 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

ethisch gezichtspunt
1
ethische uitspraak
1
ethische norm 
1
meta-ethiek 
1
Pagina 1 van 13