Samenvatting Class notes - Examen 2

119 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Examen 2

 • 1442613600 Thema 1 Doelgroepen

 • Tot welke leeftijd begeleidt een Pedagogisch Medewerker?
  tot ongeveer 18 jaar
 • Je kunt doelgroepen onderscheiden, noem er 4.
  aard van mogelijkheden en beperkingen
  aard van behoeften en hulpvragen
  de na te streven doelen
  de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Wat is een doelgroeptypering?
  een grove indeling
 • Wat is een doelgroepomschrijving?
  een kort beeld van de doelgroep
 • Wat is een doelgroepbeschrijving?
  een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • Wat zijn de doelgroepindeling in het zorg en welzijn gebied?
  indeling in relatie tot de ontwikkeling
  indeling in relatie tot welzijn
 • Wat is een ontwikkelingsfase?
  bepaalde periode die in tijd is afgebakend en die samenhangt met bepaalde gedragspatronen
 • Je kunt welzijn indelen in 5 verschillende gebieden. welke zijn dat?
  lichamelijke welzijn
  geestelijke welzijn
  materieel welzijn
  sociaal welzijn
  cultureel welzijn
 • Welke groepen worden er belemmerd in het lichamelijke welzijn?
  mensen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld doofheid
  mensen met een chronische aandoening (een niet-volledig te verhelpen langdurige ziekte), zoals astma
 • Welke groepen worden er belemmerd in het geestelijke welzijn
  mensen met een verstandelijke beperking
  mensen met psychische problemen
 • Welke groepen worden er belemmerd in het materieel welzijn?
  langdurige werklozen
  bijstandsmoeders
  dak- en thuislozen
 • Welke groepen worden er belemmerd in het sociaal welzijn?
  mensen met psychische problemen
  verslaafden
  langdurige werklozen
  asielzoekers
  dak- en thuislozen
 • Welke groepen worden er belemmerd in het cultureel welzijn?
  woonwagenbewoners
  homoseksuelen
  allochtonen
 • Doelgroepbeschrijvingen kun je indelen in welke 3 groepen?
  ontwikkelingsfase
  lichamelijke en geestelijke welzijn
  materieel, sociaal en cultureel welzijn
 • Noem de doelgroepen naar ontwikkelingsfase
  de baby
  de peuter
  de kleuter
  de jonge schoolkind
  het oudere schoolkind
  de puber 
  de adolescent
  de jong volwassenen
  de middelbare volwassenen
  de vroege ouderdom
  de ouderdom
 • Noem de 4 doelgroepen van mensen met lichamelijke beperkingen.
  mensen met motorische beperking
  mensen met neurologische beperking
  mensen met orgaanbeperking
  mensen met een zintuiglijke beperking
 • Noem de 3 doelgroepen van mensen met een verstandelijke beperking.
  mensen met een lichte verstandelijke beperking
  mensen met een matige verstandelijke beperking
  mensen met een ernstige verstandelijke beperking
 • Noem de 3 groepen met een beperking.
  mensen met een lichamelijke beperking
  mensen met een verstandelijke beperking
  mensen met een meervoudige beperking
 • Welke 8 sociaal kwetsbare groepen zijn er?
  mensen met psychische problemen
  mensen met gedragsproblemen
  psychogeriatrische problemen
  verslaafden
  langdurige werklozen
  sommige groepen allochtonen
  asielzoekers
  dak- en thuislozen
 • Wat zijn de doelgroepen van de pedagogisch medewerker?
  baby's
  peuters
  kleuters
  jonge schoolkinderen
  oudere schoolkinderen
  pubers
  adolescenten
 • Wat zijn de doelgroepen van de medewerker maatschappelijke zorg?
  mensen met een lichamelijke beperking
  mensen met een verstandelijke beperking
  mensen met een meervoudige beperking
  mensen met psychische problemen
  mensen met gedragsproblemen
  ouderen met dementie
  verslaafden
  sommige groepen allochtonen
  asielzoekers
  dak- en thuislozen
 • Wat zijn de doelgroepen van de sociaal-cultureel werker?
  peuters
  kleuters
  basisschoolkinderen
  tieners
  jongeren
  volwassenen
  ouderen
 • Wat zijn de doelgroepen van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener?
  asielzoekers, vluchtelingen en illegalen
  dak- en thuislozen
  mensen met een beperking
  huurders
  mensen met schulden
  mensen met een justitiële maatregel
  slachtoffers
  tienermoeders
  zwerfjongeren
  werklozen
  verslaafden
  uitkeringsgerechtigden
  mensen met een beperking
  ouderen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de 3 doelgroepen van mensen met een verstandelijke beperking.
mensen met een lichte verstandelijke beperking
mensen met een matige verstandelijke beperking
mensen met een ernstige verstandelijke beperking
Noem de 4 doelgroepen van mensen met lichamelijke beperkingen.
mensen met motorische beperking
mensen met neurologische beperking
mensen met orgaanbeperking
mensen met een zintuiglijke beperking
Wat houdt appellerende aspect in?
als we communiceren willen we ook vaak de ander iets doet of juist laat.
Wat houdt relationele aspect in?
de relationele aspect is wat je van elkaar vindt
Wat houdt expressieve aspect in?
de zender zegt iets over zichzelf (zichzelf uiten) bijvoorbeeld, ik ben boos, teleurgesteld of verdrietig.
Wat houdt zakelijke aspect in?
het zakelijke aspect bevat het feitelijke informatie, de letterlijke inhoud van de boodschap
Je hebt 4 communicatieaspecten, welke zijn dat?
zakelijke aspect
expressieve aspect
relationele aspect
appellerende aspect
Wat houdt betrekkingsniveau in?
informatie over de relatie tussen zender en ontvanger en hoe de boodschap moet worden opgevat
Wat houdt inhoudsniveau in?
inhoudsniveau is de letterlijke inhoud van de boodschap
Welke 2 communicatieniveaus zijn er?
inhoudsniveau
betrekkingsniveau