Samenvatting Class notes - Filosofie

133 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Filosofie

 • 1414710000 Antieke filosofie

 • Wat is ontologie?
  De zijnsleer. Ze beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen.
 • Wat is metsfysica?
  Een tak van de filosofie die zich met al het (schijnbaar) werkelijke bezighoudt.
 • Wat is epistemologie?
  Een tak in de filosofie die zich bezighoudt met de voorwaarden en aard van kennis. 
 • Wat houdt arche in?
  Het woord archè werd in de oude Griekse filosofie gebruikt om het 'begin' van de wereld aan te duiden: de oerstof die het eerste principe van alle materie is. 
 • Wat houdt teleologie in?
  De doelenleer. de zoektocht naar het doeleinde achter dingen.
 • Wat houdt monisme in?
  Een monisme is een filosofisch standpunt dat zegt dat er slechts één van iets is. 
 • Wat houdt causaliteit in?
  Een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg.
 • Wat houdt impliciet in?
  verborgen, inbegrepen. Impliciete veronderstellingen worden niet uitgesproken, maar de goede verstaander ontdekt ze wel.
 • Wat houdt expliciet in?
  Duidelijk, uitdrukkelijk. Expliciete vooronderstellingen worden uitgesproken. 
 • Wat is protologie?
  De leer over de eerste dingen.
 • Volgens de natuurfilosofen is alles een kwestie van δικη (recht, balans en evenwicht), dus niet van chaos. Dit moet niet verstoord worden. 
 • Noem voorbeelden van wat er bedoeld wordt met δικη.
  Overgang dag/nacht, seizoenen, maar ook de pees van een boog die zich spant en ontspant. 
 • Waarom kun je de presocrati wel en niet als beginpunt van de moderne wetenschap zien?
  • Ze gingen opzoek naar verklaringen voor de natuur gebaseerd op ervaring en verstand,
  • maar zij gaan niet uit van analyse in de zin van dingen uiteenzetten, opensnijden en de kleinste deeltjes onderzoeken. 
 • Volgens de presocrati:
  Hetgeen we willen zien is niet aan de oppervlakte zichtbaar. Als we de geheimen van het leven blootleggen, komen we er verder vandaan.
 • Hoe verwerven we kennis?
  Door bronnen met een bepaald gezag te raadplegen.
 • Hoe denkt Socrates over kennis?
  Die is aangeboren, maar moet door middel van maieutiek en dialectiek weer opgeroepen noemen. 
 • Hoe denkt Plato over kennis?
  Het opdoen van kennis is een zich herinneren (anamnesis). we kennen de ideeenwereld al, maar moeten ons deze herinneren. 
 • Hoe denkt Aristoteles over kennis?
  Kennis doe je op door ervaring. Dus geen herinnering, maar herkenning. 
 • Volgens Plato:
  Alles op aarde is worden, ειδος is zijn. 
 • Volgens Plato bereik je inzicht door introspectie. 
 • Wat veranderd er binnen de ethiek tijdens het Hellenisme?

  De vraag naar het goede leven betreft vooral het individu 
  en gaat veel minder over de vraag naar de beste samenleving. Van de filosofie wordt niet zozeer een intellectuele uiteenzetting over de aard der dingen verwacht, maar veeleer een concrete levensregel, houvast en uitzicht op een goed leven.
 • Wat vind de Stoa van de cynici?
  Ze zien wel wat in autarkeia, maar zijn kosmopolitischer ingesteld, en hij vindt de cynici te weinig intellectueel.
 • In welke groepen deelt de Stoa het denken in?

  ethiek, logica en physica.
 • Wat houdt de logica in volgens de Stoa?
  het denken en redeneren
 • Wat houdt de physica in volgens de Stoa?

   de leer over de kosmische orde; naar die orde moet de mens zijn leven richten.
 • Wat houdt de ethiek in volgens de Stoa?
  De ethiek is het belangrijkste: de leer van het juiste leven
 • Is geluk te garanderen volgens de Stoa?
  Ja. omdat het goede leven volgens hen afhankelijk is van stelselmatig 
  handelen en niet afhangt van toeval of van de goden.
 • Wie was Epictetus?
  Een stoïcijn. 
 • Wat is volgens Epictetus de belangrijkste regel?
  Ligt iets in je macht of niet?
  Ja: verander het naar je geluk!
  Nee: accepteer het
 • Is de filosofie van de Stoa materialistisch, realistisch of materialistisch?
  Materialistisch.
 • Op welk punt verschilt Epicurus van Plato?
  Epicurus hechtte totaal geen waarde aan politiek/
 • Wat was een verschil tussen de Stoa en de epicuristen?
  De epicuristen vonden de logica onzinnig.
 • Wat is het grenzeloos onbepaalde?
  De verhouding tussen ontstaan en vergaan.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is ontologie?
2
Wat is metsfysica?
2
Wat is epistemologie?
2
Wat houdt arche in?
2
Pagina 1 van 27