Samenvatting Class notes - geneeskunde

124 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - geneeskunde

 • 1446850800 anatomie en fysiologie van de mens 1

 • Inspectie
  je observeert systematisch de buitenkant van het lichaam.
 • Palpatie
  Palpatie: je tast met je handen en vingers het lichaamsoppervlak op zo’n manier af dat je iets te weken komt over dieper gelegen structuren. 
 • Percussie
  Percussie: je klopt aan de buitenkant op een deel van het lichaam om uit de hoogte van de toon een indruk te krijgen over de toestand van het onderliggende weefsel.  
 • Auscultatie
  Auscultatie: je luistert met een stethoscoop naar geluiden die door het lichaam geproduceerd worden. 
 • Laboratoriumonderzoek
  Laboratoriumonderzoek: weefsels en vloeistoffen worden onderzocht in een laboratorium.
 • Röntgenstraling
  Röntgenstraling: (X-straling) een röntgenapparaat maakt het mogelijk om opnamen te maken van de botten in het lichaam. De kalkhoudende botten absorberen de straling niet, in tegenstelling tot de zachtere, omliggende weefsels. (Skeletportret)
 • Computertomografie
  Computertomografie: (CT-scan) hierbij wordt ook röntgenstraling gebruikt. De computer versterkt de verschillen in de mate waarin weefsels de straling absorbeert. (Doorsnede van het totale lichaamsdeel)
 • Magnetic Resonance Imaging
  Magnetic Resonance Imaging: (MRI) De te onderzoeken persoon ligt in een tunnel die een zeer sterke magneet bevat, waarmee de waterstofatoomkernen in het lichaam gemagnetiseerd worden. Deze kernen gaan zich als minimagneetjes gedragen en draaien ten opzichte van de grote magneet in een bepaalde richting. Tegelijkertijd worden vanuit de MRI-tunnel radiogolven uitgezonden waardoor de waterstofatoomkernen gaan meetrillen (resoneren). Zodra de radiogolven gestopt worden, geven de waterstofatoomkernen de trillingsenergie af als signalen. De computer rekent deze om in doorsneden, die bepaalde eigenschappen van de structuren en weefsels weergeven. Lucht en weefsels die weinig water bevatten, zoals botten, geven geen signaal af en zien er daarom zwart uit. 
 • Echografie of echoscopie
  Echografie of echoscopie: beeldvormend onderzoek met behulp van ultrageluidstrillingen. 
 • Doppleonderzoek
  Doppleonderzoek: hier wordt ook gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. Vooral stroomrichting en stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten word hiermee geregistreerd.
 • Endoscopie
  Endoscopie: een verzamelnaam voor alle onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van een optische sonde. (Flexibele staaf voorzien van een minicamera.)
 • Electrische signalen van het lichaam opvangen en weergeven: ECG
  ECG: Elektrocardiogram, gegevens over hartactiviteit.
 • Electrische signalen van het lichaam opvangen en weergeven: EEG
  EEG: Elektro-encefalogram, gegevens over hersenactiviteit.
 • Electrische signalen van het lichaam opvangen en weergeven: EMG
  EMG: Elektromyogram, gegevens over spierkracht. 
 • Terminologie Anatomica
  Terminologie Anatomica: om anatomische spraakverwarring tussen verschillende beroepen en moedertaal te voorkomen. Grotendeels gebaseerd op het Latijn, maar ook vrij veel invloeden uit het Oudgrieks. 
 • Veel gebruikte afkortingen: a.
  a. = arteria (slagader)
 • Veel gebruikte afkortingen: v.
  v. = vena (ader)

 • Veel gebruikte afkortingen: n.
  n. = nervus (zenuw), voor (aftakkingen van) ruggenmergszenuwen;
 • Veel gebruikte afkortingen: N.
  N. = nervus (zenuw), voor hersenzenuwen;
 • Veel gebruikte afkortingen: m. 
  m. = musculus (spier).
 • psyche/soma
  Ziel/lichaam
 • holistische benadering
  het bestuderen van de onderdelen van de mens, moet steeds gericht zijn op zijn totaliteit (psychisch, somatisch, sociaal) 
 • synthese (binnen een holistische benadering)
  kennis en inzicht worden samengevoegd tot een ondeelbaar geheel
 • functionele anatomie 
  Functionele anatomie behandelt de bouw van het menselijk lichaam in directe relatie met de lichaamsfuncties. (anatomie + fysiologie)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

welke  spermatocyten zijn haploid?
de secundaire
welke spermatocyten zijn diploid?
de primaire
wat is een cryptorchisme?
een niet ingedaalde testikel
veel voorkomende oorzaak bij recidiverende UWI bij pasgeborende/  jonge kinderen
vesico ureterale reflux
( vesica= blaas ureter= urineleider reflux =terugstroom)
beloop van meningitis:
 begint met een griepachtig beloop, kan binnen 24-48 uur dramatisch beloop hebben.
meningokok
verwekker:
neisseria meningitidis
haemophilus influenza type B
streptococcis pneumonia
viraal: herpes simplex, varicella zoster, mazelen
wat is horizontale transmissie?
een besmetting van de ene individu en de ander. bijvoorbeeld:
soa, slijmvliescontact -- pfeifer
wat is een verticale transmissie:
een besmetting van ene generatie op de andere, tussen moeder en kind. 
voor, tijdens en vlak na de geboorte en via borstvoeding
rvp staat voor
rijks vaccinatie programma
wat doet het RIVM?
onderzoek en beleid t.a.v volksgezondheid