Samenvatting Class notes - GES

Vak
- GES
- NABER
- 2014 - 2015
- Lingeborgh
- HV
106 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - GES

 • 1425510000 ges hfd 3 par 1.2.3

 • wanneer regeerde keizer constatijn de grote
  van 306 tot 337 n chr
 • wie was de eerste keizer die zich tot het christendom bekeerde
  keizer constatijn de grote
 • vanaf welk moment kon het christendom zich makkelijker verspreiden in het romeinse rijk
  toen constatijn de grote zich bekeerde tot het christendom
 • welke stad stad liet constatijn bouwen en wanneer
  de stad constantienopel vanaf 324 n chr
 • wat werd de stad constantienopel
  de hoofdstad van het oost romeinse rijk
 • waardoor raakte het west romeinse rijk steeds meer in de problemen
  omdat het daar slecht werd bestuurd
 • wie bedreigde het west romeinse rijk
  verschillende volken, zoals de hunnen
 • wat is de grote volksverhuizing
  grote verplaatsing van germaanse stammen vanuit noord en oost europa naar het zuiden en westen van europa
 • vanaf waar trokken de hunnen het romeinse rijk binnen
  vanuit azie
 • tegen wat waren de romeinse leger niet opgewassen
  tegen de invallen van de hunnen
 • wie en waneer plunderen de stad rome
  de westgrote in 410 n chr
 • wanneer plunderde de vandalen nogmaals rome
  in 455 n chr
 • wanneer zette de germaanse stamhoofd odoaker de laatste west romeinse keizer af en liet zichzelf in rome tot koning kronen
  in 476 n chr
 • wanneer hield het west romeinse rijk op met bestaat
  476 n chr
 • tot wanneer bleef het oost romeinse rijk bestaan
  tot 1453
 • wat is constantienopel nu
  istanbul
 • welke stad werd later de enige hoofdstad van het romeinse rijk
  constantinopel
 • hoeveel dingen veranderde in het west romiense rijk
  twee dingen
 • wat werd er moeilijker na het verdwijnen na het romeinse rijk
  moeilijker handel te drijven
 • wie of wat was er niet meer die europa bestuurde
  een keizer
 • wanneer bekeerde koning clovis de germaanse stammen der franken zich tot het christendom
  498 n chr
 • waarvan was het rijk van clovis het begin
  het frankische rijk
 • wanneer kroonde de paus de frankische koning karel de grote tot keizer
  in 800 n chr
 • wat gebeurde er na de dood van karel de grote
  viel het frankische rijk langzaam uit elkaar
 • wanneer is karel de grote dood gegaan
  in 814 n chr
 • wat gebeurde er toen de romeinen vertrokken
  werden de boeren niet meer beschermd tegen rovers en plunderaars
 • bij wie moesten de boeren bescherming zoeken
  bij een rijke en machtige boer in de buurt
 • wat moesten de boeren ruilen om beschermd te worden door de rijke
  een stuk van hun grond
 • hoe wordt je heer van een domein
  door boeren te beschermen en zij leveren hierdoor land in 
 • uit welke twee delen bestond meestal een domein
  de vroonhof en een deel van de grond
 • noem voorbeelden van opbrengsten die de heer kreeg
  akkers, weilanden en boomgaarden
 • waarvan waren de boerderijen gemaakt van arme boeren
  leem en rieten hout
 • hoe worden boeren ook wel genoemd
  horigen
 • noem wat voorbeelden van herendiensten
  werken op het land
  boerderijen repareren
 • wat betekend autarkie
  dat alles wat op het domein nodig was, door de eigen bewoners geproduceerd moest worden
 • wat betekend het hofstelsel
  economische systeem waarin een heer de horigen boeren in zijn gebied in ruil voor herendiensten
 • wat is er veel gedaan voor het frankische rijk
  gevochten
 • hoe kwam karel de grote aan veel strijders
  hij maakte gebruikt van het leenstelsel
 • wat gaf karel aan trouwe volgelingen te leen
  een stuk grond dat ze moesten beheren
 • wat is een leenstelsel
  economisch systeem waarbij een heer grote stukken land aan leenmannen te leen gaf in ruil voor hun trouw en steun
 • wat deden de leenmannen met het stuk land wat ze te leen kregen
  dat leende ze weer uit aan kleine leenmannen
 • wat moesten de leenmannen geven aan de leenheer
  troepen, trouw en steun
 • hoe heet de groep van de leenmannen
  adel
 • waarover moesten de hertog en baron bezitten
  delen van het grondbezit van de keizer of koning
 • waarover moest het grondbezit van een koning of keizer beschikken
  paarden
  goede bewapening
  beschermende kleding en soldaten
 • hoe heet de latere ridders
  lagere adel
 • wat was een handige manier om een groot rijk op te bouwen en te besturen
  het leenstelsel
 • wat had deels te maken met de val van het frankische rijk
  de invallen van vikingen in het westen en hongaren in het oosten
 • wat bleken de kinderen en kleinkinderen van karel de grote
  niet zulke goede bestuurders als karel de grote
 • welke familie werd heel erg machtig
  de familie capet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

vazal
leenman
stand
groep mensen die volgens de middeleeuwers een iegen taak had zoals de geestelijke adel en boeren geboorte bepaalde in welke stad je terecht kwam je kon als boer niet in de stand van adel terecht komen
moskee
islamitisch gebed huis
hofstelsel
economisch systeem waarin een heer de horige boeren in zijn geboed beschermde in ruil voor herendiensten en een deel van de oogst
autarkie
economisch onafhankelijkheid ofwel een situatie waarin mensen in een geboed het noodzakelijke goederen zelf produceren
waar bevinden zich de elangrijkste moskeen 
mekka medina jeruzalem
waar werd mohammed begraven
in medina
wat is medina
de plaat waar mohammed naar toe vluchten
wat bevindt zich in mekka 
de kaaba
wat was cordoba in spanje
de grootste stad van de wereld