Samenvatting Class notes - Geschiedenis

8 Flashcards en notities
81 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Geschiedenis

 • 1411855200 28/09/2014

 • Historische context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. (1515-1648). Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden, 1515-1572? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden hierbij.
  1. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. (Tijdvak 4: Steden en staten)
  2. Het begin van staatsvorming en centralisatie (Tijdvak 4: Steden en staten)
  3. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. (Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers)
  4. Het streven van vorsten naar absolute macht (Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers)
  5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

  Voorbeelden:
  3. Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms (1521)
  2. Instelling drie Collaterale Raden (1531)
  4. Instelling van de Bloedplakkaten (1550)
  5. Het ontzet van Leiden (1574)
  5. Alteratie van Amsterdam (1578)
  5. Plakkaat van Verlatinge (1581)
  5. De Spaanse Armada wordt verslagen (1588)
 • Waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw, 1588-1648? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden hierbij.
  1. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek. (Tijdvak 6: Regenten en vorsten)
  2. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. (Tijdvak 6: Regenten en vorsten)

  Voorbeelden:


  2. Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia (1619)
  1. Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd (1619)
  1,2. Bouw Portugees-joodse synagoge in Amsterdam.
 • Historische context: Duitsland 1871-1945. Wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machtsevenwicht tussen de Europese grootmachten, 1871-1918? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. (Tijdvak 8: Burgers en stoommachines)
  2. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.(Tijdvak 8: Burgers en stoommachines)
  3. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. (Tijdvak 8)
  4. Het voeren van twee wereldoorlogen (Tijdvak 9: Tijd van wereldoorlogen)
  5. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering)

  Voorbeelden hierbij:


  2,3. Conferentie van Berlijn
  2,3,4. Vlootwet (1898)
  4,5. Slag bij Marne (1914)
 • Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar, 1919-1933? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De rol van moderne propaganda-  en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
  2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
  3. De crisis van het wereldkapitalisme.

  Voorbeelden hierbij:


  2. Spartakus-opstand (1919)
  3. Dawesplan (1924)
  1,2. Rijksdagbrand (1933)
 • Welke gevolgen had het nationaalsocialisme voor Duitsland en Europa, 1933-1945? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De rol van moderne propaganda-  en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
  2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
  3. Het voeren van twee wereldoorlogen.
  4. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)

  Voorbeelden:


  1,2. Instelling Rijkscultuurkamer (1933)
  2,4. Ingebruikname concentratiekamp Dachau. (1933)
  2,4. Neurenbeger wetten (1935)
  3. Conferentie van München (1938)
  2,4. Wannseeconferentie (1942)
 • Historische context: Koude oorlog 1945-1991. Waardoor raakte Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeide de spanning tussen deze blokken, 1945-1955? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
  2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
  3. Het voeren van twee wereldoorlogen.
  4. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogvoering.
  5. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.
  6. De eenwording van Europa.

  Voorbeelden:


  3,4,5. Atoombom op Hiroshima (1945)
  5,6. Marshallplan (1947)
  1,5. Redevoering senator McCarthy over communisten in de Verenigde Staten (1950)
 • Waardoor liep de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten, 1955-1963? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
  2. Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme.
  3. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

  Voorbeelden:


  1,3. Bestorming van Felix Meritis in Amsterdam (1956)
  1,3. 'Ich bin ein Berliner'- toespraak van president Kennedy in Berlijn (1963)
 • Waardoor namen de spanningen tussen Oost en West af, 1963-1991? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
  1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. (Tijdvak 9!)
  2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme. (Tijdvak 9!)
  3. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. (Tijdvak 10!)
  4. De eenwording van Europa (Tijdvak 10!)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waardoor namen de spanningen tussen Oost en West af, 1963-1991? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. (Tijdvak 9!)
2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme. (Tijdvak 9!)
3. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. (Tijdvak 10!)
4. De eenwording van Europa (Tijdvak 10!)
Waardoor liep de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten, 1955-1963? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
2. Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme.
3. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

Voorbeelden:


1,3. Bestorming van Felix Meritis in Amsterdam (1956)
1,3. 'Ich bin ein Berliner'- toespraak van president Kennedy in Berlijn (1963)
Historische context: Koude oorlog 1945-1991. Waardoor raakte Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeide de spanning tussen deze blokken, 1945-1955? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
3. Het voeren van twee wereldoorlogen.
4. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogvoering.
5. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.
6. De eenwording van Europa.

Voorbeelden:


3,4,5. Atoombom op Hiroshima (1945)
5,6. Marshallplan (1947)
1,5. Redevoering senator McCarthy over communisten in de Verenigde Staten (1950)
Welke gevolgen had het nationaalsocialisme voor Duitsland en Europa, 1933-1945? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De rol van moderne propaganda-  en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
3. Het voeren van twee wereldoorlogen.
4. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)

Voorbeelden:


1,2. Instelling Rijkscultuurkamer (1933)
2,4. Ingebruikname concentratiekamp Dachau. (1933)
2,4. Neurenbeger wetten (1935)
3. Conferentie van München (1938)
2,4. Wannseeconferentie (1942)
Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar, 1919-1933? Noem de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De rol van moderne propaganda-  en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
2. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
3. De crisis van het wereldkapitalisme.

Voorbeelden hierbij:


2. Spartakus-opstand (1919)
3. Dawesplan (1924)
1,2. Rijksdagbrand (1933)
Historische context: Duitsland 1871-1945. Wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machtsevenwicht tussen de Europese grootmachten, 1871-1918? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden.
1. De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. (Tijdvak 8: Burgers en stoommachines)
2. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.(Tijdvak 8: Burgers en stoommachines)
3. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. (Tijdvak 8)
4. Het voeren van twee wereldoorlogen (Tijdvak 9: Tijd van wereldoorlogen)
5. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering)

Voorbeelden hierbij:


2,3. Conferentie van Berlijn
2,3,4. Vlootwet (1898)
4,5. Slag bij Marne (1914)
Waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw, 1588-1648? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden hierbij.
1. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek. (Tijdvak 6: Regenten en vorsten)
2. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. (Tijdvak 6: Regenten en vorsten)

Voorbeelden:


2. Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia (1619)
1. Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd (1619)
1,2. Bouw Portugees-joodse synagoge in Amsterdam.
Historische context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. (1515-1648). Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden, 1515-1572? Noem hiervan de kenmerkende aspecten en de voorbeelden hierbij.
1. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. (Tijdvak 4: Steden en staten)
2. Het begin van staatsvorming en centralisatie (Tijdvak 4: Steden en staten)
3. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. (Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers)
4. Het streven van vorsten naar absolute macht (Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers)
5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

Voorbeelden:
3. Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms (1521)
2. Instelling drie Collaterale Raden (1531)
4. Instelling van de Bloedplakkaten (1550)
5. Het ontzet van Leiden (1574)
5. Alteratie van Amsterdam (1578)
5. Plakkaat van Verlatinge (1581)
5. De Spaanse Armada wordt verslagen (1588)