Samenvatting Class notes - Geschiedenis

203 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Geschiedenis

 • 1441404000 H1 P1 Werken en leven

 • In welk jaartal ontstonden de eerste  grootschalige bedrijven?
  1890 (bv Philips)
 • in welk jaartal werden de eerste spoorwegen aangelegd?
  1850
 • je had al producten zoals koffie, suiker en tabak maar er kwamen 3 belangrijke bij welke?
  aardolie, tin en rubber
 • Rond 1920 woonden bijna een kwart van de Nederlandse bevolking in de stad. konden ze makkelijk van de ene stad naar een dorp of een andere stad
  nee dat ging niet zo makkelijk. Zelf een fiets was een groete luxe
 • Wie profiteerde er in het begin aan de welvaart
  eerst alleen de hoge en middenlagen
 • Wat voor nadeel had de opkomst van fabrieken?
  de leef en werk omstandigheden van de bevolking verslechterde.
 • Wat was rond 1900 een van de belangrijkste problemen
  de leef en werk omstandigheden van de onderste bevolkings lagen
 • Wat deden de mensen in de onderste bevolkings lagen om hun eigen leef en werk omstandigheden beter te maken
  ze gingen  staken, en ook hielp het dat er een wet kwam dat kinderen naar school moesten
 • Wat zorgden ervoor dat veel arbeiders bij de stakingen sterker stonden?
  De oprichting van vakbonden en politieke partijen
 • Waar of Niet in1 903 was er een grote staking bij de grote spoorweg de staking begon in de Amsterdamse haven
  waar
 • trad de regering op tegen de staking die ha plaatsgevonden? zoja Hoe
  ja, voortaan was het voor ambetenaaren om te staken
 • Wat is de Sociaal Demoncratische Arbeiders Partij (SDAP)
  sociaale partij die opgericht is in 1894 die opkomt voor gelijkheid in leef en werk omstandigheden voorde armere groepen Het belangrijkste punt van hun was Algemeen kiesrecht
 • Wie zorgde ervoor dat vrouwen kiesrecht kregen
  Aletta Jacops
 • Electriciteit en riolerering was er in de ............ sstedeen
  alleen in de grotesteden
 • In plaats van electriciteit en riolering hadden de kleinere stedenen dorpeneen aternatief wat waren die 2?
  de beerput en olielampen
 • 1441490400 H1 P2 Bestuur en cultuur

 • Wie had er in 1848 een nieuwe grondwet gemaakt? en wat stond er in die wet
  Thorbecke en dat de liberanen aan de macht waren
 • leg het begrip liberanen uit
  politieke stromingndie opkomt voor de vrijheid van burgers en vond dat de regering zo wienig mogenlijk regels moet maken
 • leg het begrip socialisten  uit
  politieke stroming die opkomt voor de gelijk heid in de samenleving en betere werk en leef omstandig heden voor de armere wil
 • leg het begrip confessionelen uit
  Mensen die vinden dat heet geloof belangrijk is bij het besturen van een land
 • De protenstande leider richten in 1878 een politieke partij op waarom?
  omdat hij bang was dat het geloof verloren zou gaan
 • Wat is verzuiling?
  De bevolking raakte verdeeld in groepen naar geloof en polieke overtuiging. ieder zuil had in Nederland zijn eigen krant radio-omroep en vakbond.In het begin warener drie zuilen een protensstantse, katolieke en socialistische zuil
 • lees blz 35 en over alletta jacobs
  n
 • Wat is vrouwen kiesrecht?
  Het recht van vrouwen om te mogen stemmen en gekozen te worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.